Det mesta du behöver veta finns på studieinfo.fi

På webbadressen studieinfo.fi hittar du i princip allt du behöver veta om utbildning och studier samt ansökningsblanketter i elektronisk form.

En person som är under 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten

Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både den som ansöker om arbetsmarknadsstöd och den som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning.

SLC - Dsc 1036
Ökad flexibilitet ledstjärna vid YA:s lantbruksutbildning

Att kunna skräddarsy individuella studielösningar är dagens melodi inom yrkesutbildningsvärlden. Så också för lantbruksutbildningen vid Yrkesakademin i Österbotten. Från vänster Simon Nyman från Yttermark, Per Glasberg från Malax och André Sand från Övermark säger sig vara nöjda med landsbygdsföretagarutbildningens innehåll.

SLC - Optima1
Optima Lannäslund har medvind

Lina Kronqvist och Isac Lindvall, båda från Nykarleby studerar första året till landsbygdsföretagare vid Optima Lannäslund i Jakobstad. Båda trivs bra med studierna.

SLC - Img 2493
Gårdarna behöver kunnigt folk

Antalet sökande till lantbruksutbildningarna har länge varit lågt, men Tomas Björkroth som leder Axxells enhet i Kimito tror att trenden nu vänder.

Naturbruksutbildning: Yrkesinriktad grundexamen, dubbelexamen, gymnasielinjer

Gemensam ansökan inom naturbruk och miljö: yrkesinriktad grundexamen, dubbelexamen, gymnasielinjer.

SLC - Lia1
Viktigt ge unga möjlighet till praktik på gården

Studerande behöver praktik och möjligheter att komma ut på inlärning i arbete. En som gärna tar emot unga som studerar till landsbygdsföretagare är mjölkproducenten Per Sandbacka, som utsågs till årets LIA-handledare av Optima i fjol.

Naturbruksutbildning: Vuxenutbildning

Att studera som vuxen är i regel annorlunda än inom utbildning för unga. I vuxenstudierna kan du kombinera arbete och studier, men det är ett pussel att kombinera arbete, familj och studier. Det lönar sig att ordna med finansieringen av studierna innan du inleder vuxenstudier.

SLC - Strandberg
Studier vid Novia ger kunnande och också kontakter

Jobbutsikterna är goda för den som utbildar sig till agrolog eller skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Förutom utbildningen ger blivande agrolog Erik Strandberg gott betyg åt studielivet och den sociala samvaron.

SLC - Emmi Nurmi
”Ta vara på studietiden”

Emmi Nurmi, ungdomsombud på SLC Nyland, har nyligen blivit klar med sina studier vid agro-forstvetenskapliga fakulteten i Vik och kan nu titulera sig magister i agrikultur-forstvetenskap (AFM). Nästa steg blir att flytta tillbaka till Raseborg och ta över hemgården Bovik i Snappertuna.

SLC - Agroforstare1
”Agro-forst” fyller 100 år

I år fyller Svenska Studenters Agro-Forst Förening 100 år. Det här firas med nostalgiska tillbakablickar på åren som gått, med en pigg och färgstark föreningsverksamhet och inte minst med en hejdundrande jubileumsfest fredagen den 22 mars på gamla studenthuset i Helsingfors.

Naturbruksutbildning: Yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen

Gemensam ansökan till yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen.