SLC - Tall Med Tillvaxtstorning Skogforsk
Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

I ett projekt lett av Skogforsk har tallföryngringar inventerats under våren och hösten 2018. Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, en klart högre frekvens än vårinventeringens 4,1 procent.

SLC - Knackmaskinen 1 B
Nu är det bevisat: Åländska granvirket starkast i Norden

En liten manick som Ålands Skogsindustrier Ab låtit installera vid sågverket i Godby bevisar att åländskt granvirke är starkast i hela Norden.

SLC - Noviaseminarium Torvalds Webben
Kemiindustri och träbygge möjliggör mera kolbindning

Två konkreta metoder kring skogsbruk kan hjälpa oss absorbera mera CO2 i Finland, säger europaparlamentariker Nils Torvalds. Den ena är vår kemiindustri som framför allt kan ersätta plast med träbaserade material, och den andra är att bygga mera i trä. Torvalds diskuterade aktuella frågor kring skogspolitik i Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

SLC - Skogsmurvel 1 Webben
Viktigt att förbättra säkerheten i samband med extrema väderomslag

Arbetsskydd, brandsäkerhet och olika slags säkerhetsfrågor i allmänhet var den röda tråden i programmet då det folkliga evenemanget Murveldagen arrangerades i centrala Solf i april.

SLC - Vindskyddlogo
Från mitt vindskydd: Skogsvård för ekonomi och klimat

Skogsbruket har varit mycket framme i media senaste tiden, ibland den stora boven, ibland som räddaren i nöden. Debatten har nästan fått sekteristiska drag!

SLC - Ekollon 1 Webben
Skogskunniga skolelever planterade tusentals ekollon

Under en förmiddag lyckades Borgbyskolans femte och sjätte klass plantera omkring 7.000 ekollon från Visingsö, Ekenäs och Träskända. Arbetet belönades med en slant till klasskassan och samtidigt fick barnen en säregen biologilektion.

SLC - Flygekorrar
Uppdaterad karta över flygekorrarnas förekomst

Prognoskartan över flygekorrarnas förekomst har uppdaterats av forskare vid universiteten i Helsingfors och Åbo. Basen utgörs av den år 2003-2005 gjorda nationella flygekorrkartläggningen, som uppdaterats med hjälp av skogsavverkningsdata.

Finnfund investerar i ansvarsfull avokadoproduktion

Finländska utvecklingsfinansieraren Finnfund beviljar tanzanianska avokadoproducenten Africado ett 2,5 miljoner euro stort lån med säkerhet.

Ansökningstiden för jordbrukarstöd har inletts

Årets jordbruksstöd har sedan 29 april kunnat sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Jordbrukarna har tid på sig fram till den 17 juni att lämna in den samlade stödansökan.

SLC - Stodtips
Låt markkarteringen styra stödansökan

Stödtabellen är inte en bra ledstjärna när ansökan ska ifyllas. Utgå i stället från odlingsplanen baserad på markkarteringen när du planerar stödansökan. De tipsen ger NTM-centralens granskare Jan Asplund och Rune Forsman i Österbotten.

Överför besittning och stödrätter senast 17 juni

Man måste anmäla besittningsöverföringar, det vill säga köp, försäljning och arrendering av åkrar senast 17 juni i år. Också överföring av stödrätter bör verkställas senast 17 juni.

Plock i ändringar och stödvillkor 2019