Naturresursinstitutet får ny direktion

Statsrådet har tillsatt en ny direktion för Naturresursinstitutet. Direktionens mandatperiod är 1.1.2021-31.12.2023.

Livsmedelsverket förbereder sig för Storbritanniens utträde ur EU

Storbritanniens utträde ur EU påverkar på många sätt Livsmedelsverkets kunder som bedriver import och export samt verkets funktioner. Effekterna relaterar till bland annat import- och exportvillkoren avseende djur och animaliska produkter, livsmedel, växter och vegetabiliska produkter samt foder och gödselmedel.

SLC - Slc Vindkraftsbroschyr
SLC:s nya vindkraftbroschyr har utkommit

För att vindkraftsetableringar skall lyckas är förankringen och acceptansen i bygden av avgörande betydelse. Därför har SLC uppdaterat sin vindkraftbroschyr som innehåller basinformation om vindkraftens läge år 2020.

SLC - Slcaboland 1
Lindroth tar över efter Nyström i Åboland

På onsdagens höstmöte genomförde SLC Åboland ett ordförandebyte. Mickel Nyström från Korpo tackar för sig och Thomas Lindroth från Kimitoön tar över den åboländska ordförandeklubban.

SLC - Fmge1
ÖSP:s ordförande: ”Vi måste fortsättningsvis vara på vår vakt mot coronaviruset”

ÖSP:s fullmäktige sköt upp mötet i våras på grund av coronaviruset. I måndags ordnades både vår- och höstmötet virtuellt. En exceptionell och ovanlig situation – men mötet kunde genomföras utan några tekniska missöden.

Villkoren för stöd för beskogning preciseras

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som ingår i lagen ska preciseras genom statsrådets förordning som är på remiss fram till den 8 december.

Ökande sorkpopulation i år

Naturresursinstitutets uppföljning visar att sorkpopulationerna har ökat på stora områden efter våren 2020. I södra och östra Finland finns det på många ställen lika mycket sork som hösten 2019. Sorkpopulationerna har ökat också i västra och mellersta Finland.

SLC - Dsc 3060
Åland förlänger jakttid på rådjur?

För att öka avskjutningen av rådjur på Åland föreslås nu att den allmänna jakttiden förlängs till den 31 januari. Men näringsministern Fredrik Karlströms förslag om förlängda jakttider ännu inte har slagits fast i landskapsregeringens plenum.

SLC - Slc Nyland 1
SLC Nyland höll höstmöte i hybridform

SLC Nylands I viceordförande Erik Perklén från Sjundeå avgår och ersätts av Peter Österman från Ingå. Österman har tidigare varit förbundets II viceordförande. Joel Rappe från Tenala-Bromarf väljs nu till II viceordförande. Som ny ledamot i SLC Nylands förbundsstyrelse valdes Kristoffer Nilsson, ung mjölkproducent från Liljendal, i stället för Carolina Sjögård, som undanbett sig återval.

Gröna näringarna centrala för satsningar på återhämtning och klimat

Covid 19-pandemin har visat livsmedelsproduktionens vikt för samhället. Såsom alla sektorer i samhället har även lantbruket och de gröna näringarna påverkats av pandemin. Men sektorn har även en central roll för återhämtningen och omställningen till ett klimatneutralt samhälle, påpekar SLC Nylands höstmöte i ett uttalande.

EU:s skogsstrategi utvecklas i rätt riktning

EU:s nuvarande skogsstrategi löper ut efter 2020. Nästa skogsstrategi borde ha presenterats redan i slutet av detta år, men planerna har försenats. EU:s jordbruksministrar diskuterade läget vid sitt möte på måndagen.

SLC - Saab Jer8278
Vattenskopande EU-flyg släcker svåra skogsbränder

Sommaren 2019 härjade ovanligt många skogsbränder i EU. Trots detta lyckades räddningstjänsterna rätt effektivt förebygga personskador och dödsfall. Bara tre dödsfall räknades in i samband med skogsbränder. Detta ses som ett resultat av EU:s starka satsning på riskhantering och en uppgradering av mekanismerna för civilskyddet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning