Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

​Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,23 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden.

Överträdelser av skogslagen upptäcks bättre med satellitövervakning

Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.

Ny statistik ger information om privata skogsägare

Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.

Också företagare kan nu få arbetslöshetsskydd

​Regeringen vill göra det lättare för företagare att få arbetslöshetsskydd. Nu slopas kravet på att företaget eller verksamheten måste läggas ner. Stöd kan därmed betalas ut trots att företaget finns kvar.

SLC - Plantforadling 3 Webben
Förädlade plantor för ökad tillväxt

De finländska skogarna producerar som aldrig förr. Orsakerna är flera, till exempel effektivare skötsel, gynnsammare klimatförhållanden, dikning och en ändring i skogarnas åldersstruktur. En orsak är också förädlingen, som gett träd med snabbare tillväxt. Läs mer i veckans Skogsägartema i LF!

SLC - Beskogning
Snart tar nyplanteringarna fart efter Alfridas svåra härjningar

Efter påsken påbörjas planteringen av 570.000 skogsplantor som det första steget för återbeskogning efter Alfridas härjningar i de åländska skogarna. – I år kommer vi att plantera femtio procent mera än normalt, förklarar Ålands Skogsvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman.

Kommentaren: Till röjningsskogen!

Nu som alltid finns det att göra i skogen, risken för spridning av coronavirus kan knappast vara en ursäkt att stanna hemma när vädret är passligt för att gå på skogsarbete, konstaterar Micke Godtfredsen.

SLC - Fo Nummer 2 B Webben
Kritik mot att väglag måste ha FO-nummer för att öppna bankkonto

Sedan den första mars måste väglag ha ett FO-nummer för att kunna ha ett bankkonto. Något som ställer till det för många väglag. Stig Simons, som är ordförande för nio väglag i Närpes, är mycket kritisk.

Norrback: Lagstiftningen kunde vara tydligare

Riksdagsman Anders Norrback (SFP) har tagit kontakt med Finansinspektionen om systemändringen som bankerna nu har gjort. Enligt honom kunde lagstiftningen vara tydligare.

SLC - Skogsstiftelsen 1 B Webben
Kryss i rutan för att främja skogssektorn

Finlands Skogsstiftelse har i ett kvartssekel arbetat för att främja skogssektorn på bred front. Verksamheten möjliggörs av skogsägare, som väljer att donera en del av virkeslikviden till stiftelsen.

SLC - Virkessbild2
Sågarnas situation kan bli utmanande på grund av coronaviruset

Effekterna av coronavirusets begränsningar har redan börjat påverka försäljningen av sågade varor. Vad de långsiktiga konsekvenserna blir är för tidigt att avgöra, säger tre ledande tjänstemän som svarade på frågor om virkesmarknaden.

SLC - Ptt Skog 1
Skogssektorn kan klara coronakrisen bättre än många branscher

Enligt Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos för skogsbranschen våren 2020 kommer coronakrisen att slå till mot skogssektorns olika aktörer på ett varierande sätt. Som helhet klarar sektorn ändå av krisen bättre än många andra branscher.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning