SLC - Budget22
Betoning på livsmedelsförsörjning i JSM:s budgetförslag

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och vattenförsörjningen. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar den gröna omställningen och naturens mångfald, uppger ministeriet.

SLC - Mats Nylund Budget22
SLC betonar också försörjningsberedskapen

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 som presenterades 5.8 innehåller inga egentliga överraskningar för lantbrukssektorn. Finansministeriet har i sitt budgetförslag för jord- och skogsbruksministeriet följt de riktlinjer som den nya CAP-planen och landsbygdsprogrammet förutsätter.

Åland förbereder översyn av stöden till skogsbruket

Landskapsregeringen är ”i grunden positiv” men säger ändå nej till Ålands Skogsvårdsförenings förslag att höja den maximala stödnivån för maskinell markberedning från 200 till 300 euro per hektar.

SLC - 20210719 110652
Antalet granbarkborrar ökade betydligt i början av sommaren

Efter början av sommaren ökade antalet granbarkborrar på många övervakningsplatser i södra och mellersta Finland. Baserat på den observation som gjordes utifrån temperatursumman kläcktes den första generationen i mitten av juli och delvis dessförinnan, uppger Naturresursinstitutet.

SLC - Kemera
Proposition om ny ”Kemera-lag” för skogsbruket på remiss

Ett förslag till en ny lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket har sänts på remiss. Lagen ska ersätta den gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade Kemera-lagen.

SLC - 216155629 300 4C 775X1545 2
Hettan genererar talrika skogsbränder i Europa

Europa domineras denna sommar av ovanligt torrt och varmt väder på vidsträckta områden. Talrika skogsbränder har redan förstört en större areal än under hela 2021, meddelar det europeiska informationssystemet för skogsbränder (Effis).

SLC - Bo Johan J 1
Viltskador är ett allt större problem också i den nyländska skärgården

Viltskador och framför allt vitsvanshjorten har blivit ett allt större problem vid sydkusten.

SLC - Nils Torvalds
Torvalds: Utsläppshandeln är räddad

Nils Torvalds kommenterar revisionen av EU:s utsläppshandel som majoriteten av parlamentet kunde förväntas stöda.

SLC - Nils Torvalds
Torvalds: ”EU:s skogspolitik influeras av ideologiska element”

EU-parlamentets miljöutskott vill omklassificera skogsenergi som icke-förnybar. EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) betraktar utskottets ståndpunkt gällande skogspolitik och biodiversitet som bakvänd.

SLC - Skogsakademin
Beslutsfattare inom EU lär sig nordiskt skogsbruk

Denna vecka arrangerade Sverige och Finland gemensamt en skogsakademi för beslutfattare inom EU. Arrangemanget är en exkursionsbaserad mötesplats med syfte att sprida kunskap om den nordiska skogsbruksmodellen.

SLC - Lind
Kåre Pihlström leder oss åter in i trädens värld

”Träden och vi” heter den svenska versionen av Kåre Pihlströms senaste bok.

SLC - Kallor
NTM-centralen kartlägger källor i Nyland

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov.