Ledaren: Landsbygdskommunernas utmaningar kvarstår

Befolkningsutvecklingen måste vändas i glesbygden. Den negativa utvecklingen med fler och fler äldre förstärks av de arbetsföra generationernas flytt till städerna. Här kan möjligtvis förslagen från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden komma till sin rätt. Men då borde de verkställas så fort som möjligt, påpekar Micke Godtfredsen.

Regeringen ger tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten

Regeringen gav i dag ut en tilläggsbudgetproposition som ökar anslaget för vård av ungskog och drivning av klenvirke, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att när användningen av torv minskar öka utbudet av inhemskt klenvirke snabbare än planerat.

SLC - Dsc03575
ÅPF:s nya bokföringsbyrå vill bli bäst i lantbrukssektorn

Bokföringsbyrån Landsbygdens Skattetjänst Ab som Ålands Producentförbund startade i höstas kör nu för fullt. – Vår vision är att bli den bästa byrån för åländska jord- och skogsbrukare, säger verksamhetsansvariga Anna Südhoff.

Metsä Groups omsättning sjönk

Metsä Groups omsättning och rörelseresultat sjönk under 2020, men återhämtade sig under årets sista kvartal, meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Förra veckan fattade Metsä Group dessutom beslutet att bygga den planerade massafabriken i Kemi.

Finland fick enhälligt stöd för LULUCF-flexibilitet

Vid mötet för Ständiga representanternas kommitté (Coreper) förra veckan motsatte sig EU-länderna enhälligt kommissionens delegerade akt om LULUCF-förordningen som gäller markanvändning, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Landsbygdspolitiska rådet fick en ny sammansättning

Landsbygdspolitiska rådets mandatperiod löper från den 1 mars 2021 fram till utgången av 2025. Rådets uppgift är att bistå statsrådet i att bereda och driva förvaltningsövergripande och strategiskt viktiga nationella landsbygdspolitiska frågor, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Komval1
SLC:s kommunalvalsprogram sätter fokus på företagarvänlighet

SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar. Därför har SLC utformat ett kommunalvalsprogram som innehåller konkreta åtgärdsförslag för att uppnå företagarvänliga kommuner och därigenom livskraftiga landsbygdsföretag.

SLC - Novia1
Finlands gröna guld blir deras arbete

Sebastian van Breemen uppskattar att de teoretiska studierna varvas med praktiska och handfasta studier som avverkning av skog. Läs mer i veckans LF-tema om Utbildning och unga!

SLC - Agroforst1
Universitetetstudier erbjuder verklig bredd

Jord- och skogsbruksstudier vid Helsingfors universitet ger möjlighet att arbeta både på fältet och i kontorsmiljö, inom branscher som kontinuerligt utvecklas. Ett stort universitet ger också ett brett nätverk, vilket är ett plus på arbetsmarknaden.

SLC - Ya1
Mångsidighet och bredd präglar YA:s naturbruksutbildning

Individuella studieplaner och möjligheter att avlägga kombiexamen hör till konceptet. Dessutom är intresset för skogsmaskinförarutbildningen stort.

SLC - Ya3
Natur och miljö tar form som nytt utbildningsområde på YA

Miljöskötare, miljövårdare, naturinstruktör och framställare av naturprodukter. Se där några nya utbildningsalternativ som erbjuds av Yrkesakademin i Österbotten under 2021.

SLC - Brusaby1
Nätet öppnar nya möjligheter för lantbruksutbildningen

Axxell Brusabys enhetschef Tomas Björkroth ser en framtid med ökat samarbete inom finlandssvensk lantbruksutbildning.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning