Ledaren: Centern vände landsbygden ryggen

Den stora frågan för jord- och skogsbruket liksom för landsbygden överlag är vilka följder linjepapprets inbesparingar 2023 kommer att få, konstaterar Micke Godtfredsen.

SLC - Pefc Spartrad
SLC och METO: Mycket beklagligt att NTM-centralerna drog sig ur PEFC

NTM-centralerna och Finlands miljöcentral SYKE beslöt i sista stund att inte skriva under den reviderade PEFC-standarden, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio. Beslutet var beklagligt, anser både SLC och Skogsbranschens Experter rf METO.

Kommentaren: Kampanj-journalistik

För mig ser detta ut som om Helsingin Sanomat, som gärna vill framhålla sitt journalistiska oberoende, med sin artikel gör ren och skär kampanjjournalistik, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Tyska skogsägare uppmanas till strejk

Efterfrågan på sågvirke och andra trävaror går i taket. Suget från exportmarknaderna har tömt lagren och kunderna betalar höga priser för sin vara. Skogsägarna får däremot nöja sig med småsmulor. I Tyskland viftar branschen redan med strejkvapnet.

METSO får finansiering på 9,3 miljoner euro 2021

Jord- och skogsbruksministeriet har Finlands skogscentral 9,3 miljoner euro för genomförandet av METSO-handlingsplanen. Av anslaget ska 8,1 miljoner euro användas till 10-åriga avtal om miljöstöd och 1,2 miljoner euro till naturvårdsprojekt med privata skogsägare.

Leppä: Nedskärningarna påverkar inte jordbrukarstöden

Besluten i regeringens halvtidsöverläggning för med sig viktiga omfördelningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Besparingarna inom förvaltningsområdet ska fördelas på flera olika utgiftsposter från och med 2023. Nedskärningarna påverkar inte jordbrukarstöden, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC befarar att lantbruket och landsbygden får betala räkningen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är nöjd över att regeringspartierna i sin halvtidsöversyn kom överens och fortsätter tillsammans. Däremot ser SLC kritiskt på fördelningen av ramrians nedskärningar som drabbar bl.a. jord- och skogsbruks- samt kommunikationsministeriets budget. SLC befarar att bönderna och landsbygden blir regeringskrisens stora betalare.

SLC - Ffdsemi
FFD bjöd in till dialog kring hållbara livsmedelssystem

Food and Forest Development Finland ordnade förra veckan ett webbinarium kring hållbara livsmedelssystem. Endast med fungerande livsmedelssystem kan man motverka hunger, fattigdom och en ohållbar användning av naturresurser.

SLC - Ffd Nepalutbildning
Köp en morsdagspresent och stöd en familj i ett u-land

Inför morsdag kan du ge en gåva åt dina närmaste och samtidigt stöda en familj i ett u-land. Genom att köpa en immateriell gåva ur Food and Forest Development Finland FFD:s webbshop främjar du jämlikhet och därigenom familjernas välmående.

Mobilapp ska ge mer täckande uppgifter om vitsvansstammen

Uppskattningen av stammen av vitsvanshjort preciseras i framtiden. Från och med hösten 2021 samlas observationer in med en ny, selektiv metod, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Img 9182
Industrins råvirkesförbrukning minskade fortfarande 2020

Mängden råvirke som förbrukades av skogsindustriföretag minskade fortfarande 2020, uppger Naturresursinstitutet. Den totala förbrukningen minskade från 2019 med sex procent till 67 miljoner kubikmeter. Inhemskt råvirke förädlades sju procent mindre än året innan. Mängden importerat råvirke höll sig nästan oförändrad.

Naturlig förnyelse kräver skicklighet

I vår finns det ovanligt goda förutsättningar att få en bra tallplantskog genom naturlig förnyelse. Tallarna har nämligen extra mycket frön i år, och största delen har redan fallit. Det är med andra ord bråttom att markbereda om man inte gjorde det redan i höstas, påpekar Finlands skogscentral.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning