EU:s skogsministrar träffades i Österrike

Skogsministrarna från Finland, Sverige, Österrike och möttes i veckan på den stora skogsmässan Austrofoma i Österrike. Ministrarna fortsatte sina informella diskussioner om aktuella skogsfrågor. Träffen har redan hunnit bli tradition.

Skogscentralen inleder omställningsförhandlingar

Finlands skogscentral genomför ändringar i verksamheten och sina tjänster, och inleder omställningsförhandlingar med personalen.

SLC - Skogsmarsch Sve Webb
Skogsmarschen – för det gröna guldets mångskiftande glans

Skogsmarschen går av stapeln nästa vecka 37 (11-15.9) på olika håll i Finland. Under marschen står skogsägandet, skogsbrukets betydelse och skogens mångsidiga bruk i fokus.

Konestiftelsen beviljade 200.000 euro för Elokapinas ”skogsuppror”

Konestiftelsen delar i augusti ut totalt 2,8 miljoner euro i finansiering för olika skogsrelaterade projekt. Av denna summa har 200 000 euro beviljat åt aktiviströrelsen Elokapina för ett ”skogsuppror”.

SLC - Agrolog3
Ännu hinner du anmäla dig till Novias flexibla agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten i höst och man kan anmäla sig till den fram till den 30 september.

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör vid årsskiftet

Beskogningsstöd har sedan 2021 beviljats privata markägare för att beskoga till exempel åkrar som har tagits ur produktion eller nedlagda torvtäkter. Den temporära lagen om stöd för beskogning upphör att gälla vid utgången av 2023, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Wasafuturefestival1
Skogsgläntan mottagare av årets österbottniska Pro Skog-pris

Det kvinnliga skogsnätverket Skogsgläntan premierades med årets österbottniska Pro Skog-pris på Wasa Future Festival. Ambitionen med nätverket är att öka kvinnliga skogsägares intresse och engagemang för skogsbruk.

SLC - Mats Nylund Liggande
SLC:s Mats Nylund oroad över hur det går för jord- och skogsbruket om regeringen faller

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund oroar sig för hur det går för det som uppnåtts för jord- och skogsbruket i regeringsprogrammet om regeringen faller.

SLC - Lemke Dialogforum Nkws 2180512
Parlamentet antog EU-lag för restaurering av naturen

EU-parlamentet har med knapp majoritet antagit det kontroversiella förslaget till lag om återställning av skadad natur. Omröstningen var mycket jämn.

Webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald med svensk text

Webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald kan nu i efterskott ses med svensk text. Webbinariet byggde på teman kring naturhänsyn i ekonomiskogar och mätning av den biologiska mångfalden.

Utexaminerade från naturbruksutbildningarna 2023

LF gratulerar alla till sin nya examen!

EU:s restaureringsförordning föll i parlamentets miljöutskott

EU-parlamentets miljöutskott röstade på tisdagen om förslaget till EU:s restaureringsförordning. Rösterna fördelade sig jämnt, 44-44, och då föll EU:s restaureringsförordning även i miljöutskottet. Redan tidigare har parlamentets jordbruksutskott och fiskeriutskott röstat emot förslaget.