SLC - Biogas Arkiv
SLC Nyland: Regeringen borde satsa mer på bioekonomi

Regeringens budgetförslag för 2021 innehåller alltför små satsningar på bioekonomi och fossilfria energilösningar, framhåller SLC Nyland. Det skulle behövas betydligt större satsningar på forskning, utveckling, innovationer och investeringar inom biogas och bioenergi.

SLC - Aila
Stormen Aila fällde skog huvudsakligen i Bottniska vikens kustområden

De största och enhetligaste skadeområdena uppstod i Vasa- och Karlebytrakterna och i Satakuntas kusttrakter. I dessa områden är värdet av det förstörda virket i storleksklassen 10-15 miljoner euro, och i hela landet uppskattas skadorna till cirka 15-20 miljoner euro.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Nytt nätverk för rekrytering av arbetskraft

Aktörer från TalentCoastline-ekosystemet, EURES-nätverket och landsbygden sammankom förra veckan i Närpes. På mötet grundades ett nytt nätverk för sysselsättningen inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin. Med hjälp av nätverket delas information och utvecklas den internationella rekryteringen etiskt hållbart för landsbygdens och livsmedelsindustrins behov. I samarbetet deltar även Satakunta arbets- och näringsbyrås EURES.

Många nya studerande antagna till skogs- och lantbrukslinjer

Intresset för skogsbruk har ökat glädjande mycket och för lantbrukslinjerna är intresset stabilt, berättar Johnny Sved, yrkeshögskolan Novias utbildningsledare för de svenskspråkiga utbildningarna inom bioekonomi, lantbruk och skogsbruk.

SLC - 50347375478 Eb8566Cb6B O
Budgetmanglingen: Den nationella motfinansieringen av jordbruksstöden är tryggad

Tryggandet av den nationella motfinansieringen för jordbruksstöden vid åtminstone dagens stödnivå, en fördubbling av bränsleskatten på torv samt en prismekanism enligt brittisk modell var det väsentligaste för primärnäringarna vid budgetmanglingen.

Nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7.788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket och landsbygdens utveckling under EU:s nya budgetperiod 2021-2027. Av denna summa är 65 miljoner euro finansiering ur gårdsbrukets utvecklingsfond som baserar sig på tidigare beslut. Finansieringen kompletterar EU-finansieringen som man avtalat om i juli 2020, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Kommissionen vill skärpa EU:s klimatmål

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår en höjning av unionens klimatmål. Utsläppen av växthusgaser borde sänkas med minst 55 procent fram till 2030. I dag är det officiella målet 40 procent.

Skogsbranschens experter oroade över arbetstagarnas ork

De nordiska skogsexperterna är nöjda med arbetsgivarnas coronaåtgärder, men anser att man borde ta bättre hand om arbetstagarnas ork i arbetet.

SLC - Maassa1
Kronos på FinnMetko visade upp flera nyheter

Färre utställare och besökare. Men Coronaviruset hindrade inte FinnMetko från att ordnas som planerat förra helgen. På plats var Kronos som hade med sig flera nyheter på skogsmässan i Jämsä.

SLC - Maassa9
Syketec visade upp nytt skördaraggregat

Korsholmsföretaget Syketec visade upp nya produkten Jobo SR75-kombi på FinnMetko. Ett skördaraggregat som har fyra matarrullar i stället för tidigare två.

Etla: Koldioxidutsläppen borde minskas med 5,8 procent per år

Av Näringslivets forskningsinstitut Etlas ny utsläppsprognos framkommer att utsläppen av växthusgaser minskat både på grund av coronakrisen, men också på grund av det minskade bruket av fossila bränslen under de senaste åren. Enligt rapporten måste Finland minska sina koldioxidutsläpp med i medeltal 5,8 procent per år om vi ska uppnå regeringens målsättning om kolneutralitet 2035.

SLC - Petri Heino
Kommunerna i nyckelposition då träbyggandet skall öka

Den offentliga sektorn skall bli motorn för att öka det offentliga byggandet i trä. Enligt nya, nationella målsättningar skall träbyggandets marknadsandel redan om två år vara 31 procent då det gäller nya, offentliga byggnader. År 2025 skall siffran vara uppe i 45 procent. Kommunerna erbjuds stöd för att nå de ambitiösa målen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning