SLC - Avverkningar
Avverkningarna minskade jämfört med rekordåret 2018

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter avverkades 63 miljoner kubikmeter stamved i våra skogar för skogsindustrin under 2019. När siffran adderas till nio miljoner kubikmeter som avverkades för energiproduktion, uppgår volymen till 72 miljoner kubikmeter. Den är drygt sex miljoner kubikmeter mindre än året innan.

Lasse Lahtinen ny vd för Skogssällskapet Finland

Lasse Lahtinen blir ny vd för Skogssällskapets verksamhet i Finland efter Tomas Landers.

SLC - Inga1
Planeringsfrågor sysselsätter markägare i Ingå

Det är en ansenlig mängd arbetstimmar som markägare i Ingå lagt ner på att följa med, fördjupa sig i, anmärka på och korrigera fel som uppstått under processen med att göra upp en ny generalplan.

SLC - Dsc 0107
Tio år som PR-figurer för bönderna

Ingen politik eller religion. Får, kaniner, kor och odling av många slag är det som gäller på Bondbloggen. Skribenterna bakom bloggen visar upp det som är en vanlig vardag för bonden av idag.

Älgbytet mindre än i fjol

Under älgjakterna säsongen 2019 fick man som byte drygt 52.000 älgar, vilket är cirka tio procent färre än föregående år. Älgbytet minskade mest i norra Finland, men även längst i söder, uppger Finlands viltcentral.

Ledaren: Vi är bra på skog och kan bli ännu bättre

I onsdags publicerade naturresursinstitutet de senaste uppskattningarna av våra skogars avkastnings- och användningsmöjligheter, i praktiken hur mycket vi kan avverka inom hållbarhetens gränser. Det gäller nationellt och i våra regioner. I motsats till en del tidigare utredningar om var gränserna går för att vi ska kunna idka hållbart skogsbruk, så brukar den här uppskattningen åtminstone i viss mån ha konkreta siffror så att man har något att hålla sig till – så känns det i alla fall.

SLC - Vildsvinens Utbredning Och Antal Utifran Algjagarnas Uppskattningar I Slutet Av Jaktsasongerna 2016 2017 2018 Och 2019
Vildsvinsstammen har minskat – i år inleds GPS-märkning

Utifrån Naturresursinstitutets uppskattning håller vildsvinsstammen i Finland på att minska. I januari 2020 fanns det enligt beräkningarna cirka 1.400 vildsvin i Finland. Naturresursinstitutet inleder i år GPS-märkning av vildsvin i Sydöstra Finland. Avsikten är att kartlägga vildsvinens utbredning i vårt land.

Låga massapriser sänkte Metsä Groups resultat

Det låga priset på massa sänkte Metsä Groups rörelseresultat för 2019 rejält jämfört med 2018, meddelar koncernen i ett pressmeddelande.

Skogsvägen behöver regelbundet underhåll

Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Brister noterades i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.

SLC - Markpris
Livlig handel med åker och skog

I fjol gjordes 674 åkerköp på mer än 2 hektar. Detta är 20 procent mer än år 2018. Flest köp gjordes i Södra Österbotten, totalt 126, enligt uppgifter från Lantmäteriverket.

SLC Nylands specialutskott och representanter 2020

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska förlängas med ett år

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en regeringsproposition om en förlängning av giltighetstiden för den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, alltså den s.k. Kemera-lagen, till utgången av 2021.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning