Växthormon skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar

Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år.

Skogsstrategin överskrider kommissionens kompetens

EU:s nya skogsstrategi har förändrats till det bättre, men enligt finländsk synpunkt ska den skogspolitiska beslutsrätten också framöver kvarstå hos medlemsländerna.

SLC - Skogsstrategi Leppa
EU:s nya skogsstrategi väcker blandade känslor

EU:s nya skogsstrategi möts med lättnad i Norge

Norge exporterar virke till EU och har med bävan följt med EU-debatten om skogsstrategin.

SLC - Skogsstragei Torvalds
Torvalds: Finlands EU-lobbare kunde avvärja det värsta

De senaste månadernas hårda arbete med skogsstrategin i EU har gett resultat, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Renew).

SLC - Tranenergi
Många fördelar med lokal träbaserad energi

Användningen av träbaserade bränslen ökade i fjol, medan energiförbrukningen av olja, stenkol och torv minskade.

SLC - Skogsbrander
Häftiga skogsbränder rasar i Medelhavsområdet

En lång rad allvarliga skogs- och markbränder rasar i flera områden i södra Europa. Specialutrustade släckningsplan från EU:s flygplanspool RescEU har kallats till flera av de drabbade brandplatserna.

SLC - Skogsstrategi Leppa
EU:s nya skogsstrategi väcker blandade känslor

I medlet av juli presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi, som starkare än tidigare betonar riktlinjerna för skogsbruket i EU.

SLC - Torreilles France 6
Global jätte vill satsa på åländsk solenergi

Den globala franska energijätten Neoen med verksamhet i 15 länder och fyra världsdelar sonderar nu möjligheterna att arrendera mark på Åland för att bygga en park med solpaneler för produktion av förnyelsebar elektricitet.

SLC - Pefc Spartrad
PEFC-kriteriernas revidering förhoppningsvis snart klar

Revideringsprocessen för PEFC-certifieringens kriterier ser äntligen ut att närma sig mål. Henrik Holmberg, utvecklingschef vid Södra Skogsreviret, redogör för de största praktiska förändringarna för skogsägaren.

SLC - 29453708475 6Cd6B85B09 O
Små sorkpopulationer i största delen av Finland

Enligt Naturresursinstitutets uppföljning är det i största delen av landet glest med sorkar efter vintern. I de västra delarna av landet fanns det måttligt med sorkar våren 2021, vilket indikerar stora sorkpopulationer i höst. I östra och södra Finland förväntas populationerna öka något under sommaren. I norra Finland finns sparsamt med sorkar.

SLC - Sommarjobbare 2 B Webben
Konkurrens om blivande skogsbruksingenjörer

Intresset för skogsutbildningar har minskat de senaste åren. Därför har också konkurrensen om de som går dessa utbildningar hårdnat. När blivande kompetens hittas gäller det att slå till – som för Skogsvårdsföreningen Österbotten som nyligen knöt till sig Erik Sandvik.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning