SLC - Pressebild Cem Oezdemir 2
Tyskt ministerbyte kan påverka EU:s skogspolitik

Sammansättningen av Tysklands nya regering börjar klarna. Efter en lång paus efter valet får Tyskland igen en grön jordbruksminister. För Finlands del kan ministerbytet påverka inflytandet på den europeiska skogspolitiken.

SLC - 0407081382317 Max
Sverige fick äntligen en landsbygdsminister

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anna-Caren Sätherberg har utnämnts till svensk landsbygdsminister i Magdalena Anderssons regering. Hon är hemma från skidorten Åre i Jämtland.

Skogsinventeringen framskrider enligt planerna

Den skogsinventeringsrunda som inleddes i fjol är i full gång. Under sommaren har laserskanningar och flygfotograferingar utförts framgångsrikt på 22 områden. Också provytemätningarna i terrängen har framskridit bra. Under nästa år utlovas färska skogsdata i olika delar av Finland.

SLC Nyland: Varför får den minst som gör mest?

SLC Nylands höstmöte konstaterar att våra bönder är i en akut kostnadskris på grund av snabbt stigande produktionskostnader. Priserna på produktionsinsatser så som gödselmedel, foder och energi har i höst stigit radikalt och oförutsägbart, samtidigt som sommartorkan har krympt skörden. Situationen är ohållbar då inkomsterna inte täcker ens de direkta utgifterna.

Nordliga europaparlamentariker: Kommissionen beaktar inte vintersjöfartens förhållanden

Kommissionens förslag på det förnyade systemet för utsläppshandel tar inte vintersjöfartens förhållanden tillräckligt i beaktande. Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP/Renew).

SLC - Abbotsford Pd 259141703 6678692235481840 8605633432750080342 N
Översvämningar förhindrar agrarhandeln i British Columbia

Kanadas västliga provins British Columbia drabbades senaste vecka av svåra översvämningar. Kanadas viktigaste exporthamn för spannmål i Vancouver måste stängas. Priset på timmer började genast stiga.

SLC - Framtidsodlarna Flen
Podcasten Framtidsodlarna: ”Skogsägaren ska få besluta om sin egen skog”

Varje skog är unik. Därför är det den som vårdar och brukar skogen som vet bäst hur den ska skötas. Robert Flén i Munsala följer oroat med den diskussion som nu förs på EU-nivå. Ju längre bort besluten fattas desto mindre vet man om hur en enskild skog ska vårdas på bästa sätt. Det senaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om ljuspunkter och orosmoln i det framtida skogsbruket i Finland.

Finland kräver ändringar i förslaget till taxonomiförordning

EU-ministerutskottet har fastställt regeringens ståndpunkt i fråga om den delegerade rättsakt på klimatområdet som kompletterar EU:s taxonomiförordning om hållbar finansiering. Regeringen anser att den delegerade akten inte bör antas i den nuvarande form som Europeiska kommissionen lagt fram.

SLC - 51677516833 003B0441Eb O
Klimatmötet enades om metan och skogar

Resultatet av klimatmötet i Glasgow blev till slut magrare än många hade önskat. Trots kritiken enades konferensen COP26 om sänkta metanutsläpp och ökat skydd mot förlust av skogsarealer. Initiativet att fasa ut kolkraften urvattnades i viss mån.

SLC - 3D5Ef271 30Ef 4B1F 96F3 78A109F6F5Cd
EU-ministrarna dryftade skogsstrategin i Bryssel

EU:s jordbruks- och skogsbruksministrar antog på måndagen EU:s rådslutsatser om den framtida skogsstrategin. Medlemsländerna betonade att skogarnas funktioner kan stärkas, men framhärdade att skogspolitiken hör hemma i medlemsländerna.

Pro skog är ett nytt hederspris på landskapsnivå

Pro skog är ett nytt pris som ska synliggöra skogsbranschens arbete i landskapen. De regionala skogsråden delar ut priset för aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå målen i de regionala skogsprogrammen, meddelar Finland skogscentral.

Det behövs inga trollkonster för att trygga skogsnaturens mångfald

Producentorganisationerna uppmuntrar skogsägare till riktad naturhänsyn i ekonomiskogar. Organisationerna har i sina miljöprogram samlat effektiva åtgärder för att trygga skogarnas mångfald och vattenskydd.