SLC - Vitsvans
Förvaltningen av stammen av vitsvanshjort utreds

Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Dsc07730
Vindkraften sätter snurr på åländska penningflödet

Långnabba vindkraftspark på randen till Ålands hav i Eckerö har fått en drömstart för sina 10 vindmöllor som varit i full drift sedan månadsskiftet april-maj i år. Med dagens höga elpriser behöver de åländska skattebetalarna inte heller punga ut med de subventioner i form av produktionsstöd som landskapet garanterat.

SLC - Pgp 4596B
EU-ministrar värnar om skogsländernas kompetens

Skogen och EU:s skogsstrategi stod på dagordningen då de europeiska jord- och skogsbruksministrarna på måndagen samlades i Bryssel. Ministrarna krävde också att tillgängligheten på gödselmedel måste tryggas till överkomliga priser.

LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

SLC - Torbjorn
Åland sågar EU:s ”orimliga” skogsförslag

I ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott riktar Ålands landskapsregering starkt kritik mot EU-parlamentets restaureringsförordning. Utlåtandet får fullt stöd från både Ålands Producentförbund och Ålands Skogsvårdsförening.

SLC - Kullgren Kurvinen
Finlands och Sveriges lantbruksministrar visar enad front kring skog och jordbruk

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren och Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen diskuterade aktuella skogsfrågor och Sveriges EU-ordförandeperiod som börjar vid årsskiftet.

SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

SLC - 52045854562 51E812A020 O
Preliminär enighet om LULUCF-förslag vid trepartsförhandlingarna

Alla lagstiftningsförslag i det omfattande 55 %-paketet (Fit for 55), som Europeiska kommissionen lade fram sommaren 2021, har nu framskridit till trepartsförhandlingar. I torsdags förhandlades det in på småtimmarna om LULUCF-förordningen, som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skog. Ett förhandlingsresultat nåddes, men det är än så länge endast preliminärt, tills det godkänts officiellt, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

EU startar partnerskap med fjärran skogsländer

EU har ingått ett avtal om partnerskap om skogsbruk med länderna Guyana, Mongoliet, Republiken Kongo, Uganda och Zambia. Samarbetet ska enligt kommissionen förhindra avskogningen i de berörda länderna.

Pengar och planering för mera bevattning på Åland

I landskapsregeringens budgetförslag för 2023 anslås pengar för ett nytt projekt för bevattning och hållbar vattenhushållning inom lantbruket.

EU försöker greppa skogen

EU-kommissionens planerade lag om återställning av skadade ekosystem i hela Europa omfattar allt från jordbruksmark och hav till skogar och stadsmiljöer. Parallellt ska användningen av kemiska bekämpningsmedel minska med 50 procent fram till 2030.

SLC - P059190 907244
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna

EU:s gröna giv siktar på att ställa om samhället till en grön ekonomi. Detta kan utvecklas till ett hot mot nordiska basnäringar som jord- och skogsbruket, varnar en kritisk artikel i den svenska webbtidningen TN (Tidningen Näringslivet).