SLC - Stodet For Vitaliseringsgodsling Har Intresserat Skogsagarna Bild Skogscentralen
Antalet ansökningar för vitaliseringsgödsling av skogar överraskade

Skogsägarna har kunnat ansöka om nya stöd för skogsbruket sedan mars. Stödet för vitaliseringsgödsling har i synnerhet intresserat. Över 3,6 miljoner euro i stöd har redan sökts under de tre första ansökningsmånaderna, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Dsc00831
Stort sug efter välbetald energived

Energivirke är hett efterfrågat just nu och enligt Antti Harala som är distriktschef för skogsmaskinkoncernen John Deere kan det i sydvästra Finland betalas 40 euro per kubikmeter och i vissa fall ännu mer för energived som levererats till vägkanten. Det är ju nästan mera än vi får för timret, var en skogsägarkommentar på Ålands SkogsIndustrier ÅSI:s bioenergidag förra veckan.

SLC - Dsc 6900
Tage Fredriksson belönad för banbrytande framsteg inom bioenergi

Pro-skogpriset delades ut för tredje gång i måndags. Forstmästare Tage Fredriksson hade fått välja trädslag och växtplats för sitt pris: gräsmattan intill Liljendalgården där Hemträsket glittrar i närheten pryds nu av en stark och vacker ek.

Biodiversiteten i ekonomiskogarna är överraskande god

Enligt en färsk kartläggning publicerad av Forststyrelsen är artrikedomen i de finska ekonomiskogarna överraskande god. Sammanlagt observerades 132 målarter av vilka man gjorde nästan 6.000 observationer. Av dem finns 100 arter på rödlistan och av dessa gjordes över 5.000 observationer.

Markanvändningssektorn blev igen en kolsänka

Markanvändningssektorn (LULUCF) har åter blivit en kolsänka, efter att år 2022 utgjort en utsläppskälla. Under förra året översteg kolbindningen mängden utsläpp med 1,3 miljoner koldioxidekvivalentton. Detta framkommer av Statistikcentralens snabbestimat för år 2023.

Ny möjlighet till stöd för skyddsvärda skogar på Åland

Också i år har åländska skogsägare chansen att ansöka om ersättning för frivilligt biotopskydd för särskilt skyddsvärda skogar enligt motsvarande modell som Metso-programmet på fastlandet. I årets landskapsbudget finns 100.000 euro för detta och ansökningstiden går ut den 1 augusti.

SLC - Img 1907
Har regnskogen i Brasilien en framtid?

Då man läser tidningar, sociala medier eller ser på TV får man lätt bilden av att Amazonas regnskogar till stora delar försvunnit och att resten är akut hotade. Utan att på något sätt negligera det tryck regnskogen står inför eller ekosystemets betydelse så blir bilden på plats en lite annan och kanske mer nyanserad.

SLC - Simmar I Amazonfloden 1
Att simma med krokodiler

Det är en omvälvande känsla att besöka Amazonas regnskog för första gången. I tropikerna har jag varit tidigare och också i tropisk regnskog. Men trots det.

SLC - Smykevatkokous2024 Kirsi Joensuu Jonas Laxaback Anne Christine Ritschkoff
SLC blir ny medlem i Finska Forstföreningen rf

Finska Forstföreningen godkände under sitt vårmöte Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som en ny medlem. Mötet ägde rum i Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimus lokaler i Helsingfors den 14 maj.

Saaristo ersätter Brandt i Metsäliittos förvaltningsråd

På andelslaget Metsäliittos förvaltningsråds möte den 25 april valdes Stefan Saaristo in som ny medlem i stället för Mats Brandt.

Flygspaningarna efter skogsbränder inleddes

Säsongen för flygspaningar efter skogsbränder inleddes söndagen den 12 maj. De första spaningsflygningarna gjordes i landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, meddelar Regionförvaltningsverket.

SLC - Af Spanien Gruppbild
Agroforstare bekantade sig med jord- och skogsbruk i Spanien

I mars fick medlemmarna i Svenska studenters Agro-Forst förening r.f. möjligheten att delta på en exkursion till Spanien. Under resan gjordes flera besök till intressanta företag och organisationer.