SLC - Nyyylund10
Inlösningslagens revidering: Markägarna uppmanas att följa upp den egna kommunens agerande

Markägarna har länge väntat på en uppdatering av inlösningslagen, den nuvarande är från 1977. Markägarna har reagerat starkt på att med nuvarande lag har inlösning skett utan att grundlagens krav om full ersättning uppfylls.

Sverige blir utan landsbygdsminister

Den svenska näringsministern Ibrahim Baylan har sedan juli skött landsbygdsfrågorna som bisyssla men meddelar nu att han lämnar politiken i november.

SLC - Dsc05086
Nya biopannan värmer Godby med barkrester från sågverket

Ålands Skogsindustrier Ab har satsat 3,5 miljoner euro på en ny biopanna som också utnyttjar bark och restprodukter som tidigare varit enbart problemavfall. Värmepannans kapacitet är 4 MW och dessutom kan man tack vare kondensering av rökgaserna utvinna ytterligare 1 megawatt värme.

SLC - Biokol 2 Webben
Gammalt avfall blir kolsänka och ger ålänningar ny energi

Mariehamnaren Jesper Svanfelt, som är doktor i organisk kemi från Åbo Akademi, har som verkställande direktör för ett avfallsföretag konstruerat en unik kretsloppsanläggning. Anläggningen ska redan till våren förvandla åländskt bioavfall till energi i form av värme, gas, biokol och elektricitet.

SLC - Halmpanna 06
Nationell tillståndsrådgivning hjälper intresserade av förnybar energi

NTM-centralen erbjuder nu rådgivning kring tillstånd och förfaranden för de som planerar produktion av förnybar energi. Rådgivning fås per telefon och per e-post. Den nationella rådgivningstjänsten är centrerad till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ledaren: Gröna drömmar och Centerns nej - ett skådespel i flera akter

De skarpaste skiljelinjerna i den här regeringen går mellan De gröna och Centern och inför budgetförhandlingarna blev det än en gång mycket tydligt, konstaterar Staffan Pehrman.

Privat skogsägande har minskat betydligt på två år

Mängden skog som ägs av privatpersoner, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar har minskat med 141.000 hektar i hela landet under de två senaste åren. De privata skogsägarna är även till antalet färre än för två år sedan, och medelåldern bland dem har stigit.

Ville Niinistö rapportör om kolsänkorna

Europaparlamentariker Ville Niinistö (Grön) blir rapportör, i praktiken huvudförhandlare, för Europaparlamentet när det gäller att fastställa parlamentets ståndpunkt om kolsänkorna.

SLC - Fb Live Torvalds Nylund Webb Final
Samtal om skog och klimat med Torvalds och Nylund den 21.9

MEP Nils Torvalds gästar Brysselkontorets 30-årsjubileums webbinarieserie den 21 september kl.15.

SLC - Uppmaning3
ÖSP och SVF Österbotten betonade vikten av stöd för klimatåtgärder

Jordbrukarna är redo att vidta klimatåtgärder. Men det får inte innebära ökade kostnader för en sektor som i flera år dragits med försämrad lönsamhet. Det var ÖSP:s budskap inför regeringens budgetförhandling.

SLC - Slc 75 Stampel
SLC firar 75 år digitalt med en livesänd jubileumsfest 3.12

Med anledning av coronapandemin, restriktioner och osäkerheten kring att mötas ”coronasäkert” har SLC:s styrelse fattat beslutet att SLC:s 75-årsjubileumsfest hålls som en digital fest.

SLC - 202051510 1295106947553847 6901623342186240032 N
EU:s skogsplaner stöter på patrull i Mellaneuropa

De mellaneuropeiska skogsorganisationerna mobiliserar sig gemensamt mot EU-förslaget till en europeisk skogsstrategi. Ett tysk-österrikiskt samarbete avvisar varje försök till en central styrning av skogspolitiken i EU:s medlemsländer.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning