SLC - Lrf1 Nov23 Ct
LRF Västerbottens styrelse på besök i Österbotten

I februari var ÖSP på besök i Västerbotten i Sverige. Den här veckan var det dags för LRF Västerbotten att besöka det östra landskapet. Trots förutsättningarna för jordbruket i respektive land är olika, delar man långt samma utmaningar just nu.

SLC - Img 0342
Vall ökar avkastningen på ettåriga grödor

Vall i växtföljden är det viktigaste bidraget till funktionell biodiversitet. Så löd rubriken till professor Göran Bergkvists sammanfattning på webbinariet ”God markvård för goda skördar”.

SLC - Dsc09896
”Skitsnack på landsbygden” kring krisstöd för åländska mjölksektorn

Landskapsregeringens beslut att satsa totalt 500.000 euro som krisstöd till Ålandsmejeriet ÅCA och dess största mjölkleverantör Kristoffer Lundberg samt övriga mjölkbönder på Åland vållade heta känslor på Ålands producentförbunds höstmöte i tisdags.

SLC - Dsc09666
ÅPF-ordföranden: Växtodlarna behöver också stöd

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som kan ge mjölkbönderna maximalt ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA. Beslutet togs för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för ca 60 procent av mejeriets mjölkråvara.

Delta i medlemsundersökning – och vinn ett presentkort!

SLC genomför som bäst en medlemsundersökning för att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med Kantar Agri Oy, som även gjort organisationens tidigare medlemsundersökningar.

SLC - Thomas Lindroth
SLC Åboland: Livsmedelsverkets linje är helt oacceptabel

Odlarnas missnöje över Livsmedelsverkets hantering av stödutbetalningarna till lantbruket pyr på bred front. Även i Åboland.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i Österbotten och uppdaterad evenemangskalender för 2024.

SLC - Dsc09666
Extrastöd för Ålands mjölkbönder, men växtodlarna vill också ha sitt

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för 60 procent av mejeriets råvara.

SLC - Mikael Osterberg Mw Img 3779
Både plus och minus togs upp på mjölksamarbetsgruppens möte

Då SLC:s mjölksamarbetsgrupp höll möte förra fredagen diskuterades sektorns situation. På marknaden går det att se vissa positiva trender, men gällande stödutbetalningar brottas producenterna med stora problem.

SLC - Nyl Bon Slcn 1
SLC Nylands Thomas Antas: Jord- och skogsbrukarna kan inte ensamma stå för kostnaderna för biologisk mångfald

SLC Nylands förbundsordförande Thomas Antas tog bland annat upp regeringsprogrammet och den biologiska mångfalden i sitt inledande anförande på Nyländsk Bondedag i Vanda på tisdagen.

SLC - Rejalsackinsamling S4 H 2023 Press
774.000 kilo jordbruksplast samlades in av 4H i år

Rejäl Handling-säckinsamlingen är en betydande gärning inom cirkulär ekonomi i Finland. Jordbrukarna hämtar tomma gödsel- och utsädessäckar som återvinns för återanvändning. Utan Rejäl Handling-insamlingen kan säckarna sluta som avfall. Säckinsamlingen förverkligas av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland samt flera samarbetsparter.

Många frågor på SLC:s miljö- och markpolitiska utskotts möte

SLC:s miljö- och markpolitiska utskott möttes den 2 november efter en lång paus. Ordinarie skogsombudsman Anders Portin fungerade som sekreterare och föredragande på mötet, som behandlade både nationella och EU-relaterade frågor.