SLC om rambudgeten: Regeringen försöker trygga jordbruket och försörjningsberedskapen

I ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2025-2028 har regeringen identifierat jordbrukets svåra ekonomiska situation och påför inga nya inbesparingar eller direkta kostnadshöjningar på jordbruket.

SLC - Info4 Apr24 Ct
Stödinfon är viktiga – informationsbehovet är stort

Förra året trädde en ny CAP-programperiod i kraft. I år är ändringarna i jordbruksstöden betydligt färre, men trots det är behovet av information stort. Det märks tydligt nu när ÖSP är med och ordnar årets upplaga av stödinfon i Österbotten.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i SLC och på Åland.

Lönsamheten för jordbruksföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av näringsämnen och andra insatsvaror blir hela tiden viktigare när det gäller att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen.

SLC kritiskt: S-gruppen begränsar konsumenternas möjlighet att välja inhemskt kött

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC riktar kritik mot S-gruppen efter att Atria i Maaseudun Tulevaisuus (15.4.2024) bekräftat att S-gruppen har ersatt Atrias griskött med danskt griskött av handelns eget Coop-märke.

SLC - Img 8855
Stort behov av ekologiskt nytänkande i utmanande tider

Stödpolitiken för den ekologiska produktionen bör förenklas. Ekoprodukternas andel i den offentliga upphandlingen borde öka. Det var några viktiga budskap som förmedlades på årets finlandssvenska ekotankesmedja.

SLC - 09408624 C822 E3 A724 Ed270 Acaab12 F5 0 Original
Nu krävs uppmärksamhet påpekar markpolitiska utskottet

Förändringar i jordabalken är att vänta noterar SLC:s miljö- och markpolitiska utskott vid sitt senaste möte. En arbetsgrupp har kommit med förslag som bland annat innefattar att man i framtiden också kan göra fastighetsinteckningar i vattenområden. Det här är befogat noterar utskottet bland annat för att havsvindkraftens betydelse ökar.

SLC - Slc Nyl Fullm 1
SLC Nyland: Att välja inhemska produkter är viktigare än någonsin

SLC Nylands fullmäktige samlades till vårmöte på Fazers besökscentrum i Fagersta i Vanda på måndagen. Fullmäktigeordförande Hanna Westman lyfte fram vikten av en hög självförsörjningsgrad och vikten av inhemsk mat och matproduktion i dagens värld med krig, kriser och kostnader som skenar i väg.

SLC - Img 0704
Biodiversitetsfärdplanen presenterades i Bryssel

SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan presenterades i Bryssel under förra veckans tisdag. Under tillfälle betonades särskilt vikten av frivilliga och marknadsbaserade metoder, såsom naturvärdesmarknader och samarbetet mellan olika organisationer, för arbetet med att främja biologisk mångfald på europeisk nivå.

ÖSP efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad

Österbottens svenska producentförbund efterlyser i ett uttalande från sitt vårmöte en bättre fungerande livsmedelsmarknad.

SLC - Vmote5 Apr24 Ct
Långgård: Handeln tar inte ansvar för inhemsk livsmedelsproduktion

I en omvärld präglad av krig och konflikter är det viktigt med trygghet. Något som bidrar till den är landets livsmedelsförsörjning. Men jordbrukarnas ekonomi försämras medan handeln fortsätter öka sina vinster. Handeln är inte med och tar ansvar för den inhemska livsmedelsproduktionen. Det konstaterade Tomas Långgård, ordförande för ÖSP, när han välkomnade deltagarna till förbundets vårmöte i Vörå i måndags.

SLC - Varm19 Apr24 Ct
Oklarheter med förordningar dryftades på ÖSP:s vårmöte

Nästa år har Finland varit EU-medlem i trettio år. Under den tiden har mycket hänt inom jordbruket. Gårdarna blir färre och större, byråkratin har ökat och importerade livsmedel fyller hyllorna. En del förordningar ställer också till det, konstaterades på ÖSP:s vårmöte.