Ny kontrollnämnd för åländska ekoprodukter

Landskapsregeringen har för perioden 2021-2022 tillsatt ny kontrollnämnd för Ålands ekologiska jordbruksprodukter.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Österbotten.

SLC - Dsc03575
ÅPF:s nya bokföringsbyrå vill bli bäst i lantbrukssektorn

Bokföringsbyrån Landsbygdens Skattetjänst Ab som Ålands Producentförbund startade i höstas kör nu för fullt. – Vår vision är att bli den bästa byrån för åländska jord- och skogsbrukare, säger verksamhetsansvariga Anna Südhoff.

Årets generationsväxlingskurser ordnas virtuellt via Teams

På grund av coronaviruset kommer årets generationsväxlingskurser att ordnas virtuellt. Det är en tvådelad kurs som SLC och producentförbunden ordnar gemensamt via Teams.

SLC - Dsc 0183
Hitta inhemsk och utländsk arbetskraft via Töitä Suomesta

Töitä Suomesta Oy erbjuder igen möjligheten att få hjälp av utländsk säsongarbetskraft via toitasuomesta.fi. Samtidigt vill företaget bredda utbudet av tjänster för landsbygdsföretag genom att göra det enklare för arbetssökande stads- och landsbygdsbor att hitta arbetsmöjligheter på landsbygden.

SLC - Komval1
SLC:s kommunalvalsprogram sätter fokus på företagarvänlighet

SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar. Därför har SLC utformat ett kommunalvalsprogram som innehåller konkreta åtgärdsförslag för att uppnå företagarvänliga kommuner och därigenom livskraftiga landsbygdsföretag.

SLC - Ung1
Unga bönder vill både påverka och ta ansvar

– Det är klart man har ett intresse för lantbrukspolitik. Besluten påverkar ju direkt vår egen näring, säger SLC Nylands nyvalda andra viceordförande, Joel Rappe.

”Snöskoterförare bör kolla upp vad som gäller”

Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP, har inte hört om ett liknande fall där en snöskoterled olovligt skulle ritats in på en officiell karta utan lov. Han har däremot hört om enskilda fall där snöskoterkörning har förekommit på marker där markägaren inte gett lov.

ÖSP: Fråga lov av markägaren först!

Österbottens svenska producentförbund r.f. påminner om att det är förbjudet och straffbart att framföra ett motordrivet fordon på privat mark.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - Betor
Sockermarknaden behöver flera odlare

Sucros satsar på utökad sockerbetsodling och letar ännu efter nya odlare. Coronaläget minskade sockeråtgången något, men marknaden visar tecken på återhämtning.

SLC - Vaxtcor9
ÖSP: Viktigt informera anställda om corona när spridningen ökar

Det svåra coronavirusläget i Österbotten och spridningen av den muterade virusvarianten i Syd-Österbotten gör nu att behovet av krisberedskap inom växthusföretagen måste vara i fokus.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning