SLC - Louis 20180710  Img7218
In memoriam ”Min värld slutade vid trädgårdsporten”

Louis Ehrnrooth somnade lugnt in den 28 april 2022. Han skulle ha fyllt 99 år den 13 juli.

SLC - Silfver4
Josefine Silfver vill ha en god kommunikation med fältet

Sociala medier och den externa samt interna kommunikationen. Det ser Josefine Silfver som hennes viktigaste uppgifter som ÖSP:s nya kommunikationsassistent. Tröskeln för att ta kontakt med mig ska vara låg, säger hon.

SLC - Christoffer Emilia
Christoffer och Emilia nya vid SLC

Christoffer Ingo är ny lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC. Hans arbetsuppgifter omfattar en bred jordbrukspolitisk intressebevakning med fokus på att förbättra jordbrukarnas lönsamhet. Emilia Karell är högskolepraktikant vid SLC den här sommaren. Karell ska jobba med olika jordbrukspolitiska uppgifter, bland annat intressebevakning och marknadsfrågor.

SLC - 20220502 141005
Satellitbaserad skiftesövervakning via monitorering väcker många frågor

Via ibruktagande av satellitbaserad monitorering från 2023 siktar EU på att effektivera kontrollen av aktiviteter på jordbruksskiften. På så vis kan man samtidigt skärpa granskningen av stödvillkor och utreda huruvida dessa uppfylls eller inte.

SLC - Christoffer1
Ingo uppmanar Wikberg att fördjupa sig i jordbrukets ekonomi

Livsmedelsmarknadsombudsmannen Olli Wiberg avfärdar i HBL den 5 maj SLC-ordförande Mats Nylunds påstående om att handeln skulle driva något som närmast påminner om lagliga inköpskarteller. Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC, menar att livsmedelsmarknadsombudsmannen ser förbi verkligheten på gårdarna och det hot som den pågående kostnadskrisen verkligen är för landets självförsörjning.

SLC - Kvimo12
Frågorna är många – men livsmedelsombudsmannen har inga svar som tröstar bonden

Frågorna var många när livsmedelsmarknadsombudsmannen besökte Kvimo. Men mjölkproducenten Johan Holm fick inga svar på hur han ska överleva kostnadskrisen. Det finns ingen enkel lösning, menar Olli Wikberg.

Stor del av höstsäden har gått förlorad i Nyland

En betydande del av höstsäden har utvintrat i Nyland. SLC Nylands åkerväxtutskott bedömer att cirka 80 procent av höstvetet inte klarat vintern. Rågen har klarat sig något bättre medan höstoljeväxterna har utvintrat nästan helt.

Årets lokalavdelning utses på SLC-kongressen – anmäl din lokalavdelning senast 31.5

Nu är det dags att lämna in förslag på vilken lokalavdelning inom organisationen som borde bli Årets lokalavdelning.

SLC - Mats Nylund 2
SLC kräver att regeringen ser över konkurrenslagstiftningen för att trygga försörjningen

För att stärka Finlands försörjningsberedskap så föreslår SLC att regeringen ska starta en lagberedning där man uppdaterar konkurrenslagstiftningen och gör den mera rättvis.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland och Österbotten.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - Presidiet
SLC:s fullmäktige: Prisförhöjningar måste snabbt och oavkortat komma producenterna tillgodo

Lönsamheten på lantbruken kan endast förbättras via högre marknadsintäkter och det måste ske snabbt. Det var budskapet då SLC:s förbundsfullmäktige samlades till vårmöte i Helsingfors förra veckan.