SLC - Narmatsdagen Some 3
Närmatsdagen söker deltagare

Köp av bonden-dagen är numera Närmatsdagen, och dagsevenemanget firas i år den 11 september. Nu söker arrangörerna gårdar och lokala förädlande företag som vill möta konsumenter och visa upp varifrån maten kommer.

SLC - Apila Airi Kulmala Ehka Kanteen
Tillbaka till rötterna – webbinarium om jordmånsprogram

Välkommen på MTK:s och SLC:s Miljösnack-webbinarium: Tillbaka till rötterna tisdagen den 25 maj. I det här digitala webbinariet riktar vi blickarna mot jordmånen.

Blankettombuden hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett.

SLC - Kiila1
Kom med på Kiila-rehabiliteringskurs för SLC-medlemmar

Upplever du att fysiska eller psykiska hälsoproblem försämrar arbetsförmågan? I sådana fall kan deltagande i en Kiila-rehabiliteringskurs hjälpa. Ansökningar till den FPA finansierade rehabiliteringen, som ordnas av SLC vid Härmä Rehab och Spa, kan göras nu.

SLC - Pefc Spartrad
SLC och METO: Mycket beklagligt att NTM-centralerna drog sig ur PEFC

NTM-centralerna och Finlands miljöcentral SYKE beslöt i sista stund att inte skriva under den reviderade PEFC-standarden, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio. Beslutet var beklagligt, anser både SLC och Skogsbranschens Experter rf METO.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC befarar att lantbruket och landsbygden får betala räkningen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är nöjd över att regeringspartierna i sin halvtidsöversyn kom överens och fortsätter tillsammans. Däremot ser SLC kritiskt på fördelningen av ramrians nedskärningar som drabbar bl.a. jord- och skogsbruks- samt kommunikationsministeriets budget. SLC befarar att bönderna och landsbygden blir regeringskrisens stora betalare.

SLC - Ffdsemi
FFD bjöd in till dialog kring hållbara livsmedelssystem

Food and Forest Development Finland ordnade förra veckan ett webbinarium kring hållbara livsmedelssystem. Endast med fungerande livsmedelssystem kan man motverka hunger, fattigdom och en ohållbar användning av naturresurser.

SLC - Ffd Nepalutbildning
Köp en morsdagspresent och stöd en familj i ett u-land

Inför morsdag kan du ge en gåva åt dina närmaste och samtidigt stöda en familj i ett u-land. Genom att köpa en immateriell gåva ur Food and Forest Development Finland FFD:s webbshop främjar du jämlikhet och därigenom familjernas välmående.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - Fullmaktige Mia3 Mats
Nylund: En tryggad och lönsam produktion måste alltid vara utgångspunkten

Jordbrukarnas huvuduppgift är att producera mat, trots att det ibland verkar glömmas bort i diskussioner gällande miljö- och klimatåtgärder i CAP, konstaterade SLC:s ordförande Mats Nylund under SLC:s fullmäktigemöte. Stöd bör riktas till aktiv odling, och oskäliga villkor kan inte accepteras.

SLC - Fullmaktige1
SLC:s fullmäktige begrundade nationella CAP-planen

SLC:s fullmäktige kallade till ett extra digitalt fullmäktigemöte den 19 april med en lägesutsikt över Finlands kommande jordbrukspolitik. Meningen var att presentera det rådande läget och föra diskussion bland medlemmarna och samtidigt ge vägledning för SLC:s styrelse i beredningsarbetet. Även SLC:s styrelse, SLC:s utskott, landskapsförbundens styrelser och tjänstemän var inbjudna till webbinariet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning