SLC - Tomasl1
ÖSP: Kurvinens lagförslag välkommet, men ändå alldeles otillräckligt

– För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig. Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i ett pressmeddelande.

SLC - Fag2
Kurvinen lovar arbeta för att få bukt med fågelskadorna på Söderfjärden

En ministerledd arbetsgrupp som på sikt ska få bukt med skördeskador som fåglar orsakar. Det ska jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen arbeta för. Förra lördagen besökte han Söderfjärden där 25 odlare bara i år har drabbats av skördeskador.

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande om vargen visar ljus i tunneln

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav förra veckans tisdag ett betänkande gällande stamvårdande jakt på varg. Betänkandet utgår från ett medborgarinitiativ som överlämnades till riksdagen i november 2020 med över 60.000 underteckningar. Initiativet efterlyser stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador.

SLC - Nyyylund8
Nylund: Djurvälfärdslagen är välkommen men den ökar kostnaderna

SLC:s ordförande Mats Nylund välkomnar ett modernare regelverk, men understryker behovet av stödsystem för att kompensera för de kostnader som uppstår i och med förändringen.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC - Framtidsodlarna Perklen
Podcasten Framtidsodlarna: Större skördar på samma hektar leder till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet

I den nya säsongen av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbarhet. Hur kan man kombinera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom jord- och skogsbruket?

SLC - Framtidsodlarna Hallbarhetsveckan Lf3
Podden Framtidsodlarna är tillbaka 28.9

Hur jobbar unga jord- och skogsbrukare med hållbarhet – ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt? Vad innebär hållbarhet i bondens arbete med att odla mat? Vad är hållbarhet för skogsägaren? Det får lyssnarna höra mera om i den nya säsongen av poddserien Framtidsodlarna som lanseras under Hållbarhetsveckan som firas vecka 39.

SLC - Faktagaffeln 2022
Faktagaffeln 2022 har utkommit

Årets Faktagaffel innehåller färsk, central statistik om Finlands matproduktion och -konsumtion.

SLC - Slc Historik75 Parm Webb
SLC:s historik har utkommit – beställ historiken i SLC:s webbshop

Under förbundskongressen i slutet av juni presenterades SLC:s 75-årshistorik av historikredaktör Mikael Jern. Efter beklagliga förseningar med trycket av historiken är distributionen nu i full gång. Nu kan historiken beställas av alla som har intresse för lantbrukshistoria i Svenskfinland och i Finland. Historiken är gratis för medlemmar.

SLC - Skogsdag1
SVF Österbottens skogsdag lockade närmare 400

Efter en paus på två år kunde Skogsvårdsföreningen Österbotten ordna en skogsdag för medlemmar. Närmare 400 kom för att ta del av utbudet på Fagerbacka fäbodställe i Pedersöre.

SLC - Image0
Christoffer Ingo ställer upp riksdagsvalet

Fullmäktigeordförande i Korsholms kommun, landsbygdsföretagaren och sakkunniga vid SLC Christoffer Ingo meddelar att han ställer sig till förfogande inför SFP:s kandidatnominering inför riksdagsvalet.

SLC - El3
Höga elpriser påverkar volymen av växthusgrönsaker i vinter

Den belysta växthusodlingen är i fara på grund av de höga elpriserna. Närpes Grönsaker räknar med minst 30-50 procent minskning av volymen i vinter. Situationen är besvärlig, säger Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott.