Landsbygdens Folk håller sommarpaus

Landsbygdens Folk håller nu sommarpaus och utkommer nästa gång fredagen den 2 augusti. Alla läsare tillönskas en gynnsam och trevlig sommar!

SLC - Naturens Dag
Ekogårdar, kom med och fira Naturens dag!

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas lördagen den 31 augusti och är en del av det nationella firandet av den Finska naturens dag. Under tillfället håller ekogårdar runt om i Finland öppet hus för allmänheten som får bekanta sig närmare med den ekologiska produktionen.

SLC - Farmaripuff
Besök SLC, ÖSP och Skogsvårdsföreningen Österbotten på Farmari 2024

SLC, ÖSP och Skogsvårdsföreningen Österbotten är alla på plats under årets Farmari-lantbruksutställning som ordnas i Seinäjoki den 4-6.7.

SLC - Kockoservitor Juni Nvk3
Årets kock och servitör bekantade sig med jordbruket

Under tisdagen ordnade SLC och MTK en gemensam landsbygdstur för vinnarna av Årets Kock-tävling 2023. Årets kock Johan Kurkela som stått för gastronomin på Restaurant Grön i Helsingfors, och årets servitör Kirsi Seppänen som serverar på Ravinteli Bertha i Tammerfors fick bekanta sig med lokala råvaror och inhemsk produktion på fem olika gårdar.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i Nyland.

Webbenkät om odlingssäsongen

Under växtsäsongen kommer MTK och SLC att kartlägga hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den första webbenkäten har skickats ut till SLC:s och MTK:s medlemmar och enkäten sprids även genom förtroendevalda och samarbetspartners nätverk såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.

SLC - Koskiskossor Juni24 Nvk
Under naturbetesdagen firades den naturrestaurerande köttproduktionen

Förra lördagen gick naturbetesdagen åter av stapeln. Under dagen höll många gårdar öppet hus för att visa upp sina artrika naturbeten med tillhörande djur. På få ställen är utvecklingen av naturbeten lika påfallande som på Koskis gård där skog omvandlas till vårdbiotoper och köttproduktionen agerar naturvårdare.

SLC - Tobrfv Tomaatti Suuri
Växthusföretagare är intresserade av växtskadeförsäkring eller växtskadefond


Finländska växthusföretagare är intresserade av att försäkra sig mot växtskadegörare eller gå med i en växtskadefond, visar en utredning som Pellervo Ekonomisk Forskning PPT gjort. Växthusföretagarna bedömer att virus- och skadedjursriskerna kommer att öka, och det är svårt att med egna ansträngningar ha ekonomisk beredskap för stora skador. För närvarande finns det inga försäkringar eller medel som täcker växtskadegörares risker i Finland.

SLC - Strategi6 Jun24 Ct
Lokala jordprover tas inom ramen för regional klimatstrategi

I likhet med många andra regioner har Jakobstadsregionen en klimatstrategi. Målet för jordbrukets del är att årligen binda 85.000 ton koldioxid. Utvecklingen följs upp av lokala mätningar för att på sikt se om utsläppen minskar.

SLC - Eu Val 0 S6 A9531
Christoffer Ingo tar nu plats i riksdagen

SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo tar nu plats i riksdagen då Anna-Maja Henriksson blir Europaparlamentariker.

SLC stöder besvär om långsamma behandlingstider för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedelsindustrin rf (Kasvinsuojeluteollisuus ry) lämnade i maj in ett besvär till riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen om Säkerhets- och kemikalieverket Tukes långsamma behandlingstider gällande godkännande av växtskyddsmedel. SLC, MTK, Handelsträdgårdsförbundet samt Frukt- och bärodlarförbundet stöder besväret.

SLC - Christoffer Ingo Slc0377 Edit
Arealstödet för unga jordbrukare kan inte betalas ut till unga som ingår i sammanslutning

SLC försökte genom aktiv intressebevakning hitta en lösning på frågan om varför det arealbaserade stödet för unga jordbrukare inte betalas ut till unga delaktiga i en jordbrukssammanslutning. På grund av att jordbrukssammanslutningar inte är juridiska personer kom man ändå inte vidare med detta. Samtidigt framkom det att sammanslutningar är rätt så unika inom EU och att såväl deras existens som rätt till jordbruksstöd ifrågasätts i en del sammanhang.