ÅPF vädjar för bibehållna producentpriser

​I ett officiellt brev uppmanar Ålands Producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson Ålands förädlande livsmedelsindustrier samt S- och K-gruppens butiker att inte sänka producentpriserna.

SLC - Sallattidig 030420
Snart lättare för säsongsarbetare att byta bransch

Regeringen avgav på torsdagen en proposition till riksdagen som temporärt ska tillåta alla från ett tredje land som vistats lagligt i Finland att jobba inom för försörjningsberedskapen viktiga branscher. Alltså bland annat säsongsarbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Det här innebär att säsongsarbetare till exempel från pälsnäringsnäringen kan flytta över till trädgårdsodlingen.

Försörjningsberedskapen - producenterna oroar sig över tillgången på arbetskraft, försämrad ekonomi och finansiering samt hur de ska få tag på förnödenheter

Försörjningsberedskapens lägesbild har kartlagts inom primärproduktionens olika produktionsinriktningar. Inom primärnäringarna är tillgången till säsongsarbetskraft det största orosmomentet för tillfället.

SLC - Carbon1
Carbon Action startar på svenska i vår

Utbildningen inom kolbindande jordbruk fick en förstärkning då agronomie- och forstmagister Anne Antman startade som projektledare för den svenskspråkiga Carbon Action-verksamheten i Baltic Sea Action Group i början av april. Antman har anställts av BSAG för att producera svenskspråkig odlarutbildning och kommunicera om hållbar skötsel av jordmånen på Carbon Action-plattformen.

SLC - Utskott1
Brist på arbetskraft och utsäde orosmoln för trädgårdsutskottet

SLC:s trädgårdsutskott hade i onsdags ett videokonferensmöte där man konstaterade att situationen i coronapandemins kölvatten är väldigt osäker för många odlare när nästan hela Horeca-sektorn i form av hotell, restauranger, catering och även många andra storkök tvingas stänga.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC om coronakrisen: Producentpriser får inte pressas och konsumenterna bör kunna bibehålla köpkraften

SLC:s styrelse träffades på tisdagen. Styrelseledamöterna understryker att producentpriserna inte får pressas på grund av coronakrisen och att konsumenterna bör kunna bibehålla köpkraften.

MTK och SLC har gjort upp en intygsmall för rörlighet mellan Nyland och övriga Finland

Intygsmallen garanterar inte genomfart utan är bara avsedd att göra gränskontrollerna smidigare. Huruvida gränsöverskridningen är motiverad med tanke på undantagsförhållandena är i sista hand upp till polisens bedömning.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Nyland.

TOS-avgiften fastslagen för en treårsperiod

Nivån för TOS-avgiften, ersättning för nyttjanderätt till förädlaren av spannmålssorten, har slagits fast för 2020-2022.

SLC - Kampanj
#viodlardinmat – kampanj på sociala medier

SLC uppmuntrar medlemmar att i positiv anda på sociala medier dela bilder och berätta sin egen berättelse om att den finländska matproduktionen rullar på trots coronasituationens undantagstillstånd.

MTK och SLC kartlägger primärproduktionens lägesbild

Just nu görs ett gediget arbete kring beredskapsfrågor inom primärproduktionen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning