SLC - Slc Vindkraftsbroschyr
SLC:s nya vindkraftbroschyr har utkommit

För att vindkraftsetableringar skall lyckas är förankringen och acceptansen i bygden av avgörande betydelse. Därför har SLC uppdaterat sin vindkraftbroschyr som innehåller basinformation om vindkraftens läge år 2020.

SLC - Balplast1
Insamling av lantbruksplast fungerar ojämnt

Insamlingen av lantbruksplast fungerar fortfarande väldigt olika på olika områden och också prisskillnaderna är stora. I Åbolands skärgård blir priserna för plastinsamling skyhöga på grund av transportkostnaderna och höga priser har också drabbat producenter i vissa delar av Österbotten.

SLC - Slcaboland 1
Lindroth tar över efter Nyström i Åboland

På onsdagens höstmöte genomförde SLC Åboland ett ordförandebyte. Mickel Nyström från Korpo tackar för sig och Thomas Lindroth från Kimitoön tar över den åboländska ordförandeklubban.

SLC - Ekolab1
Många vägar till resurseffektivering

Sparsam körning, förmånligare LED-belysning och halvering av plöjningsdjupet. Eller varför inte anskaffning av en kvävesensor? Se där några exempel på några praktiska åtgärder som kan bidra till att sänka kostnaderna inom lantbruket.

SLC - Fmge1
ÖSP:s ordförande: ”Vi måste fortsättningsvis vara på vår vakt mot coronaviruset”

ÖSP:s fullmäktige sköt upp mötet i våras på grund av coronaviruset. I måndags ordnades både vår- och höstmötet virtuellt. En exceptionell och ovanlig situation – men mötet kunde genomföras utan några tekniska missöden.

SLC - Fmge2
ÖSP-fullmäktige diskuterade nyrekrytering och mjölkstöd

Det är av stor vikt att unga nya jordbrukare blir en del av ÖSP. Den stora frågan är hur förbundet kan fånga upp den här gruppen. Utmaningen diskuterades på fullmäktiges möte.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Nyland.

Åländska odlare se hit!

Finns det intresse för att återuppta sockerbetsodling på Åland?

SLC - Img 5895
Ett kliv in i EU-politiken

Vi befinner oss i en tid av förändring, skriver Elin Sundblad som sedan två månader tillbaka jobbar som praktikant på MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor.

SLC - Framtidsodlarna Lindholm
Framtidsodlarna, del 8: Alla odlare är experter på sina egna åkrar

Spannmålsodlaren Thomas Lindholm i Snappertuna njuter av en lyckad täckdikning. För honom är en täckdikning en investering i framtiden. En investering som kanske betalar sig tillbaka först en generation senare. I det åttonde avsnittet i podcasten Framtidsodlarna är det fokus på jorden och jordbearbetningen.

SLC - Slc Nyland 1
SLC Nyland höll höstmöte i hybridform

SLC Nylands I viceordförande Erik Perklén från Sjundeå avgår och ersätts av Peter Österman från Ingå. Österman har tidigare varit förbundets II viceordförande. Joel Rappe från Tenala-Bromarf väljs nu till II viceordförande. Som ny ledamot i SLC Nylands förbundsstyrelse valdes Kristoffer Nilsson, ung mjölkproducent från Liljendal, i stället för Carolina Sjögård, som undanbett sig återval.

Gröna näringarna centrala för satsningar på återhämtning och klimat

Covid 19-pandemin har visat livsmedelsproduktionens vikt för samhället. Såsom alla sektorer i samhället har även lantbruket och de gröna näringarna påverkats av pandemin. Men sektorn har även en central roll för återhämtningen och omställningen till ett klimatneutralt samhälle, påpekar SLC Nylands höstmöte i ett uttalande.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning