SLC - Skordetavl3
Segrade i odlingstävling och slår ett slag för underbevattning

När Käytännön Maamies för en månad sedan presenterade resultatet för sin odlingstävling stod Matias Rönnqvist som segrare. Hemligheten bakom hans fina resultat på över 8 ton vete per hektar är underbevattning. Nu har han investerat i en solcellsdriven bevattningspump.

SLC - Skordetavl9
Agrolink satsar på solcellsdrivna bevattningspumpar

I somras när Matias Rönnqvist vann odlingstävlingen testade han en bevattningspump som drivs med solkraft. Erfarenheterna av pumpen, som Agrolink nu kommer att börja importera, är mycket goda.

SLC - Lpx 176841
Drönaroperatörer ska registrera sig i nytt drönarregister

Från och med slutet av januari ska så gott som alla som flyger drönare vara registrerade i registret för drönaroperatörer, meddelar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Hittills har endast professionella drönaroperatörer behövt meddela Traficom om sin verksamhet, men EU:s drönarlag ska nu förenhetliga författningen om drönare i hela EU.

SLC - Solkraft1
Stort intresse för solkraft på djurgårdar i Österbotten

Intresset för solkraft har ökat mycket på djurgårdar i Österbotten. De två senaste åren har närmare femtio investeringsbeslut godkänts av NTM-centralen i landskapet. En av de som har investerat i solpaneler är mjölkproducenten Johannes Stenmark i Överpurmo.

Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fyra projekt som effektiviserar användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet.

SLC - Ipa Moderne Unkrautregulierung In Der Landwirtschaft Bild1
Robotar inom jordbruket kan också medföra nackdelar

Robotar och automatisering kan påtagligt förändra jordbruket, men förändringarna kan också slå negativt ut. Det befarar ett forskarteam i Australien, som har analyserat konsekvenserna av den tilltagande robotiseringen inom jordbruket.

Bosch och BASF i digitalt samarbete

Den tyska teknologikoncernen Bosch och kemijätten BASF har grundat ett samföretag som ska främja utvecklingen av digital teknologi inom jordbruket.

EU:s maskintillverkare vill avsluta USA-tvisten

De europeiska maskintillverkarnas intresseorganisation CEMA beklagar att handelstvisten med USA fortsätter. Enligt CEMA förhindrar tullar på bland annat traktorer den fria handeln och måste avvecklas så snabbt som möjligt.

Produktionsuppföljningsdata sammankopplas globalt

Den samnordiska tjänsten NCDX har valts till bas för en tjänst som förenklar informationsöverföringen mellan olika länders produktionsuppföljningar och mjölkstations- och robottillverkare.

SLC - Ekolab1
Många vägar till resurseffektivering

Sparsam körning, förmånligare LED-belysning och halvering av plöjningsdjupet. Eller varför inte anskaffning av en kvävesensor? Se där några exempel på några praktiska åtgärder som kan bidra till att sänka kostnaderna inom lantbruket.

SLC - Loukasten 3 B Webben
Högteknologi ger bättre koll på enskild individ

Med en fyra robotars långt automatiserad ladugård och avancerad kouppföljning utvecklar syskonen Anna och Antti Koljonen mjölkproduktionen på Loukasten tila.

SLC - Kameraovervakning A Webben
Kameraövervakning bör planeras noggrant

På en djurgård kan kameraövervakning behövas av flera orsaker. En lyckad satsning kräver eftertanke och kännedom om spelreglerna.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning