SLC - Eldrift Vagn Webben
Eldrift för flytgödselspridare och vagnar på gång

I ett samarbete mellan John Deere och Joskin ska det inom två års tid komma eldrivna flytgödselspridare och vagnar på marknaden. E-Drive heter konceptet och bygger på ström från traktorn som driver en elmotor på vagnen.

SLC - Fahrerkabine 905416790
Framtidens traktorhytt 4.0 rationaliserar förarens arbete

Dagens moderna traktorer och skördetröskor är redan späckade med teknik och automatik som stöder förarens arbete. Tyska forskare går nu vidare med assistenssystem som automatiskt avlastar föraren från onödiga rutinuppgifter.

Högeffektiva luftfilter kan skydda slakterier mot corona

Coronavirus har blivit en plåga hos stora slakterikoncerner i hela världen. Arbetsmiljön och säkerheten kunde väsentligt förbättras med hjälp av högeffektiva luftfilter som fångar viruset, påpekar tyska experter.

SLC - Trafik
Nya vägtrafiklagen begränsar jordbrukets effektivitet

Från och med den 1 juni trädde den nya vägtrafiklagen i kraft. Lagpaketet som beretts är historiskt stort och omfattar till exempel också sjötrafiken. Landsbygdens Folk sammanfattar lagens inverkan på jordbrukets fordon.

Trädgårdsbranschen letar efter innovationer

Handelsträdgårdsförbundet letar efter nya innovationer som ska utveckla den finländska växthusodlingen. Innovationerna kan vara produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som gör produktionen effektivare och förbättrar lönsamheten. Sammanlagt delas 10.000 euro ut i innovationspris.

SLC - Valtra Tillverkning 2 Webben
Valtra har många egna lösningar

Kundanpassningar till max och ständiga kontroller i produktionen gör Valtra till en flexibel och säker traktor.

SLC - Samson 1 Webben
Exakt flytgödselspridning med Samsons NMR-sensor

Med Samsons nya utrustning NMR-sensorn kan flytgödsel spridas mer exakt vad gäller mängden näring per ytenhet.

SLC - 5Ec846F32618B91D162D3773
Robothund håller fårskocken i schack

Artificiell intelligens och robotar kan i framtiden ta över flera arbetsuppgifter inom jordbruket. Det hävdar i alla fall företaget Boston Dynamics, som har låtit en robothund valla får i Nya Zeeland.

SLC - Ladtvatt 1 Webben
30 rena lådor i timmen

Danska Washpower, stora på stalltvättar, lanserade i fjol en automatisk lådtvätt. Ett exemplar har testkörts på några olika anläggningar i Sverige med gott resultat.

Ökad lastkapacitet hos KESLA-skogsvagnar för traktorer

KESLA-skogsvagnar för traktorer har testats och vagnarnas lastkapacitet har nu utökats i enlighet med testresultaten. Till alla KESLA-skogsvagnar fås från och med maj 2020 ett typgodkännande enligt EU:s ramavtal 167/2013.

Livsfarliga fordonslyftar dras in

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät göra framkom strukturella brister i fyra fordonslyftar, som i värsta fall kan leda till livsfara för användaren: Launch Tech TLT235SB, Jema JA2800S, Trainsway SF-B4000 och Biltema 15-8406.

Nationell lagstiftning kan göra att felaktiga betalningar inte stoppas

Varför stoppas inte en betalning där kontonummer och mottagarnamnet inte överensstämmer? Enligt Benjamin Sandvik, kundansvarig vid Vasa Andelsbank är en förklaring olika lagstiftning mellan länder.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning