Insändaren: ​SLC förvränger Spotlights journalistik​

I insändaren kommenterar producent Heidi Grandell-Sonck vid Yle Spotlight den uppmärksamhet som programmet "De tysta skriken" har väckt och som Landsbygdens Folk har återgett.

Ledaren: Vi är bra på skog och kan bli ännu bättre

I onsdags publicerade naturresursinstitutet de senaste uppskattningarna av våra skogars avkastnings- och användningsmöjligheter, i praktiken hur mycket vi kan avverka inom hållbarhetens gränser. Det gäller nationellt och i våra regioner. I motsats till en del tidigare utredningar om var gränserna går för att vi ska kunna idka hållbart skogsbruk, så brukar den här uppskattningen åtminstone i viss mån ha konkreta siffror så att man har något att hålla sig till – så känns det i alla fall.

Insändaren: Felaktiga påståenden om Spotlights program

I insändaren kommenterar Heidi Grandell-Sonck som är producent vid Yle Spotlight, Micke Godtfredsens ledarstick "Påhopp på våra husdjursbönder".

Ledaren: Färdplan för klimatneutralt Finland

Regeringen och regeringspartierna enades i början av den här veckan om en färdplan för ett klimatneutralt Finland senast 2035 jämte bilagan Färdplan för hållbar beskattning. Regeringen har en massa ambitioner i och för sig i en förnuftig och rätt riktning. De berör också jord- och skogsbruket. Även om det vid en första anblick inte är riktigt lätt att få grepp om vad som hänger ihop med vad så klarnar det så småningom att regeringen har försökt balansera utvecklingen så att de önskade åtgärderna verkställs stegvis och på ett kontrollerat sätt.

Ledarsticket: Påhopp på våra husdjursbönder

Det håller på att bli en nästan kronisk förhoppning att jordbruket ska få vara i fred i den offentliga debatten någon dag så man skulle få ägna sig åt en konstruktiv diskussion om hur näringen kan utvecklas. Så blev inte fallet den här veckan. I programmet Spotlight utsattes vår djurproduktion för ett grovt vinklat program med en propagandistisk agenda.

SLC: Regeringens klimatplan får inte äventyra matproduktionen eller skogsanvändningen

Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC finns de största möjligheterna i att öka kolbindningen i skogen och marken samt i att anpassa lantbruket till klimatförändringen.

Ledare: Var fanns ni, djuraktivister?

Man kan säkert tala om en avvärjningsseger med tanke på att de 2.500 blårävar i Vittsar i Karleby, som skulle ha varit avelsdjur i Kina i dag, aldrig åkte iväg. De finländska pälsuppfödarna protesterade kraftigt mot exporten och vaktade den aktuella kinesiskt ägda farmen i Vittsar tills de litauiska lastbilarna lämnade orten tomma. Men var fanns alla landets djurskyddsaktivister då projektet ännu var aktuellt? De skulle ha haft ett ypperligt tillfälle att markera sin åsikt utgående från djurens välmående. Men det blev inte till mer än några späda yttringar.

Ledarstick: Överenskommelse att föredra för skogsindustrin

Trots sega förhandlingar hos riksförlikningsmannen hade inte parterna i arbetskonflikten inom skogsindustrin nått någon överenskommelse i början av veckan. Parterna uppgav att förhandlingarna återupptas fredag. Då har konflikten pågått en arbetsvecka. Det är arbetstagarnas deltagande i konkurrenskraftsavtalet som överenskommelsen nu hänger på.

Ledaren: Jordbruket måste få pröva sig fram

Många jordbrukare såväl som forskare och andra som är intresserade av miljö och klimat håller under de här tiderna på att kolla in och diskutera regenerativt jordbruk eller conservation agriculture, som det också kallas. Bland åtgärderna hör ingen eller minimal bearbetning av jorden och att hålla marken täckt av en mångfald av botten- och fånggrödor så länge som möjligt under året, helst hela året.

SLC - Pals7
Pälsfarmare demonstrerar i Karleby mot export av avelsdjur

I fredags samlades många upprörda pälsfarmare i Karleby vid den kinesiskt ägda farmen som ska exportera avelsdjur. Demonstranterna kritiserar den planerade exporten i hårda ordalag. Finska pälsfarmare jobbar målmedvetet med att trygga djurens välfärd och har satsat i certifieringssystem och följer noggrant gällande lagstiftning. Det som de motsätter sig är att de här djuren nu exporteras till ett land som inte har samma standard, säger Steven Frostdahl, informationschef vid Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP.

Insändaren: Grönare med spannmål som inte hinner mogna

Per-Eric Anderson ifrågasätter nyttan i Finland med s.k. skogsjordbruk.

Pälsdjursuppfödarna protesterar mot pågående export av levande pälsdjur

Ett större antal blårävshannar för avel lastas för tillfället i Karleby. Djuren kommer att exporteras. I den anledningen protesterar pälsdjursuppfödarna och deras föreningar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning