Ledaren: Om växtförädlingen i EU hamnar på efterkälken är det ett reellt hot mot jordbruket i unionen

Det belgiska EU-ordförandeskapet har försökt nå en kompromiss om den gröna gentekniken nu i vår, hittills ändå utan framgång. En rad kritiska medlemsländer vägrar att gå med på en kompromiss. Om en kompromiss inte nås riskerar EU att så att säga stå kvar på stranden när resten av världen vidareutvecklar växtförädlingen med genredigeringens hjälp, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Nu behövs en kunnig och flitig livsmedelsmarknadsombudsman

Hela livsmedelskedjan förtjänar en livsmedelsmarknadsombudsman som tar de olika aktörernas problem på allvar och gör någonting åt dem, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Valresultatet öppnar upp för ett mera jordbruksvänligt Europaparlament

Det är ändå inte säkert, men som ett minimum kan vi väl ändå se valresultatet som ett momentum för våra branscher och Europas bönder. Ett momentum för att samarbeta över landsgränserna för att öka lönsamheten, öka förståelsen i Bryssel för de olika omständigheterna i respektive medlemsland samt att minska byråkratin och den administrativa bördan för bönderna, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Mjölken och den gröna omställningen

Det är otroligt intressant att se hur olika aktörer skissar upp att den gröna omställningen ska genomföras i praktiken och inte minst hur den ska finansieras, konstaterar Staffan Pehrman.

Insändaren: EU-valet har betydelse för jord- och skogsbruket – låt oss använda vår röst!

Finland bör aktivare påverka EU:s politik inifrån. Vi måste ha en jordbruksexpert på plats som erbjuder lösningar och ser till att finländska lösningar blir hela EU:s lösningar, skriver åtta jordbrukare i en gemensam insändare.

Ledaren: Använd din rösträtt i EU-valet, mycket kan stå på spel

Precis all EU-relaterad lagstiftning är de facto inte negativ, inte ens på ett praktiskt och konkret plan. I den här valrörelsen har man många gånger upprepat mantrat att EU ska vara stort i stora frågor och smått i små frågor. Ibland känns det till och med som att EU är bättre på små och vardagliga saker än på överstora och teoretiska helheter, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Starkare alkoholdrycker i matbutiken är snart ett faktum

Bland annat öl, cider och vin med en alkoholhalt på 8 procent ska nu få säljas i matbutiker jämfört med den nuvarande gränsen på 5,5 procent. Däremot blir det inte tillåtet att sälja destillerade drycker, som long drink, konstaterar Staffan Pehrman.

Insändaren: På dubbelspår – rakt in i väggen

EU-valdebatten som ordnades i Borgå av östbanebolaget är ett bevis på att det drivs en aggressiv lobbning av de få som kan ha nytta av en ny spårdragning. Nu behövs det mod av både politiker och alla östnylänningar att kritiskt förhålla sig till hur framtiden skall se ut i vårt landskap påpekar Robert Jordas.

Ledaren: Hur skulle vi klara oss utan vår skog?

Med tanke på den omställning som behövs inom skogsindustrin är det förvånande att skogsbolagen inte satsar mera på innovation, forskning och utveckling, konstaterar Staffan Pehrman.Hur skulle vi klara oss utan vår skog?

Ledarsticket: Trafikledsverket vill se noll döda i trafiken till 2050

Trafikledsverket funderar nu mest på de vägavsnitt där begränsningen är 100 kilometer i timmen, eftersom den hastigheten har de största konsekvenserna för både trafiksäkerheten och tillgängligheten i hela landet, noterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Ödestimman närmar sig i Bryssel

EU-kommissionens orkestrerande hand har väckt missnöje i Europa vilket kommer att synas i valet. Detta betyder att allt fler av våra politiker kommer att försöka få fotfäste i staden för att lösa unionens ödesfråga: kommer den nationella suveräniteten att respekteras, eller tar federalisterna över spakarna för gott? påpekar Nicolas von Kraemer.

Ledarsticket: Eurovisionen mobiliserade Europas tysta majoritet

Vad kan då Eurovisionen säga om det politiska klimatet i Europa? Att medieopinionen och aktivismen inte återspeglar sentimentet bland européerna. Frågan är hur detta kommer att visa sig då den tysta majoriteten går till valurnorna i juni, frågar sig Nicolas von Kraemer.