Kommentaren: Är kontinuitetsskogsbruk verkligen hållbart?

Hösten 2019 överlämnade några miljöorganisationer ett medborgarinitiativ som vill förbjuda slutavverkningar i statens skogar och endast tillåta så kallat kontinuitetsskogsbruk där man avverkar de största träden genom plockhuggning. I kampanjmaterialet hävdas att slutavverkningar, det vill säga förnyelseavverkning av jämnåriga bestånd, skadar biodiversiteten och dessutom att de bromsar arbetet mot klimatuppvärmningen. Men håller det streck i praktiken? frågar sig SLC:s ordförande Mats Nylund.

Ledaren: Glöm inte bort landsbygden när vaccineringsordningen övervägs!

Landsbygden får inte kategoriskt ignoreras utan måste beaktas på lika grunder som städerna, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Taxonomin kan bli ett bekymmer

EU-kommissionen vill se taxonomi som en del av dess verktygslåda för att uppnå klimatmålen. Det finns ändå uppenbara risker med taxonomin, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Dialog med bönderna bra, men …

Det känns bra att landsbygden åtnjuter förståelse hos chefredaktören för inflytelserika Helsingin Sanomat. Det kunde dock gärna synas bättre också i tidningens nyhetsbevakning och informationsförmedling, inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågorna, påpekar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Lappträsk visar vägen

Som många andra landsbygdskommuner har Lappträsk i Nyland ekonomiska utmaningar. Tillsvidare fortsätter Lappträsk kämpa på och söker okonventionella vägar för att utveckla kommunen, få folk att flytta dit och få dem att trivas när de anlänt, noterar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Vi ska vara självförsörjande på skogsflis

Flis är en viktig inhemsk resurs, och vi måste kunna leverera råvaran inom Finlands gränser, påpekar Micke Godtfredsen.

Ledaren: Följderna av dårarnas verk

Också problemen i anslutning till Brexit skylls i Storbritannien på EU, konstaterar Micke Godtfredsen.

Ledarsticket: Tummen upp för egen bokföringsbyrå!

Det är viktigt att bönderna har sin egen bokföringstjänst och kan lita på att det finns en uppriktig vilja att se till deras intressen, konstaterar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Kommunerna kan göra mycket för att minska koldioxidutsläppen

Det är av största vikt att klimatet beaktas i kommunalpolitiken, påpekar Bengt Norrback.

Ledaren: Landsbygdskommunernas utmaningar kvarstår

Befolkningsutvecklingen måste vändas i glesbygden. Den negativa utvecklingen med fler och fler äldre förstärks av de arbetsföra generationernas flytt till städerna. Här kan möjligtvis förslagen från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden komma till sin rätt. Men då borde de verkställas så fort som möjligt, påpekar Micke Godtfredsen.

Kommentaren: Hur kan det finländska spannmålspriset vara för högt när det de facto är så lågt?

Det är lätt och mänskligt att bara se till sitt eget hus och att skylla sina egna misslyckande på andra och yttre omständigheter. Det krassa faktumet är i alla fall att våra spannmålspriser speciellt för de ”stora” spannmålsslagen vete och korn släpar efter t.ex. priserna i Estland och Frankrike och på vår närmaste spannmålsbörs Matif (Paris), påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

Ledaren: U-länderna är offer för ocker

U-länderna har blivit offer för globalt ocker. Hur ska de fattiga länderna kunna bygga upp en välfärd på sådana premisser? Ansvaret faller tillbaka på den rika delen av världen, påpekar Micke Godtfredsen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning