Ledaren: Gör din röst hörd i riksdagsvalet!

På söndag är det riksdagsval och vi som är verksamma inom jord- och skogsbruksbranschen går till valurnorna under dystra stjärnor, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Håll tassarna borta från matmomsen!

En förhöjd matmoms vill vi inte ha. Skattebjörnen gör klokast i att hålla tassarna borta den här gången, påpekar Staffan Pehrman.

Valdebatt: Jordbrukets lönsamhet måste höjas

Också bonden behöver bröd på sitt bord och smör på sitt bröd. Istället för nya stödpaket behöver vi nu ändringar i konkurrenslagen för att trygga lönsamheten, påpekar Otto Andersson, riksdagsvalskandidat för Svenska folkpartiet.

Valdebatt: Ödesveckor för lantbruket

Vi kan inte låta ärendet kring stödutbetalningarna vänta tills nästa regering tillträder för att lösa den stora framtidsfrågan, påpekar Christoffer Ingo, riksdagsvalskandidat för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Ledaren: IPCC-rapporten ställer anpassningskrav på det globala jordbruket

Jordbruket hör till de sektorer som lider mest då klimatet blir hetare. Enligt IPCC-rapporten måste jordbruket och odlingsgrödorna anpassas till hetta, torka och förändrade produktionsomständigheter i största allmänhet. Jordbruket är i nyckelställning, konstaterar experterna i rapporten. Samtidigt förutsätts en hållbar intensifiering, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Vad blir den här valrörelsens stora fråga?

Visst, det finns också i den här valrörelsen en del sakfrågor som diskuterats aningen oftare än andra, men ändå har de inte profilerat sig som den stora frågan, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Torven försvinner med buller och bång – oavsett om det är klokt eller inte

Hela torvsektorn – brytning, produktion, användningsmöjligheter – har monterats ner på ett rätt så okontrollerat sätt. Man kan fortfarande fråga sig om det var rätt – i skuggan av alla andra fossila bränslen som alltjämt används och det förändrade säkerhetspolitiska läget, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Ukraina är IFAD:s nyaste medlem

Ukraina är den Internationella jordbruksfonden IFAD:s nyaste medlem. De mindre gårdarnas betydelse har under krigets gång blivit allt viktigare då det gäller att producera mat till den egna befolkningen, noterar Staffan Pehrman.

Valdebatt: Vänsterförbundet vill ta av de svaga

Vänsterförbundet föreslår i sitt riksdagsvalprogram årliga inbesparingsåtgärder på 500 miljoner euro. En femtedel av detta, eller 100 miljoner euro per år, tänker de ta in genom att höja pensionsförsäkringspremierna för jordbrukarkåren, påpekar Christoffer Ingo, riksdagsvalskandidat för SFP i Österbotten.

Ledaren: Vårbruket närmar sig med raska steg

Just nu befinner vi oss på många sätt i osäkra och utmanande tider. Trots att man först efteråt vet när man genomgår ett brytningsskede så är jag övertygad om att den här tiden, 2023 och de efterföljande åren, kommer att vara just ett nytt brytningsskede för det finländska lantbruket, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Välkommet tvåstegsdike snart klart i Raseborg

I Snappertuna i Raseborg pågår som bäst rensningen av Raseborgs å och färdigställandet av det som kommer att bli Finlands längsta tvåstegsdike. Miljöeffekterna av åtgärden studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE, och exakt vilka de är vet vi inte än. Men eftersom projektet studeras grundligt så kommer vi att få klarhet i dem fram över, konstaterar Staffan Pehrman.

Insändaren: Grön omställning ur ett Österbottenperspektiv

Då det kommer till våra gröna näringar görs de bästa klimatinsatserna då vi med så få insatser som möjligt kan producera så mycket livsmedel, biomassa och virke som möjligt, påpekar Christoffer Ingo, riksdagsvalskandidat för SFP i Österbotten.