Ledaren: Kriget i Ukraina har pågått i två år och fortfarande finns inget slut i sikte

Ukraina krigar nu i allra högsta grad också för västs del och därför borde väst klara av att förse dem med de vapen, det stöd och den finansiering som behövs. Det är egentligen det minsta man kan begära, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Positiv medieaffär på kort sikt, oklar på lång sikt

Bonnier News i Sverige köper alla aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse. För den österbottniska tidningsläsaren kommer den här medieaffären antagligen att vara positiv, speciellt på kort sikt. På lång sikt är det hela betydligt oklarare, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: En gedigen utbildning är en garanti för framgång

Jordbrukets strukturomvandling går vidare, oavsett om vi vill det eller inte. Kravet på professionalitet och kunskap på gårdarna kommer enbart att öka. Med det i åtanke kan det inte vara fel med mera och gedigen utbildning inom branschen, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: SUR-förordningen drogs tillbaka – det enda rätta för EU-jordbruket

Om någon ny EU-lagstiftning gällande kemiska bekämpningsmedel ska godkännas, och det kan nog finnas vissa rimliga orsaker till det, måste det vara ett skäligt förslag från första början, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Stubb eller Haavisto – sent på söndag kväll vet vi med säkerhet

Det har varit en intressant presidentvalskampanj trots allt, inte minst den andra omgången. Båda de återstående kandidaterna är väldigt insatta i utrikes- och säkerhetspolitik, ifråga om såväl bredd som djup, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Försäljningen av ekoprodukter sjunker fortfarande

En fortsatt minskande ekoförsäljning riskerar att ytterligare dra bottnen ur den finländska ekoproduktionen och -odlingen, befarar Staffan Pehrman.

Ledaren: Ska bondeprotesterna i EU också nå Norden?

Efter flera veckor med bondeprotester i Tyskland och Polen har de också nått Frankrike. Den stora frågan som nu inställer sig är om bondeprotesterna också sprider sig till Norden. I nästan alla europeiska länder är bönderna på sätt eller annat missnöjda med den dåliga lönsamheten inom lantbruket och de hot som riktas mot EU:s jordbruksproduktion utifrån, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Stubb är stark på landsbygden

Det blir intressant att se hur de 1,5 miljoner herrelösa rösterna fördelar sig mellan Stubb, Haavisto och sofflocket, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Presidentvalet spännande ända in i det sista

Den senaste veckan har presidentvalskampanjen fått en del ny energi av framför allt Helsingin Sanomats opinionsmätning från i måndags som ger Stubb ett understöd på 22 procent, Haavisto ett understöd på 20 procent och Jussi Halla-aho (Sannf) ett understöd på 18 procent. I sådana här opinionsundersökningar finns det givetvis en viss felmarginal så med andra ord är det inte längre en enbart teoretisk möjlighet att Halla-aho är en av kandidaterna som går vidare till andra omgången, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Mycket bättre kanslichef än Pesonen kan de finländska bönderna inte få

Eftersom Pekka Pesonen i Bryssel representerat hela Europas bönder är han också den som håller kontakten och förhandlar med andra bönder men också andra parter runt om i världen. Han har med andra ord haft en tydlig internationell profil i sitt arbete, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Det är inte bara elen som vi borde konsumera mindre av

En minskad konsumtion torde vara att förespråka i de flesta lägen. Men det är klart att det på individuell nivå gör ont på vägen dit, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: SFP:s kräftgång i opinionsundersökningarna – presidentvalsfenomen eller inte?

Svenska Folkpartiets understöd brukar i regel vara stabilt, nästan oavsett om ett val är förestående eller inte. Så är det ändå inte just nu, noterar Staffan Pehrman.