Ledaren: Marknadsrörelser i högsommartid

Marknadens rörelser beror på många olika faktorer och ibland kan det vara svårt att förstå hur och varför de inverkar på priserna på produktionsinsatser och producentpriserna här hemma i Finland.

Ledaren: Håller EU på att kapa Finlands skogspolitik?

Sedan 1995, när Finland och Sverige anslöt sig, har det funnits ett samförstånd inom unionen om att skogspolitiken är en nationell angelägenhet. Nu tycks det ändå blåsa nya vindar inom EU gällande det här, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: CAP – hur ska det egentligen gå?

Staffan Pehrman efterlyser snabbare ryck med den nationella CAP-strategin.

Kommentaren: Stadi vs Lande

Finland polariseras allt mer. Den förut rätt enhetliga bakgrunden, kulturen och värdegrunden har sakta vittrat sönder, konstaterar Anders Portin.

Ledaren: Tio år lång nativitetstrend bruten

En väldigt stor del av den finländska landsbygden är avfolkningsbygd och därför har det att nativitetstrenden vänt avsevärd betydelse för livet och utvecklingen i landsbygdskommunerna, noterar Staffan Pehrman och efterlyser familjevänliga beslut i kommunerna som gynnar befolkningsutvecklingen.

Ledarsticket: Välkommet biogassamarbete

Den kommersiella biogasproduktionen har hittills legat hos mindre aktörer, men det kan i allra högsta grad vara av betydelse att ha en etablerad aktör som St1 med på tåget, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Nu slår inflationen till – är du redo?

I USA har man nu en inflation på ungefär fyra procent på årsnivå. Europa följer efter. Ändå anser många nationalekonomer och centralbanker att det inte finns någon orsak till oro – allt är bara tillfälligt, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Lågt valdeltagande – demokratikris eller tillfällig svacka?

I söndagens kommunalval var valdeltagandet rekordlågt. Nationellt låg det på 55,1 procent och var därmed det lägsta på 70 år, noterar Staffan Pehrman.

Insändaren: Så här behandlar Nylands NTM-central Ingå kommun när det gäller fastlandets generalplan

Ingå kommun började bearbeta sin nya generalplan våren 2012. Nu, år 2021, när Ingå fullmäktige redan har godkänt planen, så föreslår NTM-centralen till Helsingfors förvaltningsdomstol att generalplanen skall förkastas i sin helhet. Detta är ett helt oväntat och fullständigt orimligt förslag. Ingå har anställt en jurist som är välinsatt i planeringsfrågor för att få NTM-centralens förslag förkastat i domstolen.

Ledarsticket: S-gruppens linjering om avskogning välkommen

Ledaren: Påverka och rösta på söndag!

På söndag är det kommunalval. Förhandsröstningen är avslutad och det är rekordmånga som röstat på förhand. Om lika många röstar på själva valdagen som senaste gång, 2017, så kommer vi att ha det högsta valdeltagandet i ett finländskt kommunalval på årtionden. Kommunalt beslutsfattande handlar ofta om mycket konkreta och för medborgaren närliggande saker. När du engagerar dig i kommunala frågor så hoppas du kunna förbättra vardagen och omgivningen för dig, dina grannar och bybor.

Glädje och sorg i försommartider

Det är många jordbrukare som fortfarande har vårbruket på hälft och en exceptionellt stor del av den planerade arealen osådd. På vissa gårdar har man inte ens kunnat inleda vårsådden än, men på många gårdar har man ändå haft återupptagit arbetena i mitten av denna vecka.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning