Ledaren: Vargens skyddsstatus ska omprövas och det är hög tid!

Den nuvarande storleken på den finländska vargstammen äventyrar fortsatt betesdrift och husdjursproduktion, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Jordbrukets energiinvesteringar och likviditetslån fick sitt i budgetmanglingen

Budgetmanglingen gick fort och det brukar nytillträdda regeringars första budgetmanglingar göra, den andra och tredje budgeten är ofta betydligt svårare att få till stånd, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Den afrikanska svinpesten kommer allt närmare Finland

Finland producerar på årsbasis cirka 160 miljoner kilo svinkött, varav cirka 40 miljoner exporteras. Skulle ASF konstateras även här skulle det leda till en minskad export, vilket troligtvis skulle påverka producentpriserna, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Sällsynt tydlighet av von der Leyen

På en punkt kan man säga att EU-kommissionsordförande Ursula von der Leyen var anmärkningsvärt tydlig, nämligen gällande EU:s utvidgning. Hon sade inte bara att EU ska fortsätta att eftersträva att bli en större och mera heltäckande union i Europa, utan också att man uttryckligen strävar efter att få med Ukraina, Moldavien och länderna på västra Balkan som EU-medlemmar, noterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Positiva effekter av en investering syns först efter fem år eller mer

Under själva investeringsskedet försämras ekonomin för jordbruks- och trädgårdsföretag som investerar, men efter det börjar man sedan se de positiva effekterna av investeringen. På spannmålsgårdar hann nyttorna ändå inte uppkomma inom fem år efter investeringen, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Kvaliteten lider på spannmålen

Själva tröskandet blir säkerligen utmanande och hur det går med torkandet beror långt på de kommande veckornas väder, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Mjölkpriserna sänks och trycket på kostnadssidan är överhängande

På en mjölkgård finns det dagligen en hel del löpande utgifter som kräver täckning och det blir förstås svårare att täcka dessa med sjunkande producentpriser, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Osannolikt att regeringen faller nästa vecka

Makten finns i regeringen och där vill SFP vara med, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Svinproduktionen backar i hela Nordeuropa

Den här utvecklingen är inte unik för Danmark och Tyskland, den sker i hela Nordeuropa. Producentpriset på svinkött har varit alltför lågt sedan länge och det i kombination med de senaste årens stigande och turbulenta priser på foder och energi har gjort att många valt att avsluta produktionen. Så har skett också här i Finland, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Brics-länderna har svårt att gå vidare

De interna diskussionerna om en utvidgning har blottat Brics-gruppens svaghet. Det är uppenbart att man har väldigt lite gemensamt, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Presidentspelet är i full gång

Sällan har vi haft så här många och så här erfarna kandidater i de finska presidentvalen. Det är med andra ord ett exceptionellt jämnt startfält, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Jordbrukets lönsamhet stiger, men är fortfarande anspråkslös

Enligt Naturresursinstitutet Lukes lönsamhetsbokföring har jordbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet utvecklats åt rätt håll under de senaste 5-6 åren. Men fortfarande är vi långt ifrån en dräglig lönsamhetsnivå, påpekar Staffan Pehrman.