Enade vi stå, söndrade vi falla

SLC har hållit kongress på Åland. 250 finlandssvenska bönder har samlats för att dryfta branschens utmaningar, hur SLC ska ta sig an framtiden och utvecklas som organisation och, inte minst, för att utbyta erfarenheter kolleger emellan.

Djurbidragen för i år betalas ut först i början av 2023 – en väldigt stor besvikelse för landets djurbönder

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalas ut till gårdarna i början av 2023. Det är en stor besvikelse för husdjursproducenterna, konstaterar Staffan Pehrman i sin ledare.

Haavisto, Rehn eller någon annan – presidentspelet drar i gång efter sommaren

Mycket är fortfarande öppet när det gäller vem som ska efterträda Sauli Niinistö på presidentposten 2024, men ändå inte allt, konstaterar Staffan Pehrman i sin ledare.

Virtuellt – och sunt – bondförnuft behövs

Landskapsregeringen har inte kunnat bestämma sig beträffande användningen av så kallade virtuella stängsel, vilket gör att djurhållare kommer i kläm, skriver LF:s medarbetare på Åland i sitt ledarstick.

Ledaren: Sanktionerna och den europeiska verklighetsflykten

Vi har haft en naiv bild av Ryssland, världen och oss själva som vi måste komma över. Rent konkret innebär detta inte bara en omvärdering av den egna produktionsförmågan, utan också att vi får fram en realistisk bild av vår position i världen, påpekar Nicolas von Kraemer.

Ledaren: Mjölkgårdarna skulle behöva 200 miljoner nu

Enligt Lukes färska jordbruks- och livsmedelsöversikt skulle enbart Finlands mjölkgårdar behöva 200 miljoner euro mera i intäkter ännu under detta år för att kompensera de ökade produktionskostnaderna. Försörjningsberedskapspaketet på 300 miljoner, varav ungefär 210 miljoner går direkt till gårdarnas produktion, räcker alltså inte till när enbart mjölkgårdarnas behov av kostnadskompensation ligger på den här nivån, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Den nya naturvårdslagen har lämnats till riksdagen

Vi har givetvis alltjämt ett konfliktförhållande mellan ekonomiska intressen och naturskydd. Den nya naturvårdslagen introducerar en mekanism som förpliktar till gottgörelse om man förstör naturvärden, en slags ekologisk kompensation, noterar Staffan Pehrman.

Ledaren: De finländska skogarnas kolbindning minskade radikalt

Den springande punkten i den här förändringen mellan 2020 och 2021 är alltså att de finländska skogarnas tillväxt avtagit. Det finns ingen orsak till att tvivla på att det skulle vara så här, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Hur ska den ukrainska spannmålen fås ut ur landet?

Järnvägstransporterna västerut har utökats men sjötransporterna är överlägsna på alla sätt då det gäller en bulkprodukt som spannmål, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Finland till Nato med expressfart – ännu en vändpunkt i vårt lands historia som infaller fort

Vårt geografiska läge är inte ett val, men nästan allt annat är det. Men när det kommer till de betydelsefulla vändpunkterna i Finlands historia har det nästan alltid gått i rask takt, sedan momentum väl infunnit sig. Så även nu, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Vettigt att trygga gödseltillgången, men, men …

För att underlätta jordbrukarnas situation och kompensera för den brist på spannmål och andra jordbruksprodukter som Ukrainakriget förorsakat föreslår Yara rent konkret att EU:s krisreserv skall användas för att finansiera gödseltillgången. Men det känns inte moraliskt riktigt att sådana medel i nuläget ska gå till Yaras fickor, påpekar Staffan Pehrman.

Kommentaren: Handeln utnyttjar hänsynslöst sin dominerande marknadsställning

Att ingå bindande avtal gällande pris och volym lång tid på förhand, handlar om att systematiskt sätta marknadskrafterna ur spel. Det handlar också om att hänsynslöst utnyttja sin egen dominanta ställning i livsmedelskedjan gentemot den svagare parten, påpekar Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund.