Ledaren: Vård på lika villkor för alla?

De 21 välfärdsområdena kommer att bestämma över en social- och hälsovårdshelhet med en sammanlagd budget på över 20 miljarder euro. I det pågående valet är det alltså en hel del på spel, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Nya systemet för EU:s djurbidrag en midvinterfadäs som drabbar husdjursbönderna

Fadäsen med det nya systemet för EU:s djurbidrag är igen ett exempel på hur det kan gå när EU påtvingar medlemsländer nya system utan att de är förankrade i de nationella lagstiftningarna, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Konsumtionen måste minska om klimatutsläppen ska göra det

Finländarna har köpt så mycket varor från utlandet att de utsläpp som uppstår så gott som fördubblar de finländska klimatutsläppen jämfört med hur mycket som uppstår på grund av konsumtion och produktion innanför Finlands gränser, noterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Blir det högre elpriset bestående?

Sannolikt är den här prisuppgången på el någonting av en början på en mer bestående prisökning på el, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Borgmästare Vartiainens svartvita resonemang

Inom Finlands gränser har vi möjlighet att spåra ursprunget på det vi producerar och att hålla koll på hur det påverkar miljö och klimat, på djurvälfärd och inte minst på att den anställda personalen inom vår livsmedelskedja behandlas som folk. Det sistnämnda är allt annat än självklart i många exportstarka länder. Inte sällan är en väsentlig orsak till lägre produktionskostnader att människorna jobbar under riktigt dåliga förhållanden, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Kraftlinje 3
Insändaren: Högspänningsledningar – är det inte dags att tänka om nu?

Tillsammans täcker ledningsgatorna (högspänning och mellanspänning) en areal på ungefär 3.400 kvadratkilometer påpekar Jarl Forstén

Ledaren: Finansutskottet erkände jordbrukets problem, men …

Tidigare har riksdagens uttalanden i statsbudgeten inte tillmätts så värst stor vikt. Nu ser det i alla fall ut som om regeringen och ministeriernas beredare har börjat beakta vad våra lagstiftare har att säga. Det finns å andra sidan en risk för att det går inflation i uttalandena, påpekar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Vem har missförstått vad?

Under min utbildning på 80-talet fick jag lära mig grunderna om fotosyntesen, kolets kretslopp kolbindning m.m. men när jag läst och hört debatten om jordbrukets klimatpåverkan eller klimatavtryck som jag hellre vill kalla det, har jag märkt att något är fel, skriver Anders Sundqvist.

Ledaren: Taxonomin ser ut att förverkligas trots allt

Även om hållbarhetskriterierna i första hand är riktade till skogsindustrin kommer effekterna garanterat att sippra ner till skogsägarna, till exempel i form av ökad rapportering om skogsbrukets klimatpåverkan, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarstick: Ledningsgatorna är ett gissel för skogsägaren

De befintliga lagstiftningsinstrumenten ger energibolagen så gott som suverän rätt att använda sig av dem och därför bryr sig energibolagen idag inte ens om att samarbeta eller diskutera med markägaren när nya ledningsgator dras, påpekar Staffan Pehrman.

Ledaren: Producentorganisationerna behövs också i framtiden

Under EU-tiden har de finländska bönderna i varje fall fått lära sig att vi inte är ensamma i våra ansträngningar att vända på den dåliga lönsamheten. Bönderna i största delen av världen är de facto i samma situation. Det finns nästan alltid någon som kan och vill producera billigare och väldigt många andra länder har dessutom geografin och klimatet på sin sida när det kommer till odling och jordbruksproduktion, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledaren: Odlingssäsongen 2022 är också en försörjningsfråga

Under coronapandemins tidiga skeden i mars i fjol definierade statsrådet livsmedelsproduktionen, jordbruket medräknat, som en kritisk, det vill säga viktig, bransch med tanke på samhällets funktion. Nu har vi en situation då försörjningen åter är aktuell. Att vårbruket ens ska vara möjligt i vår, är inte bara i jordbrukets utan i hela samhällets intresse sett ur försörjningssynvinkel, påpekar Micke Godtfredsen.