SLC - Slaktdjursutskottet B Webben
SLC-utskott oroat för självförsörjningen med finländskt kött

Hur ska det gå för självförsörjningen med bland annat svinkött i framtiden? Den frågan bekymrar SLC:s slaktdjurutskott som möttes nyligen i Helsingfors.

SLC - Dikor 1 A Webben
Faba har förnyat dikokontrollen

Tidigare erbjöd Faba endast en form av dikontroll. Men numera har servicerepertoaren utökats till tre olika kontroller.

SLC - Meatgard 6 B Webben
Meatgard satsar på hantverket

På slakteriet och styckeriet Meatgard i Västankvarn börjar rutinerna småningom sitta som de ska.

SLC - Dscn0625
Mänskans närhet ger godare kött

Köttkvalitet är en vetenskap för sig, men ändå finns det enligt Anders H Karlsson, professor i köttvetenskap, ingen universell och allmänt fastslagen beskrivning av vad kött egentligen är.

SLC - Djurvalfard 1 A Webben
Djurvälfärdsmärkning banar väg för ökat kvalitetstänkande

Att förse livsmedel med djurvälfärdsmärkning medför såväl större kvalitetskrav inom matproduktionen som förbättrad information för konsumenter. Det betonar Jarkko Niemi från Naturresursinstitutet Luke i Seinäjoki.

SLC - Svinexport Ak
Gynnsamt exportläge till Kina positivt för finska köttkoncerner

Stora utbrott av afrikansk svinpest i Kina har höjt landets importpriser rejält under de senaste veckorna, vilket gynnar finländska exportörer som Atria och HKScan.

SLC - Betesrotation 1 Webben
Nästan hundra jerseykor i lönsam betesrotation

För snart fyra år sedan startade Barteles och Rianne Holtrop, båda lite över trettio, sin egen mjölkproduktion i Rotstergaast, Friesland i Nederländerna. Boer Bart heter deras gård, det betyder Bonden Bart.

SLC - Fardagarna 3 A Webben
Tre fårgårdar, tre strategier

I samband med de nationella fårdagarna ordnades en exkursion till tre gårdar. Den gemensamma nämnaren är ekologisk fårproduktion, men strategierna för att uppnå lönsamhet är olika.

SLC - Farapp 1 Webben
Fråga Bill hur dina får mår

Varje morgon klockan 07.00 plingar mobilen till. Det är fårfarmarens kompis Bill som har sänt ett sms med en uppdatering om gårdens möjliga risker just denna dag.

SLC - Samarbete 2 A Webben
Efterlyses: Ökat samarbete mellan växtodlings- och djurgårdar

En lokal webbplats där växtodlingsgårdar kan bjuda ut vall, halm och fodersäd åt djurgårdar. Fördelarna med en sådan portal skulle vara många. Det menar idékläckaren Johnny Granqvist, som vill se ett utökat samarbete mellan bönderna.

SLC - Vallprojekt 2 B
Nationellt vallprojekt för långsammare klimatförändring

Vilken roll kan det finländska lantbruket axla för att bromsa klimatförändringen? På den frågan sökes svar med ett omfattande vallprojekt, som sammanför den finländska livsmedelssektorns aktörer med klimat- och vallforskare.

SLC - Vallodling Extra A
Odling av klövervall lönar sig

Det är lönsamt att odla klövervall för biogas i Finland. Särskilt då man med biogasen ersätter inköpt el, oljeuppvärmning eller kväve i mineralgödsel.