Valkompassen

Riksdagsvalet hålls den 2 april 2023. Landsbygdens Folk samarbetar med Yle och har gjort en egen skräddarsydd version av valkompassen. I den har Landsbygdens Folk två egna frågor, i övrigt baserar sig innehållet på Yles egen valkompass. Bekanta dig med kandidaterna i Yles valkompass. Börja med att välja din valkrets eller hemkommun.

ProAgrias produktionsuppföljning för mjölk 2022 är stabilt

Trots att produktionskostnaderna steg rejält för mjölkgårdarna under 2022 så sjönk mjölkmängden EKM för gårdarna i ProAgrias produktionsuppföljning endast med tio kilo från föregående år till 10.964 kilo per ko. Ekogårdarnas EKM steg å sin sida med 155 kilo från föregående år till 9.844 kilo.

Förfalskad honung strömmar in i Europa

Honung är hälsosam, förutsatt att varan är äkta. Enligt EU-kommissionen har bedragare i hela världen upptäckt möjligheten att tjäna snabba pengar med förfalskad honung. Nästan hälften av alla honungsprover som EU-labbet har undersökt var falska.

Pälsdjuruppfödarna vill andas framtidstro: “Mer optimism nu än för ett år sedan”

De österbottniska pälsproducenterna säljer ännu skinn med förlust, men en ökad efterfrågan på både räv och mink ger tilltro till en ljusning för branschen.

Hushållningssällskapen i Sverige och Finland fördjupar samarbetet kring försörjningsberedskap

Den 21 mars gick startskottet för ett fördjupat samarbete mellan hushållningssällskapen i Sverige och Finland under en heldagskonferens på Åland. På programmet stod diskussioner kring insatser som starkt kan bidra till bättre livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap.

Landsbygdens Folks valtent 2023

På LF:s redaktion har vi sammanställt fem aktuella jord- och skogsbruksrelaterade frågor till kandidater i riksdagsvalet som är medlemmar i SLC eller i en skogsvårdsförening.