EU tillåter glyfosat och skapar problem för Tysklands regeringskoalition

EU-kommissionen har nu officiellt fastställt tillståndet för ogräsmedlet glyfosat för tio år framåt – men i Tyskland är läget oklart. EU-tillståndet gäller till slutet av 2033 men den tyska jordbruksministern tvekar om en förnyelse.

Kenneth Ginman tar över ordförandeklubban i FHS

Spannmålsodlaren Kenneth Ginman från Kimitoön är ny ordförande i Pro Agria Finska hushållningssällskapet (FHS). Han efterträder Nagubon Torolf  Karlsson på posten.

Delta i medlemsundersökning – och vinn ett presentkort!

SLC genomför som bäst en medlemsundersökning för att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med Kantar Agri Oy, som även gjort organisationens tidigare medlemsundersökningar.

Tömda vedlager i Östnyland: ”Allt vi tillverkar och torkar far, efterfrågan är otroligt stor”

Om du inte redan har skaffat ved inför vintern och vill värma upp huset med östnyländsk ved är det för sent. Bränsle- och elpriserna har drivit upp efterfrågan.

EU ökar handeln med Nya Zeeland

EU-parlamentet har godkänt ett handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland. Frihandelsavtalet ska avveckla Nya Zeelands tullar för EU-produkter med 100 procent då det träder i kraft. EU häver tullarna mot Nya Zeeland med 98,5 procent under sju år.

Extrastöd för Ålands mjölkbönder, men växtodlarna vill också ha sitt

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för 60 procent av mejeriets råvara.