Distansarbete en växande framtidsnisch för landsbygden

Hur kan man befrämja arbetsrelaterad inflyttning till landsbygden? Möjligheter till distansarbete och multilokala lösningar var i fokus på inspirationswebbinariet ”Livet efter pandemin – en ny rural livsmiljö”. Några aktuella projekt i Nyland och Åboland belystes också.

”Någon borde satsa på lufttorkade köttprodukter”

På vilket sätt skiljer sig en lufttorkad skinka i ett garage i Karleby från en som hängt i en källare i Italien i smak? Knappt något alls. Det visar Jan-Ove Nymans lilla projekt där han lufttorkat en ekologisk skinka från Skogsjö Gård i Munsala.

Sanne Wikström ny verksamhetsledare för Svenska Trädgårdsförbundet

Sanne Wikström är ny verksamhetsledare för Svenska Trädgårdsförbundet rf. Wikström som också tar över tidningen Trädgårdsnytt ser att trädgårdsbranschen klarat coronatiden bra och att många odlare vågar tänka i nya banor.

Han premierades för goda resultat i nötuppfödningen

För en tid sedan premierade Snellman producenter för goda resultat i nötuppfödningen. En som fick diplom i klassen bifftjurar var Klaus Åkerlund i Kronoby. Han har slutuppfödning och har satsat nästan helt på rasen limousin.

Framtidens bondgård kan bli ett bioraffinaderi

Små, lokala bioraffinaderier på gårdarna kan i framtiden omvandla biomassa i minsta detalj till mat, foder, material, kemikalier och energi. Det ska främja klimatet och ett naturligt kretslopp. En tysk försöksgård omvandlas för ändamålet till ett bioraffinaderi.

Stödansökan 2021 öppnad – fritt fram att söka stöd

På temasidorna går vi igenom lite vad det kan löna sig att hålla ögonen på i årets stödansökan.