Avverkningarna minskade jämfört med rekordåret 2018

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter avverkades 63 miljoner kubikmeter stamved i våra skogar för skogsindustrin under 2019. När siffran adderas till nio miljoner kubikmeter som avverkades för energiproduktion, uppgår volymen till 72 miljoner kubikmeter. Den är drygt sex miljoner kubikmeter mindre än året innan.

Guide om återvunnen gödsel finns nu också på svenska

Naturresursinstitutet har nu gett ut guiden Gödsling med återvunnen gödsel – Planering, praxis och möjligheter i framtiden. Det är en svenska utgåva av den nyligen publicerade finska versionen.

Här får både armar och ben jobba

I Kimito lär man sig traditionell skinngarvning och att ta tillvara allt på djuren.

Planeringsfrågor sysselsätter markägare i Ingå

Det är en ansenlig mängd arbetstimmar som markägare i Ingå lagt ner på att följa med, fördjupa sig i, anmärka på och korrigera fel som uppstått under processen med att göra upp en ny generalplan.

Tio år som PR-figurer för bönderna

Ingen politik eller religion. Får, kaniner, kor och odling av många slag är det som gäller på Bondbloggen. Skribenterna bakom bloggen visar upp det som är en vanlig vardag för bonden av idag.

Så ser bönderna på klimatförändringen

Naturresursinstitutet Luke fick in tusentals svar för två år sedan. Nu skickas ny enkät ut för att se om klimatdebatten påverkat bönderna.