Adam Albäck från Kronoby är årets 4H-medlem 2022

Styrelsen för Finlands svenska 4H har utsett årets 4H-medlemmar. Premieringarna offentliggjordes på Svenska lantbrukssällskapens förbunds årsmöte tisdag kväll 29.11. De premierade kommer även att uppmärksammas lokalt.

Mjölkgårdarna i Finland minskar stadigt i antal

Enligt preliminära uppgifter från jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret fanns det 43.611 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland år 2022. Jämfört med föregående år minskade antalet med 1.078 gårdar uppger Naturresursinstitutet.

Brittiska regeringen påskyndar gensaxen

I EU är genredigering fortfarande förbjuden inom jordbruket. Det är också fallet i Storbritannien, men regeringen i London vill skrota förbudet. Precisionsodling av genetiskt förändrade grödor kommer snart att tillåtas i England.

Uppgifter till Yle: Stödpaketet till jordbruket krymper – regeringen förhandlar nu om drygt 100 miljoner euro

Enligt uppgifter till Yle har regeringens planerade stödpaket till jordbruksföretagare krympt rejält. Nu ska det röra sig om drygt hundra miljoner euro.

Tyskarna värderar bonden i samhället

Krisen och kriget i Ukraina har åtminstone i Tyskland befäst bondens betydelse för samhället. Enligt en färsk opinionsundersökning betecknar tyskarna bonden som den tredje viktigaste yrkesgruppen efter läkare och sjukskötare.

Förvaltningen av stammen av vitsvanshjort utreds

Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.