Jordbrukare måste bli bättre på att hantera marknaden

Magnus Östberg är jordbrukare i Sjundeå. Han exporterar en del spannmål till Estland och importerar all handelsgödsel därifrån. Han anser att jordbrukarna måste bli bättre på att hantera marknaden och internationell handel. Östberg är också missnöjd med det arbete hans egen producentorganisation gör.

Nu pågår intensifierad övervakning av betesgång

Varje sommar ska nötkreatur i båsladugårdar få vistas ute i minst sextio dagar. Den här sommaren utför Mellersta Österbottens miljöhälsovård intensifierad övervakning av betesgång. Det innebär i praktiken att en del gårdar kontrolleras en gång i månaden från maj till september.

Äppelodlare med nyskapad våtmark

​Familjen Granlids anrika äppelodling i åländska skärgårdskommunen Vårdö lägger nu sista handen vid sin miljösatsning på en våtmark som ska främja den biologiska mångfalden..

Presenningshallar gör tillvaron bättre för YA:s betesdjur

Yrkesakademin förbättrar välmåendet för betesdjuren inom den egna dikoproduktionen. Tack vare två nya presenningshallar har djuren möjlighet att på effektivt vis söka skydd mot såväl stark hetta som regn.

SLC höll fullmäktigemöte över videoförbindelse

SLC höll fullmäktigemöte på tisdagen. På grund av omständigheterna med coronaepidemin hölls mötet över videoförbindelse.

Nylandsplanen 2050 blir en utdragen process

Landskapsplanen Nyland 2050 kommer enligt SFP:s gruppordförande Björn Månsson i slutändan att avgöras i domstol och inte av politikerna. Frågor som bland annat järnvägsdepån på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt, naturskyddsområden samt Tallinntunneln väcker skarp kritik.