Staten stöder godstrafik mellan Åland och Sverige

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har nu tagit beslut om att stöda godstrafiken mellan Åland och Sverige. Det här kommer att ske genom att stöda trafik med Viking Lines M/S Rosella på rutten Mariehamn-Kapellskär.

Finland behöver 1500 säsongsarbetare till våren - coronaepidemin sätter käppar i hjulen

Jordbruks- och trädgårdsproduktionen samt skötsel av produktionsdjur är för tillfället de mest kritiska branscherna i fråga om behov av säsongsarbetskraft och behöver 1500 arbetstagare till våren. Det här framgår av en kartläggning som ministeriernas gemensamma tjänstemannaarbetsgrupp gjort.

Vitsvanshjortstammens tillväxt har avstannat

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2019–2020 bestod av cirka 109 000 individer. Stammen minskade från året innan med 2,5 procent. Stammens avkastning uppskattades till 59,5 procent. Det här uppger Naturresursinstitutet Lukes forskare.

Att anrika marken med mull tar tid men nyttan märks snabbt

Den högsta utväxlingen av insatser till skörd uppnås på bördiga skiften. Ett bördigt skifte har en bra bindningsförmåga för vatten, samtidigt som dräneringen medger en luftfylld porvolym på 10-15 procent av markens totala volym. pH-värdet och koncentrationerna av näringsämnena ligger i klasserna ”tillfredsställande” eller ”god”.

Hollands blomsterhandel störtar in i en häftig kris

Den holländska blomsterhandeln har drabbats sällsynt hårt av coronakrisen. Efterfrågan på blommor har rasat under några få dagar. Producenterna måste dagligen förstöra miljoner tulpaner, rosor och krysantemer.

NHK har öppnat nytt center i Karleby

För några veckor sedan öppnade NHK ett nytt center i Karleby. I butiken finns maskin- och robotförsäljarna samt robotservice och delar samt förnödenheter. Det innebär att alla österbottniska gårdar nu har snabbare tillgång till service på eget modersmål, reservdelar och alla nödvändiga förnödenheter.