Gipsbehandling gav klart täckdikesvatten i Kauvatsa

Lars Numelin ansökte om gipsbehandling för sina åkrar hösten 2022, och de färska uppföljningsresultaten från det behandlade området är lovande: halterna av totalfosfor i de vattenprov som togs från täckdikena sjönk och vattnets grumlighet minskade märkbart. Också de jordartsundersökningar som genomförs i samarbete med Åbo Akademi ger ny forskningskunskap om gipsets effekt.

Odlingsplaneringsprogrammet Wisu beräknar kolförråden på skiftesnivå

Det är nu möjligt för alla finländska jordbrukare att beräkna hur kolförrådet i marken förändras. Dessutom visar beräkningarna hur mycket kol som har bundits i skörden, vilken inte beaktas i de officiella växthusgasberäkningarna.

Forskning om kolbindning i spannmål på gång i Finland

Lantmännen har tillsammans med Meteorologiska institutet startat ett treårigt forskningsprojekt för att ta reda på vilka odlingsmetoder som är bäst på att binda kol i marken.

Christian Nyholm i Ingå slutar odla ekologiskt – minskad lönsamhet och mer ogräs bakom beslutet

Just nu funderar många jordbrukare på framtiden och om de vill satsa på ekologisk odling. Christian Nyholm i Täkter i Ingå övergick till ekologisk odling för fem år sedan. Nu kommer han att börja odla konventionellt igen.

Tyskt företag lanserar veganskt äggalternativ

Ett tyskt uppstartföretag utvecklar som bäst ett alternativt ägg som framställs av ärter och sötpotatis. Till utseende och konsistens är ägget förbluffande likt ett konventionellt hönsägg. Ägget går att koka, steka eller tillredas som äggröra som vilket ägg som helst.

EU:s totalförbud av neonikotinoider ”en stor överraskning för alla”

Ett domslut i EU-domstolen har lett till ett totalförbud mot användning av neonikotinoider som betningsmedel, och gjort dispenser lagstridiga. Beslutet har i ett slag förändrat situationen i Finland, och nu utreds konsekvenserna för det finländska jordbruket.