SLC Nyland: Regeringen borde satsa mer på bioekonomi

Regeringens budgetförslag för 2021 innehåller alltför små satsningar på bioekonomi och fossilfria energilösningar, framhåller SLC Nyland. Det skulle behövas betydligt större satsningar på forskning, utveckling, innovationer och investeringar inom biogas och bioenergi.

CAP-kompromiss i sikte för den gröna arkitekturen

EU:s jordbruksministrar har denna vecka fortsatt debatten om nästa CAP-modell efter 2020. Förhandlingarna är nu på väg in i sin slutfas. Ordförandelandet Tyskland hoppas på en kompromiss om den framtida jordbrukspolitiken redan i oktober.

ÖSP kritiserar industrins sänkning av priserna på proteingrödor

ÖSP:s förbundsstyrelse ställer sig kritisk till industrins prissättning på proteingrödor.

Frankrike lägger veto mot mercosuravtalet

Den franska regeringen accepterar inte EU:s handelsavtal med sydamerikanska Mercosur. Enligt president Emmanuel Macron är avtalet inte acceptabelt i sin nuvarande form.

Trump lovar igen miljarder till jordbruket

President Donald Trump har igen lovat saftiga stödpengar till sina amerikanska bönder. Under en valtillställning i delstaten Wisconsin berättade Trump att han reserverar 14 miljarder dollar för ändamålet.

Tyskland bekräftar nya fall av svinpest

Fram till måndagen hade afrikansk svinpest fastställt hos tjugo vildsvin nära den polska gränsen i den östtyska delstaten Brandenburg. Alla smittade djur har påträffats inom ett och samma område.