Biologisk mångfald blir central fråga i CAP

EU-kommissionen och parlamentet prioriterar naturskyddsområden för biologisk mångfald i trepartsförhandlingarna om nästa CAP. Enligt planerna borde skyddsarealen fördubblas i EU fram till 2030. Den biologiska mångfalden kan bli en nyckelfaktor.

Nylund: CAP 2023 och nationella lagberedningar under arbete

CAP 2023 och nationella lagberedningar som markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt inlösningslagen för med sig förändringar för jordbrukare och markägare. SLC:s ordförande Mats Nylund presenterade några av de preliminära förändringarna under SLC Nylands vårmöte.

Stadgeändringar godkändes i första behandling vid SLC Nylands vårmöte

SLC Nyland höll sitt vårmöte förra fredagen, både på distans och på plats vid Vanda Lantbruksmuseum. Vid mötet godkändes i första behandling förslaget om officiell namnändring till SLC Nyland och övergång till ett fullmäktige och en styrelse.

Beredningen av CAP diskuterades på ÖSP:s vårmöte

ÖSP och SLC vill ha en jordbrukspolitik som minskar byråkratin, gynnar aktiv produktion och prioriterar investeringsstöd. Den nationella beredningen av CAP-2027 – som är inne i ett intensivt skede – diskuterades aktivt på ÖSP:s vårmöte i måndags.

Långgård på vårmötet: ”Dags för ministern att agera”

I regeringsprogrammet finns goda ambitioner för att förbättra jordbrukarnas ställning. Men trots det är näringens lönsamhet fortfarande blygsam. Nu är det hög tid för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att agera, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundets vårmöte.

Danmark slår EU-rekord för export av gris till Kina

Den danska grissektorn exporterade under fjolåret mer griskött till Kina än till alla andra medlemsländer tillsammans. Samtidigt har värdet av exporten stigit kraftigt mot bakgrunden av den svåra grisbristen i landet.