Kommissionen utreder lagringsstöd för griskött

EU-producenterna av griskött har sedan länge krävt EU-medel för privat lagring av griskött. Anledningen är svaga priser i flera viktiga grisproducerande länder. Men kommissionen har ännu inte fattat några beslut.

Parlamentets jordbruksutskott vill ha tullstopp med USA

– Det enda sättet att komma bort från tullarna är att vi inför ett stopp medan förhandlingarna pågår. Jag har fått signaler om att Bidens regering är intresserad av att få bort tullarna, så hoppet finns, berättar Paolo De Castro för Landsbygdens Folk.

SLC Nyland: Privata äganderätten måste respekteras

Som bäst pågår arbetet med förnyandet av flera lagar som berör markägarnas situation. SLC Nyland framhåller att den privata äganderätten utgör en grundbult i vårt samhälle och måste respekteras även då det kommer till markanvändning.

EU-länderna håller fast vid nationell CAP-flexibilitet

Trilogförhandlingarna om nästa CAP mellan medlemsländerna och EU-parlamentet kan skärpa till sig. EU:s jordbruksministrar upprepade på måndagen medlemsländernas krav på lokal flexibilitet via nationella strategiplaner.

Egna aktieägare drar Bayer inför rätta

Den tyska kemikoncernen Bayer har nu också fått problem med sina egna aktieägare hemma i Tyskland. Aktieägarna är missnöjda över kursförluster som en följd av köpet av Monsanto. De anser att Bayer borde ha varnat för riskerna.

Tyska tuppkycklingar får inte avlivas efter 2022

Tyskland ska som första land i världen förbjuda avlivning av nyckläckta tuppkycklingar inom värphönsproduktionen. Jordbruksminister Julia Klöckner har lagt fram ett lagförslag till ett förbud som träder i kraft 2022. Men branschen kräver ett heltäckande EU-förbud.