Hur fungerar MTK Hankinnats förmåner?

MTK Hankinnats förmånssystem skapar huvudbry bland medlemmarna. Bolagets vd Sanna Blomberg förklarar hur man ska gå till väga för att ta dem i bruk.

Priserna på agrarprodukter pressades globalt i juli månad

FAO:s globala prisindex för livsmedel föll under juli månad för fjärde gången i rad med 8,6 procent. Prisfallet återspeglar den kraftigaste månatliga svackan inom matförsörjningen sedan oktober 2008. Mest sjönk priserna på spannmål och vegetabilisk olja.

Livsmedelsmarknadsombudet vill se tydligt prisjusteringsvillkor inom livsmedelskedjan

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett två rekommendationer med vars hjälp man kan främja en lösning på kostnadskrisen och förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan.

Bönder och forskare samarbetar för att förbättra åkermarken – det kan avgöra jordbrukets framtid

Hur ska jordbrukets utsläpp minskas? Med nya odlingsmetoder kunde bönderna få betalt för att deras åkrar binder kol.

Ryssland sänker målen för exporten av spannmål

Den ryska spannmålsskörden löper sämre än väntat. Enligt planerna borde Ryssland i år skörda 130 miljoner ton spannmål. Målet går knappast att nå och därför måste regeringen sänka målsättningarna för exporten av årets veteskörd.

Majslast från Ukraina hamnade på villovägar

För en dryg vecka sedan hyllades den första krigstida spannmålsexporten från Ukraina, då det första exportlasten av 26.000 ton majs lämnade landet per fartyg. Enligt uppgift bestod lasten av kycklingfoder för Libanon, men majsen kom aldrig fram till bestämmelseorten.