Östnyländska markägare motsätter sig alltjämt Östbanan

Förra veckans torsdag ordnade projektbolaget för Östbanan, den planerade järnvägssträckningen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola, en EU-valdebatt i Konstfabriken i Borgå. Östnyländska markägare samlades utanför för att visa sitt missnöje.

En majoritet av EU-länderna vill sänka vargens skyddsstatus

En majoritet av EU:s jordbruksministrar stöder kraven på sänkt skyddsstatus för varg, konstaterade Österrikes jordbruksminister Norbert Totschnik vid veckans ministermöte. Han efterlyser snabba beslut av EU:s miljöministrar, som ansvarar för frågan.

EU-ministrarna stöder bättre märkning av mat

EU:s jordbruksministrar diskuterade bland annat förberedelser för kriser och hantering av risker inom jordbruket. I anslutning till detta gick ministrarna igenom marknadsläget och dryftade ursprungsmärkning av livsmedel i EU.

Besynnerlig bistöld i Salo – andra gången på en kort tid som bikupor blivit stulna i området

Sex stora bikupor stals från Timo Virtanen i Halikko i Salo. Två bikupor stals från en annan biodlare tidigare under våren.

Tysk EU-politiker: Östeuropeiska autokrater missbrukar CAP-politiken

EU:s agrarpolitik är nödvändig för jordbruket, men systemet har svagheter. Ett exempel är jordbruksstöd som landar hos östeuropeiska miljardärer. Den tyska EU-politikern Daniel Freund (grön) påtalar problemen i en intervju för nyhetssajten Agra Europe.

SLC:s och LF:s EU-valpanel bjöd på samförstånd och ett stänk av divergens

Under tisdagen ordnade SLC och Landsbygdens Folk en valpanel där de fem SLC-medlemmar som kandiderar i EU-valet samlades för diskussion om för valet viktiga lantbruksfrågor. I panelen medverkade Mikael Jern (Sfp), Wilhelm von Nandelstadh (Sfp), David Pettersson (KD), Max Schulman (Saml.) och Niclas Sjöskog (Sfp).