Ekologiskt fortsatte att växa under undantagsåret

Coronapandemin förde med sig utmaningar för många aktörer inom den ekologiska branschen, men den ökade också konsumenternas intresse för ekologisk mat.

Rapport om stamvårdande jakt på varg blev färdig

De arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det görs ett femårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte om vargstammens skyddsnivå är gynnsam. Ministeriet bedömer möjligheterna att tillåta jakt efter att Naturresursinstitutet har publicerat en mellanrapport om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen.

Övervakningarna av jordbrukarstöd börjar

NTM-centralerna börjar utföra övervakningar av åkerstöd på gårdarna när jordbrukarnas samlade stödansökan är avslutad. Övervakningar utförs från mitten av juni fram till medlet av november, meddelar Livsmedelsverket.

Stödsystemet för djurbidrag ändras nästa år

EU:s stödsystem för djurbidrag ändras från och med 2022, meddelar Livsmedelsverket. Den största ändringen gäller anmälningarna om deltagande i djurbidrag.

Fastländska ekar blir åländsk jubileumsskog

Tusen plantor ek och 650 björkplantor från sydösterbottniska Mellanå Plant planteras nu för att uppmärksamma firandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 2021-22.

Äntligen kan ÖSP ordna fysiska odlarträffar

Förra året blev det bara en virtuell odlarträff. Men tack vare det förbättrade pandemiläget kan ÖSP äntligen ordna fysiska odlarträffar. Den första gick av stapeln i Närpes i måndags och det som står klart är att det är hög tid att inleda arbetet med ogräsbekämpningen.