Ändrade stödutbetalningar kan kräva förhandlingar med banken

Kreditgivare och kredittagare ska sinsemellan förhandla om tidsplanen för återbetalning av lån. För att ändra tidsplanen ska kredittagaren själv förhandla med sin egen bank, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Innovativ stenplockare blev populär i Danmark

Ett ungt danskt företag har lanserat en lätt stenplockare för åkrar med namnet Stoneless, som ska göra det lättare att plocka sten från åkern efter vårbruket. Mer än 300 enheter har redan sålts i Danmark. Nu utvidgar Stoneless till nya marknader utanför Danmark.

Jord- och skogsbruksministern diskuterade jordbrukets framtid

Har jordbruket en framtid? Det var frågan då jordbrukare och sakkunniga tillsammans med jord- och skogsbruksminister Sari Essayah samlades på Lärkkulla stiftsgård förra veckan.

Både bonden och kunden längtar efter den första skörden – nu sätts nypotatisen

Vårsolen skiner över potatisåkrarna i Nulto i Pargas. Det är bråda dagar för jordbrukaren Roger Lindroos, som har stigit upp tidigt på morgonen för att kolla läget med sina åkrar.

Karavanen levererade hjälpen till Ukraina

Rikard Korkman, ombudsman på SLC, och Mårten Ström, en av deltagarna i insamlingen för att hjälpa Ukraina körde nyligen under några mycket händelserika och känsloladdade dagar i april ner en bil till Lviv i västra Ukraina. Detta skedde som en del av KARAVANEN TILL UKRAINA-projektets insamling för att donera utrustning som Ukraina desperat behöver.

Forskning: ”Globaliseringsregimen” har försatt livsmedelssystemet i kris

Sårbarheterna inom det finska livsmedelssystemets beror inte på yttre orsaker, utan på hur själva systemet är byggt och de störningar som uppkommer som ett resultat av detta. Samtidig kan de inbyggda problemen vara svåra att rubba påvisar forskning som gjorts inom projektet Ruokavarma.