Årets jämställdhetsföretag i Österbotten är Bigro Ab i Närpes

I maj utsågs växthusföretaget Bigro Ab i Närpes till årets jämställdhetsföretag i Österbotten. En utmärkelse som betyder mycket för företaget med sjuttio anställda bestående av sju nationaliteter. Att behandla alla rättvist och med respekt är något som företaget eftersträvar dagligen.

Nu är det hög tid för test av växtskyddsprutan

I juni är det hög tid för test och besiktning av jordbrukssprutorna. Ett av de första tillfällena som ProAgria Lantbrukssällskapet ordnade var i Lappfjärd. Det är mycket viktigt att sprutan är i skick, konstaterar Jan-Erik Back, som är befullmäktigad testare av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Novias flexibla agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning startar i Österbotten i höst

Nu är det klart att Yrkeshögskolan Novia kör igång med utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i höst. Vid slutet av maj månad hade man redan fått in 20 intresseanmälningar.

Åkrar som mår bra ger bättre skördar och är snällare mot klimatet

En välmående åker ger större skördar, är bättre för klimatet och sannolikt också för jordbrukarens plånbok.

Jordbrukarna i Korsholm vill inte ha en omfartsväg på sina marker

NTM-centralen går vidare med planerna på en omfartsväg från Vasa. En väg från Vasklot i Vasa som – om den byggs – kommer kommer få stora konsekvenser för jordbrukarna och invånarna i Tölby, Vikby och Solf i grannkommunen Korsholm.

Irland planerar slakt av 200.000 kor för klimatet

Enligt ett internt dokument inom det irländska jordbruksministeriet planerar landets regering en årlig slakt av upp till 65.000 am- och dikor under de följande tre åren. Åtgärden ska möta EU-kraven på ett stärkt klimatskydd. Bönderna skulle erhålla kompensation.