Naivt lågt krisstöd

Att staten beslutat införa ett krisstöd till företag inom primärnäringarna som drabbats av covid-19 är förstås en positiv signal i sig. Men att man samtidigt införde ett tak för den maximala stödsumman som sattes vid 10.000 euro är beklagligt, ja rent av naivt.

Ledaren: De vitkindade gässen fortsätter härja i odlingarna

​I veckans LF kan man läsa om skador förorsakade av vitkindade gäss i Mörskom i Nyland. Det är verkligen inte den enda platsen i Finland där gässen varit framme den här våren och ställt till med skada och för den som drabbas handlar det ofta om stora skördeförluster. Vitkindade gäss har en tendens att återvända till samma platser under såväl sin vår- som höstflyttning.

Rilax gårds historik speglar också jordbrukets utveckling

Nu är det möjligt att bekanta sig med en av Finlands största herrgårdar, Rilax gård i Bromarv, Raseborg. Gårdshistoriken Rilax Gård, Anor, odling, skönhet skriven av Kim Björklund, riktar sig till alla som är intresserade av lantbrukets utveckling och Finlands historia ur en herrgårds och dess ägarsläkters perspektiv.

Virtuell kaffepaus ny arena för unga jordbrukare

På onsdagseftermiddagar har unga finlandssvenska jordbrukare möjlighet att ägna sig åt en virtuell kaffepaus. De kan diskutera kring aktuella arbetssituationer och utbyta tankar med kollegor.

30 rena lådor i timmen

Danska Washpower, stora på stalltvättar, lanserade i fjol en automatisk lådtvätt. Ett exemplar har testkörts på några olika anläggningar i Sverige med gott resultat.

Kommentaren: Det behövs en reglering av livsmedelsmarknaden

Min bestämda uppfattning är att vi inte kan råda bot på marknadsproblemen själva inom livsmedelskedjan utan är i behov av en reglering av livsmedelsmarknaden, skriver ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.