Anlita Råd 2020!

Sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning, Råd 2020, er­bju­der går­dar­na för­mån­li­ga råd­giv­nings­tjäns­ter.

SLC - Vipu 2019
Mindre förändringar i stödansökan för 2019

Landsbygdens Folk har tagit en titt på förändringarna i den samlade stödansökan tillsammans med Esme Manns, inspektör vid Nylands NTM-central.

Viktiga datum i årets stödansökan

Blankettombuden hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom förbunden har utsett.

SLC - Vipu Karttjanst
Viputjänsten har fått ny kartapplikation

Den för odlarna bekanta Viputjänsten har fått en ny kartapplikation som kommer att användas för första gången under vårens samlade stödansökan.

SLC - Vipu Saneringsgroda 1
Saneringsgröda ger i vissa fall rätt till miljöersättning

Från och med i år kan man få miljöersättning för saneringsgrödor på en basskiftesareal, där man har anmält potatis, sockerbetor eller trädgårdsväxter på friland – utom kummin – något av åren 2015, 2016 eller 2017.

SLC - 55468444 2298541273742001 5808891195656503296 O
Koncentrationen av myndigheter till Livsmedelsverket ger bättre samarbete och digitala tjänster

När Livsmedelsverket inledde sin verksamhet i januari öppnades nya möjligheter för samarbete mellan ämbetsverkets avdelningar, berättar Hanna Kortemaa, chef för avdelningen för växtproduktion. Redan nu kan man skönja effekterna i synnerhet av det nya digitala kunnande som sammanslagningen fört med sig.

Kommentaren: Varför sluta konsumera inhemsk mat?

Som så ofta förr pekar WWF åter på matproduktionen som en av de tre stora orsakerna till vår överkonsumtion tillsammans med trafik och energi. På producenthåll har vi alltid haft svårt med den ekvationen. Hur kan det vara negativt att producera mat, så länge människor svälter? frågar sig chefredaktör Micke Godtfredsen i en kommentar.

SLC - Slaktdjursutskottet B Webben
SLC-utskott oroat för självförsörjningen med finländskt kött

Hur ska det gå för självförsörjningen med bland annat svinkött i framtiden? Den frågan bekymrar SLC:s slaktdjurutskott som möttes nyligen i Helsingfors.

SLC - Dikor 1 A Webben
Faba har förnyat dikokontrollen

Tidigare erbjöd Faba endast en form av dikontroll. Men numera har servicerepertoaren utökats till tre olika kontroller.

SLC - Meatgard 6 B Webben
Meatgard satsar på hantverket

På slakteriet och styckeriet Meatgard i Västankvarn börjar rutinerna småningom sitta som de ska.

SLC - Dscn0625
Mänskans närhet ger godare kött

Köttkvalitet är en vetenskap för sig, men ändå finns det enligt Anders H Karlsson, professor i köttvetenskap, ingen universell och allmänt fastslagen beskrivning av vad kött egentligen är.