Arkiv

Helsingfors universitet och Metsä Group fördjupar forskningssamarbetet

Helsingfors universitet och Metsä Group har knutit ett partnerskapsavtal för att fördjupa forsknings- och utbildningssamarbetet och lösa globala hållbarhetsutmaningar. Det tvärvetenskapliga partnerskapsavtalet gäller i fem års tid.

Kommissionen utreder lagringsstöd för griskött

EU-producenterna av griskött har sedan länge krävt EU-medel för privat lagring av griskött. Anledningen är svaga priser i flera viktiga grisproducerande länder. Men kommissionen har ännu inte fattat några beslut.

Dispens för betade grönsaksfrön

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat dispens för sådd av grönsaksfrön betade med preparaten Wakil XL och Apron XL, som innehåller det verksamma ämnet metalaxyl-M.

Webbinarium: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Fånggrödor är synnerligen mångsidiga. De ökar det gröna växttäcket och mängden organiskt material i marken, främjar kolinlagringen i marken, gör växtföljden mera varierande och marken bördigare. Torsdagen den 18 februari kl.10-11.30 bjuder Carbon Action Svenskfinland in till webbinarium om hur man med hjälp av fånggrödor kan förbättra markens bördighet.

SLC - 20201214 Ep 108186 B Pbu Tr 015
Parlamentets jordbruksutskott vill ha tullstopp med USA

– Det enda sättet att komma bort från tullarna är att vi inför ett stopp medan förhandlingarna pågår. Jag har fått signaler om att Bidens regering är intresserad av att få bort tullarna, så hoppet finns, berättar Paolo De Castro för Landsbygdens Folk.

SLC Nyland: Privata äganderätten måste respekteras

Som bäst pågår arbetet med förnyandet av flera lagar som berör markägarnas situation. SLC Nyland framhåller att den privata äganderätten utgör en grundbult i vårt samhälle och måste respekteras även då det kommer till markanvändning.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt lista över aktuella evenemang och mässor. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC - D3 Dac3 Dc 82 Af 3 E46 9175 1 D117 Fb52155
EU-länderna håller fast vid nationell CAP-flexibilitet

Trilogförhandlingarna om nästa CAP mellan medlemsländerna och EU-parlamentet kan skärpa till sig. EU:s jordbruksministrar upprepade på måndagen medlemsländernas krav på lokal flexibilitet via nationella strategiplaner.

SLC - Bayer Basel
Egna aktieägare drar Bayer inför rätta

Den tyska kemikoncernen Bayer har nu också fått problem med sina egna aktieägare hemma i Tyskland. Aktieägarna är missnöjda över kursförluster som en följd av köpet av Monsanto. De anser att Bayer borde ha varnat för riskerna.

Onlinekursen i regenerativt jordbruk lanseras 9.2

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs som riktar sig till jordbrukare i Finland. Kursen är forskningsbaserad och den behandlar metoder inom regenerativ odling för att hjälpa odlare att förverkliga sin huvuduppgift: en hållbar och ekonomiskt lönsam matproduktion.

SLC - Seleggt Circulus2
Tyska tuppkycklingar får inte avlivas efter 2022

Tyskland ska som första land i världen förbjuda avlivning av nyckläckta tuppkycklingar inom värphönsproduktionen. Jordbruksminister Julia Klöckner har lagt fram ett lagförslag till ett förbud som träder i kraft 2022. Men branschen kräver ett heltäckande EU-förbud.