Arkiv

Landsbygdens Folk håller sommarpaus

Landsbygdens Folk håller nu sommarpaus och utkommer nästa gång fredagen den 2 augusti. Alla läsare tillönskas en gynnsam och trevlig sommar!

SLC - Naturens Dag
Ekogårdar, kom med och fira Naturens dag!

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas lördagen den 31 augusti och är en del av det nationella firandet av den Finska naturens dag. Under tillfället håller ekogårdar runt om i Finland öppet hus för allmänheten som får bekanta sig närmare med den ekologiska produktionen.

SLC - Farmaripuff
Besök SLC, ÖSP och Skogsvårdsföreningen Österbotten på Farmari 2024

SLC, ÖSP och Skogsvårdsföreningen Österbotten är alla på plats under årets Farmari-lantbruksutställning som ordnas i Seinäjoki den 4-6.7.

SLC - Kockoservitor Juni Nvk3
Årets kock och servitör bekantade sig med jordbruket

Under tisdagen ordnade SLC och MTK en gemensam landsbygdstur för vinnarna av Årets Kock-tävling 2023. Årets kock Johan Kurkela som stått för gastronomin på Restaurant Grön i Helsingfors, och årets servitör Kirsi Seppänen som serverar på Ravinteli Bertha i Tammerfors fick bekanta sig med lokala råvaror och inhemsk produktion på fem olika gårdar.

SLC - Osterbottenpatallriken1
Österbottnisk närodlad mat lyfts fram i ProAgria-projekt

Syftet med det fleråriga projektet Österbotten på tallriken är att sätta fokus på och sprida information om lokalproducerade livsmedel från hela gamla Vasa län. Ofta handlar det om obemannade gårdsbutiker med självbetjäning som koncept.

SLC - Dsc06530
Hur gå till väga när fridlysta fåglar orsakat skador?

Under våren har Viltcentralen i Kust-Österbotten fått ta emot exceptionellt många samtal av lantbrukare gällande fågelskador, men fridlysta fåglar omfattas inte av jaktlagen och därför ligger dylika ärenden inte på Viltcentralens bord utan på NTM-centralens. Jaktchef Stefan Pellas säger att de lantbrukare som kontaktat honom tycker det är svårt att få klarhet i hur de ska gå till väga när fågelskadorna är ett faktum.

SLC - Odla 1
Bättre markstruktur och mera kolinlagring

Ett hundratal jordbrukare och arrangörer samlades på Nygårds marker midsommarveckans tisdag i Lappträsk för att bekanta sig med hur man kan bedöma åkermarkens skick med hjälp av spadtest, satellitdata, väderstation och marksensorer.

SLC - Img 5887
Precisionsgödsling för den som brinner för teknik

Den tekniskt intresserade kan med hjälp av precisionsgödsling få till stånd ett jämnt växtbestånd där grödan får exakt den mängd gödsel den behöver.

Ledaren: Nordiskt samarbete inom de gröna näringarna är viktigt

Finland tar över det roterande ordförandeskapet från Sverige 2025. För att samarbetet verkligen ska ge avkastning så måste det ständigt finnas konkreta och mätbara målsättningar för det. Livsmedelsexporten kunde utgöra ett lämpligt och kritiskt område för samarbetet. Det är också ett område som i flera hänseenden är kritiskt att förbättra just nu, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Försommartorkan är odlingens största fiende

Torkan och långa torrperioder har omfattande negativ inverkan på växtodlingen. Det handlar i slutändan om betydande ekonomiska förluster. Vi behöver därför redskap och kunskap för att hantera torkan konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Fiskenaringen
Fiskenäringen

SLC - Mg 6596
Christer Jägerskiöld: ”Bevattningssystemet ger mig lite makt att styra vädret”

Torra försomrar är ett gissel för många odlare. På Sjölax gård i Kimito seglar regnen ofta förbi, vilket gjort att Christer Jägerskiöld investerat i ett bevattningssystem. För honom handlar det om en skördeförhöjande teknologi – men också om att få ro i själen.