Arkiv

SLC - Kurvinen
Regeringen aviserar ändringar i livsmedelsmarknadslagen

Regeringen kommer att göra ändringar i livsmedelsmarknadslagen med syfte att dämpa handelns makt i livsmedelskedjan. Ett lagförslag presenterades på onsdagen av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och åkte ut på remissrunda samma dag. Meningen är att lagändringarna skall träda i kraft ännu under denna valperiod.

SLC - Tomasl1
ÖSP: Kurvinens lagförslag välkommet, men ändå alldeles otillräckligt

– För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig. Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i ett pressmeddelande.

Nästan 1 miljon i försäljning för åländska Skördefesten

I år blev det inget besökarrekord men däremot försäljningsrekord för den åländska Skördefesten som ordnades för två veckor sedan.

SLC - Fag2
Kurvinen lovar arbeta för att få bukt med fågelskadorna på Söderfjärden

En ministerledd arbetsgrupp som på sikt ska få bukt med skördeskador som fåglar orsakar. Det ska jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen arbeta för. Förra lördagen besökte han Söderfjärden där 25 odlare bara i år har drabbats av skördeskador.

SLC - Mjolk1
Försämrad lönsamhet oroar mjölkproducenterna

Bränsle- och gödselkostnaderna har stigit mycket för mjölkproducenterna. Något som också kommer försämra lönsamheten ytterligare är stegringen på el. Det gäller att spara där det går, säger mjölkproducenten Joakim Smeds, som ändå vill tro på framtiden.

Alla jordbruk i aktiebolagsform borde kunna få fastighetsskattestöd

Ansökningstiden för att söka om fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader pågår som bäst. Alla jordbruksidkare kan ansöka om stödet och det gäller även de som bedriver jordbruk i aktiebolagsform. Men nu har det framkommit att alla jordbruk som bedrivs i aktiebolagsform inte kan få skattestödet.

Insändaren: Som man sår får man skörda

Att vara konservativ och hålla sig till välbeprövade metoder kunde med fördel lyftas fram som något positivt, skriver David Pettersson, kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna i Finland.

SLC - Lebensmittelverschwendung Abfall Obst
Två tredjedelar av maten hamnar onödigt i soporna

Upp till 70 procent av de globala matförlusterna går att undvika med bättre logistik inom livsmedelskedjan. Det förutsätter ett effektivare samarbete mellan aktörerna i kedjan, enligt en studie som har utarbetats av konsultföretaget McKinsey.

SLC - Energiavverkningar 3 Webben
Nu borde det löna sig att energiavverka

Finland importerar inte längre energivirke österifrån. Ännu i fjol användes 9,4 miljoner kubikmeter skogsflis i Finland, varav 1,5 miljoner kom från Ryssland. Nu finns det alltså efterfrågan på energivirke, och priset är redan på en högre nivå än i början på året.

SLC - Rojning 1 A Webben
Allt vanligare att låta företag sköta röjningsarbetet i skogen

Röjning av ungskog är en viktig del av skogsvården för att man ska få bästa möjliga avkastning ur skogen. Röjningsarbetet kostar en hel del, men trots det är det få skogsägare som väljer att röja sin skog själva.

SLC - Kolumn Fredriksson Webben
Kommentaren: Het efterfråga på skogsbränsle - men nästa vinter kan bli knepigare

Vi har som bekant på riksnivå över en miljon unga gallringsskogar som är sena och som kan gallras både med tanke på energived och massaved. Vintern 2023-24 kan i varje fall bli knepigare än kommande vinter. Stödsystemet för uttag av energived byts ut med delvis nya villkor som inte är kända, påpekar Tage Fredriksson, branschchef, Bioenergi rf.

SLC - Pefc Img 6041
Skolningar i terrängen lyfter fram den nya PEFC-certifieringen

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson poängterar vikten av att skogsägarna blir medvetna om de nya regleringarna främst gällande naturvårdsträd och död ved.