Arkiv

Naturresursinstitutet får ny direktion

Statsrådet har tillsatt en ny direktion för Naturresursinstitutet. Direktionens mandatperiod är 1.1.2021-31.12.2023.

SLC - Sackinsamling
Årets säckinsamling samlade rekordmängd plast

I årets säckinsamling samlades 779.000 kilo gödsel- och utsädessäckar, vilket är över 100.000 kilo mer än föregående år. Det är också den största säckmängden i säckinsamlingens historia.

Nötkreatur som föds år 2021 ska förses med eMärke

Elektroniskt öronmärke blir obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021. Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda nötkreatur påminner Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket förbereder sig för Storbritanniens utträde ur EU

Storbritanniens utträde ur EU påverkar på många sätt Livsmedelsverkets kunder som bedriver import och export samt verkets funktioner. Effekterna relaterar till bland annat import- och exportvillkoren avseende djur och animaliska produkter, livsmedel, växter och vegetabiliska produkter samt foder och gödselmedel.

EU-parlamentet röstade för restriktioner mot blyhagel

En majoritet i EU-parlamentet röstade har röstat ned två resolutioner som var avsedda att mildra kommissionens förslag till ett EU-förbud mot blyhagel i våtmarker. Därmed kan kommissionen gå vidare med sitt kontroversiella förslag.

Ledaren: Fånggrödan – en viktig pusselbit i odlingen

Fånggrödorna är här för att stanna. Nu gäller det för myndigheterna att möjliggöra en flexibel användning av fånggrödor, med allt vad det innebär, också under nästa CAP-förbindelseperiod. För oss jordbrukare gäller det att inte stirra oss blinda på eventuella stödeuron, utan att helhjärtat ta till oss fånggrödorna så att användningen av dem blir en del av det helhetstänk som jordbrukandet egentligen alltid varit.

Finländarna uppskattar inhemska livsmedel mer under coronatiden

Finländarnas uppskattning av inhemska livsmedel har ökat under coronatiden och det är ett hoppingivande besked för oss som tror på inhemska, rena och säkra livsmedel. En ökande andel finländare föredrar inhemska livsmedel och av orsaker som är mycket bekanta, för att inte säga självklara för oss jordbrukare. Trenden går alltså i rätt riktning och vi får hoppas att den här utvecklingen fortsätter också efter att coronaepidemin äntligen är över.

SLC - Slc Vindkraftsbroschyr
SLC:s nya vindkraftbroschyr har utkommit

För att vindkraftsetableringar skall lyckas är förankringen och acceptansen i bygden av avgörande betydelse. Därför har SLC uppdaterat sin vindkraftbroschyr som innehåller basinformation om vindkraftens läge år 2020.

SLC - Balplast1
Insamling av lantbruksplast fungerar ojämnt

Insamlingen av lantbruksplast fungerar fortfarande väldigt olika på olika områden och också prisskillnaderna är stora. I Åbolands skärgård blir priserna för plastinsamling skyhöga på grund av transportkostnaderna och höga priser har också drabbat producenter i vissa delar av Österbotten.

SLC - Tony Hyden
Tony Hydén är första pristagare från Fonden för hållbar odling

I fjol, i samband med lantbruksrådet Bengt Sohlbergs 70-årsdag, grundades Fonden för hållbar odling. Tony Hydén, jordbrukare, agrolog och verksamhetsledare för Lappträsk Farmarna är fondens första pristagare. Hydén har med tiden utvecklat växtodlandet till ett slags helhetstänk.

SLC - Vaxtcor1
Växthusproducenterna gör allt för att undvika coronaviruset

Det har varit nervösa tider för växthussektorn i Närpes på grund av coronaviruspandemin. Smitta i en stor anläggning skulle kunna få förödande konsekvenser. Hittills torde de flesta odlare – tack vare olika åtgärder – ha undvikit smitta. – Vi tar den här epidemin på största allvar. Men jag kan medge att det är aningen nervöst varje dag. Vår bransch är så otroligt känslig om en del av personalen skulle hamna i karantän eller om flera av de anställda skulle smittas, säger växthusodlaren Stefan Gulin.

Belgien har officiellt befriats från svinpest

EU har nu officiellt beviljat Belgien status som ASF-fritt land. Ingen afrikansk svinpest har påvisats i landet under de senaste tolv månaderna. Därmed kommer de internationella marknaderna att öppnas för belgiskt griskött.