Arkiv

SLC - Rec Okt21 1
Smakligt och värmande i höstkylan

Galakandidater söks på Åland

Den 5 mars 2022 ordnas en ny Landsbygdsgala på Åland och inom oktober söker Ålands landsbygdscentrum kandidater till pristagare i sex olika klasser.

SLC - Pals1
Pälsbranschen skulle dra nytta av ett kluster

Det finns många samverkande verksamheter inom pälsbranschen. Därför skulle sektorn kunna dra nytta av framväxten av ett kluster. Det slår Steven Frostdahl fast i en omfattande undersökning som han gjort för SÖP.

Insändaren: Vart är det finländska jordbruket på väg?

Sista spiken i kistan för lönsamheten är det att produktionsinsatserna blivit rejält dyrare under det senaste halvåret, en kostnadsökning som vi ännu inte sett slutet på, påpekar jordbrukaren Tore Blomqvist från Lovisa.

Tjänstemän skördar spannmål i Australien

Australien ser fram emot en rekordstor spannmålsskörd, men farmerna lider av en kronisk brist på arbetskraft. Regeringen i delstaten New South Wales beviljar nu statliga tjänstemän en vecka semester om de hjälper en farmare med skörden.

SLC - Fridefors 4568
Novia arrangerar en ny driftsledarutbildning

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg arrangerar, i aktivt samarbete med näringslivskontakter i branschen och med understöd av utvecklingsprojektet Pro Bioekonomi 2.0, en ny driftsledarutbildning på engelska – ”Farm Management”.

Norden toppar EU med förnybar energi

Användningen av förnybar energi har de senaste året ökat kännbart i EU-länderna, men de nordiska länderna är med avstånd bäst i klassen. Det framgår med önskvärd tydlighet av EU-statistiken.

SLC - P052031 373188
EU:s miljökommissionär försvarar skogsstrategin

EU:s skogsländer uttrycker gemensamt ett massivt motstånd mot EU-kommissionens planer på den nya skogsstrategin. Den ansvariga kommissionären Virginijus Sinkevičius visar ingen större förståelse för uppståndelsen.

Kommentaren: Äganderätten är grunden i vårt rättssystem

Skyddandet av äganderätten måste vara mycket högt prioriterat i vår politiska bevakning. Den har sannolikt aldrig varit så hotad som den är nu, påpekar Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC - Virkesaff4
SVF: Viktigt jämföra kapdata i samband med en virkesaffär

De högsta kubikmeterpriserna ger nödvändigtvis inte störst netto. Kapdata är information som kan göra stor skillnad när anbuden jämförs. En tjänst som SVF Österbotten erbjuder sina medlemmar när de ska sälja virke.

SLC - Industri
Stark återhämtning för skogsindustrin

Coronapandemin som håller på att ge med sig samt fortsatta ekonomiska stimulansåtgärder avspeglas på världsekonomin och ökar produktions- och exportvolymerna för skogsindustriprodukter 2021. Enligt Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn kommer ökningen av produktions- och exportvolymerna dock att plana ut 2022.

SLC - Varkaus Dsc 1937
Väderbaserade prognosmodeller på väg in i viktmätning av massaved

Naturresursinstitutet har tagit fram prognosmodeller för bestämning av rådensiteten för ett parti massaved med hänsyn till lokala väderobservationer. Rådensitet används då man omräknar vikten på massaved till kubikmeter fastvolym.