Arkiv

En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland

I Finland har påträffats en ny fjärilsart, Grapholita inopinata. Arten är en betydande skadegörare på äpple i de östra delarna av Ryssland och den hör enligt växtsundhetslagstiftningen till karantänskadegörarna, meddelar Livsmedelsverket.

EU-länder sölar med lag mot ojusta metoder

Direktivet mot ojusta affärsmetoder mot små och medelstora aktörer godkändes av EU redan 2019. Men tolv medlemsländer sölar ännu med tillämpningen i sin lagstiftning.

Användningen och lagringen av Buctril upphör

Användningen och lagringen av Buctril upphör 14.9.2021.

Kustens riksdagsledamöter: Yrkesfiskare bör ersättas för skarvskadorna

​Kustens riksdagsledamöter har förnyat kravet på att ersätta skarvskadorna som orsakats av skarven åt yrkesfiskare.

Fältvandring på ekofält i Österbotten nästa vecka

Projekt EkoNu 3.0 och projekt EkoMjölk-Luomumaito arrangerar en fältvandring i Vörå tisdagen 10.8.2021.

SLC - Lepaa
Trädgårdsmässan i Lepaa ordnas elektroniskt

Trädgårdsmässan i Lepaa ordnas elektroniskt som e-Lepaa 12–13.8.2021.

Växthormon skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar

Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år.

SLC - Fanggrodor 2518
Teknik för bearbetning av fånggrödor

Att etablera fånggröda har det gjorts många försök och demonstrationer om. Men hur får man effektivt bort den igen och sår en ny huvudgröda utan att förstöra markstrukturen?

SLC - Dikor Sunabacka Webben1
Otto Sunabacka inleder dikoproduktion från grunden

Otto Sunabackas nybygge i Terjärv är fem före färdigt. I höst flyttar de första dikorna in i anläggningen som har en kapacitet på 66 platser.

SLC - Vilsack
EU och USA förhandlar om bättre agrarrelationer

USA bemödar sig om förbättrade agrara handelsrelationer med EU. Än så länge har de konkreta resultaten uteblivit.

SLC - Tupp
Tuppkycklingar splittrar EU-ministrar

En majoritet av EU-länderna motsätter sig ett planerat förbud mot avlivning av nyckläckta tuppkycklingar inom värphönsproduktionen.

SLC - Vastankvarnfalt2
Nyländska bönders vandring bland blommor och bin

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps ordnade fältvandring med fokus på vår- och höstoljeväxtförsök.