Arkiv

FHS ordnar fältträff på demo-odlingarna i Brusaby 2.7

På fältträffen får man ta del av demonstrationsodlingarna med fånggrödor, höstvete och sockerbetor samt diskutera marknadsläge, växtskydd, gödsling, markstruktur och annat aktuellt under odlingssäsongen.

Handelsträdgårdsförbundets innovationstävling 2024

Handelsträdgårdsförbundet söker nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som kan förbättra den finländska växthusproduktionen och dess lönsamhet. Det totala värdet av prissumman är 10.000 euro.

SLC - Dsc00942
Bonde med toppklass på mjölken

Ända sedan förra årtusendet har Göran Söderlund, 60, levererat mjölk av enbart högsta E-klass till Ålandsmejeriet som ligger bara några kilometer från hans gård i Jomalaby. I fjol fick han nämligen Ålands Centralandelslags diplom för 25 år med extraklass mjölk.

SLC - Gonzales
Kemikoncern vill främja regenerativt jordbruk

Den tyska Bayer-koncernen bedriver forskning och utvecklar nya växtskyddsmedel för ett regenerativt jordbruk. Därför är det viktigt att användarna inom praktiskt jordbruk parallellt anpassar sig till förändringarna.

Ledaren: Om växtförädlingen i EU hamnar på efterkälken är det ett reellt hot mot jordbruket i unionen

Det belgiska EU-ordförandeskapet har försökt nå en kompromiss om den gröna gentekniken nu i vår, hittills ändå utan framgång. En rad kritiska medlemsländer vägrar att gå med på en kompromiss. Om en kompromiss inte nås riskerar EU att så att säga stå kvar på stranden när resten av världen vidareutvecklar växtförädlingen med genredigeringens hjälp, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Nu behövs en kunnig och flitig livsmedelsmarknadsombudsman

Hela livsmedelskedjan förtjänar en livsmedelsmarknadsombudsman som tar de olika aktörernas problem på allvar och gör någonting åt dem, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Midsommar 24
Midsommar

Webbenkät om odlingssäsongen

Under växtsäsongen kommer MTK och SLC att kartlägga hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den första webbenkäten har skickats ut till SLC:s och MTK:s medlemmar och enkäten sprids även genom förtroendevalda och samarbetspartners nätverk såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.

SLC - Fjarrstyrd Markberedare
Fjärrstyrda robotar underlättar skogsbruket

Fjärrstyrda skogsrobotar kan om några år röja skog på egen hand. Robotar ska både öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön, enligt forskare som testar maskinerna vid det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.

Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

SLC - Koskiskossor Juni24 Nvk
Under naturbetesdagen firades den naturrestaurerande köttproduktionen

Förra lördagen gick naturbetesdagen åter av stapeln. Under dagen höll många gårdar öppet hus för att visa upp sina artrika naturbeten med tillhörande djur. På få ställen är utvecklingen av naturbeten lika påfallande som på Koskis gård där skog omvandlas till vårdbiotoper och köttproduktionen agerar naturvårdare.

SLC - Lpx 00104658
EU-parlamentet stöder ny och grönare genteknik

EU-parlamentet har antagit en positiv ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ny genomisk teknik (NGT) som förändrar organismernas genetiska material. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.