Arkiv

Försörjningsberedskapen tryggades i regeringens ramförhandlingar

Jord- och skogsbruksministeriet följer de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramförhandlingarna den 15-16 april, meddelar ministeriet i ett pressutskick. Det sker genom att minska förvaltningen, skära i statsbidragen och öka Forststyrelsens intäktsföring.

SLC om rambudgeten: Regeringen försöker trygga jordbruket och försörjningsberedskapen

I ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2025-2028 har regeringen identifierat jordbrukets svåra ekonomiska situation och påför inga nya inbesparingar eller direkta kostnadshöjningar på jordbruket.

EU-politikerna spurtar inför valet

EU-parlamentet vill i brådskande ordning besluta om de planerade förändringarna i jordbrukspolitiken. Det handlar bland annat om förändringar i arealuttag, växtföljd och marktäckning. Anledningen är det förestående EU-valet i juni.

SLC - Info4 Apr24 Ct
Stödinfon är viktiga – informationsbehovet är stort

Förra året trädde en ny CAP-programperiod i kraft. I år är ändringarna i jordbruksstöden betydligt färre, men trots det är behovet av information stort. Det märks tydligt nu när ÖSP är med och ordnar årets upplaga av stödinfon i Österbotten.

Försummelse att registrera hundar kan resultera i en räkning för hundhållaren

Märkning och registrering av hundar blev obligatoriska från och med januari 2023. Registreringen av hundarna övervakas aktivt. Om hundinnehavaren inte har följt lagen kan påföljden vara en tillsynsavgift, påpekar Regionförvaltningsverket.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i SLC och på Åland.

Lönsamheten för jordbruksföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av näringsämnen och andra insatsvaror blir hela tiden viktigare när det gäller att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen.

Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

SLC kritiskt: S-gruppen begränsar konsumenternas möjlighet att välja inhemskt kött

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC riktar kritik mot S-gruppen efter att Atria i Maaseudun Tulevaisuus (15.4.2024) bekräftat att S-gruppen har ersatt Atrias griskött med danskt griskött av handelns eget Coop-märke.

Man i USA smittades av fågelinfluensa via kor

Fågelinfluensa har spridit sig till minst 24 djurbesättningar i åtta delstater i USA. I slutet av mars hade smittan för första gången spridits till en människa som hade hamnat i kontakt med infekterade nötdjur. Mannen ifråga hade lindriga symtom.

Rådgivarregistret har förnyats

Livsmedelsverkets rådgivarregister har förnyats till sitt tekniska genomförande. Jordbrukarna kan beställa subventionerad rådgivning av rådgivare som godkänts i registret.

SLC - 6E5A0D86 8F4E 4C82 8237 36Fcb8248806 Samshield Shadowmatt Ratsastuskypara
Nio av elva ridhjälmar drogs bort från marknaden på grund av säkerhetsbrister

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät under ett övervakningsprojekt testa 11 ridhjälmar, och resultaten var verkligen dåliga. Allvarliga säkerhetsbrister uppdagades i nästan samtliga hjälmar i testet. Tukes förordnade att nio hjälmar ska dras bort från marknaden och fyra av dem ska dessutom återkallas från konsumenterna.