Arkiv

SLC - Img 6297
Ekologiskt fortsatte att växa under undantagsåret

Coronapandemin förde med sig utmaningar för många aktörer inom den ekologiska branschen, men den ökade också konsumenternas intresse för ekologisk mat.

Fågelinfluensa hos vitkindad gås i Helsingfors

Fågelinfluensa har bekräftats bland annat hos en vitkindad gås som påträffades död i Arabiastranden i Helsingfors i maj, meddelar Regionförvaltningsverket. Sjukdomen är farlig för vilda fåglar och fjäderfä, men smittar dåligt från fåglar till människor.

SLC - Varg 6 Johannes Jansson Norden Org
Rapport om stamvårdande jakt på varg blev färdig

De arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det görs ett femårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte om vargstammens skyddsnivå är gynnsam. Ministeriet bedömer möjligheterna att tillåta jakt efter att Naturresursinstitutet har publicerat en mellanrapport om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen.

Nya idéer och senaste nytt för yrkesodlare

Svenska Trädgårdsförbundet och Svenska lantbrukssällskapens förbund ordnar 3.8 en träff för yrkesodlare på Lill-Breds i Ingå.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland.

Övervakningarna av jordbrukarstöd börjar

NTM-centralerna börjar utföra övervakningar av åkerstöd på gårdarna när jordbrukarnas samlade stödansökan är avslutad. Övervakningar utförs från mitten av juni fram till medlet av november, meddelar Livsmedelsverket.

Stödsystemet för djurbidrag ändras nästa år

EU:s stödsystem för djurbidrag ändras från och med 2022, meddelar Livsmedelsverket. Den största ändringen gäller anmälningarna om deltagande i djurbidrag.

Skogsinventeringen fortsätter runt om i landet

I sommar fortsätter Finlands skogscentral med inventeringsrundan som inleddes 2020 i olika delar av landet. Inventering görs nu på 22 nya områden på sammanlagt 4,3 miljoner hektar skog. Den nya informationen publiceras nästa år.

CEJA efterlyser bättre riskhantering

EU-jordbrukarna behöver effektivare krisinstrument och bättre kommunikation om skördeskador och uteblivna inkomster. Det kräver de unga jordbrukarnas europeiska organisation CEJA i ett positionsdokument.

EU utreder CO2-avgift på utländsk konstgödsel

EU planerar en klimatavgift på energiintensiva produkter som framställs i länder utanför EU med lägre standarder för klimatskyddet. Detta kan kännbart höja priset på bland annat konstgödsel från ifrågavarande länder.

SLC - Askog
Fastländska ekar blir åländsk jubileumsskog

Tusen plantor ek och 650 björkplantor från sydösterbottniska Mellanå Plant planteras nu för att uppmärksamma firandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 2021-22.

SLC - Odlartraff1
Äntligen kan ÖSP ordna fysiska odlarträffar

Förra året blev det bara en virtuell odlarträff. Men tack vare det förbättrade pandemiläget kan ÖSP äntligen ordna fysiska odlarträffar. Den första gick av stapeln i Närpes i måndags och det som står klart är att det är hög tid att inleda arbetet med ogräsbekämpningen.