Staten stöder godstrafik mellan Åland och Sverige

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har nu tagit beslut om att stöda godstrafiken mellan Åland och Sverige. Det här kommer att ske genom att stöda trafik med Viking Lines M/S Rosella på rutten Mariehamn-Kapellskär.

Samarbetsprojekt om nytta av gödsel

HKScan, svingården Emomylly Oy, Raisio samt John Nurminens Stiftelse har kommit överens om ett samarbetsprojekt vars målsättning är att jämna ut den regionala näringsbalansen och minska näringsutsläppen i Östersjön.

Ny förening främjar Finlands svenska matkultur

På lördagen grundades Finlands Svenska Måltidsakademi rf – en förening som har till uppgift att främja, visa fram och berätta om Finlands svenska matkulturs ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet, och även ta fram idéer om nyskapade innovationer som är förankrade i traditionen.

Vägföreningen vädjar till kommunerna om flexibilitet

Då normala väglagsmöten nu på grund av pandemin är omöjliga eller åtminstone väldigt besvärliga att ordna, är man i många kommuner rädd att man inte får in sina årliga stödansökningar i tid.

SLC - Frilandsodl Skordearb Ligg
Finland behöver 1500 säsongsarbetare till våren - coronaepidemin sätter käppar i hjulen

Jordbruks- och trädgårdsproduktionen samt skötsel av produktionsdjur är för tillfället de mest kritiska branscherna i fråga om behov av säsongsarbetskraft och behöver 1500 arbetstagare till våren. Det här framgår av en kartläggning som ministeriernas gemensamma tjänstemannaarbetsgrupp gjort.

Vitsvanshjortstammens tillväxt har avstannat

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2019–2020 bestod av cirka 109 000 individer. Stammen minskade från året innan med 2,5 procent. Stammens avkastning uppskattades till 59,5 procent. Det här uppger Naturresursinstitutet Lukes forskare.

SLC - 4Haktivitet
4H uppmuntrar barn och unga till aktivitet i hemmen och närmiljön

Finlands svenska 4H och dess föreningar jobbar för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar genom att lära ut kunskaper kring bland annat hantverk, hushåll, odling, natur och skog. Undantagstillståndet i landet på grund av covid-19 har inspirerat 4H-föreningarna till att skapa verksamhet över nätet.

Minneslistan

Huvudstödansökan öppnar 27.4. Ansökningsguiden har publicerats. Förskotten på växthusstöd betalas ut från och med 17.4.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - Recmars1
Hemlagad mat piggar upp vardagen

SLC - Algskador 1 A Webben
Lokala älg- och hjortbekymmer i skog och i trafiken

Älgar och hjortar men även vildsvin är ett ökande bekymmer i markerna och i trafiken. I Lappfjärdsnejdens Jaktvårdsförening, med sina tre jaktklubbar, har markägaren och jägaren Kaj Sved under många år följt med hur viltstammen ändrar i skogen och trafiken.

Kattil tar över Lantmännen Agro Malax

​Stenco, som hör till Lantmännen Agro kedjan, säljer sin lantbrukshandel i Malax till K-Lantbrukscentralen Vörå. Den nya köpmannen Fredrik Kattil övertar verksamheten 30.4.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning