Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 47.691 jaktlicenser för älg, 63.260 för vitsvanshjort, 339 för dovhjort och 18 för skogsren.

Säsongen för åkerjakt på gäss och jakt på ringduva startar

Jakten på ringduva startar den 10 augusti. Samtidigt startar åkerjakten på gås: grågås längs kusten och kanadagås i hela landet, meddelar Finlands viltcentral.

SLC - Fiber 1
Nässla och fiberhampa möjliga material för ekologiska textilier

Sanna Kuoppamäki-Luomansuu grundade sitt företag med tanken att marknadsföra textilprodukter tillverkade av bl.a. ekologiskt odlad nässla och fiberhampa. En metod för utvinning av fibrer av högre kvalitet ur stjälkarna har nyligen utvecklats i Tyskland och öppnar dörrarna för ökad odling av fiberväxter.

SLC - Holzgemenischaft Holzernte 4
EU:s skogsareal har vuxit med 14 miljoner hektar på trettio år

Skogarna i flera EU-länder växer och mår bra tack vare en exemplarisk och uthållig skogspolitik. Den slutsatsen får man dra av FAO:s stora rapport om världens skogsresurser som offentliggjordes i juli.

SLC - Podd
SLC lanserar ny podd: Snart kan du lyssna på Framtidsodlarna

Framtidsodlarna heter en ny poddserie av SLC som har premiär i mitten av augusti. I respektive avsnitt får lyssnaren möta jord- och skogsbrukare inom olika produktionsinriktningar hemma i deras egen miljö i någon del av Svenskfinland. Varannan vecka lanseras ett nytt avsnitt under hösten.

SLC - Eldrift Vagn Webben
Eldrift för flytgödselspridare och vagnar på gång

I ett samarbete mellan John Deere och Joskin ska det inom två års tid komma eldrivna flytgödselspridare och vagnar på marknaden. E-Drive heter konceptet och bygger på ström från traktorn som driver en elmotor på vagnen.

SLC - Fahrerkabine 905416790
Framtidens traktorhytt 4.0 rationaliserar förarens arbete

Dagens moderna traktorer och skördetröskor är redan späckade med teknik och automatik som stöder förarens arbete. Tyska forskare går nu vidare med assistenssystem som automatiskt avlastar föraren från onödiga rutinuppgifter.

SLC - Gm Krokby 1
Teknik för precisionsodling intresserar bönderna

I och med att produktionsinsatserna är värdefulla i dag och man av såväl ekonomiska som miljömässiga orsaker vill få dem rätt riktade så blir precisionsodling allt viktigare. Kombinerar man det dessutom med ambitionen att ta hem högsta möjliga skörd är upplägget givet.

Lidl sänker priserna, men vem står egentligen för notan?

​Lidl i Finland kommer permanent att sänka priserna på trehundra produkter. Sänkningarna kommer att genomföras stegvis under hösten. Det är fråga om ungefär var nionde produkt i den tyska livsmedelskedjans sortiment.

Centerns öde i vågskålen

Nu står det klart att Katri Kulmuni utmanas av flera kandidater i Centerns ordförandeval. Och som ofta är fallet i Centernsammanhang finns det företrädare för de olika regionerna, det finns företrädare för landsbygden av varierande grad och det finns företrädare för företagarna. Det vi nu ser utspela sig är antingen början på morgondagens krassa verklighet för ett krympande landsbygdsparti eller, efter ordförandevalet och nästa riksdagsval, ytterligare en osannolik comeback för landsbygdens egen folkrörelse och maktparti.

SLC - Lidl
Lidl

Berner köpte Nutrifortes gödselverksamhet

Berner Oy har köpt gödselverksamheten av Nutriforte Oy. I affären flyttades Haifa Chemicals vattenlösliga gödselmedel, som tidigare representerats av Nurtiforte, över till Viljelijän Avena Berner.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning