SLC - Mtk Hankinnat Jesse Slc Webb 1280X800
Hur fungerar MTK Hankinnats förmåner?

MTK Hankinnats förmånssystem skapar huvudbry bland medlemmarna. Bolagets vd Sanna Blomberg förklarar hur man ska gå till väga för att ta dem i bruk.

SLC - Shopping Market Grocery Marketplace Food Market Street Market Seller Grocery Shopping Farmer Market T20 6L7A Bp E1541624006583
Priserna på agrarprodukter pressades globalt i juli månad

FAO:s globala prisindex för livsmedel föll under juli månad för fjärde gången i rad med 8,6 procent. Prisfallet återspeglar den kraftigaste månatliga svackan inom matförsörjningen sedan oktober 2008. Mest sjönk priserna på spannmål och vegetabilisk olja.

SLC - Internationellt 1 B Webben
Den globala försörjningen med spannmål haltar betänkligt

Noteringarna på spannmål har fluktuerat betänkligt de senaste månaderna. Krigstillståndet i EU:s kornbod Ukraina har rubbat balansen på marknaderna. Dessutom har torka hämmat utvecklingen av grödorna på många håll i Europa.

Pessimistisk prognos inför nya EU-skörden

I slutet av juli 2022 uppskattade EU-kommissionen ännu EU:s spannmålsskörd 2021/22 till 293,8 miljoner ton. Förväntningarna på den inhemska konsumtionen har förblivit oförändrad med 260,5 miljoner ton.

SLC - Kommentar Yarasackar
Kommentaren: Hur få gödselkostnaderna täckta också för nästa år?

Gödselmarknaden och -priserna är fortsättningsvis i gungning på grund av skenande naturgaspriser i Europa. En stor fråga är därför hur få sina gödsel- och övriga odlingskostnader täckta med tanke på nästa år, påpekar SLC:s ombudsman Rikard Korkman.

SLC - Varrybs 1 C Webben
Vårrybsen har vuxit bra i Pörtom

Intresset för att odla oljeväxter i Österbotten har minskat de senaste åren. En orsak är utmaningarna med skadeinsekter. Men en som valt att odla vårrybs är Mats Nordman i Pörtom, och just nu ser det ut att bli en god skörd.

SLC - Img 0444
I Åboland frodas vårsådda grödor

I Åboland ser skördeutsikterna skapliga ut, speciellt i jämförelse med fjolåret. Växtodlingsrådgivare Peter Fritzén ser vissa positiva trender i en stormig tid.

SLC - Aland Lofmans 1 Webben
Torkan slår hårt mot åländska spannmålen

Brådmogna och nästan vita böjde sig sädesfälten för vinden när Lasse Löfman i Finström Stålsby förra veckan gjorde sig beredd att påbörja årets tröskning. – Skörden blir inte bra, men det går ännu inte att säga något säkert om nivån. Det är svårt att tröska med ögat, kommenterar han.

Nya hot mot åländska spannmålsfrakter

När det gäller frakten av årets spannmål från Åland till finländska fastlandet har det dykt upp nya problem. Det fartyg som tidigare skötte transporterna har sålts och nu pågår jakten efter annat lämpligt tonnage.

SLC - Nyland Laget 1 Webben
Många osäkerhetsmoment inför skörden i Nyland

Uteblivet höstvete, torka och en ostabil marknad utgör orosmoment i Nyland. Tre bönder kommenterar säsongen och skördeutsikterna.

SLC - Bondb3
Bröderna Ehrs har goda erfarenheter av bondböna

Merparten av de som odlar proteingrödor väljer ärter framom bondböna. Den största orsaken är att växttiden är längre för den senare, vilket kan göra skördearbetet utmanande. Men Tommy Ehrs i Vörå har skördat bondböna varje år sedan starten 2011.

Ledaren: Instabilt och oroligt på den globala spannmålsmarknaden

Den globala spannmålsförsörjningen och marknadsläget förblir sannolikt instabilt ännu länge, konstaterar Staffan Pehrman.