Ansökningstiden för jordbrukarstöd har inletts

Årets jordbruksstöd har sedan 29 april kunnat sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Jordbrukarna har tid på sig fram till den 17 juni att lämna in den samlade stödansökan.

SLC - Stodtips
Låt markkarteringen styra stödansökan

Stödtabellen är inte en bra ledstjärna när ansökan ska ifyllas. Utgå i stället från odlingsplanen baserad på markkarteringen när du planerar stödansökan. De tipsen ger NTM-centralens granskare Jan Asplund och Rune Forsman i Österbotten.

Överför besittning och stödrätter senast 17 juni

Man måste anmäla besittningsöverföringar, det vill säga köp, försäljning och arrendering av åkrar senast 17 juni i år. Också överföring av stödrätter bör verkställas senast 17 juni.

Plock i ändringar och stödvillkor 2019

Anlita Råd 2020!

Sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning, Råd 2020, er­bju­der går­dar­na för­mån­li­ga råd­giv­nings­tjäns­ter.

SLC - Vipu 2019
Mindre förändringar i stödansökan för 2019

Landsbygdens Folk har tagit en titt på förändringarna i den samlade stödansökan tillsammans med Esme Manns, inspektör vid Nylands NTM-central.

Viktiga datum i årets stödansökan

Blankettombuden hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom förbunden har utsett.

SLC - Vipu Karttjanst
Viputjänsten har fått ny kartapplikation

Den för odlarna bekanta Viputjänsten har fått en ny kartapplikation som kommer att användas för första gången under vårens samlade stödansökan.

SLC - Vipu Saneringsgroda 1
Saneringsgröda ger i vissa fall rätt till miljöersättning

Från och med i år kan man få miljöersättning för saneringsgrödor på en basskiftesareal, där man har anmält potatis, sockerbetor eller trädgårdsväxter på friland – utom kummin – något av åren 2015, 2016 eller 2017.

SLC - 55468444 2298541273742001 5808891195656503296 O
Koncentrationen av myndigheter till Livsmedelsverket ger bättre samarbete och digitala tjänster

När Livsmedelsverket inledde sin verksamhet i januari öppnades nya möjligheter för samarbete mellan ämbetsverkets avdelningar, berättar Hanna Kortemaa, chef för avdelningen för växtproduktion. Redan nu kan man skönja effekterna i synnerhet av det nya digitala kunnande som sammanslagningen fört med sig.

Kommentaren: Varför sluta konsumera inhemsk mat?

Som så ofta förr pekar WWF åter på matproduktionen som en av de tre stora orsakerna till vår överkonsumtion tillsammans med trafik och energi. På producenthåll har vi alltid haft svårt med den ekvationen. Hur kan det vara negativt att producera mat, så länge människor svälter? frågar sig chefredaktör Micke Godtfredsen i en kommentar.