Ingen Varroa på Kumlinge

Mitt under processen att få en utrotningsplan för bisjukdomen Varroa på Brändö godkänd från EU fick Landskapsregeringen in en anmälan om misstänkt spridning till Kumlinge. Provsvaret som nu har kommit påvisade ingen Varroa bland de döda bina.

SLC - Fpf2
FPF:s nya ordförande: ”Vi har inte kastat yxan i sjön”

Pälsfarmarna har tuffa tider bakom sig. Och framtiden är fortfarande oviss i och med att kriget i Ukraina och coronarestriktioner i Kina påverkar marknaden. Nu måste vi börja få betalt för våra skinn, säger Markus Sjöholm, som nyligen valdes till ny ordförande för FPF.

SLC - Palsprojekt1
Förädlade pälsprodukter aktuellt utvecklingsprojekt i farmarvärlden

Allt från norrskensbollar till jaktväst av päls är nya produkter med päls som råvara inom utvecklingsprojekt.

SLC - 20220421 180620
Pråmen hjälper Grace sälja fler vårrullar

​Enhetschefen vid Landsbygdsnätverkstjänster samt nätverksexperter träffade förra veckan åländska landsbygdsutvecklare samt representanter för landskapsregeringen.

TE-byråerna hjälper till i samband med internationell rekrytering

​Arbetsgivare inom primärnäringarna har möjlighet att anlita TE-byråerna vid rekrytering av arbetskraft från andra länder.

Var uppmärksam på vilka regler som gäller för att anställa ukrainare på flykt

Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering uppmärksammar arbetsgivare på vilka regler som gäller för anställning av personer som flyr kriget i Ukraina.

SLC - Motemed Novia
ÖSP träffade Novia

ÖSP oroar sig för agrologutbildningen vid Novia.

Michael Hornborg blir ny direktör vid SLF

Michael Hornborg har valts till ny verkställande direktör för Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, SLF.

SLC - Elliflen1
Chefer bör vara lyhörda men också principfasta

Kommunikationskonsulten Elli Flén höll föredrag om ledarskap i internationella arbetsmiljöer

SLC - Axel Falck
Bolagisering ingen räddning för olönsamt jordbruksföretag

Beslut om generationsväxling är en process som behöver tid för att mogna fram och bolagisering är ingen trollformel som skapar ett lönsamt företag av ett olönsamt lantbruk.

SLC - Aleksis Kyro
Lantbruksjournalisternas pris till Aleksis Kyrö

De finländska lantbruksjournalisternas pris ”Tiedonjyvä 2021” gick till lantbrukaren Aleksis Kyrö från Orimattila, ordförande för MTK-Uusimaa.

Checklista för ansvarsfull rekrytering har publicerats

En checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts.