Produkter av viltkött dras bort från marknaden

Företaget Joupin Meklari Oy, som är verksamt i Södra Österbotten, misstänks ha köpt, sålt och förvarat bland annat älgköttsprodukter som är förknippade med flera överträdelser av livsmedelsföreskrifterna. Livsmedelsverket har bestämt att företagets alla köttprodukter ska destrueras.

SLC - Garv1
Här får både armar och ben jobba

I Kimito lär man sig traditionell skinngarvning och att ta tillvara allt på djuren.

Ohållbart att inte få sälja produkter av säl

Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft. Det konstaterade Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i onsdagens plenum, då en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter debatterades i riksdagen.

SLC - Dsc 2766
Första österbottniska hållbarhetsveckan arrangeras i september

Österbotten får sin första hållbarhetsvecka 21-27 september. Ambitionen är att skapa grogrund för vidare utveckling av regionalt hållbarhetsarbete genom presentationer av aktörer, nätverksbyggen och konstruktiva diskussioner.

SLC Nylands specialutskott och representanter 2020

Fiskerinäringen i motvind trots prislyft för odlad lax

Enligt en ny rapport från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub svarade den åländska fiskerinäringen år 2016 för 1,4 procent av Ålands totala BNP (bruttonationalprodukt). Men i skärgården kom år 2017 över 40 procent av den totala omsättningen från fiskerinäringen och sysselsättningsandelen var 13 procent.

SLC - Morot 1 Webben
Mild vinter bäddar för sämre upptorkning i sommar

Den pågående varma och snöfattiga vintern riskerar att medföra olika slags odlingsmässiga utmaningar senare i år. Morotsodlaren Glen Jakobsson nämner upptorknings- och dräneringsproblem som ett typiskt dilemma efter en mild vintersäsong.

SLC - Hankmosvamp 1 A Webben
Näckrosgården satsar helhjärtat på exotisk gourmetsvamp

Det var aldrig ett medvetet val för Michelle Ferm och Robin Libäck i Österhankmo, Korsholm att börja odla exotiska gourmetsvampar i kommersiellt syfte, men efter att de till en början ägnat sig åt olika mindre verksamheter har de nu valt att sätta full fokus på sin svampodling. Under hösten och vintern har de utvidgat och automatiserat sin verksamhet och när renoveringen är klar har paret kapacitet att odla uppemot 400 kilo svamp per vecka.

ÅTH tar plats i styrgrupp för landsbygdsutvecklingen

Landskapsregeringen har tillsatt en ny styrgrupp för att leda Ålands Landsbygdscentrum åren 2020-2021. Ålands Trädgårdshall har i stället för Ålandsmejeriet ÅCA fått en plats i gruppen och representeras av grönsaksodlaren Bo-Erik Sandell.

SLC - Klimat1
Regeringens färdplan omfattar också jord- och skogsbruket

Regeringens klimatprogram för markanvändningssektorn, dit jord- och skogsbruket hör, ska vara klar i december 2021. För markanvändningssektorn som för andra sektorer gäller att utsläppen bör minska för att vi ska kunna öka vår nettokolsänka.

Banklandskapet ritas om också i Nyland

LF berättade för ett par månader sedan om förändringar i nätverket av bankkontor på den åboländska landsbygden. Nu sker det också förändringar i Nyland.

Ledare: Var fanns ni, djuraktivister?

Man kan säkert tala om en avvärjningsseger med tanke på att de 2.500 blårävar i Vittsar i Karleby, som skulle ha varit avelsdjur i Kina i dag, aldrig åkte iväg. De finländska pälsuppfödarna protesterade kraftigt mot exporten och vaktade den aktuella kinesiskt ägda farmen i Vittsar tills de litauiska lastbilarna lämnade orten tomma. Men var fanns alla landets djurskyddsaktivister då projektet ännu var aktuellt? De skulle ha haft ett ypperligt tillfälle att markera sin åsikt utgående från djurens välmående. Men det blev inte till mer än några späda yttringar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning