SLC - Dsc 4452
Andreas profilerar sig som fiskeinfluencer på sociala medier

Yrkesfiskarna bör bli mera synliga, flexibla och utåtriktade i sitt värv. Det är en huvudtanke med de aktuella projekten Fiskeinfluencer och Fiskeboost som arrangeras i Yrkeshögskolan Novias regi. Jakobstadsfiskaren Andreas Segervall har nyligen anammat rollen som fiskeinfluencer.

SLC - Snoplog7
Snöröjande jordbrukare hoppas på mer snö

Många har välkomnat snön och det kalla vädret. En av dem är köttproducenten Erik Lybäck som sköter vinterunderhållet av vägar i Kronoby. Efter flera snöfattiga vintrar hoppas han nu på mer nederbörd.

SLC - Mbl Screenshot
Markägarnas rättigheter måste stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst. Med den avgörs i vilken verksamhetsmiljö Finlands näringsliv och företag kommer att fungera i framtiden. Markägarens rättigheter får inte heller glömmas bort, påminner SLC.

Töitä Suomesta utvidgar verksamheten till hela landet

Töitä Suomesta Oy har utvidgat sin verksamhet till att gälla hela Finland. Företaget grundades förra våren för att lösa problemet med brist på säsongarbetare. Utbudet av tjänster blir samtidigt bredare.

Det behövs nya kriterier för att hållbart bärga vitmossa

Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten. Vitmossa används som material i växtunderlag i växthus för att ersätta bland annat växttorv.

Företag inom torvbranschen drabbas hårt av minskad torvanvändning

Användningen av torv ser ut att minska snabbare än väntat, vilket drabbar företag inom torvbranschen hårt, meddelar både miljöministeriet och Bioenergia ry. Därför inleds en utredning om metoder för att stödja en rättvis omställning och branschens och regionernas anpassning till strukturomvandlingen.

Dröjsmål i LP:s handläggning av förmåner

I början av året införde LPA ett nytt program för pensioner och försäkringar. Av den här anledningen kan det förekomma mindre dröjsmål i handläggningen av förmåner. Ett tekniskt fel i samband med att det nya programmet togs i bruk ledde också till att grundlösa fakturor för försäkringspremier skickades till nätbankerna.

SLC - 8043657632 31D5E5B08D O
Åländsk kritik mot nya regler för naturskydd och mångfald

Ålands landskapsregering är på flera punkter starkt kritisk till de nya regler för naturskydd och biologisk mångfald 2030 som föreslås av Europeiska kommissionens miljödirektorat.

Coronavaccin utvecklas för mink och finnsjubb

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FIFUR) och Helsingfors universitet utvecklar som bäst ett coronavaccin för minkar och finnsjubbar. Målet är att kunna ta i bruk vaccinet så fort som möjligt med bred spridning.

SLC - Oppsjon
Kökar satsar lokalt för ökad inflyttning

Skärgårdskommunen Kökar med 236 invånare satsar seriöst för att öka ”bobarheten” och på det sättet skapa förutsättningar för ökad inflyttning.

SLC - Vaxth1
Invandringsarbetskraften livsviktig för näringslivet i Närpes

Tusentals personer från andra länder har genom åren kommit till Närpes för att arbeta inom växthussektorn. Utan dem hade branschen – och hela regionen – aldrig utvecklats som den gjort. Det säger växthusodlarna Johanna Smith och Joakim Strand.

Förlängd ansökningstid för Ålands Covid-stöd

Ålands landskapsregering förlänger ansökningstiderna för både tillfälliga och utökade likviditetsstöd till den 31 maj 2021.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning