Den nya livsmedelslagen träder i kraft den 21 april

Den nya livsmedelslagen har stadfästs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Lagen träder i kraft den 21 april.

SLC - Dsc 0500
Många aspekter att beakta inför ny bioekonomistrategi

Finlands bioekonomiska strategi uppdateras som bäst. Målet är att stärka samarbetet mellan sektorerna som berörs av strategin, och att uppmärksamma bland annat social rättvisa, hållbarhet och miljö i den nya strategin.

Säsongarbetares möjligheter att byta arbetsgivare förbättras

Säsongsarbetare som kommer till Finland från tredjeländer kommer lättare att kunna byta arbetsgivare när ändringarna i lagen om säsongsarbete träder i kraft, meddelar Arbets- och näringsministeriet. Arbetsgivarna kan efter reformen göra en anmälan till Migrationsverket om flera arbetstagare åt gången. Ändringarna gäller säsongsarbete i anställningsförhållande inom jordbruket och turismen.

Förslag om fortsatt och utvidgat stöd för bybutiker

Utbetalningen av stödet för bybutiker som stöd av engångsnatur föreslås fortsätta, och antalet butiker som har rätt att få stöd föreslås utvidgas, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Stöden kan förlängas till 2021-2023. Stöd beviljas sammanlagt för högst 2 miljoner euro, och högst 20.000 euro per sökande.

SLC - Bjornskydd
Bidrag för stängselpaket som skyddar biodlingar mot björnar

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentral särskilt bidrag för anskaffning av skyddsmaterial för förebyggande av skador orsakade av stora rovdjur. Med undantag av strömkällan är tillbehören för elstängsel avgiftsfria för biodlaren.

SLC - 36979633970 20Cc83E735 O
Utomordentlig hjortronskörd ökade plockningsinkomsterna

Skörden av vilda bär och svampar 2020 var god. De sammanlagda inkomsterna från vilda bär och svampar steg med 17 procent till cirka 20,7 miljoner euro, uppger Livsmedelsverket.

SLC - 00Cb7A71 2231 462F B19D 6434343718B5
Ansiktsmasktvång införs på förbindelsefartygen fr.o.m. 1.4

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen.

SLC - Eriocheir Sinensis5
Ullhandskrabba kan ha hämtat ny typ av kräftpest till Finland

I oktober 2020 konstaterades i Livsmedelsverkets undersökningar att flodkräftor som fångats i mynningen till Kemi älv hade smittats med kräftpest. Smittan orsakades av kräftpesttyp Pc, som inte förekommit i Finland tidigare.

Korrigering: Rätt telefonnummer i stödpersonlistan

Inom ramen för Landsbygdens stödpersonnätverk finns flera utbildade svenskspråkiga stödpersoner som erbjuder samtalshjälp för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på landsbygden. I senaste LF fanns tyvärr ett par felaktiga telefonnummer, här de rätta!

SLC - Svinn10
LivsVinn minskar matsvinnet i Närpes

Inhemska torkade tomater på burk. Gjorda på andra klassens tomater som annars skulle slängas. Det är ett exempel på vad företaget LivsVinn sysslar med. Det känns bra att ta tillvara produkter i syfte att minska svinnet, säger företagaren Linnea Strand i Närpes.

SLC - Storstara 3 B Webben
Marika och Viivi värnar om säker ispänning av kärra och släde

Att spänna hästen för släde eller vagn är en traditionell kännedom som delvis har fallit i glömska, och speciellt på svenskt håll börjar kunskaperna vara skrala. Det säger Marika Hemgård på Storstara gård i Pedersöre, en av dem som på Työhevosharrastajats initiativ ibland förmedlar sina kunskaper om ispänning vidare. Det gagnar folk och hästar i längden att kunskapen finns kvar, säger hon. Läs mer i veckans tema om hästar!

SLC - Ponnytrav 2 A Webben
Ryttaren Celine sadlar om till trav

En travskola med syftet att locka nya utövare har trots coronapandemin gett ny skjuts åt Ålands hästsportförening. – Det viktigaste är ändå att lära kursdeltagarna hur man tar hand om hästar på ett säkert sätt, tycker 17-åriga Celine Westin, som är en lärarna.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning