SLC - Bio2 Maj24 Ct
Pälsbranschen har sökt lösningar för att öka biosäkerheten

Det har varit bråda tider för pälsbranschen. Från och med den 15 april ska alla farmer vara skyddade med nät eller vara rymningssäkra. Men på grund av logistiska utmaningar fanns inte material att tillgå under våren.

Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut tisdag 18.6, meddelar Livsmedelsverket.

Besparingarna inom landsbygdsutvecklingen ska göras utan att riskera målen för CAP-planen

På grund av de besparingar som i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering riktas till regional och lokal utveckling av landsbygden har det föreslagits ombudgeteringar i den andra tilläggsbudgeten för 2024, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Stöd för bybutiker kan sökas till 24.5

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker fram till den 24.5.2024, meddelar Livsmedelsverket.

Stöd till bybutiker beviljas igen nästa sommar

Utlysningen av bybutikstödet öppnar i maj 2024 uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Mat Hantverk Haga 1
Artesanmat är en intressant nisch för många producenter

Mathantverkare från hela Finland samlades vid Yrkeshögskolan Haaga-Helia i Haga i Helsingfors. Man höll en matmässa med försäljning i skolans aula men också ett seminarium i auditoriet.

SLC - Mehilaispesan Tarkastus Kasvutunnelissa2 Anna Maria Borshagovski
Försök med inhemska pollinatörer har gett goda resultat

Finlands Biodlares Förbund och Naturresursinstitutet har i det gemensamma projektet Inhemska pollinatörer för kommersiella växthus (EIP) gjort försök med tambin och inhemskt odlade humlor som pollinatörer i växthus och tunnlar.

SLC - Img 0057 Mss
Många fåglar och däggdjur undviker områden med vindkraftverk

Vindkraft är en viktig del av den gröna omställningen, men dessvärre har vindkraftverk negativa konsekvenser för djurs livsmiljöer, uppger Naturresursinstitutet.

Investeringsstöd för ladugårdar, svinstall, energi och pälsfarmer öppnas 16.3

Från och med den 16 mars träder ändringar i kraft i investeringsstöden för jordbruket och landsbygdsnäringarna, och ansökan öppnas då, meddelar Livsmedelsverket.

Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

År 2024 är det nationella stödet för biodling 25 euro för varje övervintrat och odelat bisamhälle. Stödnivån per samhälle är därmed på samma nivå som 2023, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas för sådana byggnadsinvesteringar som behövs inom nötkreatursskötseln och tillfälligt även för investeringar som främjar biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Pals3 Feb24 Ct
FIFUR:s verksamhetsledare starkt kritisk till fjolårets massavlivningar

Myndigheterna överreagerade när hundratusentals pälsdjur avlivades i fjol. Nu blir prislappen dyr för staten. Vi hoppas att myndigheterna lärt sig en läxa, säger FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura, som besökte en skinnutställning i Nykarleby.