Åland Grönskar slog besöksrekord

Trots pandemin och restriktioner vid gränsen mot Sverige ökar antalet besökare till Skördefestens vänners vårliga jippo Åland Grönskar som arrangerades den 29-30 maj.

Vargstammen i Finland har ökat

​Enligt Naturresursinstitutets beräkning fanns det med 90 procents sannolikhet 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet.

Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras

Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras på grund av EU-kommissionens nya beslut, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Img 0581
Skattelättnader, eftergifter på studielån och lönetillägg kunde gynna landsbygden

Skattelättnader och eftergifter av studielån för återflyttare till landsbygden? Det är exempel på några förslag som det nationella glesbygdsnätverket HAMA har utarbetat. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i nätverket, redogjorde för aktuella idéer på ett framtidsseminarium i Vörå.

210 miljoner sätt att utveckla landsbygden

Med vilka åtgärder kan landsbygdsområdena utvecklas med hjälp av EU:s återhämtningsfinansiering?

Tilläggsbudgeten innehåller anslag för beskogning

Regeringen beslöt i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 bland annat att reservera anslag och fullmakter för landsbygdsfondens återhämtningsåtgärder 2021. Även alternativen till fortsatt utveckling av torvutvinningsområdena ska utredas och beskogning av impedimentmark främjas, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Img 0475
Fiskrökeri en intressant bransch med utvecklingsmöjligheter

I mitten av april tog trion Thomas Sund, Mats Eriksson och Stefan Smedman över Ole Lundbergs rökeriverksamhet i Sundom. Vid sidan av en traditionell klassiker som Sundomböckling är rökta räkor en modern nisch som har fått en tydligare position i rökeriets utbud.

Småskalig inkvartering i glesbygden borde förenklas

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd föreslår att bestämmelserna om småskalig inkvarteringsverksamhet ska förenklas och göras tydligare. Bestämmelserna ska sporra och skapa förutsättningar för småskaligt företagande.

Stöd för biodling kan nu sökas i e-tjänsten Vipu

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut 15.6.

Ansökan om stöd för bredband på landsbygden har öppnats

Finland får minst 16 miljoner euro av EU:s återhämtningsmedel i extrafinansiering för att användas till bredbandsprojekt på landsbygden. Ansökan om bredbandsprojekt har öppnats i e-tjänsten Hyrrä, meddelar NTM-centralerna.

SLC - W Timmermans
EU siktar på nollutsläpp i luft, vatten och marker

EU förbereder en handlingsplan för nollförorening i luften, vattendrag och markområden. För jordbrukets del planeras ännu inga nya åtgärder, utöver de redan kända förslagen i jord till bord -strategin. Insatsen av gödselmedel och växtskydd ska reduceras.

SLC - W Agrihubi
AgriHubi - delta och påverka den kommande kunskapsplattformens innehåll

Nu kan lantbrukare och trädgårdsföretagare påverka vilket innehåll som skulle behövas på det nygrundade kunskapsnätverket AgriHubis kommande webbplattform. Genom att besvara enkäten kan man påverka den nya mötesplatsen som öppnas i höst.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning