Ingen fältdag i Ingå i sommar

​Västankvarn Fältdag, fältmässan i Ingå som brukar locka några tusen besökare, ställs in på grund av coronaepidemin. Utställningen skulle ordnas den 9 juli. Arrangörerna överväger nu alternativa lösningar.

Också företagare kan nu få arbetslöshetsskydd

​Regeringen vill göra det lättare för företagare att få arbetslöshetsskydd. Nu slopas kravet på att företaget eller verksamheten måste läggas ner. Stöd kan därmed betalas ut trots att företaget finns kvar.

SLC - Sallattidig 030420
Snart lättare för säsongsarbetare att byta bransch

Regeringen avgav på torsdagen en proposition till riksdagen som temporärt ska tillåta alla från ett tredje land som vistats lagligt i Finland att jobba inom för försörjningsberedskapen viktiga branscher. Alltså bland annat säsongsarbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Det här innebär att säsongsarbetare till exempel från pälsnäringsnäringen kan flytta över till trädgårdsodlingen.

JSM bereder ett stödpaket för landsbygdsföretag

På grund av den marknads- och produktionsstörning som coronaviruset orsakar bereder Jord- och skogsbruksministeriet under ledning av minister Jari Leppä ett stödpaket för jordbruket och livsmedelsekonomin.

SLC - Frilandsodl Skordearb Ligg
Finland behöver 1500 säsongsarbetare till våren - coronaepidemin sätter käppar i hjulen

Jordbruks- och trädgårdsproduktionen samt skötsel av produktionsdjur är för tillfället de mest kritiska branscherna i fråga om behov av säsongsarbetskraft och behöver 1500 arbetstagare till våren. Det här framgår av en kartläggning som ministeriernas gemensamma tjänstemannaarbetsgrupp gjort.

Kattil tar över Lantmännen Agro Malax

​Stenco, som hör till Lantmännen Agro kedjan, säljer sin lantbrukshandel i Malax till K-Lantbrukscentralen Vörå. Den nya köpmannen Fredrik Kattil övertar verksamheten 30.4.

SLC - Nhk9
NHK har öppnat nytt center i Karleby

För några veckor sedan öppnade NHK ett nytt center i Karleby. I butiken finns maskin- och robotförsäljarna samt robotservice och delar samt förnödenheter. Det innebär att alla österbottniska gårdar nu har snabbare tillgång till service på eget modersmål, reservdelar och alla nödvändiga förnödenheter.

SLC - Reko1
Direktförsäljningen får en skjuts av coronakrisen

Rekorörelsen och foodhuben Nylands mat hör till dem som verkar klara sig bra trots coronakrisen. Många konsumenter vill nu stöda lokala producenter och föredrar också att handla utomhus eller på andra sätt där man inte behöver trängas med mycket människor.

PTT: Finlands BNP krymper märkbart

Enligt Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT:s senaste rapport kommer Finlands bruttonationalprodukt att krympa med 3-6 procent under det här året.

SLC - Videokokous 250320
EU-ministrar diskuterade livsmedelsförsörjningen

EU:s jordbruks- och fiskeriministrar diskuterade i ett videomöte i onsdags coronavirusets (COVID-19) påverkan på livsmedelskedjan och speciellt på jordbruket och fiskerinäringen.

Snabba åtgärder krävs för att trygga tillgången till arbetskraft

På grund av coronakrisen är tillgången till arbetskraft hotad i synnerhet inom säsongarbete på landsbygden. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF vädjar till regeringen att fatta snabba beslut i frågan.

SLC - Nackros1
Coronaviruset påverkar både positivt och negativt

Coronaviruset har redan påverkat inhemska livsmedelsproducenter. Men efter en vecka av undantagsförhållande är det för tidigt att dra några slutsatser, säger Stefan Skullbacka, vd för Närpes Grönsaker. Ett företag som direkt kände av undantagsförhållandena var Näckrosgården i Österhankmo i Korsholm.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning