SLC - Img 6833
Cornelia och Närservice betjänar aktivt bygden

Mångsidigheten och mångkunnigheten är en förutsättning för företag på landsbygden och i skärgården. Det konceptet gäller för Jens Simons och Nicole Bonnet i Närpes som är företagare sedan 25 år tillbaka.

SLC - Palsf4
Pressad situation för Finlands pälsfarmare

Flera utmanande år – och sedan slog coronaviruskrisen till. Pälsnäringen befinner sig i en prekär situation. Halmstrået som många pälsdjursodlare nu hoppas kunna greppa är sommarens auktion. Situationen är mycket pressad, säger pälsfarmaren Tobias Andersson.

Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i havsområden där det förekommer flasknosdelfiner. Djuren får inte heller störas.

SLC - Mathantverk Fm2020
Skärgårdens måltidsturism specialtema för FM i Mathantverk

Samkommunen Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä ordnar i samarbete med Mathantverk i Finland rf tävlingen Mathantverk FM och en seminariehelhet på Rasekos campus i Reso 14-16.10. Tävlingen, som ordnas för femte gången, har i år specialtemat skärgårdens måltidsturism.

SLC - Exportstigen
Exportstigen klargör processen från idé till succé

Företag som funderar på export kan nu med hjälp av exportstigen reda ut vad som krävs för att ta sig ut på marknaden. Exportstigen som åskådliggör exportprocessen från idé till euro har tagits fram som samarbete mellan MTK och Aava&Bang inom RuoKasvu-projektet.

Positivlista för foderföretag

Positivlistan gäller foderråvaror och foderblandningar avsedda för produktionsdjur – också pälsdjur – i Finland och import och EU-import av dessa. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan förbinder sig att följa vissa regler.

Krisstödet för primärproduktion har öppnats för ansökningar

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka, meddelar Livsmedelsverket.

Företag inom primärproduktion ska få krisstöd

Mikroföretag på landsbygden som drabbats av coronavirusepidemin samt vissa primärproduktions- och fiskeriföretag kommer att få temporärt krisstöd, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Ekonomiskt stöd kan nu sökas av företag som är verksamma i anslutning till jordbruksföretag, mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt av primärproduktions-, fiskeri-, vattenbruks-, fiskförädlings- och fiskhandelsföretag.

Krisstöd för jordbruk också till Åland

Helsingforsregeringens beslut om tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk på grund av coronapandemin gäller också på Åland trots att företagsstöd i allmänhet betalas av landskapsregeringen.

SLC - Img 6710
Många stödben möjliggör aktivt landsbygdsföretagande

I en tid av oro och osäker ekonomi, Corona-krisen, företagandet och arbetsmöjligheter är det tacksamt att ha flera ben att stå på när det gäller landsbygdsföretagande och arbetsmöjligheter. Så är det för den aktiva företagaren Tom Svarvars i Malax.

Stöd för biodling kan nu sökas i e-tjänsten Vipu

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid eftersom belastningen på nätförbindelserna varit hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.

Ny handbok för ”axganmat”

Nu ska åländsk mat marknadsföras med hjälp av en särskild ”Terroir- och merroiratlas” som lyfter fram karaktäristiska och unika värden för livsmedel från Åland.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning