Landsbygdsföretagen investerar i förnybar energi

Den tilläggsfinansiering som Finland fått inom ramen för EU:s återhämtningsmedel har sporrat företagen på landsbygden att investera i nya biogasanläggningar. Ansökan om återhämtningsmedel startade i oktober, och ungefär en tredjedel av den 26 miljoner euro stora potten har redan sökts, uppger Livsmedelsverket.

Den planerade vindkraftsparken i Lappträsk ser ut att inte bli av

Den planerade vindkraftsparken i sydöstra Lappträsk verkar inte bli av. Det här på grund av att Försvarsmakten nu gett ett negativt utlåtande. För de berörda markägarna betyder det att de blir utan potentiella arrendeinkomster.

SLC - Norrback Mg 7765
Anders Norrback vald till ordförande för fiskeriförbundet

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har valts till ny ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning vid förbundets representantmöte i Helsingfors i måndags.

”Extra pengar” från EU stöder nya åländska livsmedelsprojekt

Under två år erbjuder Ålands landskapsregering sammanlagt 300.000 euro från EU som utvecklingsstöd inom livsmedelssektorn. I vissa fall helt utan att entreprenörerna själva behöver lägga egna pengar i blöt.

En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag år 2022

Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022, meddelar Livsmedelsverket.

Finlands Svenska Andelsförbund premierade Kjerp och Nylund

Styrelsen för Finlands Svenska Andelsförbund tilldelade fyra påverkare förbundets förtjänstmedalj av första klass vid sitt möte den 4 november.

Svagt intresse för bybutiksstöd

Under höstens ansökningsomgång har stödet för bybutiker väckt mindre intresse bland köpmän än väntat. Tidigare år har stödet visat sig vara till nytta för många bybutiker, men hittills i år har bara omkring 130 ansökningar lämnats in. Ansökningstiden går ut nu på söndag 31.10.

Tiden för ansökan om coronastöd till landsbygdsföretag och primärproduktion går ut 15.11

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11 meddelar Livsmedelsverket.

Landsbygdens Folk och Svenska Yle inleder unikt samarbete på webben

Landsbygdens Folk och Svenska Yle har inlett ett samarbete där nyheter från Svenska Yle bäddas in på LF:s webbsida. Samarbetet berör endast nyheter som sammanfaller med LF:s bevakningsområde – och enbart på webben.

SLC - Embla 2021
Känner du någon som utmärker sig inom matsektorn?

Är du expert på mat eller känner du någon som utmärker sig inom matsektorn? Nu är det dags att leta fram Finlands toppskikt för att tävla om nordisk mat! Anmälningstiden för nomineringar till den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 pågår under oktober. Nominera en vän, kollega eller förebild för den nordiska maten eller, varför inte, dig själv.

Galakandidater söks på Åland

Den 5 mars 2022 ordnas en ny Landsbygdsgala på Åland och inom oktober söker Ålands landsbygdscentrum kandidater till pristagare i sex olika klasser.

SLC - Pals1
Pälsbranschen skulle dra nytta av ett kluster

Det finns många samverkande verksamheter inom pälsbranschen. Därför skulle sektorn kunna dra nytta av framväxten av ett kluster. Det slår Steven Frostdahl fast i en omfattande undersökning som han gjort för SÖP.