SLC - 20180227 Pht98775 Original
Förfalskad honung strömmar in i Europa

Honung är hälsosam, förutsatt att varan är äkta. Enligt EU-kommissionen har bedragare i hela världen upptäckt möjligheten att tjäna snabba pengar med förfalskad honung. Nästan hälften av alla honungsprover som EU-labbet har undersökt var falska.

SLC - Dsc08089
Vindbolag bygger energipark och testar matodling i havet

Vindkraftsbolaget OX2 Åland bygger en ny stor energipark kring Hellesby gård i Hammarland på Åland och ska tillsammans med två nystartade företag testa om havsbaserade vinkraftsmöllors fundament kan utnyttjas för odling av alger, tång och musslor som människoföda.

SLC - Biolan Biokuitulatos Ilmakuva
Biolan körde igång en ny biofiberanläggning i Eura

Det finländska företaget Biolan som tillverkar växtunderlag har öppnat en ny produktionsanläggning för biofiber. Med den nya anläggningen vill Biolan minska användningen av torv som råvara till växtunderlag. Motsvarande anläggningar finns inte någon annanstans i världen – istället för torv används bland annat vitmossa och träfiber som råvara.

SLC - Struktur Markus Sjoholm
Jordbrukets start- och investeringsstöd kan tillsvidare inte sökas av pälsfarmarna

Förordningen om jordbrukets strukturstöd bromsades tidigare i vår av en majoritet av regeringspartierna. Det är långt fråga om samma partier som redan länge velat avveckla pälsnäringen.

SLC - Img 7222
Riksdagskandidater stöder kommersialisering av säljakten

Ska sälprodukter få säljas? Inställningen till fiskodlingar? Hur tackla vargproblematiken? Tio österbottniska riksdagskandidater från olika partier fick ta ställning till olika skärgårds- och landsbygdsrelaterade frågor på en valdebatt i Karperö, Korsholm.

SLC - Pelzverbot Nerze 2 Acf3A40092
Efterfrågan på dansk päls möter inte förväntningarna

Förhoppningarna om en nystart för den danska pälsindustrin har åtminstone tillsvidare förbytts i besvikelse. Det finns ett överflöd av skinn i lager men efterfrågan på danska skinn är i svagaste laget. Marknaden är snedvriden.

Första minkarna anlände till Danmark

Covid gjorde tillfälligt slut på den danska minkfarmningen. Vid årsskiftet blev det igen tillåtet att driva minkfarmer i Danmark. Starten är rätt blygsam, då det ännu råder brist på djur. Därför importerar danskarna redan ett stort antal minkar från övriga Europa.

SLC - Lbvecka Evelina Selander
Landbygdsveckan blir ett stort arrangemang i Sverige i maj

Sveriges ordförandeskap i EU var på agendan under Landbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksmorgon den 22 februari. Landsbygdsveckan som arrangeras den 2-7 maj är ett stort arrangemang i Sverige i år.

SLC - 2Aa74532 Aff0 47Bd 8Bb0 4B5Ea4Ddd51B
Nytt bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur

NTM-centralens nya bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur, såsom vitkindad gås, kungsörn och fiskgjuse, kan sökas 21.2-31.3.

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent och i fortsättningen söks stödet en gång om året, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Img 1676
Samarbete och synlighet viktigt för småskaliga mathantverkare och livsmedelsförädlare

Mera samarbete, fler nätverk livsmedelshantverkare emellan och större möjlighet för hantverksprodukter att nå synlighet. Det var några av de önskemål som lyftes fram när Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. arrangerade en seminariedag om livsmedelsförädling och mathantverk i Österbotten.

SLC - Backgren1
Ann-Sofi Backgren svenskspråkig nätverkskoordinator på Livsmedelsverket

Från årsskiftet har den rutinerade landsbygdsaktören Ann-Sofi Backgren inlett ett nytt värv som nätverkskoordinator på Livsmedelsverket. Tanken är att den svenskspråkiga verksamheten ska förstärkas under den nya CAP-perioden, framhåller hon.