SLC - Oljevaxtodling 1 Webben
Konsten att etablera våroljeväxter

Etableringen av våroljeväxter hotas av kyla, torka, skorpbildning och jordloppor. Utgångspunkten för ett frodigt bestånd är en snabb uppkomst.

SLC - Spruttest Dsc 0429 Webben
Att tänka på inför funktionstest av växtskyddssprutan

Inför ett funktionstest bör du se till att sprutan och dess komponenter är väl rengjorda och i gott skick så att det inte finns risk för personskador då testet ska genomföras. Funktionstestaren kan neka att utföra ett test på en spruta som är dåligt rengjord eller där det finns brister i säkerheten, påminner Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

SLC - Sorter Hostoljevaxter 1 Webben
Mera höstoljeväxter i växtföljden

Övervintringen ställde till besvär också senaste vinter, men litet nya resultat kunde man i alla fall få fram i de officiella sortförsöken. Under två år tidigare har inga resultat kunnat bokföras.

SLC - Sorter Hostvete 1 A Webben
Höstvetesorterna 2019

Odlingsarealen av höstvete år 2018 omfattade 10.930 hektar. De mest odlade sorterna var Ceylon på 28 procent, Skagen på 24 procent och SW Magnifik på fjorton procent av arealen.

SLC - Sorter Rag 1 B Webben
Höstrågsorterna 2019

Reetta är den överlägset mest odlades rågsorten år 2018. Av den totala rågarealen på 16.734 hektar odlades Reetta på 37 procent.

SLC - Junkkari 1 A Webben
Kombisåmaskiner en huvudprodukt för Junkkari

Det mångsidiga Ylihärmäföretaget erbjuder jordbrukare olika typer av service under den hektiska vårsäsongen. Junkkaris konstruktionsfilosofi är att erbjuda smidiga mekaniska lösningar och maskiner som är lätta att använda.

SLC - Kolumn Karhinen Webben
Kommentaren: Gårdar som satsar är en del av lösningen

De gårdar som tar risker, specialiserar sig och vågar ändra inriktning på sin verksamhet är åtminstone en del av lösningen på lantbrukets lönsamhetsproblem och bör framförallt stödas på ett bättre sätt. Det är slutsatsen i utredningsmannen Reijo Karhinens kolumn.

SLC - Lyftkraft1
Lyftkraft ska göra växthusriket mera kundorienterat

Nyligen startade projektet ”Lyftkraft” som kan ses som en förlängning av InnoVäxthus. Syftet med det nya projektet är att göra växthusriket i Sydösterbotten mera kundorienterat. Det kommer att ske på flera olika sätt, säger projektledare Irene Vänninen.

SLC - Arbetskraft Nybondas Webben
Planera anställningen av säsongarbetskraft i tid

Som känt råder det brist på inhemsk arbetskraft inom landsbygdsnäringarna och trädgårdsbranschen, vilket innebär att andelen utländsk arbetskraft ökar. – Men arbetstillståndsförfarandet är byråkratiskt och gör det besvärligt att anställa, konstaterar Kristel Nybondas, sakkunnig på Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF.

SLC - Novarbo 4 Webben
Helt automatisk våningsodling

Novarbo och Robotmation har utvecklat ett automatiserat system för våningsodling, Growisor.

SLC - Vattenmelon 1 A Webben
Vattenmelon ett lyckat drag

Kan vattenmelon bli en ny specialgröda i Finland som en följd av det varmare klimatet? Gustav Hildén på Lill-Breds i Ingå vågade sig på att försöka – och lyckades över förväntan. Han skördade cirka 5.000 kilo meloner i fjol somras.

SLC - Oljehampa 1 A Webben
Oljehampa – en ovanligare odlingsgröda

Oljehampa är en ovanlig odlingsgröda i Finland. En jordbrukare som ändå odlar den är Jan Stjernberg på Vessö i Borgå.