Man i USA smittades av fågelinfluensa via kor

Fågelinfluensa har spridit sig till minst 24 djurbesättningar i åtta delstater i USA. I slutet av mars hade smittan för första gången spridits till en människa som hade hamnat i kontakt med infekterade nötdjur. Mannen ifråga hade lindriga symtom.

SLC - Young Farmers Header Image
Brittiska bönder efterlyser kompensation för brexit

Utträdet ur den europeiska unionen medför växande ekonomiska problem för brittiska farmare. En grupp brittiska bönder efterlyser en statlig basinkomst för att kompensera förlusterna efter det förlorade EU-stödet i kölvattnet efter brexit.

SLC - 43221089254 35Cd04C851 O
Forskare ska rädda bananer med genteknik

En ny variant av svampsjukdomen Panama Disease hotar bananodlingar i viktiga odlingsområden ute i världen. Forskare i Australien och Nederländerna utvecklar en gentekniskt förändrad sort som bekämpar sjukdomen och kan rädda skördarna.

SLC - Kambodja 2
En mina tog Phen Bans båda ben – nu försörjer han sig på jordbruk

75 procent av Kambodjas 17 miljoner invånare lever på landsbygden. De flesta försörjer sig på jordbruk. Det är tungt kroppsarbete som gäller, något som tvingar bönder med funktionsnedsättningar att vara innovativa.

SLC - Conference Dgo 2667
WTO-ministermöte slutade utan resultat

Världshandelsorganisationen WTO:s trettonde ministerkonferens i Abu Dhabi har avslutats utan väsentliga framsteg. Processen stampar på stället. Oenighet rådde som vanligt om jordbrukets subventioner.

SLC - Bahijah Fremantle 2018 02
Tusentals kor och får trängdes på fraktfartyg

Ett fartyg med 14.000 får och 1.500 nötdjur måste under flera veckor ligga för ankar i den australiensiska hamnstaden Fremantle. Boskapen var ursprungligen på väg från Australien till Israel men resan stoppades i Röda Havet.

SLC - Nz Feb24 1
Bråda dagar när Nya Zeelands 25 miljoner får ska klippas

När 25 miljoner får skall klippas på en önation med 5,1 miljoner invånare krävs yrkesskicklighet, effektivitet och en hel del hårt arbete. Tidigare världsrekordhållaren Emily Welch vet vad som krävs för att lyckas inom branschen.

Priserna på livsmedel kan chockhöjas i Argentina

Argentinas bönder producerar livsmedel av utomordentlig kvalitet. Nackdelen är att mycket få argentinare har råd att köpa maten. Landet lider av en galopperande inflation. De senaste tolv månaderna har matpriset stigit med 251 procent.

SLC - 5654Fa65 Ba40 4479 9080 C0B87B1D9598
Livsmedelstryggheten är utsatt för ett korstryck globalt sett

Förra veckan ordnade Utrikespolitiska institutet och Naturresursinstitutet Luke ett tillfälle om de stora geopolitiska skiftenas inverkan på livsmedelstryggheten, jordbruket och energiomställningen. Under tillfällets gång belystes olika globala riskmoment samt hur lokala och autonoma lösningar bör medföra hållbara lösningar.

Japansk kodynga blir bra raketbränsle

Enligt ett japanskt uppstartföretag kan kogödsel bli en viktig råvara för framställning av billiga och miljövänliga raketbränslen. Bränslet är ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt, framhåller företaget Air Water, som har specialiserat sig på industrigaser.

SLC - Img 20231207 Wa0005
Gårdsbruksturism ett sätt att diversifiera ett stödlöst och pressat jordbruk på Nya Zeeland

Efterfrågan på autentiska upplevelser och närhet till naturen lockar turister till den nyzeeländska landsbygden. Genom en utökad gårdsbruksturism rider de nyzeeländska jordbrukarna på vågen och gynnas genom en stabilare ekonomi, bättre kassaflöde och social gemenskap.

FAO:s matindex har stabiliserats

FAO:s matprisindex är en effektiv indikator som reagerar nervöst på både globala och lokala kriser. I oktober månad föll indexet till den lägsta nivån för motsvarande månad sedan mer än två år.