SLC - Australbrand1
Envisa bränder gör livet svårt för Australiens bönder

Som om det inte är nog med torkan. Nu har jordbrukarna fått ta emot ännu ett hårt slag. Bränderna som härjar i Australien sedan september förra året gör livet som bonde mycket svårt i Australien.

SLC - Exportsatsning
Exportstig ska åskådliggöra vägen från idé till affär

En så kallad exportstig ska ge företag en överblick över vilka steg som krävs för en lyckad exportstrategi. Exportstigen publiceras inom ”Iskussa maailmalle”-kampanjen som leds av MTK och Aava & Bang, och stegen har utvecklats inom ramen för RuoKasvu-projektet där också SLC deltar.

SLC - Lpx 108488
FAO:s matprisindex steg till femårsrekord

De globala priserna på livsmedel fortsatte att stiga i december månad. Högre priser på växtoljor, socker och mjölk pressade upp FAO:s matprisindex till den högsta nivån sedan december 2014.

Österrike vill omförhandla EU-avtalet med Mercosur

Österrikes regering kräver nya förhandlingar om ett frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Därmed kan EU inte godkänna avtalet i sin nuvarande form.

SLC - 49330727998 612Fc404Ee O
Bränderna i Australien hotar viktiga mjölkregioner

Sedan många veckor rasar de häftiga bränderna på Australiens östkust. Mer än sex miljoner hektar mark har förstörts. I stora områden har boskapen gått förlorad, vilket har kännbara följder för mjölkproduktionen.

USA undertecknar snart avtal med Kina

USA och Kina kommer snart att underteckna den första fasen i ett nytt handelsavtal, meddelar president Donald Trump. Ceremonin ska äga rum i Vita Huset i Washington den femtonde januari.

SLC - 17855187 10155282597025337 3309071729355409273 O
Nästa USA-mejeri begärs i konkurs

Den amerikanska mjölkmarknaden förändras och krymper i snabb takt. I november anmälde USA:s näststörsta mejerikoncern Dean Foods konkurs. Nu står nästa stora mejerikoncern Borden Dairy Co på konkursens brant.

SLC - 79897911 3049832171713130 6000350284977537024 O
Forskare i Nya Zeeland avlar fram metanfattiga får

Den nyazeeländska fåravelsorganisationen Beef+Lamb New Zealand (B+LNZ) har börjat avla fram får med nedsatta metanutsläpp. Enligt organisationen är reduceringen av metanutsläpp en av jordbrukarnas viktigaste prioriteter.

Kinesiska gangstergäng hotar bönder med svinpest

Den afrikanska svinpesten har utvecklats till en mardröm för kinesiska grisbönder. Situationen förvärras ytterligare av kriminella gangstergäng som pressar ut bönderna genom att slänga in ASF-infekterade grisdelar på gårdarna.

SLC - 65830406 2308744719213248 1664745945453035520 O
USA och Kina bilägger tulltvist

USA och Kina har nått en dellösning för sin handelskonflikt. Den hotande tullhöjningen är i varje fall ur världen, åtminstone tillsvidare. Enligt den preliminära förhandlingslösningen skulle Kina importera mer jordbruksprodukter från USA.

SLC - P041630 915469
Inga större framsteg i debatten om klimatet

Den stora klimatkonferensen i Madrid avslutades på söndagen utan några större framsteg, trots förlängd tid. Tidigare i veckan enades EU-länderna på sitt rådsmöte med stor möda om klimatneutralitet i medlemsländerna fram till 2050.

Nya bestämmelser om växtskydd

Lagstiftningen om växtskydd revideras när alla EU-länder börjar tillämpa EU:s växtskyddsförordning (2016/2031) från och med den 14 december. De största ändringarna jämfört med den gällande bestämmelserna gäller växtpass och egenkontroll, införsel av växter från länder utanför EU och klassificering av växtskadegörare. Ändringarna rör både företag och konsumenter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning