SLC - Lpx 00160377
Matpriserna steg globalt till rekordnivå under 2021

Priserna på livsmedel steg under fjolåret globalt till den högsta nivån sedan tio år. Enligt FN:s matorganisation FAO gav det internationella matprisindexet lätt efter i december, men priset på FN:s matkorg steg trots detta under året med sammanlagt 28,1 procent.

Yara slutar köpa kalium från Belarus

Den norska gödseltillverkaren Yara slutar att köpa kalium från Belarus. Enligt koncernchefen Svein Tore Holsether har situationen i värdekedjan utvecklats på ett sätt som gör det omöjligt att fortsätta inköpen från Belarus.

SLC - Utslapp1
Stigande halter av metan och koldioxid beror inte på vårt nötkött

Nötköttet och rött kött i allmänhet har under senare år fått mycket negativ publicitet på grund av dess inverkan på klimatförändringen. Trots att utsläppen från nötköttsproduktionen har minskat i vårt land i takt med att antalet nötkreatur stadigt gått ner sedan 1950-talet, anser ännu många ”klimatexperter” att det första vi skall göra för att minska vårt klimatavtryck är att äta mindre s.k. rött kött. Den här rekommendationen har fått många nötköttsproducenter att känna sig som miljöbovar och jag måste erkänna att som före detta rådgivare för producenter av nötkött har jag personligen upplevt det som synnerligen olustigt och mycket orättvist, påpekar Jan-Olof Johnsson, pensionerad husdjurs- och vallrådgivare.

EU-matkedjor nobbar nötkött från Brasilien

Flera stora europeiska livsmedelskedjor har nyligen stoppat sina inköp av nötkött från Brasilien. Bojkotten motiveras med att boskapen har visat sig härstamma från farmer som olagligen befinner sig i röjda regnskogar.

SLC - Vogelgrippe Druck
Tidernas fågelinfluensa drar nu över hela Europa

Parallellt med coronaviruset håller en sällsynt stark våg av fågelinfluensa ett fast grepp över Europa och flera andra delar av världen. Tyska experter vid det ansedda Friedrich-Loeffler-institutet betecknar den pågående epidemin som den värsta i sitt slag någonsin.

GDT-mjölkindexet steg till rekordnivå

Den internationella mejeriplattformen Global Dairy Trade nådde den högsta noteringen sedan sju år under den senaste mjölkauktionen i Nya Zeeland. Under hösten har GDT-indexet fortsatt att stiga på grund av den starka globala efterfrågesituationen.

SLC - Lpx 168236
EFSA tror på fodertillsats som dämpar metanutsläpp

Företaget Royal DSM i Nederländerna har utvecklat en fodertillsats som kan reducera metanutsläppen från kor med en fjärdedel. Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA utgår från att tillsatsen fungerar och är trygg att använda.

SLC - Lpx 156568
Ryssland och Kina begränsar gödselexporten

Ryssland har börjat reglera exporten av kvävegödsel med kvoter. Sedan början av december gäller särskilda exportkvoter för utförseln i bestämda hamnar. Regeringen motiverar åtgärderna med behovet att i första hand trygga den inhemska försörjningen.

SLC - Lpx 177134
Priserna på livsmedel fortsätter att stiga globalt

FAO:s matprisindex fortsatte att stiga kännbart i november för den fjärde månaden i följd. Indexet nådde den högsta nivån sedan juni 2011. Den starka och ihållande efterfrågan på vete och mejeriprodukter fortsätter, fastställer organisationens experter.

SLC - India Rajesh Ram Hookg N Z Iy8 Unsplash
Indiens regering återkallar kontroversiell jordbruksreform

Indiens premiärminister Narendra Modi har oväntat dragit tillbaka planerna på regeringens kontroversiella jordbruksreform. Avsikten var att effektivera matproduktionen, men bönderna har gått ut i häftiga protester mot en befarad avreglering.

SLC - Isaaa 10132020112643 Pm
Brasilien öppnar importen för argentinskt GMO-vetemjöl

Brasiliens regering har beviljat det argentinska bioteknikföretaget Bioceres tillstånd att exportera vetemjöl till Brasilien som framställs av gentekniskt förändrat HB4-vete. Vetemjölet är godkänt för mänsklig konsumtion.

SLC - 42871411 2157674674553175 8235014798354415616 O
Oatly och Beyond Meat förlorar på USA-börsen

Börsboomen för Oatlys havredryck och det köttlösa köttet från Beyond Meat har brutits på USA-börsen. Oatly-aktien föll på med 20 procent efter en överraskande kraftig vinstvarning. Beyond Meat kämpar med förluster.