Fonterra forskar i kornas metanutsläpp

Den nyazeeländska mejerikoncernen Fonterra betraktar korna som en nyckel till sänkta metanutsläpp från jordbruket. Ett nytt projekt med namnet ”Kowbucha” ska snart visa hur det går till.

EU-kommissionen vill rädda Mercosur

EU:s frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur har mot förmodan ännu inte strandat. Enligt handelskommissionär Valdis Dombrowskis pågår diskussioner som syftar till att rädda överenskommelsen.

Kina upptäckte virus i nötkött från Brasilien

Den kinesiska tullen uppger att nukleinsyra från coronavirus har påträffats i ett parti fruset nötkött som har importerats från Brasilien. Köttets leverantör Minerva i Sao Paulo spärrades för en vecka på grund av upptäckten, skriver tyska Agrarzeitung.

SLC - Bioceres Trigo Hb4
Argentina beviljar tillstånd för genmodifierad vetesort

Argentina har som första land i världen beviljat odlingstillstånd för ett genmodifierat vete. Till skillnad från gensaxen har den torkresistenta vetesorten HB4 utvecklats med klassisk GMO-teknik. Detta kan medföra problem för exporten.

SLC - Nobel1
FN:s livsmedelsprogram tilldelas Nobels fredspris

Nobels fredspris 2020 förlänas i år till FN:s livsmedelsprogram. Nobelkommittén motiverar sitt val med FN-programmets insatser mot svält och undernäring under rådande pandemi. Organisationen engagerar sig också starkt för fred i konfliktområden.

SLC - Nobel2
Nobelpriset till WFP kopplar samman mat och fred

Jord- och skogsbruksministeriet och Food and Forest Development Finland FFD ser fredspriset som en eloge till matens roll i att upprätthålla fred och stöda samhällen i pandemier.

SLC - Lpx 162593
FAO-matprisindexet steg igen i september

FAO:s internationella prisindex för livsmedel fortsatte att stiga i september, för den fjärde månaden i följd. Priserna på spannmål och växtoljor steg, medan mjölkprodukterna förblev stabila. Priserna på socker och kött föll något.

SLC - Fonterra Photos Fonterra Darfield
Fonterra måste sälja sina mjölkgårdar i Kina

Den nyzeeländska mejerikoncernen Fonterra säljer ut sina mjölkgårdar i Kina. Koncernen har gjort tresiffriga miljonförluster och måste nu dra konsekvenserna.

SLC - Havreaker
Havre är populärt på världsmarknaden

Havrens popularitet ökar i ute i världen. Den globala efterfrågan på havre växer detta år med omkring sju procent, jämfört med fjolåret. Det är tio procent över medeltalet på lång sikt och den nästhögsta siffran sedan 1960.

SLC - 35335559611 7Ea6Ed794B O
Gensaxens upptäckare tilldelas Nobelpriset i kemi

Årets Nobelpris i kemi har tilldelats forskarna Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna för deras upptäckt av gensaxen Crispr/Cas9. Gensaxen betraktas som ett viktigt verktyg för en smidig växtförädling, men metoden är fortfarande förbjuden inom EU.

EU-kommissionär tvivlar på Mercosur

EU:s nya handelskommissionär Valdis Dombrowskis ställer sig kritisk till EU:s tilltänkta handelsavtal med sydamerikanska Mercosur. Det framgick i samband med parlamentets utfrågning senaste fredag.

SLC - 34943412490 38B4D1Aeae O
EU får ställa upp nya tullar mot USA

EU får snart rätt att sanktionera USA med tullar på amerikanska importprodukter till ett årligt värde av 3,4 miljarder euro. Det framgår av ett ännu inofficiellt utslag från WTO. EU vill bland annat belägga jordbruksprodukter från USA med strafftullar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning