SLC - Lpx 00160333
Kriget i Ukraina hotar globala veteförsörjningen

Den globala vetearealen väntas krympa ytterligare nästa år. Allt som allt minskar de tillgängliga exportvolymerna på grund av kriget i Ukraina. Klimatförändringen bidrar också till förluster. Det bekymrar forskarna.

SLC - Yale Field Work July 2019 11 Web
Kernza är ett vetegräs som fascinerar forskarna

Nya grödor utvecklas ständigt för att anpassa jordbruket till förändrade förutsättningar som klimatförändringen tvingar fram. Ett av de tänkbara alternativen är det fleråriga vetegräset, som tyska forskare vid universitetet i Hohenheim arbetar med.

SLC - 52174433519 Fbda205F37 O
Ryssland anklagas för stöld av ukrainskt vete

Ryssland anklagas för att smuggla ut vete till världsmarknaderna, fastän varan med rätta borde tillhöra Ukraina. Det hävdar åtminstone forskare vid den amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som baserar sina uppgifter på satellitbilder.

SLC - 295952250 419491173549621 341587477197086943 N
Fortsättningen har tryggats för spannmål via Svarta havet

Ukraina kan fortsätta att exportera spannmål via Svarta havet. Ryssland, Ukraina, FN och Turkiet enades senaste fredag om en förlängning av avtalet med 120 dagar. Det gamla avtalet skulle ha löpt ut den 19 november.

SLC - Newzealand Beef Lamb 314548930
Nya Zeeland inför skatt på nötboskap

Nya Zeeland kommer att införa en ”rapskatt” för nötkreatur. Emissionerna härstammar till största delen från landets boskap, som betecknas som ett av de svåraste miljöproblemen. Skatten riktar sig därför mot nötboskapen.

SLC - 126202252515 Amisaaa
FAO:s matprisindex förblev stabilt i oktober

Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO har de globala matpriserna stabiliserats. I oktober månad har priserna i medeltal förblivit oförändrade. Spannmålen har blivit dyrare, men i gengäld har priserna inom andra produktgrupper backat något.

Gödselpriset vacklar på agrarmarknaderna

Priset på gödsel har fallit på världsmarknaderna. Gaspriset har sjunkit och därmed också gödseltillverkarnas produktionskostnader. Jordbrukarna fortsätter att vara återhållsamma med sina inköp av gödsel, vilket i sin tur sätter press på industrin.

Finland medverkar vid transport av ukrainsk spannmål

Finland ska stödja Världslivsmedelsprogrammet WFP:s spannmålsfartygs resa från Ukraina till Somalia, uppger Utrikesministeriet.

OECD:s agrarministrar diskuterade subventioner

Jordbruksministrarna från 48 OECD-länder möttes senaste vecka i Paris för att bland annat diskutera frågor kring global matsäkerhet och en hållbar matproduktion. Ett viktigt tema var också subventioner.

Extra ekobidrag till USA-farmare

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA beviljar 300 miljoner dollar för finansieringen av ett nytt initiativ som ska uppmuntra konventionella lantgårdar att ställa om till ekologisk drift. Det meddelar jordbruksminister Tom Vilsack.

SLC - Okonjo Ag 24Oct22 Lg
WTO-chefen efterlyser reformer inom agrarhandeln

De globala marknaderna för livsmedel och andra agrarprodukter fungerar inte tillfredsställande. Regelverken är ineffektiva och måste reformeras, fastslår världshandelsorganisationen WTO och dess chef Ngozi Okonjo-Iweala.

SLC - Lpx 00126102
Ryssland deltar igen i avtalet om spannmål

Ryssland har igen gått med på att delta i avtalet om export av spannmål från Ukraina via Svarta havet. Det meddelade det ryska försvarsministeriet på onsdagen. Senaste veckoslut stoppade Ryssland sin medverkan i avtalet.