Dansk XXL-grisfarm anmäler konkurs i Kina

En danskägd grisfarm i megaklassen har anmält konkurs i Kina. Farmen har genom åren förorsakat sina ägare enorma förluster till ett värde av omkring 75 miljoner euro. Farmen ägs av en investeringsfond för utvecklingsländer.

Nya Zeeland avstår från CO2-avgift för jordbruket

Nya Zeeland stryker en tidigare planerad CO2-avgift på jordbrukets utsläpp av drivhusgaser från boskap. Landets förra regering hade redan förberett en emissionsskatt på nötboskap men förslaget har anullerats av den nya konservativa regeringen.

SLC - Img 1283
Från noll till 6.200 hektar under en generation

Det är slutet av april och skördetid på Fazenda Poço Claro, en gård en dryg timmes bilfärd utanför Brasiliens huvudstad Brasilia. Ägaren, Darci Alfonso Haas, står tillsammans med sin dotter Carina, som är agronom, under ett tak som ger lite skugga undan den stekande solen. Han berättar om familjens och sin historia.

SLC - Img 1225
EMBRAPA – organisationen bakom livsmedelsundret i Brasilien

Ska man lyfta fram en organisation som varit alldeles central då Brasilien på några årtionden förändrats från utvecklingsland till ett medelklassamhälle så är det faktiskt en forskningsorganisation. Embrapa är Brasiliens motsvarighet till vårt Naturresursinstitut (Luke) och har under sina femtio verksamhetsår förändrat det brasilianska lantbruket i grunden.

SLC - Img 1907
Har regnskogen i Brasilien en framtid?

Då man läser tidningar, sociala medier eller ser på TV får man lätt bilden av att Amazonas regnskogar till stora delar försvunnit och att resten är akut hotade. Utan att på något sätt negligera det tryck regnskogen står inför eller ekosystemets betydelse så blir bilden på plats en lite annan och kanske mer nyanserad.

SLC - Simmar I Amazonfloden 1
Att simma med krokodiler

Det är en omvälvande känsla att besöka Amazonas regnskog för första gången. I tropikerna har jag varit tidigare och också i tropisk regnskog. Men trots det.

SLC - Img 5471
Sprid dubbel glädje med en morsdagsgåva som hjälper fattiga jordbrukarfamiljer

Nu kan du ge en morsdagsgåva åt mamma och samtidigt stöda en jordbrukarfamilj som vill ta steget ur fattigdom.

SLC - Tanz1 Jenny Ohman
Markens bördighet intresserar såväl i Finland som i Tanzania

Eija Hagelberg berättar här om att hennes livslånga dröm om att arbeta inom utvecklingssamarbete äntligen blivit verklighet. Sedan början av 2023 är hon FFD:s expertmentor eller "twinning partner" i det Tanzania-fokuserade projektet "Mot proaktiv klimatanpassning". FFD är en del av MTK:s, SLC:s, Pellervos och ProAgrias ansvarsarbete.

SLC - Dsc01255
Intensiv betesrotation en del av Ians strategi för högre produktivitet

När marknaden styr priset riktar Ian Strahan på Nya Zeeland sin uppmärksamhet mot de faktorer han kan kontrollera. I över 20 års tid har han utvecklat sin gård och håller stenhård koll på både produktionskostnader och jordbruksmarkens produktivitet. Resultatet är en framgångsrik slutuppfödning av lamm och nöt.

Man i USA smittades av fågelinfluensa via kor

Fågelinfluensa har spridit sig till minst 24 djurbesättningar i åtta delstater i USA. I slutet av mars hade smittan för första gången spridits till en människa som hade hamnat i kontakt med infekterade nötdjur. Mannen ifråga hade lindriga symtom.

SLC - Young Farmers Header Image
Brittiska bönder efterlyser kompensation för brexit

Utträdet ur den europeiska unionen medför växande ekonomiska problem för brittiska farmare. En grupp brittiska bönder efterlyser en statlig basinkomst för att kompensera förlusterna efter det förlorade EU-stödet i kölvattnet efter brexit.

SLC - 43221089254 35Cd04C851 O
Forskare ska rädda bananer med genteknik

En ny variant av svampsjukdomen Panama Disease hotar bananodlingar i viktiga odlingsområden ute i världen. Forskare i Australien och Nederländerna utvecklar en gentekniskt förändrad sort som bekämpar sjukdomen och kan rädda skördarna.