Tullen fick ökade befogenheter att övervaka djurtransporter – men inga pengar

Årligen uppdagas ett 30-tal papperslösa hästar som importerats till Finland. Tullen har fått ökade befogenheter för att övervaka djurtransporter - men både kunskap och resurser saknas. Köparens ansvar väger tungt.

Markägare missnöjda med statliga Fortums aggressiva lobbning i vindkraftsprojekt i Närpes: "Det är pang boom och så är avtalet på posten"

Det är snabba ryck som gäller när olika bolag nu försöker etablera sig på den kraftigt expanderande vindkraftsmarknaden. Statliga Fortum har planer på att resa över 100 vindmöllor bara i Närpes. Markägare vi talat med menar att bolaget går alltför hårt fram i sin strävan att få markägarna att skriva under avtal. Fortum själva tiger om kritiken.

Närpes kommer producera vindkraft i decennier – men de stora vinsterna hamnar någon annanstans

Vindkraften är en lukrativ business. Stora företag och placerare kan i dag plocka ut miljonvinster på vindelsproduktionen. Men bara en liten del av inkomsterna stannar kvar på orten där vindmöllorna snurrar.

Dags att tänka på smådjuren och mikroberna som ser till att du och jag har mat på tallriken

Hösten må vara dödens månad (marraskuu betyder ju just det, maa on martaana, alltså marken är död) men den är samtidigt det lilla livets högtid. Marken är ingalunda död. Ännu så här på senhösten fortsätter den stora skördefesten för markens små invånare. Det som vi uppfattar som död är ett enormt buffébord för mikroberna. Tonvis med godis som ska brytas ned och återvinnas och återbördas till kretsloppet.

Försvarsmakten stoppar vindkraftsprojektet i Lappträsk - ekonomiskt bakslag för kommunen

Lappträsk ser ut att gå miste om det vindkraftsprojekt som energibolaget Ilmatar Windpower har på gång i Lappträsk och Lovisa. Orsaken är ett negativt utlåtande från försvarsmakten.

Finland röstar mot EU:s skogslinje – regeringspartierna oense

EU-ministerutskottet förordar att Finland röstar mot taxonomiförordningen. Beslutet delar regeringspartierna.

Minister Jari Leppä vill stoppa EU:s gröna klassificeringssystem: "Gränsen har överskridits"

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill torpedera EU:s nya regelverk för hållbar finansiering. Han anser att förslaget är för detaljerat och går in på medlemsstaternas suveränitet.

Konstsamfundet skyddar frivilligt över 60 hektar skog på Bergö i Västanfjärd

Speciellt områdets lund- och sumpskogsfläckar är värdefulla, men även den ställvis urskogsartade skogen med rikligt med död ved är värdefull. En ny skogsstrategi för Konstsamfundets skogar är under arbete och kommer att starta med att hela skogsinnehavet naturinventeras.

Sjundeå kan bli den första kommunen i Finland som tar i bruk landsbygdscyklar

Bildningsdirektören Eero Kling föreslår att Sjundeå satsar på eldrivna cyklar som kommuninvånarna kan använda redan nästa år.

Gröna åkrar året runt en allt vanligare syn i Österbotten: "Lägger lock på till vintern"

Det finns stor potential i att minska på jordbrukets utsläpp genom att fokusera på markanvändningen. Därför har allt fler bönder börjat odla höstgrödor och fånggrödor.

Polisen misstänker att skogsbranden i Kalajoki orsakats av vårdslöshet

I somras förstörde en brand 230 hektar skog i Kalajoki i Norra Österbotten och nu misstänker polisen att den kan ha orsakats av vårdslöshet. En person är misstänkt i fallet, men enligt polisen har hen förnekat misstankarna.

Lantbrukarens vardag förändras inte när avbytarservicen flyttar från Lovisa till Sysmä – men svensk service kan bli svårare att få

Avbytarservicen i Lovisa flyttar till Sysmä, en kommun i Päijänne-Tavastland. Det handlar om att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, beslutat att slå ihop fyra verksamhetsområden till ett. För de anställda och för lantbruksföretagarna ska det här inte betyda så stora förändringar, men svenskans ställning kan bli svagare.