Norden toppar EU med förnybar energi

Användningen av förnybar energi har de senaste året ökat kännbart i EU-länderna, men de nordiska länderna är med avstånd bäst i klassen. Det framgår med önskvärd tydlighet av EU-statistiken.

SLC - P052031 373188
EU:s miljökommissionär försvarar skogsstrategin

EU:s skogsländer uttrycker gemensamt ett massivt motstånd mot EU-kommissionens planer på den nya skogsstrategin. Den ansvariga kommissionären Virginijus Sinkevičius visar ingen större förståelse för uppståndelsen.

SLC - 13235591 1043915852369707 1855459238650677883 O
Arla testar nya standarder för ekologiska mjölkgårdar

Mejerikoncernen Arla har börjat testa nya, uthålliga produktionsmetoder på 24 pilotgårdar i fem europeiska länder. Avsikten är att skaffa erfarenheter av påverkan på miljö och klimat. Parallellt samlas data från kolhalten i marken på 916 ekologiska gårdar.

EU-parlamentet stöder jord-till-bord-strategin

En bred majoritet i EU-parlamentet antog på tisdagen en rapport om kommissionens förslag till en jord-till-bord-strategi för en uthållig jordbrukspolitik. Förslaget betraktas med misstro inom jordbruket.

SLC - 8Fc1F289 84Cf 4785 837B 9Ddbe80C9222
Det svenska jordbruket klarar Parisavtalets mål

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött har resurser att minska klimatutsläppen enligt Parisavtalet utan nämnvärda inskränkningar i produktiviteten. Det visar en rapport som har släppts av en rad tunga aktörer genom hela den svenska värdekedjan.

Storbritannien söker 800 utländska slaktare

Regeringen i London är beredd att bevilja tillfälliga arbetsvisum på sex månader för 800 utländska slaktare. Åtgärder ska förhindra onödigt lidande för grisar på lantgårdarna.

SLC - Jais Valeur 2019
Dansk slakterichef: ”Nötsteken blir snart lyxigare än champagne”

Klimatkraven kommer att skärpas markant inom köttproduktionen. Branschen står inför stora förändringar säger Jais Valeur, som är chef för den danska slakterikoncernen Danish Crown. Nötköttet utpekas som den största klimatboven.

SLC - P051694 303488
EU förnekar anklagelser om mörkad strategirapport

Copa-Cogeca har anklagat EU-kommissionen för att försöka mörka en kritisk rapport om den gröna givens konsekvenser för jordbruket genom publicering mitt i sommaren (LF 33/2021). Nu belägger en intern korrespondens att fördröjningen var avsiktlig.

SLC - Lpx 157900
EU efterlyser kraftigare åtgärder mot nitratutsläpp

Nitratutsläppen från flera EU-länder oroar EU-kommissionen. Höga halter av nitrater orsakar fortfarande syrebrist och övergödning. Enligt en färsk EU-rapport hör Finland till de tolv EU-länder med det största näringsläckaget från jordbruket.

Priset på gödsel stiger snabbt i EU

Stigande gas- och gödselpriser medför problem inom jordbruket i stora delar av Europa. Tillverkarna av ammoniak drar ned produktionen och lagren töms. Eftersom ammoniak är en viktig beståndsdel inom gödselproduktionen hotas jordbruken av gödselbrist.

Dyr gödsel kan sprida social oro

Livsmedlen kan snart bli dyrare i EU, medger agrarkommissionär Janusz Wojciechowski. Risken finns att kraftigt stigande priser på energi, gas och gödsel kan överföras till livsmedel. Detta kan medföra svåra samhälleliga konsekvenser.

SLC - 9A1D5427 65Ea 460F 8216 0603C674Ae03
Finland kräver EU-respekt för en nationell skogspolitik

Skogsbruket och de nationella strategiplanerna inför nästa CAP-reform stod högst uppe på agendan då EU-ländernas jordbruksministrar denna vecka möttes i Luxemburg. Finlands jordbruksminister Jari Leppä betonade betydelsen av en nationell skogspolitik.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning