SLC - Lpx 00109490
Irland planerar slakt av 200.000 kor för klimatet

Enligt ett internt dokument inom det irländska jordbruksministeriet planerar landets regering en årlig slakt av upp till 65.000 am- och dikor under de följande tre åren. Åtgärden ska möta EU-kraven på ett stärkt klimatskydd. Bönderna skulle erhålla kompensation.

SLC - Genteknik Vs Vaxtskydd
EU underhandlar om paket kring växtskydd och genteknik

Flera tunga frågor med anknytning till jordbruket aktualiseras inom kort av EU-kommissionen. Det förefaller som om kommissionen försöker ställa växtskydd och ny genteknik mot varandra.

SLC - Minkavler High Res 1
Danmark lider ännu av minkkrisens följder

Den danska minkkrisen har hittills kostat staten 2,55 miljarder euro i form av kompensation till farmarna. Stödet har kritiserats mot bakgrunden av att var fjärde minkfarmare som har sökt ersättning inte har haft en enda mink kvar i farmen.

SLC - Demo23 1
SLC:s skogsombudsman deltog i demonstration mot restaureringsförordningen

SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård har kommit hem från Bryssel där han träffat påverkare och deltagit i en demonstration mot EU:s restaureringsförordning.

SLC - P061153 238227
EPP: Förslaget om naturrestaurering gränsar till galenskap

EU-parlamentets konservativa EPP-grupp avvisar EU-förslaget för återställande av naturen. EPP kan i egenskap av största politiska grupp möjligen stoppa kommissionens kontroversiella förordning i den förestående omröstningen i juni.

SLC - Ekofrance1
Slut på guldåldern för ekologisk mat?

Efter år av tillväxt hotas den ekologiska matsektorn nu av en enorm kris. Nu kräver de franska ekologiska bönderna och återförsäljarna tiotal miljoner i subventioner av staten. Nedgången är bara början på en europeisk trend, tror torghandlaren Patrick Dumont utanför Paris.

SLC - 1681748266714 20230417 Ep 148521 B Aha Aha Eg 060
EPP vill fälla EU:s restaureringsförordning

Europaparlamentets största parti EPP (Europeiska folkpartiet) har meddelat att de vill fälla EU:s restaureringsförordning. Dessutom vill man också bli av med förslaget till förordning om bekämpningsmedel inom jordbruket.

SLC - Lpx 00006904
Tysk agrarminister: Släng ut grisarna, satsa på cannabis!

Tysklands grisproduktion har hamnat i en svår kris. Grispriset är lågt och lönsamhet har blivit en myt. På många gårdar står stallen redan tomma. Jordbruksministern i delstaten Nedersachsen råder därför producenterna att sadla om till cannabis.

SLC - Lpx 00155766
Holländska djurgårdar får nedläggningspremie av EU

EU-kommissionen beviljar sammanlagt 1,47 miljarder euro som kompensation till djurgårdar i Nederländerna som frivilligt upphör med verksamheten. Målet är att minska kvävebelastningen i områden där utsläppen överstiger vissa miniminivåer.

SLC - Rukwied Quelle Brauer Dbv 16
Tyska potatisodlare bävar för EU:s växtskydd

Ett totalförbud mot kemiskt växtskydd på skyddade områden skulle dra undan mattan för odlare av potatis och sparris på känsliga områden. Det hävdar en expertrapport som denna vecka presenterades i EU-parlamentet.

EPP-gruppen går emot SUR-planen

Det europeiska folkpartiet (EPP) i EU-parlamentet avvisar med ett partibeslut kommissionens gröna planer. Därmed tar den konservativa gruppen i princip avstånd från EU-kommissionens visioner för den europeiska jordbruks- och miljöpolitiken.

SLC - Img 3893 Thw
EU-böndernas pandemistöd fördelades snabbt men ojämnt

I samband med covidpandemin fördelade EU stödpengar till jordbrukssektorn för att trygga leveranserna av livsmedel. Syftet var välmenat, men stöden bidrog i många fall till att snedvrida konkurrensen. Det påpekar EU:s revisionsrätt i ett utlåtande.