Lactalis sänker mjölkpriser i Italien trots avtal

Lactalis sänker priserna på mjölken i Italien trots gällande avtal. Lantbrukarnas organisationer protesterar och hävdar att företaget använder corona-krisen som ursäkt. Samtidigt känner sig många producenter tvingade att acceptera de nya villkoren.

Tysk slakteriskandal kan sanera branschen

Den tyska slakteriskandalen fortsätter att jäsa. Mer än 1.600 arbetare i Tönnies-koncernens enhet i Nordrhein-Westfalen har smittats av corona. På tisdagen stängdes hela regionen Gütersloh kring slakteriet.

Grisproducenterna är bekymrade över läget

Stängningen av Tönnies har redan förorsakat en växande oro hos de tyska grisproducenterna. Företaget är Tysklands största uppköpare av gris. Om problemen inte snabbt kan lösas, hotar svårigheter för producenterna att finna ersättande köpare.

Nederländerna stoppar sin boskapsexport till Ryssland

Nederländerna har stoppat exporten av levade boskap till tredjeländer utanför EU. Förbudet gäller framför allt exporten av nötboskap till Ryssland och Kazakstan. Det meddelar landets jordbruksministerium.

Gott betyg i EU-rådet för nya långtidsbudgeten

EU:s stats- och regeringschefer välkomnar i princip det förnyade förslaget till långtidsbudget. Det framgick efter en första videokonferens, uppger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Tyskland försöker lyfta EU på spår efter corona

SLC - Dif Xq5 Bwaaa2 Af U
Gröna politiker är redo att diskutera gensaxen

Den gröna rörelsen har hittills konsekvent avvisat alla slag av genteknik inom jordbruket. En grupp gröna politiker i Tyskland antyder nu en förestående attitydförändring. EU:s gröna giv är inte möjlig utan gensaxen, heter det i ett nytt dokument.

SLC - 100101296 10157485070896317 5308732942548205568 O
EU och London gör nytt försök med brexit

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om brexit har hittills löpt olovligt trögt. Under måndagens videokonferens var parterna överens om att samtalen framöver måste intensifieras för att nå ett resultat.

SLC - P044141 93490
EU ska stoppa missbruk av arbetskraft i slakterier

Coronakrisen har avslöjat ett systematiskt missbruk av utländsk arbetskraft inom den europeiska slakteriindustrin. EU:s socialkommissionär Nicolas Schmit är upprörd över de grova överträdelserna och vill rätta till missförhållandet.

SLC - Lpx 70405
Vargskyddet ska också gälla i tätorter

Enligt EU-rätten ska reglerna för vargskyddet beaktas, oberoende om vargen befinner sig i sin naturliga livsmiljö eller tätorter. En varg får inte fångas och flyttas utan de nationella myndigheternas tillstånd. Det fastställer EU-domstolen.

SLC - Bandeiramercosul Je97Twn
Kritiken mot Mercosur tilltar i flera EU-länder

Nederländerna har anslutit sig till den växande skaran EU-länder som motsätter sig frihandelsavtalet med de fyra sydamerikanska Mercosurländerna. En knapp majoritet i parlamentet röstade nyligen emot avtalet.

Parlamentets två utskott grälar om CAP-reformen

EU-parlamentets jordbruksutskott och miljöutskottet ville från början samarbeta om ett gemensamt förslag till CAP-reform. Därav blev intet, meningarna gick starkt isär. Miljöutskottet har nu lämnat förhandlingarna.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning