Tyska jordbrukare raggar hjälp på nätet

Sparrisodlarna i Tyskland och Frankrike är förtvivlade. De rådande karantänbestämmelserna håller erfarna, utländska jordbruksarbetare på avstånd. Nu hoppas odlarna på frivilliga amatörer som anmäler sig på nätet.

Östeuropa kritiserar kommissionens gröna giv

EU-kommissionen vill driva igenom sin gröna giv för klimatet trots coronakrisen. Samtidigt växer motståndet i flera östeuropeiska länder. Tjeckien och Polen anser att EU inte har råd med nya klimatåtgärder i det rådande läget.

EU uppmanas senarelägga strategin från jord till bord

EU-parlamentets konservativa EPP-grupp uppmanar kommissionen att senarelägga lanseringen av den tilltänkta ”Från jord till bord”-strategin. Tidpunkten är olämplig med tanke på den pågående coronakrisen.

SLC - P041563 30324
EU reviderar långtidsbudgeten

Coronavirusets utbredning sprider allt större ringar i Europa. Nu ska EU-kommissionen förbereda ett nytt förslag till långtidsbudget för åren 2021-2027.

EU kräver resefrihet för säsongarbetare

Personer som arbetar inom livsmedelsproduktionen ska obehindrat få resa över gränserna för att sköta sitt jobb. Det fastställer EU-kommissionen i en ny riktlinje för yrkesgrupper som är nödvändiga för bekämpningen av coronaviruset.

SLC - 49697674562 Fc971A655C O
EU bevakar agrarmarknaden och förbereder nya krisåtgärder

De krisdrabbade sektorerna inom EU-jordbruket kan räkna med ett starkt stöd från kommissionens sida. Det lovade agrarkommissionär Janusz Wojciechowski senaste vecka inför ländernas jordbruksministrar. Många länder efterlyser bland annat stödköp.

SLC - Royal Flora Holland
Hollands blomsterhandel störtar in i en häftig kris

Den holländska blomsterhandeln har drabbats sällsynt hårt av coronakrisen. Efterfrågan på blommor har rasat under några få dagar. Producenterna måste dagligen förstöra miljoner tulpaner, rosor och krysantemer.

SLC - Lpx 17671
EU:s mejerier känner av corona

EU:s stängda gränser, en tilltagande brist på personal i mejerierna och logistikproblem belastar de europeiska mejeriernas ekonomi. Det fastslår den europeiska branschorganisationen European Dairy Association (EDA) i ett pressmeddelande.

SLC - Videokokous 250320
EU-ministrar diskuterade livsmedelsförsörjningen

EU:s jordbruks- och fiskeriministrar diskuterade i ett videomöte i onsdags coronavirusets (COVID-19) påverkan på livsmedelskedjan och speciellt på jordbruket och fiskerinäringen.

EU-revisorerna kräver klara besked om CAP

Kontinuitet och tydliga regler är nödvändiga ingredienser för EU:s jordbrukspolitik under övergångsperioden för 2021. Det inskärper EU:s revisionsrätt i ett utlåtande.

Frakttrafiken får stöd av staten

Försörjningsberedskapscentralen FBC tar i bruk ekonomiska stödåtgärder för att säkra frakten mellan Finland, Sverige, Baltikum och Centraleuropa. Rutterna är speciellt viktiga för försörjningsberedskapen.

SLC - Lkw Stau Ace Etin Y2S Wk Aai V8 U
Mjölkningskunnig bonde räddade tysk djurtransport

I Tyskland fastnade djurtransporter i en 60 kilometer lång kö nära den polska gränsen. Polisen måste till och med leta fram en bonde som kunde mjölka strandsatta kor. Nu har EU ingripit. För att trygga leveranskedjorna under pandemin ska medlemsländerna utan dröjsmål inrätta så kallade gröna gränsövergångar mellan EU-länderna. Gränserna ska hållas öppna för alla yrkesfordon som transporterar gods.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning