Franskt sockerbolag ska böta för fiskdöd

Det franska socker- och etanolbolaget Tereos har dömts att betala mer än 9,5 miljoner euro, efter att företaget år 2020 hade förorenat en flod som rinner från Frankrike till Belgien. Tusentals fiskar dog.

SLC - Acheta Domesticus Adultes Weibchen
EU godkänner insekter som mat

Insekter räknas som nya livsmedel som måste godkännas innan de släpps ut på marknaden. EU-kommissionen har redan hunnit godkänna fyra insektarter. De är mjölmask, europeisk vandringsgräshoppa, hussyrsa och buffalolarv.

SLC - Tiertransporter E1595657547957
Åtta EU-länder går emot reform av djurtransporter

Åtta EU-länder protesterar mot ett förslag som syftar till ett totalförbud mot långa djurtransporter till länder utanför EU. Ifrågavarande länder betraktar begränsningarna som handelshinder.

SLC - Wvz Ruebenernte 2020 Roder Abladung
Komplett EU-förbud mot neonikotinoider

Neonikotinoider får inte ens i undantagsfall användas som betningsmedel för grödor inom EU-jordbruket. Medlemsländerna måste strikt beakta förbudet. Så kallade nödfallstillstånd är lagstridiga, fastställer EU-domstolen.

SLC - Kol Jan23 Nvk
EU-kommissionen förslår regelverk för certifiering av koldioxidupptag

EU har som mål att vara kolneutralt 2050, och som en del av detta mål har kommissionen gjort ett förslag till regelverk gällande certifiering av koldioxidupptag. Frågan belystes när Europaparlamentets kontor i Finland höll ett diskussionstillfälle om EU:s väg mot kolneutralitet i frågor om kolbindning och kolodling.

SLC - Igw Sudeingang 2
Den gröna veckan öppnar igen i Berlin

Livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling står igen i centrum då den gröna veckan öppnar i Berlin efter en tvåårig tvångspaus på grund av covid. Nu vill arrangörerna kompensera förlusterna med en extraportion livsmedel, jordbruk och trädgårdsodling.

EU håller fast vid gröna given

EU-kommissionen är inte beredd att tumma på villkoren för sin gröna giv. Varken kriget i Ukraina eller den osäkra, globala matförsörjningen är argument nog att mjuka upp EU:s nuvarande hållbarhetsstrategi, som bygger på gröna värden.

Tyska ekosektorn tappar efterfrågan

Den tyska marknaden för ekologiska livsmedel backade 2022 för första gången i branschens historia. Branschens omsättning krympte under mellan januari och oktober med 4,1 procent, uppger den tyska producentorganisationen DBV.

SLC - Soeren Soendergaard 2021 Foto Niels Hougaard 4
Danmarks regering vill CO2-beskatta jordbruket

Danmark fick före julen en ny koalitionsregering med tre partier. Mette Frederiksen fortsätter som statsminister. Regeringen planerar bland annat en CO2-skatt för jordbruket. Planerna kritiseras på jordbrukarhåll.

SLC - Munksund Sagverk Flygfoto
Svenska ordförandeskapet förväntas fokusera på skogen

Från och med årsskiftet 2023 tog Sverige hand om ordförandeskapet för EU under att halvt år framåt. Därmed har Sverige en chans att lägga tyngdpunkten på nordiska prioriteringar. Skogspolitiken blir en av de viktigaste frågorna för Sveriges ordförandeskap.

Bayer måste ersätta förgiftad fransk bonde

Den tyska kemikoncernen Bayer har efter en lång rättsprocess dömts att betala skadestånd till en fransk bonde på grund av förgiftning i samband med hantering av ett växtskyddsmedel.

SLC - G795Dd5Bde 1920 Landesjagdverband Sachsen
EU-kommissionen ska analysera vargskyddet

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har beordrat en utredning om vargskyddet och utvecklingen inom vargpopulationen. Kommissionen medger att de så kallade problemvargarna medför konflikter.