Hungrig japanbagge oroar tyska fruktodlare

Schweiziska och tyska fruktodlare oroar sig över en japanbagge, som har siktats i schweiziska Basel.

EU-länder sölar med lag mot ojusta metoder

Direktivet mot ojusta affärsmetoder mot små och medelstora aktörer godkändes av EU redan 2019. Men tolv medlemsländer sölar ännu med tillämpningen i sin lagstiftning.

SLC - Vilsack
EU och USA förhandlar om bättre agrarrelationer

USA bemödar sig om förbättrade agrara handelsrelationer med EU. Än så länge har de konkreta resultaten uteblivit.

Skogsstrategin överskrider kommissionens kompetens

EU:s nya skogsstrategi har förändrats till det bättre, men enligt finländsk synpunkt ska den skogspolitiska beslutsrätten också framöver kvarstå hos medlemsländerna.

SLC - Skogsstrategi Leppa
EU:s nya skogsstrategi väcker blandade känslor

EU:s nya skogsstrategi möts med lättnad i Norge

Norge exporterar virke till EU och har med bävan följt med EU-debatten om skogsstrategin.

SLC - Skogsstragei Torvalds
Torvalds: Finlands EU-lobbare kunde avvärja det värsta

De senaste månadernas hårda arbete med skogsstrategin i EU har gett resultat, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Renew).

Finlands CAP-plan på remissrunda

​Utkastet till Finlands nationella CAP-plan är ute på remiss fram till 10.9.2021.

SLC - Skogsbrander
Häftiga skogsbränder rasar i Medelhavsområdet

En lång rad allvarliga skogs- och markbränder rasar i flera områden i södra Europa. Specialutrustade släckningsplan från EU:s flygplanspool RescEU har kallats till flera av de drabbade brandplatserna.

SLC - Skogsstrategi Leppa
EU:s nya skogsstrategi väcker blandade känslor

I medlet av juli presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi, som starkare än tidigare betonar riktlinjerna för skogsbruket i EU.

Frankrike reducerar boskap av klimatskäl

Den franska regeringen måste sänka landets CO2-utsläpp och planerar uppenbarligen en kännbar reducering av boskapsbestånden.

SLC - Lpx 176167
Mjölkkrisen 2014-2016 hanterades dåligt av EU

Den europeiska mjölkmarknaden rasade hösten 2014, då Ryssland stängde importen av mejeriprodukter från EU. Kommissionen reagerade med stödpengar utan kontroller av producenternas faktiska stödbehov, kritiserar EU-revisorerna i en rapport.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning