SLC - Lpx 00153546
Utsläpp från nötkreatur ströks ur EU:s industridirektiv

Rådets och EU-parlamentets förhandlare har nått en politisk överenskommelse om ett direktiv för utsläpp från industrier och jordbruket. I kompromissen ströks utsläppsgränserna för nötsektorn. Utsläpp från grisar och fjäderfä ska däremot beaktas.

SLC - Obst
EU anslår nya stöd för export av livsmedel

EU-kommissionen kommer nästa år att anslå 186 miljoner euro i stöd till företag som exporterar jordbruksprodukter inom och utanför den europeiska unionen. Programmet prioriterar exporten till regioner med hög tillväxtpotential.

EU tillåter glyfosat och skapar problem för Tysklands regeringskoalition

EU-kommissionen har nu officiellt fastställt tillståndet för ogräsmedlet glyfosat för tio år framåt – men i Tyskland är läget oklart. EU-tillståndet gäller till slutet av 2033 men den tyska jordbruksministern tvekar om en förnyelse.

EU ökar handeln med Nya Zeeland

EU-parlamentet har godkänt ett handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland. Frihandelsavtalet ska avveckla Nya Zeelands tullar för EU-produkter med 100 procent då det träder i kraft. EU häver tullarna mot Nya Zeeland med 98,5 procent under sju år.

SLC - Lador Sommar Norra Osterbotten Mw
Inköpspriserna för jordbruksmark fortsatte att stiga 2022

År 2022 gjordes färre köp av jordbruksmark jämfört med året innan, både mätt i antal och i hektar, framgår det av Naturresursinstitutets statistik över inköpspriser för jordbruksmark. Inköpspriserna för jordbruksmark ökade med i genomsnitt en procent från år 2021 till 2022, vilket är en mycket låg ökningsprocent på europeisk nivå.

SLC - 20191001 Ep 092272 E Wt5 083
EU:s medlemsländer är oeniga om grön genteknik

Den så kallade gröna gentekniken inom jordbruket måste fortfarande vänta på ett genombrott i EU. Det intrycket förmedlade åtminstone diskussionerna i det senaste EU-ministerrådet. Kommissionen påskyndar ett beslut men länderna är delvis splittrade.

EU-parlamentet stoppade plan för växtskydd

EU-parlamentet stoppade på onsdagen EU-kommissionens ambitiösa plan att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med hälften fram till 2030. Parlamentarikerna avvisade också remissen till EU:s miljöutskott för omförhandling.

Geopolitik borde beaktas i EU:s landsbygdsvisioner

EU:s jordbruksministrar antog senaste måndag slutsatserna om EU:s långsiktiga landsbygdsvision vid jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Finland inskärpte vikten av att geopolitiken beaktas bättre i landsbygdsfrågor.

SLC - Rukwied Brauer Dbv 16
Tysk bondebas varnar för Ukrainas EU-medlemskap

En integration av Ukraina i den europeiska unionen riskerar på sikt att utplåna familjejordbruket i Tyskland och övriga Europa. Det befarar den tyska bondebasen Joachim Rukwied i ett uppmärksammat anförande i Berlin.

SLC - 02 Thierry Vinstockar
Klimatförändringarna gynnar champagneodlarna

Om klimatförändringarna oroar, mår druvan som blir till champagne överraskande bra av hettan. Högre temperaturer ger druvorna extra sötma och storlek, förklarar svenska Jessica Perrion som tillsammans med maken Thierry Perrion driver en vingård i Champagne regionen.

Glyfosat får EU-tillstånd för följande tioårsperiod

EU-kommissionen kommer att förlänga tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med ytterligare tio år. Beslutet fattas i slutgiltigt av kommissionen, då EU:s medlemsländer inte har lyckats nå en gemensam linje för den fortsatta insatsen av glyfosat inom jordbruket.

SLC - Lpx 00155766
Holländska städer stoppar reklam för kött och mjölk

Flera holländska städer och kommuner planerar att förbjuda reklam för kött och mjölkprodukter inom sina områden. Kommunerna Utrecht och Bloemendaal har redan gjort slag i saken. Parallellt reduceras boskapen på mjölkgårdar.