EU:s agrarministrar risade djurtransporter

Djurskyddet under långa djurtransporter var igen en gång föremål för diskussion under de europeiska agrarministrarnas ordinarie möte denna vecka i Luxemburg. Flera talare kritiserade som vanligt transporterna men inga lösningar föreslogs.

Arbetet med att förenkla kraven på jordbruksstöd framskrider

Finland lämnade den 26 juni ett förslag till ändring av CAP-planen till kommissionen. En central ändring som föreslås är att diversifiering av jordbruket införs vid sidan av villkorligheten för kravet på växelbruk. Förslagen till ändring av CAP-planen förutsätter ännu kommissionens slutliga godkännande, uppger jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - Klimatskatt Soendergaard 2021 Foto Niels Hougaard 4
Danmark blir först i världen med klimatskatt på jordbruket

Danmark har som första land i världen enats om en klimatskatt för jordbruket. Avtalet undertecknades på måndagen av bondeorganisationen Landbrug & Fødevarer och Danmarks Naturfredningsforening.

SLC - Vonderleyen Commission 2024 P062957 205760
Von der Leyen hoppas på återval

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anses ha goda chanser att få fortsätta på sin post. De viktigaste ländernas stats- och regeringschefer har ställt sig bakom ett återval, uppger den tyska nyhetsbyrån dpa.

SLC - 3Ac6Ac3D Ee7C 4E65 9Cf3 A9048712D1Cf
Ungern vill backa upp en agrarvänlig EU-politik

Den första juli tar Ungern hand om det roterande ordförandeskapet i EU. Under de sex närmaste månaderna vill Ungerns premiärminister Viktor Orbán förvandla EU till en ny europeisk storhet på världskartan.

SLC - Lpx 00104658
EU-parlamentet stöder ny och grönare genteknik

EU-parlamentet har antagit en positiv ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ny genomisk teknik (NGT) som förändrar organismernas genetiska material. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.

SLC - 4C0F604F Cf18 4Cc9 9782 D8Db51A7Bf8E
EU antog lagen om återställande av natur

EU-länderna har banat väg för den kontroversiella restaureringslagen för återställande av natur, som har varit föremål för en livlig debatt de senaste månaderna. Tjugo medlemsländer ställde sig slutligen bakom förslaget.

Österrikes kansler hotar att stämma miljöministern

Hanteringen av lagen om återställande av natur får politiska konsekvenser i Österrike. Det österrikiska folkpartiet ÖVP har lämnat in en brottsanmälan mot den gröna miljöministern Leonore Gewessler.

SLC - Oaw Slider Scienceupdate Gmi C Pichleroeaw
EU kan missa kompromiss om lättnader för gensaxen

Det belgiska EU-ordförandeskapet har försökt nå en EU-kompromiss om den gröna gentekniken denna vår, men förhoppningarna börjar sina. Flera NGT-kritiska medlemsländer är misstrogna och vägrar att gå med på lättnader.

SLC - 20240529 114842
Gård till salu men ingen köpare

60-årige bonden Daniel Evain är en av yrkets tusentals blivande pensionärer i Frankrike. På grund av oväntat motstånd från privat och statligt håll försenas dock mina pensionsplaner, berättar han.

SLC - Ea81F9Bf A398 499F B2Cd C13316E5A976
Svag prestation av Victor Orbán

Ungerns premiärminister Victor Orbán anträdde EU-valet med sedvanlig självsäkerhet och arrogans. Men denna gång gick det inte riktigt enligt planerna. Orbán, som inom kort tar över det roterande ordförandeskapet för EU, hade inte sin bästa dag.

Polska bönder blockerar igen gränsen till Ukraina

Efter ett längre uppehåll har polska bönder återupptagit blockaderna mot den ukrainska gränsen. Enligt polackerna transporteras otillåtet stora mängder spannmål över den ukrainska gränsen till Polen.