EU-politikerna spurtar inför valet

EU-parlamentet vill i brådskande ordning besluta om de planerade förändringarna i jordbrukspolitiken. Det handlar bland annat om förändringar i arealuttag, växtföljd och marktäckning. Anledningen är det förestående EU-valet i juni.

Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

EU:s passunion utvidgas österut

Efter en lång väntan har EU utvidgat den europeiska passunionen Schengen med Rumänien och Bulgarien. Passfriheten gäller till en början endast resor per flyg eller sjövägen. Resande till lands och per järnväg kontrolleras fortfarande.

EU beviljar miljarder för holländska nedläggningar

EU-kommissionen har gått med på att höja de kompensationer som betalas till holländska jordbrukare som slutgiltigt avvecklar sina djurgårdar. Bryssel gav nyligen grönt ljus för budgethöjningar av två program i miljardklassen.

SLC - Img 0704
Biodiversitetsfärdplanen presenterades i Bryssel

SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan presenterades i Bryssel under förra veckans tisdag. Under tillfälle betonades särskilt vikten av frivilliga och marknadsbaserade metoder, såsom naturvärdesmarknader och samarbetet mellan olika organisationer, för arbetet med att främja biologisk mångfald på europeisk nivå.

SLC - 6A0F6C95 5B2E 43F8 A809 926Ec9D0E695
EU-ministrar vill stärka försörjningen med protein

EU:s medlemsländer borde stärka självförsörjningen med protein. EU borde minska sitt beroende av importerat protein som till exempel soja. Självförsörjningen med protein borde höjas, fastställde EU:s jordbruksministrar under ett möte på tisdagen.

Ukrainskt fjäderfäkött ledde till salmonellautbrott i Finland och ett dödsfall i Storbritannien

Sedan september 2021 har gränsöverskridande utbrott av salmonella påträffats i EU och Storbritannien. Flera personer insjuknade och en person dog. Orsaken var kontaminerat ukrainskt fjäderfäkött, meddelar EU:s matmyndighet Efsa.

SLC - Lpx 00067804
Ukraina har potential att bli Europas kornbod

Europas bönder protesterar mot den rikliga exporten av spannmål från Ukraina, men EU-kommissionen väljer att vända på problemet. Enligt experter i Bryssel har Ukraina potential att avsevärt stärka Europas ställning på de globala jordbruksmarknaderna.

SLC - 1Ed5D8Bd Ba73 45B1 A2B5 74C0E6304Fe4
EU:s agrarministrar vill skära i byråkratin

EU:s jordbruksministrar stöder en snabb förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt kommissionens förslag borde CAP framför allt bli mer flexibel. Förhoppningen är att reformen snabbt ska godkännas i EU-organen.

Tullregler skärps för ukrainsk EU-export

EU:s medlemsländer har enats om skärpta tullavgifter för bestämda ukrainska livsmedel som transporteras västerut genom EU. Tullavgifterna införs efter krav från lokala östeuropeiska bönder, som känner sig förfördelade av systemet.

SLC - Eu Ukraine Flag 20220202 Pht22410 Cl
EU-länder vill bromsa agrarimport från Ukraina

En majoritet av EU-länderna kräver ett förstärkt gränsskydd mot importen av vissa jordbruksprodukter från Ukraina. EU-ländernas ambassadörer (Coreper) enades senaste vecka om en ny kompromiss för tullkraven.

SLC - Feuerwehrubung Mahdrescher 48080832
Tyska brandkårer tränar tröskolyckor

Skördetröskor är komplicerade maskiner som ofta strejkar. Under den bråda skörden kan tröskan fattar eld. I ogynnsamma fall kan personer hamna i kläm på en tröska. I Tyskland har frivilliga brandkårer börjat träna olycksfall på tröskor.