Suomen Vilja-Aitta Oy godkändes som producentorganisation

Suomen Vilja-Aitta Oy har godkänts som producentorganisation. Suomen Vilja-Aitta Oy är den andra producentorganisationen inom spannmålsbranschen i Finland och den första godkända producentorganisationen för ärter, raps- och rybsfrö samt halm, meddelar Livsmedelsverket.

Nya exportmöjligheter öppnas till Kina

Nya exportmöjligheter har öppnats sig för Finland vid ett möte med den kinesiska tullmyndigheten som ordnades vid jord- och skogsbruksministeriet förra veckan. De avtal som undertecknades i samband med att den kinesiska tullmyndigheten besökte Finland öppnar dörrarna för export av nötkött, malt och produkter av svinkött från Finland till Kina, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - 2020 01 S Market Tuusula Uusi Konsepti  Kuvaaja Lari Lappalainen 116
Köpdata från S-gruppen samlas in i vetenskapligt syfte

Universiteten i Tammerfors och Helsingfors genomför en vetenskaplig LoCard-undersökning som utnyttjar kunddata från S-gruppen. Undersökningen behandlar bland annat hållbar kost, motiven till matval samt inköpens koldioxidavtryck. Undersökningen är speciell också internationellt sett i och med att den samlar information om konsumenternas livsmedelsköp på ett nytt sätt.

SLC - Dji 0051
Metsä Group ökade sin omsättning mest bland andelslagen

I osäkra tider tycks finländarnas förtroende för kooperation ha ökat: Det finns redan 7,6 miljoner medlemmar i andelslag, andelsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag. På ett år har antalet ökat med 70.000. Ser man till de tio största andelslagen verkar tillväxten vara mycket jämnt fördelad.

IGC sänker prognosen för årets veteskörd i EU

Marknadsexperterna inom det internationella spannmålsrådet IGC har sänkt prognosen för EU:s veteskörd. Efter en extremt torr sommar har kraftiga regn ställvis stört skördearbetet. Det torde bli knappt om vete av god kvalitet.

SLC - Okra Kossor
Optimism hos maskinhandlarna på lantbruksutställningen Okra

Okra-utställningen visade upp det senaste inom lant- och skogsbruk. Lantbruksmaskinerna brukar väcka mångas intresse, så också i år. Och trots det tuffa ekonomiska läget är tongångarna inom maskinhandeln positiva.

Yara öppnar gödselåret

Yara öppnar gödselåret och priserna är nu avsevärt lägre än vid gödselårets öppning ifjol, cirka 300 euro per ton lägre. Från vinterns toppriser har man igen kommit ner med ungefär hälften.

SLC - Dsc08744
Åländsk köttförädlare växer på fastlandet

Åländska slakteri- och charkuteriföretaget WJ Dahlman Ab i Mariehamn har köpt 49 procent av aktierna i företaget Dynameat Oy, som nyligen investerat i nya fabrikslokaler i Yläne 50 km norr om Åbo.

Oda avslutar sin verksamhet i Finland

Norska nätbutiken Oda, som primärt sysslar med dagligvaruhandel, avslutar sin verksamhet i Finland.

Offentliga upphandlingar av livsmedel bör ingå i marknadsombudsmannens befogenheter

Livsmedelsmarknadsombudsmannen och livsmedelsbranschens intresseorganisationer vill se en ändring av livsmedelsmarknadslagen för att de offentliga upphandlingsavtalen tas in i livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter.

Arla tar emot mjölkproducenter då Fazer lägger ner mejeri

Fazer meddelade senaste vecka att mejeriverksamheten vid fabriken i Koria läggs ner före slutet av augusti 2023. De flesta av de omkring 20 producenterna som drabbas av nedläggningen har skrivit på avtal med Arla.

SLC - Img 6297
Försäljningen av ekoprodukter sjönk med åtta procent ifjol

Inflationen har påverkat konsumenternas köpbeteende. Det märks tydligt på ekomarknaden, där försäljningen nu sjunker på den finländska marknaden efter tio års positiv utveckling.