Kommissionen utreder lagringsstöd för griskött

EU-producenterna av griskött har sedan länge krävt EU-medel för privat lagring av griskött. Anledningen är svaga priser i flera viktiga grisproducerande länder. Men kommissionen har ännu inte fattat några beslut.

SLC - 20201214 Ep 108186 B Pbu Tr 015
Parlamentets jordbruksutskott vill ha tullstopp med USA

– Det enda sättet att komma bort från tullarna är att vi inför ett stopp medan förhandlingarna pågår. Jag har fått signaler om att Bidens regering är intresserad av att få bort tullarna, så hoppet finns, berättar Paolo De Castro för Landsbygdens Folk.

SLC - Bayer Basel
Egna aktieägare drar Bayer inför rätta

Den tyska kemikoncernen Bayer har nu också fått problem med sina egna aktieägare hemma i Tyskland. Aktieägarna är missnöjda över kursförluster som en följd av köpet av Monsanto. De anser att Bayer borde ha varnat för riskerna.

SLC - 339514 482114015134365 487739994 O
Australiens nötexport lider av kris med Kina

Australien förlorade under fjolåret mer än femton procent av sin export av nötkött. Det är framför allt den kinesiska marknaden som försvinner. En orsak är stigande priser i Australien, men spänningar i relationerna med Kina försämrar läget ytterligare.

Vietnam aviserar ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.

SLC - Lpx 137459
Överfyllda tyska grisgårdar hoppas på export till Thailand

Tyskland har för första gången fått tillstånd att exportera griskött till ett tredjeland, sedan den afrikanska svinpesten förra hösten påträffades i de östra delarna av landet. Det ger nya förhoppningar för tyska producenter som kämpar med marknadsproblem.

SLC - Sockerbetssnitsel
Sucros och Viljelijän Avena Berner börjar sälja sockerbetssnitsel till nötgårdar

Viljelijän Avena Berner inledde i veckan försäljningen av färsk sockerbetssnitsel till nötgårdar. Samarbetet med Sucros ska garantera tillgången på råvara, vilket gör att producenterna bättre kan planera utfodringen för flera år framåt. Samtidigt vill företagen öka odlingen av sockerbeta i Finland.

Frostnätter minskade Ålands äppelskörd

Bortsett från den minskade äppelskörden, som visade sig först i höst när plockningen hade avslutats, betecknar ÅTH:s vd Tord Sarling marknadsläget som stabilt. En följd av osäkerheten kring pandemin är att priserna på odlade vegetabilier på sex månader stigit med 7,5 procent ute i Europa. I Finland var prisökningen däremot bara 1,5 procent.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.

Coronakrisen rubbar inte de globala agrarmarknaderna

Coronapandemin ska inte jämföras med finanskrisen 2008, som framkallade enorma fluktuationer på marknaderna för jordbruksvaror. Enligt kommissionen finns inga nämnvärda tecken på hotande marknadsstörningar under de närmaste åren.

SLC - Lpx 177145
Matpriserna fortsatte att stiga i december 2020

Priserna på de globala livsmedelsmarknaderna fortsatte att stiga för tredje året i följd under 2020, rapporterar FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Arla förstärker sin nätförsäljning

Den skandinaviska mejerijätten Arla Foods ska bli Europas ledande mejeriaktör på nätet. Beslutet har fattats i samband med nedstängningen under coronakrisen. Förändringen har tvingat Arla att öka försäljningen utanför de fysiska butikerna.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning