Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

Marknadsöversikt: Väderlekssituationen på våren i EU har medfört orosmoment

Under perioden 1 april-14 maj hade det varit varmare än normalt i nästan hela EU, men i norra Sverige och i Finland har det varit kallare än normalt. Torrt väder i södra delarna av EU, Balkan och i Polen medan rikligare nederbörd har noterats i övriga delar av EU, noterar EU:s förvaltningskommittén för spannmål, oljeväxter, ris och socker.

SLC - Jais Valeur 2019
Marknadsöversikt: Danish Crown skär ned och byter företagsledning

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har dragit ned sin produktionskapacitet och stänger slakteriet i Ringsted. Samtidigt avgår koncernens VD Jais Valeur. En bidragande orsak är den tilltagande bristen på slaktgrisar.

SLC - Tullaboratoriet Juni24 Nvk
Tullen hittar ofta rester av bekämpningsmedel i importmat

Tullen övervakar livsmedelssäkerheten, bland annat genom att undersöka rester av bekämpningsmedel i importerade livsmedelsprodukter. Under Tullaboratoriets pressevenemang förra veckans onsdag berättade myndighetens experter om livsmedelstillsynen samt förevisades hur rester av bekämpningsmedel spåras i frukter och bär.

Ökad export av matfågel från EU

Under januari-februari var exporten av fågelkött 16 procent högre i vikt och 6 procent högre i värde än under januari-februari 2023, enligt information från EU:s kommittémöte för animalieprodukter.

Marknadsläget stabiliserar sig och matpriserna sjunker

Jordbruks- och livsmedelsmarknaden håller på att stabilisera sig. Spannmåls- och livsmedelspriserna sjunker och lönsamheten hålls dräglig. Det visar Naturresursinstitutet Lukes nya konjunkturrapport.

Nylands Mat valde ny styrelse och höll öppet hus

Producent- och konsumentmatandelslaget Uudenmaan Ruoka-Nylands Mat hade årsmöte den 17 april och godkände bokslutet för andelslagets första verksamhetsperiod och valde ny styrelse. Andelslaget grundades i oktober 2022.

Australien förbjuder fårexporten till sjöss

Australiens regering förbjuder sjötransporter av levande får. Landets jordbruksminister Murray Watt bekräftade nyligen beslutet, som ska träda i kraft i maj 2028. Fårfarmarna protesterar mot den korta övergångsperioden.

SLC - Jay Joy53
Listeria upptäcktes i franska veganostar

Vegan ostersättning rekommenderas ofta som alternativ till ost på råmjölk för personer med höjd risk för listeriosinfektioner. Nyligen har emellertid flera fall av listerios också påträffats i veganska ostprodukter med allvarliga följder.

Saaristo ersätter Brandt i Metsäliittos förvaltningsråd

På andelslaget Metsäliittos förvaltningsråds möte den 25 april valdes Stefan Saaristo in som ny medlem i stället för Mats Brandt.

SLC - Myriameat Laborfleisch 48132900
Tyska forskare lanserar ”äkta” griskött utan slakt

Ett tyskt uppstartföretag inom biotechbranschen lanserar en ”äkta” grisfilé som i sin helhet produceras i celler utan tillsats av vare sig soja eller andra ingredienser i en slaktfri produktionskedja. Men en introduktion på marknaden torde dröja ett bra tag till.

Marknadsöversikten: Kall vår påverkar odlingen i norr negativt

Under perioden mars-april hade det varit varmare än normalt i nästan hela EU och tillsammans med god tillgång på vatten har detta gynnat höstsådda grödor. Vädret under denna period var också fördelaktigt för vårsådden i delar av EU, framkom det under EU:s senaste expert- och kommittémöte för spannmål, oljeväxter, proteingrödor, ris, socker, olivolja.