Gödselkoncernen Yara gjorde miljardresultat

Den norska gödselkoncernen Yara förbättrade sitt resultat över trefalt under årets första kvartal i jämförelse med fjolåret.

IGC kalkylerar med normal spannmålsskörd

Det internationella spannmålsrådet IGC räknar i sin senaste prognos inte med några dramatiska förskjutningar i produktionen.

SLC - Markus Lahtinen
Markus Lahtinen: Ukrainakrigets ekonomiska effekter knäcker Ryssland och utmanar Europa

Ekonomiexperten Markus Lahtinen redogjorde under SLC-fullmäktiges vårmöte för Ukrainakrigets ekonomiska konsekvenser.

SLC - Pooot4
Också potatisodlarna måste kompenseras för stigande kostnader

Långa avtal med handeln är också ett gissel för potatisodlarna, som trots brist inte får ut ett tillräckligt högt producentpris. Med tanke på de stigande kostnaderna behövs kompensation från marknaden nu.

Valio säljer sin ryska verksamhet

Valio säljer sin verksamhet i Ryssland till det ryska livsmedelsföretaget Velkom Group.

FAO:s matprisindex steg till alla tiders högsta nivå

Kriget i Ukraina pressar rejält upp de internationella matpriserna. Det märker alla konsumenter, men trenden bekräftas nu officiellt av FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Ukraina vill exportera vete via baltiska hamnar

Ukraina vill utvidga järnvägstransporterna med tanke på spannmålsexporten, men logistiken är ett nålsöga.

SLC - Dsc02604
Rekordresultat för Ålandsmejeriet väcker optimism trots hotbilderna

Ålands Centralandelslag ÅCA redovisar för 2021 sitt bästa resultat sedan mjölkkrisen 2014.

Ungern får inte reglera sin export av spannmål

EU-kommissionen kräver att Ungern drar tillbaka restriktionerna för spannmålsexporten.

SLC - Mats Nylund 2020 4
Nylund: Ingrip i handelns lagliga inköpskarteller!


SLC:s ordförande Mats Nylund kräver att myndigheterna ingriper mot centraliserade och i lag sanktionerade inköpskarteller som de två stora handelskedjorna upprätthåller och som förvränger marknaden.

SLC - Pellets Www Manoftaste De 16112533681 Af0938F42C O
Den inhemska produktionen av träpellets ökade 2021

År 2021 tillverkades sammanlagt 365.000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets till Finland var den största någonsin, medan exporten stod för en av de lägsta noteringarna så länge statistiken har förts. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets senaste Träpellets-statistik.

SLC - Metsateollisuustuotteiden Vienti 2021 Ennakko Sv
Kartong blev skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Enligt de preliminära uppgifterna för 2021 var exportvärdet för skogsindustriprodukter drygt 13 miljarder euro. Efterfrågan och priset på sågade trävaror i världen har ökat, vilket gjorde att trävaruindustrins andel av exportvärdet ökade till 29 procent av skogsindustrins export. Till Finland importerades 13 miljoner kubikmeter rundvirke och träavfall, varav drygt hälften var massaved, uppger Naturresursinstitutet.