EU-länder sölar med lag mot ojusta metoder

Direktivet mot ojusta affärsmetoder mot små och medelstora aktörer godkändes av EU redan 2019. Men tolv medlemsländer sölar ännu med tillämpningen i sin lagstiftning.

SLC - Vilsack
EU och USA förhandlar om bättre agrarrelationer

USA bemödar sig om förbättrade agrara handelsrelationer med EU. Än så länge har de konkreta resultaten uteblivit.

SLC - Spannmalsprognos
Spannmålsskörden blir svagare än genomsnittet

Enligt Naturresursinstitutets senaste prognos kommer spannmålsskörden i Finland att uppgå till 3,1 miljarder kilo.

Yara köper Ecolan

Yara Suomi Oy köper Ecolan Oy, som tillverkar återvunnen gödsel.

Atria utvidgar solparken i Nurmo

Atria utvidgar solparken i samband med sin anläggning i Nurmo.

Atria utvidgar solparken i Nurmo

Atria bygger ut: solparken i Nurmo får nästan fördubblad effekt.

SLC - Virke1
God efterfrågan sporrar virkeshandeln

LF ställde tre frågor kring virkesmarknaden åt två ledande tjänstemän.

Berners köp av Belor Agro godkänt av KKV

Berners köp av Belor Agro godkändes av Konkurrens- och konsumentverket KKV.

Kronos fick nya ägare

Kronobyföretaget Wikar Oy Ab har nya ägare. Wikar Oy Ab tillverkar i dag skogsmaskiner, slyröjare och spadrotorharvar under varumärket Kronos. Köpare är placeringsbolaget Myro Equity Ab.

SLC - S J4 A6873
Bred kampanj lanserades för inhemska frilandsgrönsaker

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt potatis- och frilandsgrönsaksodlare har inlett en kampanj i samarbete med K-gruppen, S-gruppen, Lidl, Tuoreverkko och Ålands trädgårdshall för att öka användningen och uppskattningen av inhemska frilandsgrönsaker.

SLC - Salzburg Milch Zentrale 2017 300Dpi
Österrikisk mejerikoncern lamslogs av hackerangrepp

Österrikes tredje största mejerikoncern SalzburgMilch har lamslagits av ett allvarligt och långvarigt cyberangrepp. Okända hacker ändrade lösenorden till samtliga it-system med påföljden att alla produktions- och lagerfunktioner stängdes av.

SLC - Agg
Konsumtionen av ägg ökade ifjol

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 144 kilo flytande mjölkprodukter, 79 kilo kött, 81 kilo spannmål, 12 kilo hönsägg, 15 kilo för fisk- och, 65 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om näringsbalansen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning