SLC - Spanmmalskvalitet Sep23 Ct
Statistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

Kvaliteten på spannmålsskörden 2023 försvagades av rödmögel och axgroning. Mycket av det DON-mögelgift som rödmögel producerar uppmättes i höstens spannmålsskörd.

Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

Marknadsöversikt: Sämre resultat för Arla 2023 trots starkt andra halvår

Efter en tuff start på året vände Arlas siffror till tillväxt under andra halvan av 2023. Den starka avslutningen gör det möjligt för styrelsen att föreslå en högre efterlikvid till Arlabönderna än förväntat – totalt 270 miljoner euro för helåret, uppger koncernen i ett pressmeddelande.

Marknadsöversikt: Mjölkproduktionen i Finland sjönk något ifjol

Mjölkproduktionen minskade förra året med knappt 1 procent till 2.174 miljoner liter, meddelar Naturresursinstitutet.

SLC - Friesland Campina Annual Report 2023
Marknadsöversikt: Holländsk mejerijätte ska räddas ur krisen

Den holländska mejerikoncernen FrieslandCampina har hamnat i en djup kris. Det senaste året förlorade kooperativet mer än 500 mjölkbönder. De återstående 9.400 medlemmarna måste tumma på sina ersättningar.

Marknadsöversikt: Skörden och ekoskörden 2023

Enligt Naturresursinstitutets skördestatistik uppgick spannmålsskörden år 2023 till cirka tre miljarder kilogram, vilket var 16 procent mindre än tioårsmedelvärdet. Detta berodde mest på minskningen av kornskörden. Den ekologiska spannmålsskörden var cirka 142 miljoner kilo, motsvarande cirka 5 procent av den totala spannmålsskörden.

SLC - Slc Potatis Utskott 2
SLC:s potatisutskott vill se ett högre producentpris på potatis

SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors förra veckan. Marknadssituationen upprör odlarna och producentpriset i Finland är nu lägst i Europa.

SLC - 20230503 Jaakkola 79
Att odla förlust är ingen bra idé

Marknaden fungerar, men för många månskensodlare ointresserade av att göra lönsamhetskalkyler skapar dåliga priser. Om verksamheten inte kan göras lönsam skall odlaren låta bli att så eller sätta lapp på luckan. Detta var Timo Jaakkolas hårda budskap under VYR:s odlarseminarium i Tavastehus.

SLC - Img 6372
Marknadsöversikt: Antalet åkerköp ökade men medianpriset sjönk under 2023

Under fjolåret gjordes totalt cirka 720 köp av åkerområde som endast omfattar åker och är större än 2 hektar. Detta är 7 procent mer än år 2022. Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter.

Marknadsöversikt: Yaras resultat kollapsade

Det norska gödselbolaget Yaras intäkter rasade markant under fjolåret. Det framkommer av bolagets fjärde kvartalsrapport för år 2023.

Marknadsöversikt: Raisio förbättrade sin lönsamhet och expanderar till Nederländerna och Belgien

Livsmedelsbolaget Raisios omsättning 2023 uppgick till 219,5 miljoner euro och hölls därmed på samma nivå som 2022 då bolaget omsatte 220,8 miljoner euro. Lönsamheten förbättrades dock från 18,4 till 22,7 miljoner euro.

Marknadsöversikt: Lantmännen uppvisade starkt resultat

Lantmännens resultat för 2023 uppgår till 2.462 miljoner kronor (ca 220 miljoner euro), vilket ligger nära år 2022 rekordresultat på 2.536 miljoner kronor.