SLC - Nng6
Import och coronan kastar en skugga över grönsaksbranschens framtiden

Konsumtionen av färska grönsaker minskade enligt Naturresursinstitutet (Luke) från 66 kilogram till 64 kilogram per person och konsumtionen av färsk frukt (exklusive citrusfrukter) minskade från 66 kilogram till 65 kilogram under åren 2019-2020. Statistiken väcker frågor om vad som har hänt i den verkliga konsumtionen.

SLC - Svin9
Lantbrukssällskapet varnar för en kostnadskris

På ett år har produktionskostnaderna skjutit i höjden för husdjursproducenterna. De som drabbas värst är slaktsvinproducenter som köper in mycket foder. Läget är oroväckande, säger Christoffer Ingo, ekonomirådgivare på Proagria Lantbrukssällskapet.

SLC - Lpx 121889
EU stärker positionen som global matexportör

EU stärkte under fjolåret sin position som världsledande exportör av jordbruksprodukter. Parallellt steg EU till världens tredje största importör av livsmedel efter USA och Kina, rapporterar EU-kommissionen.

SLC - Seesaminsiemenia Tutkittavana Tulli Aku Hayrynen
Tullen hittade förbjuden etylenoxid i flera livsmedel

Tullen har vid sin livsmedelstillsyn hittat etylenoxid i flera livsmedel sedan slutet av förra året. Observationerna av detta hälsofarliga ämne ökade i EU-området år 2020, varefter Tullen började övervaka halterna i importerade livsmedel.

SLC - B67795B45C7F0C0C Org
Lantmännen satsar på hållbar rågodling

Lantmännenföretagen Vaasan, Lantmännen Agro, Lantmännen Unibake Finland och Lantmännen Cerealia Finland förenar sina krafter i ett samarbete som omfattar hela värdekedjan, odlingsprogrammet Klimat & Natur.

Livsmedelsmarknadsombudet gav rekommendation om avslutande av avtal

Den här rekommendationen från Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska styra aktörerna inom livsmedelskedjan när avtal förhandlas fram.

SLC - Field 2513272 1920
Priserna på livsmedel stiger igen globalt

Priserna på globala baslivsmedel har igen börjat stiga efter en kort paus på två månader. Matpriserna i FAO:s standardmatkorg steg i augusti med 3,1 procent. Mest steg priserna på spannmål, växtoljor och socker.

SLC - Canada Harvest Dan Loran Gv Z Eueux Lu Unsplash
IGC sänker utsikterna för spannmålsskörden

Det internationella spannmålsrådet International Grains Council (IGC) har sänkt sin globala spannmålsprognos för det innevarande skördeåret 2021-22. Utsikterna för Kanada, USA och Ryssland har försämrats.

SLC - 2015 10 07 Metsafibre Kemi Aerial
Metsäliitto och Atria visade vägen bland de kooperativa företagen

Trots osäkra tider har andelslag ägda av finländare tilltro till framtiden. De tio största andelslagens summerade omsättning var år 2020 nära 25 miljarder euro. Jämfört med föregående år sjönk den med cirka en procent.

Nytt verktyg bedömer klimatåtgärder på gården

Jordbrukaren är beroende av klimatet och klimatet behöver jordbrukaren. Danska forskare utvecklar därför ett mobilt IT-verktyg som beräknar gårdens klimatavtryck. Det ska underlätta bedömningen av klimatåtgärder på ort och ställe.

Ny biopanna i Godby och full fart på sågarna

Ålands Skogsindustrier Ab har investerat ca 3,5 miljoner euro i en ny biopanna som förser norra Ålands tätort Godby med fjärrvärme och bolagets virkestorkar med värme.

Specialbeställda brädor för ÅTH:s nya löklådor

Bristen på sågade varor har under våren och sommaren varit så stor på Åland att varken Ålands Skogsindustriers två sågar eller byggvaruhusen som importerar virke till Åland har kunnat svara på efterfrågan.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning