SLC - Sprang1
Odlade tickor ger nya inkomster

Sprängticka och lackticka är svampar som kan ge en rejäl tillskottsinkomst i skogar där avkastningen annars skulle vara låg. Sprängtickan växer på levande träd, medan lacktickan växer på stubbar eller döda träd. Företaget Kääpä Forest söker nu flera odlare som vill ge sig in i branschen.

EU-kommissionen vill rädda Mercosur

EU:s frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur har mot förmodan ännu inte strandat. Enligt handelskommissionär Valdis Dombrowskis pågår diskussioner som syftar till att rädda överenskommelsen.

HKScan går helt över till återvinningsbara förpackningar senast 2025

HKScan kommer göra sina förpackningar ännu mer hållbara: samtliga förpackningar skall vara återvinningsbara senast 2025.

Bra åländsk äppelskörd men ändå inget rekord

Åland har igen fått en bra äppelskörd, men enligt Ålands Trädgårdshall ÅTH:s vd Tord Sarling blir den inte riktigt lika stor som i fjol när den steg till över 6.000 ton.

SLC - Virkeshandel Host
Stor regional variation inom virkeshandeln

Virkeshandeln har varit relativt livlig områdesvis i år. Men den minskade efterfrågan på fin- och tryckpapper och coronaviruspandemin oroar tre ledande tjänstemän.

Kina upptäckte virus i nötkött från Brasilien

Den kinesiska tullen uppger att nukleinsyra från coronavirus har påträffats i ett parti fruset nötkött som har importerats från Brasilien. Köttets leverantör Minerva i Sao Paulo spärrades för en vecka på grund av upptäckten, skriver tyska Agrarzeitung.

SLC - Bioceres Trigo Hb4
Argentina beviljar tillstånd för genmodifierad vetesort

Argentina har som första land i världen beviljat odlingstillstånd för ett genmodifierat vete. Till skillnad från gensaxen har den torkresistenta vetesorten HB4 utvecklats med klassisk GMO-teknik. Detta kan medföra problem för exporten.

Österbottnisk duo leder Ålandsmejeriet

Den 6 oktober tillträdde André Måsabacka som produktionschef för Ålandsmejeriet.

SLC - Img 0343 Bund
ASF pressar hårt på Tysklands östgräns

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig längs den tyska östgränsen mot Polen. I början av veckan hade enligt officiella siffror 55 döda vildsvin påträffats. Dessutom har en vildsvinskoloni siktats på en ö i gränsfloden Oder.

SLC - Lpx 162593
FAO-matprisindexet steg igen i september

FAO:s internationella prisindex för livsmedel fortsatte att stiga i september, för den fjärde månaden i följd. Priserna på spannmål och växtoljor steg, medan mjölkprodukterna förblev stabila. Priserna på socker och kött föll något.

SLC - 4856157377 E7Fddc6Bae O
Subway får inte kalla sitt bröd för bröd

Den amerikanska snabbmatskedjan Subway har ett problem, åtminstone i Irland. Där ha den högsta domstolen fastställt att Subways bröd inte längre får kallas bröd. Brödprodukterna innehåller för mycket socker.

SLC - Gronpris1
Låga priser pressar grönsakssektorn

Coronaviruset har bidragit till ökad konsumentefterfråga på grönsaker. Men trots både ökad produktion och försäljning kommer 2020 att bli ett svagt år prismässigt för Närpes Grönsaker. Prisbilden har under året varit väldigt utmanande på flertalet produkter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning