SLC - Obottenrag 1 B Webben
Övervintringen har lyckats bra så här långt i Österbotten

För spannmålsodlare som sått höstgrödor står den mest kritiska perioden bakom hörnet. Nu hoppas vi på gynnsamt väder under våren, säger Tommy Hägglund, som har sått hybridråg i Övermark. Om sortlistor för spannmål, oljeväxter, ärter, bondböna och vallväxter kan du läsa i veckans Vårbrukstemanummer. Och mycket annat förstås.

SLC - Kommentaren Tabell
Kommentaren: Spannmålsbalansen inverkar på prisbildningen

Finlands spannmålsbalans borde vara intressant läsning för varje spannmålsodlare i Finland och ge anledning till viktiga reflektioner. I grund och botten är det ju utbud och efterfrågan av spannmål som sätter prisnivån på vårt spannmål, påpekar SLC:s ombudsman Rikard Korkman.

SLC - Slafastpriset 1 B Webben
Slog fast spannmålspriset på viljatori.fi – och fick mer betalt

De flesta jordbrukare säljer skörden på hösten eller lagrar den och gör affär senare. Men det går också att slå fast priserna genom avtal innan skörden är bärgad. Det gjorde Jan-Anders Lindfors och fick ett betydligt högre pris.

SLC - Bekampningoljevaxter Webben
Oljeväxtodlingen utmanande på grund av skadedjur

Oljeväxtodlingen är utmanande med tanke på skadegörare och många odlare vill inte odla oljeväxter om det inte finns tillgång till effektivt betat utsäde.

SLC - Cemagro120320
SLC Nylands spannmålsutskott: Konkurrens behövs på gödselmarknaden

SLC Nylands spannmålsutskott diskuterade gödselmarknadsfrågor då utskottet förra veckan besökte Cemagro i Lojo.

SLC - Ekoaboland 1 B Webben
Höstgrödorna i Sjölax ser lovande ut

Jordytan är visserligen igenslammad och de glupska gässen har anlänt tidigt. Men vattnet har inte lagt sig på åkrarna, och det är trots allt växtsäsongen som avgör skörden, säger ekoodlaren Christer Jägerskiöld i Kimito.

SLC - Precision1
Precisionsodling blir allt viktigare för växtodlarna

Turun Konekeskus är ett inhemskt familjeföretag inom maskinhandeln som vuxit rejält under de senaste åren. Nu vill man profilera sig inom precisionsodling.

SLC - Ekosorter 1 Webben
NSL och Projekt EkoNu: Ekologiska sortförsök 2019

Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.

SLC - Varvete Kruunu 3 Webben
Alli och Leijona nya vårvetesorter

De nya sorterna på sortlistan för vårveten hör alla till vårvetets huvudtyp, som har en proteinhalt på 12-14 procent. Odlingsarealen av vårvete år 2019 var 166.104 hektar. De mest odlade sorterna var Quarna med 14 procent, KWS Mistral med 12 procent och Demonstrant med 10 procent av arealen.

SLC - Korn A Webben
Flera nya kornsorter i förteckningen

År 2020 upptogs tre tvåradiga och fem flerradiga kornsorter i sortförteckningen.

SLC - Havre Karnor Webben
Havrearealen sjönk för andra året i rad

Odlingsarealen för havre har sjunkit under de två senaste åren, trots att konsumenternas intresse för havrebaserade livsmedel fortfarande ser ut att öka. De fyra hälsopåståendena för havre som godkänts av EFSA Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har säkert inverkat på intresset. Av den inhemska havreskörden används idag dock bara en tredjedel av livsmedelsindustrin. Odlingsarealen år 2019 uppgick till ungefär 319.300 hektar.

SLC - Arter Rokka 1 Webben
Tre nya ärtsorter i förteckningen

År 2019 odlades mat- och foderärter i rena bestånd på 13.761 hektar och i blandbestånd på 9.914 hektar. På gårdar i Egentliga Finland och Nyland odlades inemot hälften av arealen som ärter i rena bestånd och i Österbotten odlades 69 procent av ärtarealen som ärter i blandbestånd.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning