SLC - Framtid
Skogsbruket i skärgården går bra – men debatten om skogen oroar

Skogsbruket fungerar bra i dag, inte bara på fastlandet utan också i skärgården.

Skogskultur premierade

Föreningen för Skogskulturs informationspris år 2022 går till Lars-Åke ”Laska” Ekman. Ekman, som arbetar på Finlands skogscentral, mottog informationspriset på förra veckan i samband med föreningens sommarexkursion.

Kommentaren: Importstoppet är en möjlighet för skogsvården

Vi kan se importstoppet av virke som en möjlighet att förbättra våra egna skogars skick, påpekar Tage Fredriksson, branschchef på Bioenergi rf.

EU-utskott vill omklassifiera biomassan som icke-förnybar energi

Som en pik i det pågående geopolitiska virrvarret beslöt EU-parlamentets miljöutskott nyligen att omklassifiera biomassa, eller ”primära skogsbränslen”, som icke-förnybar energi.

SLC - Skogsvag
Nytt projekt skall kartlägga skogsbilvägarnas skick

Skogsbilvägarna är livsviktiga för Finlands ekonomi, men deras skick har länge varit ovisst. I sommar startas ett nytt projekt som skall kartlägga det privata vägnätverket. Projektet är av stor betydelse med tanke på energiomställningen och självförsörjningen.

SLC - Mickelso 1 Webben
Ökad efterfrågan på tallplantor efter granbarkborrens angrepp

De stora skador som granbarkborren åsamkat skogsbruket i mellersta och södra Sverige har skapat en växande efterfrågan på tallplantor. – Förr dominerade granen med närmare 70 procent, men i år är det cirka 60-40 till tallens fördel, berättar Niclas Lindholm, som driver Mickelsö handelsträdgårds plantskola i skärgårdskommunen Vårdö på Åland.

Granbarkborrarna har åter svärmat på Åland

Granbarkborrens svärmning började i år på Åland under vecka 20, vilket var en vecka senare än i fjol.

Skogscentralen kartlägger skog

Finlands skogscentral inventerar skog under hela sommaren i Vörå, Nykarleby, Perdersöre och Kauhava.

SLC - Rojning 1 D Webben
Metsä Group har kampanj för plantskogsröjning

Har du inte genomfört plantskogsröjningen ännu? Då ska du passa på nu när Metsä Group genomför en kampanj till rabatterat pris för åtgärden. Den första röjningen är mycket viktig för den fortsatta tillväxten.

SLC - Ffdskog1
Varför har vi inte lyckats stoppa avskogningen?

Jordbruk och livsmedelsproduktion, som till största delen gynnar den västerländska konsumtionen, orsakar massiv avskogning i tropiska länder. Skogsskövling hotar naturliga ekosystem och gör det svårare att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarna. Trots internationella politiska initiativ och frivilliga certifieringssystem har problemet med global avskogning inte kunnat lösas.

SLC - Ffd Tiina Huvio
Tiina Huvio ny verksamhetsledare för FFD

Tiina Huvio har utnämnts till ny verksamhetsledare för Food and Forest Development Finland (FFD).

SLC - Planterare 1 A Webben
Unga krafter utför planteringar i Närpesområdet

I början av maj tog planteringsarbetet fart. En av de som är i full gång med att utföra planteringar är skogsserviceföretagaren Mats Nordin i Närpes. Han har också med sig sonen Alvin och några av hans vänner som tycker om arbetet som ger både inkomster och motion. Läs mer om skogsbruk i fredagens Skogstema!