SLC - J Fastighetsskattestod 23
Jordbrukets deklaration

Deklarationsarbetet inleds naturligast genom att anteckna jordbrukets inkomster och utgifter på sida 1 och 2 i blankett 2. Här följer några aktuella kommentarer om vissa enskilda skattepunkter.

SLC - Jordbruksbil I Egen Anvandn 23
Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till dekorationer, plogkäppar och dylikt räknas även de som skogens kapitalinkomst. Förädlade skogsprodukter och hyror för skogsmark utgör däremot jordbrukets inkomst.

SLC - Mervardesskatt Ho Foder
Mervärdesskattedeklaration

Mervärdesskatten skall redovisas enligt anvisningarna på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. De efterfrågade mervärdesskatteuppgifterna är samma som tidigare år.

SLC - Skattebj Inlamningsdatum 28 2 2023
Deklarationsråd i veckans LF

Trots det turbulenta världsläget är det igen dags att fundera på jord- och skogsbrukets deklarationer. De stora dragen är lika som förut, men det finns tre nyheter att notera. Årets deklarationsexempel i fredagens temanummer är ett informationspaket av samma format som tidigare år.

SLC - Naturskydd
Riksdagen godkände naturvårdslagens innehåll – ”informativa” paragrafer faller bort

Riksdagen godkände innehållet i naturvårdslagen i onsdags. Beredningen av den nya lagen har dock skapat mycket huvudbry och lett till en regeringskris. I offentligheten har opinionen bildats på politiskt färgade grunder och handlat om regeringens spelregler, en tjänstemans beräkningar och en lag som ”urvattnats”. I verkligheten har lagförslaget plågats av otydligheter och osämja från första början.

SLC - Kirjanpainajan Iskeymia Tuulenkaadossa Markus Melin Tiina Ylioja
Räkna med tilltagande skador av granbarkborre

På senare år har skadorna av granbarkborre ökat i omfattning i de finländska skogarna. Om största delen av de granbarkborrar som utvecklats i år lyckas övervintra och det blir en het sommar igen nästa år kommer insektsskadorna att öka ytterligare i skogarna, påpekar Finlands skogscentral.

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet.

Flygekorrar syns nu i MinSkog.fi

I november uppdaterade Finlands skogscentral tjänsten MinSkog.fi med flygekorrsobservationer som bekräftats av myndigheterna.

SLC - Into The Woods 2 Webben
Leder Bauhaus-projektet in EU i de finska skogarna?

Ett nytt europeiskt Bauhaus-projekt skall utreda skogens förutsättningar för att skapa hållbara och inkluderande urbana miljöer. När initiativtagarna till projektet nyligen samlades i Finlands Naturcentrum Haltia haglade lovorden och skogsskämten, medan EU-kommissionens ordförande försökte tona ned restaureringsförordningens konsekvenser för Finland.

SLC - Viktor Harvio
Kommentaren: Ett omtumlande skogsår ligger snart bakom oss

Året 2022 har bevisat att skog är en mycket spännande förmögenhetsform där både marknad och politik har bjudit på överraskande händelser och vändningar, konstaterar Viktor Harvio, skogsombudsman för SLC.

SLC - Woodtogas 1 Webben
Mångsidig anläggning gör både biokol och gas

På Västankvarn i Ingå håller en mångsidig anläggning för tillverkning av biokol, gas och varför inte elektricitet på att ta form. Råvaran är träflis. Det är frågan om en pilotanläggning som byggs av Fredrik Ek och Ott Pärtel inom ramen för utvecklingsprojektet Wood2biogas.

SLC - Ligninbatterier 1 B Webben
Stora Enso använder träråvara till litiumbatterier

En betydande del av kolavtrycket vid tillverkningen av elbilar kommer från framställningen av bilarnas litiumbatterier. Förutom i elbilar används litiumbatterier också i de flesta moderna laddningsbara elapparater – från mobiltelefoner till skruvdragare. Tillverkningen av litiumbatterier förknippas ofta med de mer eller mindre sällsynta metaller som används vid produktionen. Förutom litium behövs det nickel, kobolt, koppar, mangan, och aluminium. Det som det talas mindre om är att anoden i batterierna tillverkas av kol – och det inte vilken kol som helst.