SLC - Pefc Spartrad
PEFC-kriteriernas revidering förhoppningsvis snart klar

Revideringsprocessen för PEFC-certifieringens kriterier ser äntligen ut att närma sig mål. Henrik Holmberg, utvecklingschef vid Södra Skogsreviret, redogör för de största praktiska förändringarna för skogsägaren.

SLC - 29453708475 6Cd6B85B09 O
Små sorkpopulationer i största delen av Finland

Enligt Naturresursinstitutets uppföljning är det i största delen av landet glest med sorkar efter vintern. I de västra delarna av landet fanns det måttligt med sorkar våren 2021, vilket indikerar stora sorkpopulationer i höst. I östra och södra Finland förväntas populationerna öka något under sommaren. I norra Finland finns sparsamt med sorkar.

SLC - Sommarjobbare 2 B Webben
Konkurrens om blivande skogsbruksingenjörer

Intresset för skogsutbildningar har minskat de senaste åren. Därför har också konkurrensen om de som går dessa utbildningar hårdnat. När blivande kompetens hittas gäller det att slå till – som för Skogsvårdsföreningen Österbotten som nyligen knöt till sig Erik Sandvik.

SLC - Torvmark
Hållbar lösning för vård av torvmarksskog tar form

Många skogsägare funderar nu på samma sak: hur driva virket i en torvmarksskog så att det är ekonomiskt lönsamt och på alla sätt hållbart? Svar på denna fråga ger klimatåtgärdsprogrammet ”Fånga kolet” som startats av jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Aland Anders 1 B Webben
Anders hoppas på nystart efter Alfridas härjningar

Två tredjedelar av sitt liv har Anders Nordqvist, 45, i Saltvik Haga haft skogen som arbetsplats. Under många år har han också suttit i styrelsen för Ålands Skogsvårdsförening som nyligen hotade med virkesbojkott om inte åländska virkesuppköpare höjer sina priser.

SLC - Virke1
God efterfrågan sporrar virkeshandeln

LF ställde tre frågor kring virkesmarknaden åt två ledande tjänstemän.

SLC - Rojning
Mindre kemera-medel för slyröjning har använts i år

Sedan början av året har 9,9 miljoner euro betalats i kemera-stöd för skogsvårdsarbete till skogsägare. Det är nästan en femtedel mindre än under motsvarande tid i fjol, uppger Finlands skogscentral.

Stormen Paula orsakade miljonskador

På årets längsta dag, den 22 juni, slog stormen Paula till och fällde större mängder skog i Koillismaa i Norra Österbotten. Ungefär en miljon kubikmeter virke skadades, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Kronos Kargo 121
Kronos lanserar ny skogsvagn

Den nya skogsvagnsserien KARGO är Kronobyföretaget Wikars mest flexibla vagn som ska passa bra även i krävande förhållanden.

SLC - Arvids Partor 8 B Webben
Än dunkar pärthyveln taktfast hemma hos Arvid

Pärthyvling är ett hantverk som allt färre utövar. En av de få – eller kanske rentav den ende kvarvarande – som ännu hyvlar pärtor på traditionellt vis är Arvid Lindqvist i Nojärv i Närpes. Läs mer i fredagens Skogsägar-tema!

SLC - Mickels Fsc 7 A Webben
Mickel Nyström i Korpo satsade på FSC-certifiering

Landsbygdsföretagaren Mickel Nyström på Strömma gård i Korpo har låtit FSC-certifiera sin skog. Han har från första början haft en klar plan för hur han vill sköta skogen och kommit fram till att FSC-certifieringen passar bra in i det skogsbruk han bedriver. Läs mer i veckans Skogstema!

SLC - Planterare 3 C Webben
Han planterar både tall och gran för att få mera blandskog

Många skogsägare låter ett skogsbolag eller en skogsvårdsförening sköta planteringen. Men en som tycker om att utföra det momentet själv är Kent Lönnqvist i Närpes. Numera satsar han också på att plantera både gran och tall för att få mera blandskog.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning