SLC - Deklaration1
Deklarationsråd 2020

Nu är det igen dags att fundera på jord- och skogsbrukets deklarationer. På det stora hela är mycket som förut vad gäller regler och deklarationsblanketter, men några nyheter är värda att notera. Läs mer i LF:s deklarationstema som sammanställts av Annika Nystén och Peter Österman, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

SLC - Deklaration10
Mervärdesskattedeklaration

Mervärdesskatten skall redovisas enligt anvisningarna på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. De efterfrågade mervärdesskatteuppgifterna är samma som tidigare år, fastän blanketten fick en förnyad layout 2019.

SLC - Deklaration9
Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till dekorationer, plogkäppar och dylikt räknas även de som skogens kapitalinkomst. Förädlade skogsprodukter och hyror för skogsmark utgör däremot jordbrukets inkomst.

SLC - Deklaration5
Jordbrukets deklaration

Deklarationsarbetet inleds naturligast genom att anteckna jordbrukets inkomster och utgifter på sida 1 och 2 i blankett 2.

SLC - Vinterstamplingar 1 A Webben
Nyland anpassar sig till ännu en utdragen höst

Ännu en varm höst i raden gör att det nyländska skogsbruket får anpassa sig till mjuka marker och osäkra arbetsförhållanden. Inte ens en plötslig vinter skulle lösa hela pusslet för skogssidan, berättar Johan Korenius, skogskundansvarig vid UPM.

SLC - Wik Portin
Kommentaren: Skogsprogram och andra program

I början av december kunde vi äntligen offentliggöra de regionala skogsprogrammen för 2021-2025. I ett nära samarbete med olika skogliga organisationer, företag och myndigheter har landskapens skogsråd tillsammans med Skogscentralens personal utarbetat programmen, noterar Karen Wik-Portin, regiondirektör vid Finlands skogscentral.

SLC - Sprogram2
Regionala skogsprogram klara – skogen ska användas mångsidigt och hållbart

De regionala skogsprogrammen för åren 2021-2025 är klara. De nya skogsprogrammen uppmuntrar till aktiv skötsel och användning av skogen och tryggande av den biologiska mångfalden, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Rojare 1 A Webben
Röjning nödvändig för att optimera tillväxten

Kent Stenman i Purmo är en självverksam skogsägare som utför alla röjningar på egen hand. Det gör han för att optimera tillväxten och producera så mycket virke som möjligt. Röjningarna bör utföras vid rätt tidpunkt, säger han.

SLC - Linginvagar A Webben
Lignin kan ge grusvägen ett längre liv

YIT har i höst inlett ett projekt, där man testar ett ligninbaserat bindemedel på grusvägar. Bindemedlet förstärker grusvägen och kan möjligen bli ett miljövänligare alternativ till asfalt.

Skogsvägar ska byggas omsorgsfullt – och servas!

Finlands skogscentral granskar varje år skogsvägar som byggts eller grundförbättrats med statligt Kemera-stöd. Ofta är vändplatserna på nya och grundförbättrade skogsvägar för små, och det förekommer brister i grusningen.

SLC - Alandskt Timmer 1 B Webben
Växande sug efter åländskt timmer

Nästan två år har de två åländska skogsbolagen varit inriktade på att reda upp efter stormen Alfridas våldsamma förödelse i de åländska skogarna. Men nu börjar de enligt Ålands Skogsindustrier skogschef Oskar Qvarnström komma ”tillbaka i vanliga rutiner”.

SLC - Nyfmge
Lindgren-Slotte en av de nya i skogsvårdsföreningarnas fullmäktigen

Mycket glädjande. Så beskriver Anne Lindgren-Slotte beskedet att hon invaldes i Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktige. Nu vill hon lära sig mera om organisationen och på sikt vara med och påverka.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning