SLC - Energiavverkningar 3 Webben
Nu borde det löna sig att energiavverka

Finland importerar inte längre energivirke österifrån. Ännu i fjol användes 9,4 miljoner kubikmeter skogsflis i Finland, varav 1,5 miljoner kom från Ryssland. Nu finns det alltså efterfrågan på energivirke, och priset är redan på en högre nivå än i början på året.

SLC - Rojning 1 A Webben
Allt vanligare att låta företag sköta röjningsarbetet i skogen

Röjning av ungskog är en viktig del av skogsvården för att man ska få bästa möjliga avkastning ur skogen. Röjningsarbetet kostar en hel del, men trots det är det få skogsägare som väljer att röja sin skog själva.

SLC - Kolumn Fredriksson Webben
Kommentaren: Het efterfråga på skogsbränsle - men nästa vinter kan bli knepigare

Vi har som bekant på riksnivå över en miljon unga gallringsskogar som är sena och som kan gallras både med tanke på energived och massaved. Vintern 2023-24 kan i varje fall bli knepigare än kommande vinter. Stödsystemet för uttag av energived byts ut med delvis nya villkor som inte är kända, påpekar Tage Fredriksson, branschchef, Bioenergi rf.

SLC - Pefc Img 6041
Skolningar i terrängen lyfter fram den nya PEFC-certifieringen

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson poängterar vikten av att skogsägarna blir medvetna om de nya regleringarna främst gällande naturvårdsträd och död ved.

SLC - Granbarkborren 1 Webben
Det lönar sig att kolla granskogen för barkborrar

På grund av den torra sommaren har granbarkborren synts till på en del håll, bland annat i södra Finland. Det kanske är en god idé för skogsägarna att kolla sina granbestånd, i synnerhet om det finns sparskog med gamla granar.

SLC - Kartong 966B1041160D1158 Org
Metsä Board inleder planeringen av ny falskartongfabrik i Kaskö

Metsä Board, som är en del av Metsä Group, kommer att inleda planeringen av en ny falskartongfabrik i Kaskö.

SLC - Lic2
Stor minskning av licenser för älg i Kust-Österbotten

Till årets älgjakt har det i Kust-Österbotten beviljats 1.490 licenser. Det är en minskning med 500 från i fjol. Störst är minskningen i Karlebynejden och det aktualiserar igen målen för älgtätheten som enligt ÖSP fortsättningsvis är för höga.

SLC - Baver6
Bävrar skapar huvudbry i Sydösterbotten

De är duktiga byggare, bävrarna. Fråga de sydösterbottniska markägarna i Sideby, Härkmeri och Lappfjärd där djuren ifråga skapar huvudbry. Problemen uppstår när de bygger dammar som höjer vattennivån och orsakar översvämningar.

SLC - 20220921 103418
”Veden kommer att ta slut snabbt i höst”

Det har verkligen varit fullt upp för Thomas Sund och andra inhemska vedhandlare sedan sensommaren. Nya kunder har tillkommit och gamla kunder har beställt större volymer än tidigare, säger Sund vars vedlager och faciliteter återfinns intill Söderfjärden. Läs mer om upphettad biobränslemarknad och skogsbruk i fredagens Skogstema!

SLC - Isoantti 1 A Webben
Antti-Teollisuus lanserade jättesilor

Med en volym på mellan 732 och 1.911 kubikmeter är silorna, med produktnamnet Iso-Antti, de största i Antti-Teollisuus historia.

SLC - Flistork 5 Webben
Nu värms torken med flis i stället för olja

De hade funderat på det länge, men när oljepriset sköt i höjden i början av året fattades beslutet. Då investerade spannmålsodlarna Bengt och John Eklund i en flisvärmecentral för torken. Nu är den nya pannan i drift och beslutet ångrar de inte.

SLC - Ruda 1 Webben
Spannmålsåkern blir två hektar stor solpark

Ruda solpark på Kimitoön ska börja producera solenergi efter årsskiftet.