SLC - Holmqvist A Webben
De förlorar tusentals euro när stödvillkoren för skogsbete har skärpts

Många skogsbeten uppfyller inte längre kraven för miljöavtal. Det har drabbat många jordbrukare som ingått avtal. De ekologiska köttproducenterna Mats och Pauliina Holmqvist förlorar nu tusentals euro i ersättning för upprätthållandet av betesmarkerna.

SLC söker lösningar på miljöavtalsproblematiken

SLC är kritiskt till att många jordbrukare, som ingått miljöavtal och fått ersättning i många år, fick avslag i fjol. Sedan förra hösten förs diskussioner med jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

SLC - Miljo9 Apr24 Ct
NTM-centralen förstår frustrationen på fältet

Preciserade anvisningar och tolkningar. Fler inventeringar av arealer som tidigare ansetts stödbara. Det är några orsaker till att många jordbrukare, som ingått miljöavtal för att sköta vårdbiotoper, nu blir utan ersättning. Arealen som får stöd har minskat med över tusen hektar i Österbotten.

SLC - Kolumn Piipponen Webben
Kommentaren: Betesmarkernas roll i livsmedelsproduktionen

Djur eller växter, det är frågan. Så skulle man åtminstone kunna tro utgående från den pågående diskussionen om ämnet. Men så enkelt är det inte konstarerar Johannes Piipponen, doktorand vid Aalto-universitetet inom global livsmedelsproduktion med fokus på boskapsproduktion.

SLC - Proagriamjolk Mw
Pro Agria: Mjölkproduktionen förbättrades 2023

Mjölkproduktionen ökade år 2023. Enligt Pro Agrias produktionsuppföljning kom situationen efter två år av ökande kostnader under förra året att svänga mot det bättre. Då producerades totalt 10.867 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år, vilket är 173 kilo mera än 2022.

Mjölkutskott kräver bättre förutsättningar för mjölkproduktion i hela landet

Södra producentförbundens mjölkutskott kritiserar jordbrukspolitiken både på nationell och EU-nivå, och understryker att förbättringar krävs om mjölksektorn skall kunna fortgå och utvecklas.

SLC - Ftekniikka
Nya F Tekniikka samarbetar med GEA

F Tekniikka börjar som ny service- och försäljningsorganisation av GEA-mjölkningsrobotar i Finland.

SLC - Vaderstad Rapid Bio Drill
Väderstad introducerar BioDrill med utökad volym för Rapid 300-400C/S

Väderstad ökar nu volymen på BioDrill för Rapid 300-400C/S, vilket ytterligare ökar flexibiliteten på maskinen. BioDrillens volym ökar med över 40 procent från modellår 2024.

SLC - Ett Blockforsok
Lusern vill ha torra fötter!

Vid etableringen av en gröda bör alla åtgärder fokusera på snabb groning och uppkomst. Målet är ett tätt växtbestånd som hålls i kraftig tillväxt. Fördröjd uppkomst, ett glest bestånd och plantor med svag vigör bådar inte gott för växtbeståndets fortsatta utveckling och avkastning. I sådana fall tar ogräsen överhand. En bristfällig etablering av överåriga och fleråriga grödor äventyrar övervintringen.

SLC - Naturbeten 1 Webben
Snart blommar ”stenhagorna” på Vestergårds prisade beten

Efter mer än trettio år som dubbelarbetande lantbrukssekreterare och köttuppfödare med inriktning på naturbeten är cirkeln på väg att slutas för Anders Sundqvist på Vestergårds i Hammarland. I början av mars belönades han för Ålands miljösatsning 2024 och i sommar blir det generationsväxling då dottern Jenny Sundqvist tar över gården som varit i släktens ägo sedan början av 1800-talet. Läs mer i fredagens tema Vall & Bete!

SLC - Reg1
Efterfrågan är A och O: Vad ska man nu så i vår?

En odlingssäsong med fortsättningsvis låga producentpriser ser ut att vara förestående. En rundringning till växtodlingsrådgivare runt om i Svenskfinland ger rätt så lika svar då man frågar om vad man ska så i vår. Framför allt så säger de alla att man ska så sådana grödor som det finns en efterfrågan på.

SLC - Kolumn Persson Webben
Kommentaren: Mot vårbruket med stormsteg

En del fält ligger nu djupt begravda under ett snötäcke och andra är helt vattenmättade, men ändå är det nu som det drar i gång. Det är nu vi lägger grunden för att kunna ta en fin skörd 2024 på vårgrödorna.