SLC - Skog Sb
Realpriset på skogsfastigheter har stigit med 160 procent på knappt 30 år

Realpriset på skogsfastigheter har stigit med 160 procent åren 1995-2022. Det här framkommer i en färsk undersökning genomförd av Suomen sijoitusmetsät. Prisstegringen beror på låga räntor samt på ett ökat antal professionella och stora investeringsaktörer på marknaden.

SLC - Gallringsmisstag
Skogscentralen medger nu misstag i granskningen av gallringskvaliteten i Mellersta Finland

Skogscentralen har utvärderat materialet och metoderna som användes i dess specialundersökning av drivningskvalitet i Mellersta Finland och funnit brister i sin egen specialundersökning, uppger Skogscntralen i ett pressmeddelande.

SLC - Kirjanpainajan Iskeymia Kuusessa
Kontrollera mogna granbestånd – var alert för skogsskador

Skadorna av granbarkborre har ökat i våra skogar på senare år. Även i sommar finns det risk för att granbarkborrarna orsakar förödelse i grövre och förnyelsemogna granbestånd, påpekar Finlands skogscentral.

SLC - Selander
Annikka Selander belönades med Nylands skogsråds Pro skog-pris

Nylands skogsråd har beslutat att tilldela Annikka Selander Pro skog-priset 2023. Pro skog-priset är ett sätt att belöna och uppmuntra arbete för skogen och skogsbranschen i landskapet.

SLC - Alg6 Maj23 Ct
Fler som drabbas av hjortdjursskador borde anmäla

I mars utbetalades 740.000 euro i ersättning för älgskador. En summa som kunde vara betydligt större om fler skogsägare som drabbas av skador anmälde dem. Som det är nu är det många som av olika orsaker inte anmäler.

SLC - Tapio Vattenskydd Webben
Nya rekommendationer för skogsbrukets vattenvård har publicerats

De förnyade rekommendationerna om vattenvårdsåtgärder i skogsbruket har publicerats på webbsidan metsanhoidonsuositukset.fi.

SLC - Puukarttakoealamittaus I
Skogsinventeringar inleds på 21 områden runt om i Finland

Finlands skogscentral fortsätter inventera skog i olika delar av landet i vår. Nu inleds inventeringar i 21 nya områden på sammanlagt 4,2 miljoner hektar. Skogsdata för dessa områden blir klara under 2024. Skogsägare kan se data om sin egen skog i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

SLC - Komlos Juni23 Nvk
Daniel Komlos kommer att arbeta med nordiska skogsfrågor på CEPF

– Jag vill närma mig diskussionerna i EU med en uppfattning om att alla parter vill visa goodwill och öppenhet. Det sade ungraren Daniel Komlos då han besökte SLC:s kontor under tisdagen för att diskutera sin nya roll som representant för Bureau of Nordic Family Forestry på Confederation of European Forest Owners (CEPF).

Kommentaren: Avskogningsförordningen påverkar många sektorer

Avskogningsförordningen gäller enbart jord- och skogsbruket. Förordningen har skapat oro i Finland på grund av retroaktiviteten och tolkningsoklarheterna, särskilt när det gäller ladugårdar, konstaterar Viktor Harvio, specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriet.

Webbinarium: Skogsbruket och naturens mångfald

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Kom med och ta del av de första resultaten av arbetet med färdplanen.

SLC - Plantering Rastu 2 A Webben
Brage har planterat cirka 100.000 skogsplantor

För femtio år sedan började Brage Råstu utföra planteringen själv. Det är något han har fortsatt med, och genom åren har han satt drygt 100.000 skogsplantor i jorden. Fördelarna med att plantera själv är många. Läs mer om skogsbruket i fredagens Skogstemanummer!

SLC - Vipubild 2
Många bekanta element men också mycket nytt i nya CAP

Vi inleder stödtemat med några definitioner – bara för säkerhets skull.