SLC - Arets Skogsvardare 1 A Webben
Bankman satsar på skogsvård

Till vardags jobbar ekonomie magistern Niclas Eriksson med Ålandsbankens bokslut, men på fritiden är hans stora intresse att sköta om sin åttio hektar stora skog. I vår har han nästan helt ensam planterat 12.000 gran- och tallplantor. Läs mer i veckans Skogstema i LF!

SLC - Mellana 2 B Webben
Mellanå Plant levererar normala mängder plantor i år

Trots att många avverkningar lämnades ogjorda i vinter har Mellanå Plant levererat normala mängder plantor i vår. Huruvida beställningarna påverkas negativt nästa år återstår att se, säger verkställande direktör Rainer Bodman.

SLC - Planterare 1 C Webben
Många kunder överlåter planteringen till Metsä Group

En del utför planteringen på egen hand. Men många skogsägare köper också den servicen av Metsä Group som har ett brett utbud av olika tjänster. Robin Äppel arbetar som skogsarbetare för Metsä Group i Sydösterbotten. Nu är planteringssäsongen i full gång och varje år planterar han cirka 70.000 plantor.

Kommentaren: Skogen, klimatet och naturens mångfald

Helmi är ett nytt skyddsprogram som genom olika åtgärder bland annat skyddar och restaurerar myrar. Det goda i det nya programmet är att det baserar sig på frivillighet för skogsägarna och har en frikostig finansiering, konstaterar Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC - Skogsnoten B
Skogsnöten knäcktes på distans

Den landsomfattande skogstävlingen för högstadier, Skogsnöten, ordnades i år för 39:e gången. Eelis Ojala från Veikkolan koulu i Kyrkslätt tog hem segern. På andra plats kom Noora Laakso (Suonenjoki) och Aili Jauhiainen (Kiuruvesi).

Skogarna i Finland har vuxit sig tätare och grövre

Enligt Naturresursinstitutets undersökning växer det i dag över fyra gånger så många grova träd i de finländska skogarna som för hundra år sedan.

Skogsindustrins virkesförbrukning minskade

År 2019 minskade skogsindustrins råvirkesförbrukning med tre procent från året innan till 71 miljoner kubikmeter, uppger Naturresursinstitutet.

Ökad lastkapacitet hos KESLA-skogsvagnar för traktorer

KESLA-skogsvagnar för traktorer har testats och vagnarnas lastkapacitet har nu utökats i enlighet med testresultaten. Till alla KESLA-skogsvagnar fås från och med maj 2020 ett typgodkännande enligt EU:s ramavtal 167/2013.

Skogen dominerar på Åland

Nästan 70 procent av Ålands totala landareal på 1.554 kvadratkilometer täcks av skog och 13 procent är jordbruksmark. Berggrunden utgör 10 procent och knappt 2 procent är våtmarker. Det här framgår av Lantmäteriverkets statistik för 2018.

SLC - Dsc01945
Sågverk stängs men virkesförsäljningen växer

Ålands Skogsindustrier Ab stänger i juli sågen i Jomala Önningeby, men där fortsätter ändå både all försäljning och produktionen och av hyvlat och impregnerat virke.

SLC - Granbarkborre 2 Webben
Åland testar fällor för barkborren – och nu har invasionen slagit till

Granbarkborren har tills vidare inte alls varit ett lika stort problem på Åland som på finländska fastlandet och i Sverige. Men i måndags hade drygt 25.000 barkborrar på en vecka fastnat i de nio barkborrefällor som landskapsregeringen nu har börjat testa.

SLC - Tallstekel
Tallstekelskadorna väntas minska i västra Finland

Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning