SLC - Helmi 1 B Webben
Helmi ger nya möjligheter för skötsel och skydd av livsmiljöer

Nya livsmiljöprogrammet Helmi ger resurser för skydd och vård av myrar, vårdbiotoper, skogliga livsmiljöer, våtmarker, fågelvatten, småvatten och stränder. Det berör såväl privata som offentliga markägare samt vattenandelslag. LF besökte ett skyddsområde i södra Kyrkslätt, där en gammal eklund vårdats. Läs mer om detta i veckans Skogsägartema!

SLC - Fullmaktige 2020
Skogsvårdsföreningarna nöjda med kandidaturvalet

Den sista september var sista dagen att ställa upp som kandidat i skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval. Både Skogsvårdsföreningen Österbotten och Skogsreviret är relativt nöjda med kandidatlistorna.

SLC - Kommentaren Holmberg2
Kommentaren: Utvecklingen går framåt

Man märker ganska bra hur tekniken gått framåt på nästan 50 år. Många saker har blivit enklare främst tack vare datorer och bättre kartmaterial. Men när det kommer till att sköta skogen är det vissa saker som inte har ändrats, det går helt enkelt inte att sköta alla saker i skogsbranschen utan stövelavtryck i skogen, konstaterar utvecklingschef Henrik Holmberg vid Södra skogsreviret.

SLC - Framtidsprognos 1 Webben
Prognoser spår ljusare 2021 för skogsindustrin

Coronapandemin har påskyndat skogsindustrins strukturomvandling. Papperstillverkningen minskar och kartong blir nästa år den viktigaste exportprodukten i värde mätt. Avverkningarna väntas öka något nästa år, särskilt i privata skogar.

SLC - Virkeshandel Host
Stor regional variation inom virkeshandeln

Virkeshandeln har varit relativt livlig områdesvis i år. Men den minskade efterfrågan på fin- och tryckpapper och coronaviruspandemin oroar tre ledande tjänstemän.

SLC - Blyforbud 1 B
Blyhagelförbudet oroar sågindustrin

Det kommande blyhagelförbudet har bland jägarna, markägarna och skogsindustrin lyft fram frågan om skottskadat virke. Finlands Sågindustri rf, som representerar över trettio sågar, oroar sig för konsekvenserna av blyförbud i jaktammunition.

SLC - Sarvamaa Committees 8
EU-parlamentet antog rapport om skogsstrategin

EU-parlamentet har antagit en resolution om EU:s nya skogsstrategi. Rapporten har författats av den finländska EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa. Texten stöder Finlands syn på en uthållig skogsskötsel.

SLC - Forebygga Stormskador 1 B Webben
Aktiv skötsel kan förebygga stormskador

Skogsskadorna kommer att öka i takt med att stormar blir vanligare. Men stormskador kan förebyggas genom aktiv skötsel direkt från plantstadiet.

Skogsvårdsrekommendationerna nu i elektronisk informationstjänst

Skogsvårdsrekommendationerna är en samling oberoende rekommendationer för vård av finska skogar som baserar sig på forskningsrön och praktiska erfarenheter. Utöver de vanliga publikationsformerna, det vill säga böcker och webbpublikationer, finns rekommendationerna nu alltid uppdaterade i en ny elektronisk informationstjänst, uppger Jord- och skogsbruksministeriet och Skogsforskningsinstitutet Tapio.

SLC - Granbarkborren 1 C Webben
Granbarkborren växande problem på Åland

I spåren efter stormen Alfridas förödelse den andra januari i fjol börjar det nu märkas att granbarkborren blivit ett växande problem i de åländska skogarna.

SLC - Skalskoldloss 1 B Webben
Ny skadeinsekt i finländska julgransodlingar

Vad kan det här handla om? Så frågade några medlemmar på den finländska julgransföreningen Joulupuuseuras Facebook-sida i somras. Också bilder dök upp på granar, som hade angripits av ett hittills okänt otyg i Finland. Under försommaren har det här otyget observerats på flera ställen i den södra delen av landet.

SLC - Innovation Center 1 Webben
Cirkulärekonomi i unikt trähuskomplex

Ett modernt och brett koncept som inkluderar hållbarhetstänkande, miljövänlighet, självförsörjning i hög grad och möjligheter att återvända material. Trähuskompelexet Wasa Innovation Center beskrivs som ett unikt byggprojekt.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning