Redaktionen

Landsbygdens Folks ansvariga utgivare är chefredaktör Staffan Pehrman.

Landsbygdens Folks redaktion är placerad centralt i Helsingfors på SLC:s kansli.
Besöksadress: Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors.


Kontaktuppgifter: tfn +358 (0)9 586 0460, epost: redaktion.lf@slc.fi.


För prenumerationsärenden: Är ni SLC-medlemmar vänd er till ett regionförbund, se slc.fi. De behöver också era adressförändringar och ändringarna går automatiskt till LF. I övriga prenumerationsärenden kontakta prenumeration.lf@slc.fi.


LF har även en redaktör placerad på ÖSP:s kansli i Vasa. Besöksadress: Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa.