Redaktionen

Landsbygdens Folks redaktion är placerad centralt i Helsingfors på SLC:s kansli.
Besöksadress: Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors.


Kontaktuppgifter: tfn +358 (0)9 586 0460, epost: redaktion.lf@slc.fi.


LF har även en redaktör placerad på ÖSP:s kansli i Vasa. Besöksadress: Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa.