SLC - Framtidsodlarna Johansson
Framtidsodlarna del 6: Teknologin revolutionerar mjölkböndernas jobb

Lantbrukarparet Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson på Rinnanbäck gård investerade i en toppmodern ladugård. De fördubblade antalet kor på mjölkgården, utvecklade för gården passande kretslopp och tog i bruk de senaste teknologiska innovationerna. I det sjätte avsnittet i poddcasten Framtidsodlarna berättar de om den både givande och utmanande resan in i den högteknologiska världen.

SLC - Dsc02979
Koldioxid kan bli bondens handelsvara

Om några år kan också jordbrukare i Finland tjäna pengar på att sälja utsläppsrättigheter åt industrin genom att lagra koldioxid från luften i sin odlingsmark och samtidigt få större skördar. Den övertygelsen har i alla fall agronom Jussi Knaapi från Storkyro utanför Vasa och han har också satsat över 150.000 euro på all den tekniska utrustning som krävs för att bevisa att en åker faktiskt lagrar kol.

SLC - Dsc 5174
Nya odlingskrav kan komma för landskapet Ålands arrendemarker

När landskapsägda Fastighetsverket på Åland nästa gång arrenderar ut åkermark kan krav på skydd före vattentäkter komma med som villkor i någon form. Fastighetsverkets vd Stefan Rumander ställde nämligen frågor om detta när Ålands Vatten Ab i måndags ordnade en demodag om markskanning samt mät- och analysmetoder för precisionsjordbruk.

SLC - Lpx 152056
EU vill sänka metanutsläppen

Metanutsläppen från jordbruket, avfallshanteringen och energisektorn måste sänkas, kräver EU-kommissionen. De tre sektorerna står tillsammans för 95 procent av alla metanutsläpp.

Fonterra forskar i kornas metanutsläpp

Den nyazeeländska mejerikoncernen Fonterra betraktar korna som en nyckel till sänkta metanutsläpp från jordbruket. Ett nytt projekt med namnet ”Kowbucha” ska snart visa hur det går till.

SLC - Img 3584
SLC Nyland belyser problem i Nylandsplanen i besvär

SLC Nyland har lämnat in besvär över Nylandskapsplanen 2050. Planen är enligt SLC Nyland problematisk av många orsaker. Bland annat baserar sig de nya skyddsbeteckningarna inte på naturvårdslagen vilket de borde, och planeringsprocessen har långt gjorts utan att markägarna hörts.

SLC Nyland och SLC lämnade in anmärkning gällande POKE-planen

SLC Nyland och SLC lämnade i veckan in en anmärkning gällande förslaget för generalplan för norra och mellersta Esbo (POKE).

SLC - Vaxtskydd
Användning av växtskyddsmedel minskar inom jordbruket

Försäljningen av växtskyddsmedel till jordbruket i Finland har stabiliserats till en nivå på drygt 1.500 ton aktiv substans. Däremot ökar användningen av växtskyddsmedel inom skogsbruket, eftersom användningen av urea för att bekämpa rotticka ökar försäljningen. Därmed ökar den totala försäljningsvolymen för växtskyddsmedel i Finland.

EU-kommissionen vill rädda Mercosur

EU:s frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur har mot förmodan ännu inte strandat. Enligt handelskommissionär Valdis Dombrowskis pågår diskussioner som syftar till att rädda överenskommelsen.

SLC - 20201020 Ep 106669 E Egz 030
Livlig CAP-debatt också i EU-parlamentet

Förslaget till nästa CAP debatterades på tisdagen i EU-parlamentet. En koalition av EPP-gruppen, liberaler och socialdemokrater försvarade sitt gemensamma ändringsförslag, som går ut på en rimlig reform i många hänseenden.

EU:s agrarministrar antog rådslutsatser för nästa CAP

EU:s jordbruksministrar antog på måndagen rådslutsatserna för den uthålliga matstrategin Farm to fork. Målet är att utveckla ett hållbart europeiskt livsmedelssystem som tryggar en rättvis inkomst till producenterna.

SLC - 4 Ef7 Fcba 463 C Ce4 D 9634 0 B4 Cadead127
CAP-reformen ska bli ett systembyte för EU-jordbruket

EU:s medlemsländer enades tidigt på onsdagsmorgonen om de allmänna linjerna för nästa CAP-reform. Rådets ordförande, Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner, betecknade resultatet som ett systembyte inom EU:s jordbrukspolitik. UPPDATERAD ARTIKEL.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning