SLC - Klockner 210331
Tyskland enades om strategiplan för CAP

Den tyska förbundsregeringen har nått enighet om en nationell strategisk CAP-plan för perioden till 2027. Planen är resultatet av långa förhandlingar mellan delstaterna och partierna inom regeringskoalitionen.

Biologisk mångfald blir central fråga i CAP

EU-kommissionen och parlamentet prioriterar naturskyddsområden för biologisk mångfald i trepartsförhandlingarna om nästa CAP. Enligt planerna borde skyddsarealen fördubblas i EU fram till 2030. Den biologiska mångfalden kan bli en nyckelfaktor.

SLC - Slcnyland2
Nylund: CAP 2023 och nationella lagberedningar under arbete

CAP 2023 och nationella lagberedningar som markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt inlösningslagen för med sig förändringar för jordbrukare och markägare. SLC:s ordförande Mats Nylund presenterade några av de preliminära förändringarna under SLC Nylands vårmöte.

SLC - Slcnyland3
Stadgeändringar godkändes i första behandling vid SLC Nylands vårmöte

SLC Nyland höll sitt vårmöte förra fredagen, både på distans och på plats vid Vanda Lantbruksmuseum. Vid mötet godkändes i första behandling förslaget om officiell namnändring till SLC Nyland och övergång till ett fullmäktige och en styrelse.

SLC - Vaarm1
Beredningen av CAP diskuterades på ÖSP:s vårmöte

ÖSP och SLC vill ha en jordbrukspolitik som minskar byråkratin, gynnar aktiv produktion och prioriterar investeringsstöd. Den nationella beredningen av CAP-2027 – som är inne i ett intensivt skede – diskuterades aktivt på ÖSP:s vårmöte i måndags.

SLC - Vaarm6
Långgård på vårmötet: ”Dags för ministern att agera”

I regeringsprogrammet finns goda ambitioner för att förbättra jordbrukarnas ställning. Men trots det är näringens lönsamhet fortfarande blygsam. Nu är det hög tid för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att agera, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundets vårmöte.

SLC - Dc Horsens 059
Danmark slår EU-rekord för export av gris till Kina

Den danska grissektorn exporterade under fjolåret mer griskött till Kina än till alla andra medlemsländer tillsammans. Samtidigt har värdet av exporten stigit kraftigt mot bakgrunden av den svåra grisbristen i landet.

SLC - Slcnyland1
Antas: Samarbete och enhet behövs inom producentkretsarna

Förbundsstyrelseordförande Thomas Antas påpekade i sitt öppningsanförande under SLC Nylands vårmöte att pandemin kan föra med sig ändringar för hela jordbruket. Antas efterlyste mera samarbete i synnerhet inom spannmålssektorn, en stark enhet inom producentkretsarna och stöd i kommunalvalet för kandidater som förstår sig på markägarnas situation.

ÖSP: Aktiv odling är det centrala i produktionen av mat och foder

De finländska jordbrukarnas viktigaste uppgift är fortsättningsvis att trygga den inhemska matproduktionen. En viktig fråga för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) är därför gynnandet av aktiv odling där produktionen av mat och foder är det centrala, konstaterar ÖSP:s vårmöte i ett uttalande.

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 12.4 delat ut stipendier.

SLC - Lpx 150616
Mjölknoteringarna fortsätter uppåt i EU

Producentpriset på mjölk fortsätter att stiga i EU-länderna. I februari betalade de ledande EU-mejerierna i medeltal 33,98 cent per kg råmjölk till producenterna. Det är en höjning med i medeltal 0,21 cent per kg sedan januari.

Den nya livsmedelslagen träder i kraft den 21 april

Den nya livsmedelslagen har stadfästs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Lagen träder i kraft den 21 april.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning