SLC - Suorakylv 1C
Samuel Jussila är Finlands unga producenters mästare 2020

Växt- och utsädesodlaren Samuel Jussila, 38, från Janakkala i Tavastland har utsetts till vinnare i tävlingen unga producenters mästare 2020. Samuel Jussila sköter sin gård exemplariskt, fördomsfritt och miljömässigt hållbart, anser juryn som bestod av representanter från producentorganisationerna SLC och MTK.

SLC - Godselguide
Guide om återvunnen gödsel finns nu också på svenska

Naturresursinstitutet har nu gett ut guiden Gödsling med återvunnen gödsel – Planering, praxis och möjligheter i framtiden. Det är en svenska utgåva av den nyligen publicerade finska versionen.

Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna att orka

Jordbrukarna har aktivt utnyttjat den ur EU:s landsbygdsfond EJFLU finansierade rådgivningen för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller utveckla sin kompetens i t.ex. klimat- och miljöfrågor, uppger Livsmedelsverket.

SLC - Lerjord 1
Bortodling av mull

Mull förbättrar åkrarnas bördighet och innebär en sänka för kol. En högre mullhalt ger alltså högre skördar och motverkar samtidigt klimatförändringen. En minskning av mullhalten ökar däremot markens densitet och försämrar dess kapacitet att förse grödan med vatten och växtnäring. En lägre mullhalt innebär också att såbädden i mindre utsträckning förmår motstå slamning och erosion, med skorpbildning som följd.

SLC - Inga1
Planeringsfrågor sysselsätter markägare i Ingå

Det är en ansenlig mängd arbetstimmar som markägare i Ingå lagt ner på att följa med, fördjupa sig i, anmärka på och korrigera fel som uppstått under processen med att göra upp en ny generalplan.

SLC - Dsc 0107
Tio år som PR-figurer för bönderna

Ingen politik eller religion. Får, kaniner, kor och odling av många slag är det som gäller på Bondbloggen. Skribenterna bakom bloggen visar upp det som är en vanlig vardag för bonden av idag.

SLC - Enkat1
Så ser bönderna på klimatförändringen

Naturresursinstitutet Luke fick in tusentals svar för två år sedan. Nu skickas ny enkät ut för att se om klimatdebatten påverkat bönderna.

Franska vinodlare kräver Airbus på tullkompensation

Handelskriget mellan EU och USA om subventionerna till Airbus har blivit en katastrof för franska vinexportörer. På grund av USA-tullarna på 25 procent har de förlorat nästan hälften av sin USA-försäljning. Nu kräver de kompensation av franska staten och Airbus.

SLC - Coag 84351184 10158093326273669 397680453684822016 O
Bittra spanska bönder ställer sig på barrikaderna

Bondeprotesterna sprider sig i Europa. Spanska bönder drar nu också ut till kamp mot orättvist låga livsmedelspriser och stigande kostnader. De senaste månaderna har protester arrangerats i Madrid och ett stort antal andra städer.

Miljoner för EU:s bönder

EU har startat ett nytt miljonprojekt, som vänder sig till jordbrukare och livsmedelsindustrin. Det heter ”Fields”, och ska både forska och utbilda i hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering. Meningen är att minst 20.000 jordbrukare ska få möjlighet att gå någon av de utbildningar som kommer att organiseras. Totalt bidrar EU till projektet med en finansiering på fyra miljoner euro genom programmet Erasmus.

Insändaren: ​SLC förvränger Spotlights journalistik​

I insändaren kommenterar producent Heidi Grandell-Sonck vid Yle Spotlight den uppmärksamhet som programmet "De tysta skriken" har väckt och som Landsbygdens Folk har återgett.

SLC - 66417301 2329371290472885 836878754197274624 O
Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens

Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning