SLC - Wiesti 1 C Webben
Finnhästen hotas av utrotning

Med bara cirka tusen nya föl om året kan finnhästen klassas som utrotningshotad, konstaterar Jaana Peippo.

SLC - Wiesti 3 A Webben
Finnhästen stambokförd i 130 år

Det målmedvetna avelsarbetet av det finska kallblodet, finnhästen, inleddes innan Finland var Finland. Stambokföringens 130-årsdag firades med ett seminarium i Kangasala 9 mars.

SLC - Potatisland Slu
Potatissort får vilda gener som jagar bort bladmögel

Med hjälp av genteknik är det möjligt att ta fram potatissorter med förstärkt mögelresistens och högre kvalitet. De starka sorterna beväpnas med ett effektivt försvar som gör det möjligt att dra ner på besprutningen. Det intygar ett svenskt försök.

SLC - A0F9Aca8 D381 4397 Bfa5 95E1F2F3F428
Årets trädgårdsprodukt återvinner ull som gödsel och växtskydd

Suomen puutarhakauppiaat ry har valt företaget Esbaus Pihavilla (trädgårdsull) till årets trädgårdsprodukt 2023. Esbau fokuserar på ekologisk trädgårdsskötsel och gödsel samt på miljövänlig produktutveckling.

SLC - Aland Dsc04753
Fruktodlingen lyfter åländska jordbruket

Det åländska lantbruket sålde i fjol produkter för 29,1 miljoner euro vilket är 2,3 miljoner mera än 2021 då motsvarande summa var 26,8 miljoner euro. Men med beaktande av den höga inflationen under fjolåret var intäktsökningen ändå väldigt blygsam.

SLC - Brandsyn Dsc 1386
Brandinspektionen ökar gårdens säkerhet

Brandsäkerheten utgör en central del av all jordbruksverksamhet. Brandrisker kan avvärjas genom god praxis, räddningsplaner och försäkringar. En central del av detta är brandinspektionen som inte bara är en kontroll, utan ett samarbete som skall fungera i förebyggande syfte.

SLC - 36722670 10155573712410983 2127408313728499712 N
Genredigerade grödor blir nu lagliga i England

Det brittiska parlamentets båda kamrar har antagit en ny gentekniklag. Genredigerade grödor kommer att tillåtas utan vare sig riskbedömning eller särskilt tillstånd. Lagen gäller tillsvidare enbart i England. Wales, Skottland och Nordirland dröjer tillsvidare med sitt samtycke.

SLC - A Foder1
A-foder lyfter fram lagringskontrakt

Det aktuella läget inom A-foder, olika slags odlingskontrakt och utvecklingen på råvarumarknaden var några centrala ämnen som behandlades på A-foders spannmålskväll på YA i Gamla Vasa i mitten av mars.

Lantbruksföretagarnas psykiska belastning har ökat tydligt

Kostnadskrisen inom lantbruket återspeglas tydligt i hur företagarna orkar i arbetet. Det upplevda välbefinnandet i arbetet har försämrats betydligt i jämförelse med enkäten för två år sedan. Enkätundersökningen, som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA lät genomföra, visar att särskilt stressen och de psykiska symtomen har ökat.

Parlamentarisk grupp är enig om metoderna för att trygga det finländska jordbruket

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte i juli 2022 har blivit klar med sitt uppdrag. Den överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i dag onsdag.

SLC - Getgard 01
Årets lantrasdjur är den finska geten

Den intelligenta, sociala och uppfinningsrika finska geten har hittat sin plats i många människors hjärtan. Föreningen Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry har valt den finska geten till årets lantrasdjur för att lyfta fram dess unika egenskaper.

SLC stöder parlamentariska utvärderingsgruppens förslag för att stärka jordbruket lönsamhet

Den parlamentariska utvärderingsgrupp som på onsdagen (29.3) presenterade sina förslag för lönsamhets- och utvecklingsutsikterna för jordbruket sätter fingret på bristerna i livsmedelskedjan. Arbetsgruppen konstaterar att livsmedelskedjan inte själv har kunnat upprätthålla lönsamheten inom jordbruket. Marknadens funktion är den viktigaste faktorn som påverkar jordbrukets utvecklingsutsikter på lång sikt. SLC stöder slutrapportens mål och åtgärdsförslag, som bör ingå i nästa regeringsprogram.