SLC - Shopping Market Grocery Marketplace Food Market Street Market Seller Grocery Shopping Farmer Market T20 6L7A Bp E1541624006583
Priserna på agrarprodukter pressades globalt i juli månad

FAO:s globala prisindex för livsmedel föll under juli månad för fjärde gången i rad med 8,6 procent. Prisfallet återspeglar den kraftigaste månatliga svackan inom matförsörjningen sedan oktober 2008. Mest sjönk priserna på spannmål och vegetabilisk olja.

Livsmedelsmarknadsombudet vill se tydligt prisjusteringsvillkor inom livsmedelskedjan

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett två rekommendationer med vars hjälp man kan främja en lösning på kostnadskrisen och förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan.

Ryssland sänker målen för exporten av spannmål

Den ryska spannmålsskörden löper sämre än väntat. Enligt planerna borde Ryssland i år skörda 130 miljoner ton spannmål. Målet går knappast att nå och därför måste regeringen sänka målsättningarna för exporten av årets veteskörd.

SLC - Rayoni Signal 2022 08 02 222455
Majslast från Ukraina hamnade på villovägar

För en dryg vecka sedan hyllades den första krigstida spannmålsexporten från Ukraina, då det första exportlasten av 26.000 ton majs lämnade landet per fartyg. Enligt uppgift bestod lasten av kycklingfoder för Libanon, men majsen kom aldrig fram till bestämmelseorten.

SLC - Varg22 1
Riksdagsmän på besök i Björkby fick bevittna får rivna av varg

För drygt två år sedan drabbades Jonas Nord och hans kolleger av en omfattande vargattack på får i Björköby i Replot. Nu har det hänt igen – och denna gång fick två riksdagsledamöter bevittna vardagen för fårproducenterna som lever med varg i betesområdet.

SLC - Budget22
Betoning på livsmedelsförsörjning i JSM:s budgetförslag

Jord- och skogsbruksministeriet budgetförslag för 2023 betonar särskilt ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och vattenförsörjningen. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar den gröna omställningen och naturens mångfald, uppger ministeriet.

SLC - Mats Nylund Budget22
SLC betonar också försörjningsberedskapen

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 som presenterades 5.8 innehåller inga egentliga överraskningar för lantbrukssektorn. Finansministeriet har i sitt budgetförslag för jord- och skogsbruksministeriet följt de riktlinjer som den nya CAP-planen och landsbygdsprogrammet förutsätter.

SLC - Thefreighthero Extremes Niedrigwasser Und Historische Tiefststaende Am Rhein
Torkan i Europas floder försvårar spannmålsfrakter

Den ihållande torkan i syd- och mellaneuropa medför redan konsekvenser för frakten av spannmål. De kännspaka fraktpråmarna på floden Rhen har mödosamt att ta sig fram i den krympande rännilen.

SLC - 52271562996 7978480627 O
Frankrike inrättar krisgrupp mot torka

Frankrike genomlider sin svåraste torkperiod i mannaminne. Inga tecken tyder på att den extrema torkan ska lätta de närmaste veckorna. Enligt premiärminister Elisabeth Borne är läget kritiskt.

ÖSP uppmanar offentliga sektorn att köp inhemskt

Inför höstens budgetarbete vill ÖSP uppmärksamma beslutsfattare och tjänstemän inom offentliga sektorn på vikten av att reservera tillräckligt med budgetmedel för livsmedelsanskaffningar.

SLC - 48907845088 209D54944F O
Nederländernas bönder går vidare på krigsstigen

Nederländernas bönder träffade senaste vecka landets regering för att förhandla om förslaget till skärpta miljökrav och halverade kväveutsläpp. Men samtalen i Utrecht rann tydligen ut i sanden. I stället står parterna om möjligt längre från varandra än tidigare.

Förskotten på ersättningar utgör i höst 85 procent av ersättningsbeloppet

Livsmedelsverket betalar ut 85 procent av ersättningsbeloppet i förskott på kompensationsersättningen, miljöersättningen och ekoersättningen för 2022.