SLC - Img 6297
Ekologiskt fortsatte att växa under undantagsåret

Coronapandemin förde med sig utmaningar för många aktörer inom den ekologiska branschen, men den ökade också konsumenternas intresse för ekologisk mat.

Fågelinfluensa hos vitkindad gås i Helsingfors

Fågelinfluensa har bekräftats bland annat hos en vitkindad gås som påträffades död i Arabiastranden i Helsingfors i maj, meddelar Regionförvaltningsverket. Sjukdomen är farlig för vilda fåglar och fjäderfä, men smittar dåligt från fåglar till människor.

SLC - Varg 6 Johannes Jansson Norden Org
Rapport om stamvårdande jakt på varg blev färdig

De arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det görs ett femårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte om vargstammens skyddsnivå är gynnsam. Ministeriet bedömer möjligheterna att tillåta jakt efter att Naturresursinstitutet har publicerat en mellanrapport om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen.

Nya idéer och senaste nytt för yrkesodlare

Svenska Trädgårdsförbundet och Svenska lantbrukssällskapens förbund ordnar 3.8 en träff för yrkesodlare på Lill-Breds i Ingå.

Övervakningarna av jordbrukarstöd börjar

NTM-centralerna börjar utföra övervakningar av åkerstöd på gårdarna när jordbrukarnas samlade stödansökan är avslutad. Övervakningar utförs från mitten av juni fram till medlet av november, meddelar Livsmedelsverket.

Stödsystemet för djurbidrag ändras nästa år

EU:s stödsystem för djurbidrag ändras från och med 2022, meddelar Livsmedelsverket. Den största ändringen gäller anmälningarna om deltagande i djurbidrag.

SLC - Odlartraff1
Äntligen kan ÖSP ordna fysiska odlarträffar

Förra året blev det bara en virtuell odlarträff. Men tack vare det förbättrade pandemiläget kan ÖSP äntligen ordna fysiska odlarträffar. Den första gick av stapeln i Närpes i måndags och det som står klart är att det är hög tid att inleda arbetet med ogräsbekämpningen.

Utländska markköp oroar Danmarks jordbruk

Det danska jordbruket står inför en rad generationsskiften och ett växande antal gårdar kommer sannolikt att säljas till utomstående köpare. Regeringen vill därför begränsa möjligheterna för utländska aktörer att förvärva jordbruksmark.

Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2020 fastställda

​Regeringen har fastställt de slutliga nivåerna för direkta jordbruksstöd 2020 som helfinansieras av EU, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Hardi 1
Framtidspruta från Hardi

Ökad kapacitet och exaktare arbete, nya Aoen från danska Hardi ska överträffa företagets Commander-serie och går nu i hårda tester för att anpassas till hela världens krav och regleringar.

SLC - Wwikberg2
Första besöket i Österbotten för livsmedelsmarknadsombudsmannen

Det har varit aningen tyst kring livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg. En orsak till det är den pågående pandemin. Förra veckan gjorde han sitt första besök i Österbotten där han bland annat träffade ÖSP:s ordförande Tomas Långgård vid WestFarm i Malax.

SLC - Dsc04475
Framdukat för stadsborna att bita i Ålands söta äpplen

Ålands självstyrelses 100-årsjubileum uppmärksammas med råge i hela Finland genom att turismfrämjandet Visit Åland donerat 106 äppelträd till alla städer på fastlandet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning