FHS ordnar fältträff på demo-odlingarna i Brusaby 2.7

På fältträffen får man ta del av demonstrationsodlingarna med fånggrödor, höstvete och sockerbetor samt diskutera marknadsläge, växtskydd, gödsling, markstruktur och annat aktuellt under odlingssäsongen.

Handelsträdgårdsförbundets innovationstävling 2024

Handelsträdgårdsförbundet söker nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som kan förbättra den finländska växthusproduktionen och dess lönsamhet. Det totala värdet av prissumman är 10.000 euro.

SLC - Dsc00942
Bonde med toppklass på mjölken

Ända sedan förra årtusendet har Göran Söderlund, 60, levererat mjölk av enbart högsta E-klass till Ålandsmejeriet som ligger bara några kilometer från hans gård i Jomalaby. I fjol fick han nämligen Ålands Centralandelslags diplom för 25 år med extraklass mjölk.

SLC - Gonzales
Kemikoncern vill främja regenerativt jordbruk

Den tyska Bayer-koncernen bedriver forskning och utvecklar nya växtskyddsmedel för ett regenerativt jordbruk. Därför är det viktigt att användarna inom praktiskt jordbruk parallellt anpassar sig till förändringarna.

Webbenkät om odlingssäsongen

Under växtsäsongen kommer MTK och SLC att kartlägga hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den första webbenkäten har skickats ut till SLC:s och MTK:s medlemmar och enkäten sprids även genom förtroendevalda och samarbetspartners nätverk såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.

SLC - Koskiskossor Juni24 Nvk
Under naturbetesdagen firades den naturrestaurerande köttproduktionen

Förra lördagen gick naturbetesdagen åter av stapeln. Under dagen höll många gårdar öppet hus för att visa upp sina artrika naturbeten med tillhörande djur. På få ställen är utvecklingen av naturbeten lika påfallande som på Koskis gård där skog omvandlas till vårdbiotoper och köttproduktionen agerar naturvårdare.

SLC - Lpx 00104658
EU-parlamentet stöder ny och grönare genteknik

EU-parlamentet har antagit en positiv ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ny genomisk teknik (NGT) som förändrar organismernas genetiska material. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.

Ålands näringsminister beredd att diskutera virtuell stängsling

Landskapsregeringens veterinär Maria Borgström som i fjol förhalade Ålands Hushållningssällskaps planer på att demonstrera virtuell stängsling på Åland får inte längre fatta beslut eller föredra ärenden för beslutande minister. Men näringsministern Jesper Josefsson påpekar att frågan om virtuell stängsling säkert tas upp när den åländska djurskyddslagen snart ska revideras.

SLC - Forordning7 Jun24 Ct
Avskogningsförordningen gör att nybygget stampar på stället

Nästa fas av processen med den nya ladugården borde redan ha inletts. Men den viktiga investeringen står stilla för mjölk- och köttproducenterna Jussi Murto-Koivisto och Linda Pellfolk. De kan inte gå vidare med sitt projekt – och orsaken skrivs avskogningsförordningen.

SLC - 4C0F604F Cf18 4Cc9 9782 D8Db51A7Bf8E
EU antog lagen om återställande av natur

EU-länderna har banat väg för den kontroversiella restaureringslagen för återställande av natur, som har varit föremål för en livlig debatt de senaste månaderna. Tjugo medlemsländer ställde sig slutligen bakom förslaget.

Österrikes kansler hotar att stämma miljöministern

Hanteringen av lagen om återställande av natur får politiska konsekvenser i Österrike. Det österrikiska folkpartiet ÖVP har lämnat in en brottsanmälan mot den gröna miljöministern Leonore Gewessler.

SLC - Vall8 Jun24 Ct
Regnen kom i sista stund – odlingarna tar sig

Vädret är svalare efter en het och torr försommar och vi har fått regn i praktiskt taget hela landet, även om variationerna har varit stora, skriver Pro Agria i sin senaste växtodlingsrapport.