SLC - Da0D330A B80F 4Dc7 Bd60 281C8F589Ed4
Gipsansökningen kom i gång i hela landet

Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela landet. Gipsbehandlingen är avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och den påverkar inte jordbruksstöden.

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

Statsrådet har fastställt enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

EU backar om förbud mot växtskyddsmedel

EU-kommissionen drar tillbaka sina planer på ett totalförbud mot användningen av växtskyddsmedel i så kallade känsliga områden. Den ansvariga kommissionären Stella Kyriakides har återtagit förslaget.

SLC - 20221121 175252
Kvalitet eller matsäkerhet – livsmedelssystemet sett ur olika perspektiv

Matsäkerhet stod högt på agendan måndagen den 21.11, då nästan 20 deltagare samlades för att höra om kvalitetssystemens roll för livsmedelssäkerheten i MTK:s lokaler på Simonsgatan. Under seminariet som ordnades av FFD och Nylands agronomer hördes fyra expertpresentationer om kvalitetssystem, deras möjligheter och utmaningar för livsmedelssäkerhet.

SLC - Slcunga1
Levande landsbygd på Gårdskulla och Västankvarn

SLC:s ungdomsutbildning gick av stapeln i slutet av förra veckan. Efter ett rejält infopaket om intressebevakningens alla dimensioner under fredagen tillbringades lördagen på Gårdskulla och Västankvarn – två gårdar som genom konservering och regeneration håller landsbygden levande.

Thomas Blomqvist: Ett extra lantbruksstöd är nödvändigt

– Ett extra lantbruksstöd för att kompensera de dramatiskt ökade energi- och gödselkostnaderna är absolut nödvändigt för att trygga förutsättningarna för vår livsmedelsproduktion och därmed säkra en tillräcklig försörjningsförmåga, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

SLC - Dsc05782
Nya våtmarker ska trygga bevattning för fruktodlare

Ålands landskapsregering har beviljat tillstånd för tre multifunktionella våtmarker/kombidammar inom Markusbölefjärdens vattenskyddsområde. Syftet är att minska näringstillförseln till råvattentäkten Markusbölefjärden och ge mer bevattningsvatten till flera odlare i området.

SLC - Kimito1
Kimitoön vill lyfta fram närmaten på skoltallriken

Kimitoöns kommun spänner bågen i sina satsningar på närmat. Politikerna vill att det i framtiden ska finnas närmat på skolmenyn minst en gång i veckan. Målet ingår i kommunens miljöprogram 2022-2030.

SLC - Fhsjubel1
Försörjningsberedskapen i fokus då FHS firade 225 år i Åbo

Finska Hushållningssällskapet (FHS) firade sitt 225-årssjubileum på tisdagen. Firandet inleddes med höstplenum och kulminerade i ett jubileumsseminarium som ordnades under festliga former på Kåren i Åbo.

SLC - Fhsmote1
FHS är landets näst äldsta verksamma förening

Finska Hushållningssällskapet som erbjuder lantbruksrådgivning i Åboland grundades den 1 november 1797. Föreningen grundades på Gustav IV Adolfs födelsedag. Kungen befann sig då personligen i Åbo.

SLC - Lindroth O Fabritius
SLC Åboland omvalde Thomas Lindroth

Thomas Lindroth från Kimito fick förnyat förtroende som ordförande för SLC Åboland på föreningens höstmöte i tisdags. Också föreningens viceordförande Andreas Johansson från Pargas omvaldes liksom styrelseledamöterna Oskar Ekholm och Mats Westerlund som båda stod i tur att avgå.

Kai Gyllström blir ny VD för Atria då Juha Gröhn går i pension

Atrias långvarige verkställande direktör Juha Gröhn går i pension nästa sommar. Kai Gyllström har valts till ny koncernchef och kommer att tillträda den första juni 2023.