Hungrig japanbagge oroar tyska fruktodlare

Schweiziska och tyska fruktodlare oroar sig över en japanbagge, som har siktats i schweiziska Basel.

En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland

I Finland har påträffats en ny fjärilsart, Grapholita inopinata. Arten är en betydande skadegörare på äpple i de östra delarna av Ryssland och den hör enligt växtsundhetslagstiftningen till karantänskadegörarna, meddelar Livsmedelsverket.

Användningen och lagringen av Buctril upphör

Användningen och lagringen av Buctril upphör 14.9.2021.

Fältvandring på ekofält i Österbotten nästa vecka

Projekt EkoNu 3.0 och projekt EkoMjölk-Luomumaito arrangerar en fältvandring i Vörå tisdagen 10.8.2021.

SLC - Dikor Sunabacka Webben1
Otto Sunabacka inleder dikoproduktion från grunden

Otto Sunabackas nybygge i Terjärv är fem före färdigt. I höst flyttar de första dikorna in i anläggningen som har en kapacitet på 66 platser.

SLC - Vilsack
EU och USA förhandlar om bättre agrarrelationer

USA bemödar sig om förbättrade agrara handelsrelationer med EU. Än så länge har de konkreta resultaten uteblivit.

SLC - Vastankvarnfalt2
Nyländska bönders vandring bland blommor och bin

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps ordnade fältvandring med fokus på vår- och höstoljeväxtförsök.

Finlands CAP-plan på remissrunda

​Utkastet till Finlands nationella CAP-plan är ute på remiss fram till 10.9.2021.

SLC - Bladlus
Bladlöss spottar upp sig mot växternas inbyggda försvar

Forskare har hittat en gen som skyddar backtrav mot bladlössangrepp.

SLC - Spannmalsprognos
Spannmålsskörden blir svagare än genomsnittet

Enligt Naturresursinstitutets senaste prognos kommer spannmålsskörden i Finland att uppgå till 3,1 miljarder kilo.

SLC - Faltvandring Webben2
Fältvandring med ärt- och höstoljeväxtförsök

På ÖSP:s fältdag i Solf och Höstves fick deltagarna bekanta sig med ärt- och höstoljeväxtförsök samt användning av olika herbicider.

SLC - Varroa
Dödlig parasit drabbade åländska biodlingar

Varroakvalstret, som angriper bin, har i sommar påträffats i två bikupor på Brändö.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning