​Kampanjen Insekthotell2020 kör i gång

Kampanjen Insekthotell2020, som inleddes den 1 april 2020, uppmanar finländare att bygga insekthotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och grundar sig på att insekter riskerar utrotas i hela världen. Hålbyggande pollinerare överlever och förökar sig inte utan lämpliga boplatser, vilket leder till att odlings- och nyttoväxter riskerar försvinna.

Miljöministeriet beviljar en miljon euro för minskning av utsläpp

​Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen. Projekten ska identifiera utsläppskällorna till de skadliga ämnena och hitta metoder för hur utsläppen kan minskas. Dessutom testar man nya metoder för rening av avloppsvatten och återvinning av näringsämnen.

ÅPF vädjar för bibehållna producentpriser

​I ett officiellt brev uppmanar Ålands Producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson Ålands förädlande livsmedelsindustrier samt S- och K-gruppens butiker att inte sänka producentpriserna.

Ingen fältdag i Ingå i sommar

​Västankvarn Fältdag, fältmässan i Ingå som brukar locka några tusen besökare, ställs in på grund av coronaepidemin. Utställningen skulle ordnas den 9 juli. Arrangörerna överväger nu alternativa lösningar.

SLC - Valio 030420
Valio samarbetsförhandlar om huvudkontorsfunktionerna på grund av coronaepidemin

​Valio utlyste på fredagen samarbetsförhandlingar som berör 580 personer som jobbar med huvudkontorsfunktioner. Som orsak till samarbetsförhandlingarna uppger man den rådande coronaepidemin. Samarbetsförhandlingarna berör till exempel inte produktionen.

Också företagare kan nu få arbetslöshetsskydd

​Regeringen vill göra det lättare för företagare att få arbetslöshetsskydd. Nu slopas kravet på att företaget eller verksamheten måste läggas ner. Stöd kan därmed betalas ut trots att företaget finns kvar.

SLC - Sallattidig 030420
Snart lättare för säsongsarbetare att byta bransch

Regeringen avgav på torsdagen en proposition till riksdagen som temporärt ska tillåta alla från ett tredje land som vistats lagligt i Finland att jobba inom för försörjningsberedskapen viktiga branscher. Alltså bland annat säsongsarbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Det här innebär att säsongsarbetare till exempel från pälsnäringsnäringen kan flytta över till trädgårdsodlingen.

SLC - Carbon1
Carbon Action startar på svenska i vår

Utbildningen inom kolbindande jordbruk fick en förstärkning då agronomie- och forstmagister Anne Antman startade som projektledare för den svenskspråkiga Carbon Action-verksamheten i Baltic Sea Action Group i början av april. Antman har anställts av BSAG för att producera svenskspråkig odlarutbildning och kommunicera om hållbar skötsel av jordmånen på Carbon Action-plattformen.

Husdjur och boskap överför ingen corona

Varken grisar, höns, hundar eller katter sprider coronavirus till människor. Skärpta granskningar av slaktdjur är därför inte aktuella, framhåller experter vid det tyska Friedrich-Loeffler-Institutet för forskning inom smittosamma sjukdomar.

Pilotprojekt på Åland med tvåstegsdike och fosforfälla

Ålands Producentförbunds tidigare vd Henry Lindström har tillsammans med rågrannen Thomas Holmström fått bidragspengar av Lokalkraft Leader Åland för ett tvåstegsdike och en fosforfälla längs utfallsdiket som dränerar Storängen i Saltvik Haga.

SLC - Dsc01073
Våtmark vid Ålands hav blir film med råd och tips

Åländska agrologerna Ulla och Tage Eriksson på Hammarudda gård i Jomala på Åland fick i fjol Världsnaturfonden WWF:s pris som ”Östersjöns miljövänligaste jordbrukare” i Finland. Nu ska de skapa en våtmark och sedimenteringsbassäng för att minska näringsutsläppen från 114 hektar skogsmark.

Insändaren: Den inhemska matproduktion i fokus under undantagsförhållanden

Vi är inne i en historisk period i Finland. Statsminister Sanna Marins regering deklarerade att undantagsförhållanden nu råder i Finland. Vi har aldrig tidigare använt dylik lagstiftning under fredstid, påpekar Henrik Wickström, vice ordförande i Svenska folkpartiet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning