Annonsera i LF

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning. LF är medlemstidning för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når nästan alla finlandssvenska lantbrukare, totalt ca 7 000, och skogsägare, ca 17 000.

Du når de finlandssvenska lant- och skogsbrukarna samt trädgårdsodlarna som verkar på landets bördigaste områden och utgör därmed den köpstarkaste producentgruppen. Denna viktiga kundgrupp når du effektivast via LF! Använd LF som annonsmedia och sälj mer!

Annonskontor
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tfn: 09-586 0460
fax: 09-694 1358

ANSVAR FÖR FEL, REKLAMATIONER

Anmärkningar angående fel i annonser bör göras inom 8 dagar, räknat från publiceringsdagen. Tidningen ansvarar inte för fel i annonser som lämnats in per telefon eller som måste översättas från ett annat språk.

RABATTER

Reklambyrårabatt (färdig annons) 15 %, under 100 spmm 5 %.
UPPREPNINGSRABATT 20 %
Om en annons upprepas i oförändrat skick inom 14 dagar och alla annonser reserveras samtidigt, beviljas en upprepningsrabatt om 20 % för alla annonser som följer på den första. Reklambyrårabatten räknas på den summa som återstår då upprepningsrabatten dragits av.

BETALNINGSVILLKOR

14 dagar netto, förseningsränta 7 % + Finlands Banks referensränta.