Annonsera i LF

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning. LF är medlemstidning för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når nästan alla finlandssvenska lantbrukare, totalt ca 7 000, och skogsägare, ca 17 000.

Du når de finlandssvenska lant- och skogsbrukarna samt trädgårdsodlarna som verkar på landets bördigaste områden och utgör därmed den köpstarkaste producentgruppen. Denna viktiga kundgrupp når du effektivast via LF! Använd LF som annonsmedia och sälj mer!

Annonskontor
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tfn: 09-586 0460
fax: 09-694 1358