Ny förening främjar Finlands svenska matkultur

På lördagen grundades Finlands Svenska Måltidsakademi rf – en förening som har till uppgift att främja, visa fram och berätta om Finlands svenska matkulturs ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet, och även ta fram idéer om nyskapade innovationer som är förankrade i traditionen.

Vägföreningen vädjar till kommunerna om flexibilitet

Då normala väglagsmöten nu på grund av pandemin är omöjliga eller åtminstone väldigt besvärliga att ordna, är man i många kommuner rädd att man inte får in sina årliga stödansökningar i tid.

Vitsvanshjortstammens tillväxt har avstannat

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2019–2020 bestod av cirka 109 000 individer. Stammen minskade från året innan med 2,5 procent. Stammens avkastning uppskattades till 59,5 procent. Det här uppger Naturresursinstitutet Lukes forskare.

SLC - 4Haktivitet
4H uppmuntrar barn och unga till aktivitet i hemmen och närmiljön

Finlands svenska 4H och dess föreningar jobbar för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar genom att lära ut kunskaper kring bland annat hantverk, hushåll, odling, natur och skog. Undantagstillståndet i landet på grund av covid-19 har inspirerat 4H-föreningarna till att skapa verksamhet över nätet.

SLC - Recmars1
Hemlagad mat piggar upp vardagen

SLC - Algskador 1 A Webben
Lokala älg- och hjortbekymmer i skog och i trafiken

Älgar och hjortar men även vildsvin är ett ökande bekymmer i markerna och i trafiken. I Lappfjärdsnejdens Jaktvårdsförening, med sina tre jaktklubbar, har markägaren och jägaren Kaj Sved under många år följt med hur viltstammen ändrar i skogen och trafiken.

Kattil tar över Lantmännen Agro Malax

​Stenco, som hör till Lantmännen Agro kedjan, säljer sin lantbrukshandel i Malax till K-Lantbrukscentralen Vörå. Den nya köpmannen Fredrik Kattil övertar verksamheten 30.4.

SLC - Reko1
Direktförsäljningen får en skjuts av coronakrisen

Rekorörelsen och foodhuben Nylands mat hör till dem som verkar klara sig bra trots coronakrisen. Många konsumenter vill nu stöda lokala producenter och föredrar också att handla utomhus eller på andra sätt där man inte behöver trängas med mycket människor.

Farmari skjuts upp till 2022

Lantbruksutställningen Farmari, som brukar dra över 70 000 besökare, skjuts upp till början av juli 2022. Som plats kvarstår S:t Michel i Södra Savolax. Utställningen skulle ordnats nu i sommar, men flyttas framåt med två år på grund av coronaepidemin.

I väntan på Öppna Trädgårdar – anmäl dig!

Ingenting är så givande som att vänta på att sommaren ska börja och att trädgårdarna igen börjar grönska. I år öppnas trädgårdarna söndagen den 5 juli. Då kan alla som vill göra en upptäcktsresa till intressanta trädgårdar.

SLC - Dsc 2980
Skogsarbete ett alternativ för landsbygdens ungdomar i coronatider

I dessa coronatider är skogen en ypperlig och virussäker arbetsplats för såväl ungdomar som friställda vuxna. Det framhåller Rejpeltbon Harald Svens som är styrelsemedlem i Vörånejdens 4H.

SLC - Lampaat Samuli Hellman
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning