Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna att orka

Jordbrukarna har aktivt utnyttjat den ur EU:s landsbygdsfond EJFLU finansierade rådgivningen för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller utveckla sin kompetens i t.ex. klimat- och miljöfrågor, uppger Livsmedelsverket.

SLC - Garv1
Här får både armar och ben jobba

I Kimito lär man sig traditionell skinngarvning och att ta tillvara allt på djuren.

SLC - Inga1
Planeringsfrågor sysselsätter markägare i Ingå

Det är en ansenlig mängd arbetstimmar som markägare i Ingå lagt ner på att följa med, fördjupa sig i, anmärka på och korrigera fel som uppstått under processen med att göra upp en ny generalplan.

SLC - Dsc 0107
Tio år som PR-figurer för bönderna

Ingen politik eller religion. Får, kaniner, kor och odling av många slag är det som gäller på Bondbloggen. Skribenterna bakom bloggen visar upp det som är en vanlig vardag för bonden av idag.

Älgbytet mindre än i fjol

Under älgjakterna säsongen 2019 fick man som byte drygt 52.000 älgar, vilket är cirka tio procent färre än föregående år. Älgbytet minskade mest i norra Finland, men även längst i söder, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Vildsvinens Utbredning Och Antal Utifran Algjagarnas Uppskattningar I Slutet Av Jaktsasongerna 2016 2017 2018 Och 2019
Vildsvinsstammen har minskat – i år inleds GPS-märkning

Utifrån Naturresursinstitutets uppskattning håller vildsvinsstammen i Finland på att minska. I januari 2020 fanns det enligt beräkningarna cirka 1.400 vildsvin i Finland. Naturresursinstitutet inleder i år GPS-märkning av vildsvin i Sydöstra Finland. Avsikten är att kartlägga vildsvinens utbredning i vårt land.

Ohållbart att inte få sälja produkter av säl

Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft. Det konstaterade Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i onsdagens plenum, då en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter debatterades i riksdagen.

SLC - Markpris
Livlig handel med åker och skog

I fjol gjordes 674 åkerköp på mer än 2 hektar. Detta är 20 procent mer än år 2018. Flest köp gjordes i Södra Österbotten, totalt 126, enligt uppgifter från Lantmäteriverket.

SLC - Dsc 2766
Första österbottniska hållbarhetsveckan arrangeras i september

Österbotten får sin första hållbarhetsvecka 21-27 september. Ambitionen är att skapa grogrund för vidare utveckling av regionalt hållbarhetsarbete genom presentationer av aktörer, nätverksbyggen och konstruktiva diskussioner.

SLC - Vaghandboken
Handbok om enskilda vägar har utkommit

SLC ger ut väghandboken Förvaltning av enskilda vägar som hjälp för väglagens förtroendevalda och dem som är intresserade av frågor om enskilda vägar.

Banklandskapet ritas om också i Nyland

LF berättade för ett par månader sedan om förändringar i nätverket av bankkontor på den åboländska landsbygden. Nu sker det också förändringar i Nyland.

Allt fler väglag får pengar för reparation av enskilda vägar

Enligt Simo Takalammi från Vägföreningen i Finland finns det för närvarande pengar att dela ut till de snabbaste enskilda väglagen. I statsbudgeten har anvisats anslag på 20 miljoner euro för understöd till enskilda, det vill säga privata, vägar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning