SLC - Janrec 1
Smakliga recept för januari

SLC - Sotka 1
Intensivjakt ska trygga sjöfåglars häckning

Nytt projekt ska tömma viktiga områden på mink och mårdhund.

SLC - Vagboken 2020
Förhandsbeställ väghandboken Förvaltning av enskilda vägar

Inom kort utkommer handboken Förvaltning av enskilda vägar. Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. Eftersom det även finns ett stort behov av en handbok om enskilda vägar på svenska tog SLC ansvaret för handbokens svenska översättning. Nu kan SLC-medlemmar kostnadsfritt förhandsbeställa boken hem.

SLC - Australbrand1
Envisa bränder gör livet svårt för Australiens bönder

Som om det inte är nog med torkan. Nu har jordbrukarna fått ta emot ännu ett hårt slag. Bränderna som härjar i Australien sedan september förra året gör livet som bonde mycket svårt i Australien.

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter

Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar trädde i kraft vid årsskiftet och höjer i genomsnitt priserna med 6,2 procent, berättar regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Problem med LF:s Ålandsutdelning

Orsaken är att Finnairs plan till Mariehamn inte längre avgår så att tidningen hinner fram i tid.

SLC - Strandberg3
En doldis bland stiftelserna träder fram

Svenska småbruk och egna hems kontor finns i bankhuset i centrum av Ingå. Ingången är från gårdssidan, skylten är oansenlig och ingenstans framgår att här faktiskt döljer sig en av de mäktigaste aktörerna inom finlandssvenskt lantbruk. I höstas tog Kimitobon Anders Strandberg över posten som verkställande direktör efter Ingåbon Håkan Fagerström som suttit vid rodret de senaste trettio åren.

SLC - Bengt Sohlberg
”Huvudsaken är att det kommer odlarna tillgodo”

I samband med sin 70-årsdag tar Bengt Sohlberg initiativ till fonden för hållbar odling. Fonden för hållbar odling ska premiera personer som gjort väl i från sig när det gäller växtodling ur ett hållbart, innovativt och lönsamt perspektiv.

SLC - Foertur 02
Begreppet skärgård ska moderniseras

De nuvarande kriterierna för begreppet skärgård är luddiga och beaktar inte dagens skärgårdsliv. Statsrådets skärgårdsdelegation har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram kriterier som bättre beskriver skärgården och skärgårdskommunerna.

SLC - 81581537 10157233830007991 8134110425840091136 O
Frankrike får polisstyrka mot angrepp på lantgårdar

Brottsligheten på landsbygden fortsätter att öka i flera EU-länder. I Frankrike ställer inrikesminister Christophe Castaner upp en specialenhet som ska skydda jordbrukarna mot stölder och direkta angrepp från bland annat djurrättsaktivister.

Spårsnö blev åländska vargens fall

När det äntligen kom spårsnö på Åland lyckades ett jaktlag bestående av ett 30-tal jägare fälla den varg som sannolikt dödade flera får i början på hösten. Vargen fälldes dagarna mellan jul och nyår i Hammarland på västra Åland i samma kommun där fåren revs och där vargen flera gånger har setts.

Livsmedelsverket har beviljat stöd till över 80 bybutiker

Livsmedelsverket har beviljat över 80 butiker stöd för bybutiker. Målet är att stödet betalas ut i januari. Stödet för bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden, och den här hösten kunde det sökas för första gången. Stödet väckte stort intresse bland bybutiker runtom i Finland. Bland sökandena fanns också nya företagare som har öppnat bybutik i år.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning