Åbonejdens Natur vill lägga ned sin verksamhet

Miljöorganisationen Natur och Miljös lokalförening Åbonejdens Natur föreslås bli upplöst i samband med det förestående årsmötet i Åbo den 2 juni. Orsaken till förslaget att lägga ned föreningen är de tilltagande svårigheterna att engagera nya styrelsemedlemmar i verksamheten.

Skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning

Riksdagen har inlett behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Ännu ett övergivet hus står där och ruttnar bort …

MTK utvecklar en webbtjänst för att föra samman ägarna till övergivna hus och de som kan tänkas vara intresserade av dem.

SLC - Stannare
Livskraft och anpassningsförmåga i undersökta österbottniska byar

I projektet ”Stannare-för hållbar utveckling på landsbygden” kartläggs tillvaron och förutsättningarna i fem svenskösterbottniska byar.

SLC - Annalan20Kotiseutumuseo201
Annala hembygdsmuseum blir Sarkas sommarbesöksmål 2022

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt Annala hembygdsmuseum, som ligger i Pyhäjoki i Norra Österbotten, till sommarbesöksmål för 2022.

Sarka jordbruksmuseum förevisar hjälpmedel i matlagningen under olika epoker

En ny utställning om kökets hjälpmedel öppnas i Mathörnan i Finlands jordbruksmuseum Sarka den 20.4. I utställningen som kallas ”Händigt eller hur?” har man dukat fram småmaskiner och andra hjälpmedel som använts i matlagningen under olika tidsepoker.

Nu kan byar anmäla sig till Öppna Byar 11.6

Öppna Byar-dagen är ett nationellt evenemang som hålls lördagen den 11 juni i år. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om byaverksamheten, visa upp byarnas olika aktiviteter, fira känslan av gemenskap och få en fin start på sommaren.

SLC - Backar Juha Pekka Vaha
Riksomfattande projekt ska förbättra tillståndet i små vattendrag

Det finns väldigt många små vattendrag i Finland som är i dåligt tillstånd såsom källor, små rännilar, bäckar och tjärnar. Bakgrunden till problemen ligger speciellt i jord- och skogsbruket samt vatten- och stadsbyggandet.

SLC - 1935683783395611
Åland fortsätter skyddsjakt på skarv och gråsäl

I motsats till läget på fastlandet tillåter Ålands landskapsregering skyddsjakt på gråsäl och skarv trots samma EU-regler som gäller i resten av landet.

SLC - 4H Jobb
Unga sysselsätts och får värdefull arbetserfarenhet via 4H

Via 4H:s arbetspooler kan 14 år fyllda ungdomar få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder möjlighet till att bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivserfarenheter.

Målet är en vinterstam på 78.000 älgar

För hela landet är målet i genomsnitt 78.000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. För stammen av vitsvanshjort fastställdes nya mål, vilka innebär en fortsatt minskning av den täta stammen i Sydvästra Finland, uppger Finlands viltcentral.

SLC - 20220309 122353
Havsnära betes- och fäbodskultur skildras i Norrnäsboken ”Skäritiden”

För jordbrukare i Norrnäs och andra byar längs den österbottniska kusten hörde det tidigare till att föra kor till fritt sommarbete i skärgården under ett antal veckor efter höbärgningen. Den flera hundra år gamla traditionen började marginaliseras efter 1940-talet.