SLC - Mar Dagis
Mår på dagisgården förbättrar barns immunförsvar

I en försöksstudie som leddes av Naturresursinstitutet har man för första gången i världen kunnat bevisa att immunregleringen hos dagisbarn i åldern 3-5 år förbättrades genom introducering av mår (råhumus från skogen), prefabricerad gräsmatta och planteringslådor på dagisgården.

SLC - Img 3584
SLC Nyland belyser problem i Nylandsplanen i besvär

SLC Nyland har lämnat in besvär över Nylandskapsplanen 2050. Planen är enligt SLC Nyland problematisk av många orsaker. Bland annat baserar sig de nya skyddsbeteckningarna inte på naturvårdslagen vilket de borde, och planeringsprocessen har långt gjorts utan att markägarna hörts.

SLC Nyland och SLC lämnade in anmärkning gällande POKE-planen

SLC Nyland och SLC lämnade i veckan in en anmärkning gällande förslaget för generalplan för norra och mellersta Esbo (POKE).

SLC - Alma Sodergran Korsnas 4 H Scaled
Bärplocket sysselsatte 4H-ungdomar

4H-föreningarna i Korsnäs, Korsholm, Vörå och Pedersöre har sysselsatt ungdomar med bärplockning och -uppköp i höst.

Naturskyddsområden ska befrias från fastighetsskatt

På tisdagen inledde riksdagen behandlingen av det lagförslag som ska befria naturskyddsområden från fastighetsskatt.

Jordägarnas förbund efterlyser rättvisa för markägare

Jordägarnas förbund kräver rättvisa för markägarna då inlösningslagen förnyas.

Norrback: Välkommen debatt om jakt på den vitkindade gåsen

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläds över att medborgarinitiativet om den vitkindade gåsen behandlas i riksdagens plenum.

SLC - Arets1
Årets kock och årets servitör bjuder på recept

Årets kock Lauri Helenius och årets servitör Christian Angelov har komponerat recept av de ingredienser som SLC och MTK valt till deras priskorgar.

Bergqvist: Färjetrafiken får mer pengar

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

SLC - Img 5433
Carola Sandvik är årets matkulturstipendiat

Carola Sandvik, trädgårdsmästare och paprikaodlare, har av Finlands svenska Marthaförbund utsetts till årets matkulturstipendiat.

SLC - Img 7181
Gamla bruksföremål i gårdsmuseum i Tjärlax

SLC - Dsc 3972
Världsarvstorn kunde gynna både Molpe och Bergö

Begreppet social hållbarhet myntades och olika futuristiska visioner och önskemål lades fram på ett berättarkafé i Molpe. Ett världsarvstorn på Bredskär kunde utgöra en framtida turistfälla, konstaterades det unisont.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning