SLC - Potatis1
Vårdare tackas med åboländsk nypotatis

Över 200 kilogram nypotatis levererades till ÅUCS i tisdags. ”De jobbar med viktiga saker”, säger Stefan Karlgren i Houtskär som är en av de givmilda odlarna.

SLC - Rilax 1
Rilax gårds historik speglar också jordbrukets utveckling

Nu är det möjligt att bekanta sig med en av Finlands största herrgårdar, Rilax gård i Bromarv, Raseborg. Gårdshistoriken Rilax Gård, Anor, odling, skönhet skriven av Kim Björklund, riktar sig till alla som är intresserade av lantbrukets utveckling och Finlands historia ur en herrgårds och dess ägarsläkters perspektiv.

SLC - Dsc 3194
Virtuell kaffepaus ny arena för unga jordbrukare

På onsdagseftermiddagar har unga finlandssvenska jordbrukare möjlighet att ägna sig åt en virtuell kaffepaus. De kan diskutera kring aktuella arbetssituationer och utbyta tankar med kollegor.

SLC - Lpx 152782
De psykiska symtomen hos lantbruksföretagare minskar

Det har skett en liten positiv utveckling i lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet sedan 2017. Lantbruksföretagarna upplever färre psykiska symtom och även stressen har minskat en aning. Hälften av företagarna upplever arbetsglädje och arbetstillfredsställelse i jobbet. Märkbart är att det är de unga företagarna under 40 år som känner mest arbetsglädje.

Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i havsområden där det förekommer flasknosdelfiner. Djuren får inte heller störas.

SLC - Mathantverk Fm2020
Skärgårdens måltidsturism specialtema för FM i Mathantverk

Samkommunen Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä ordnar i samarbete med Mathantverk i Finland rf tävlingen Mathantverk FM och en seminariehelhet på Rasekos campus i Reso 14-16.10. Tävlingen, som ordnas för femte gången, har i år specialtemat skärgårdens måltidsturism.

SLC - Majrec1
Gott och blandat i maj

SLC - Motorvag1
Inga goda alternativ om motorvägen från Vasa förlängs

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förlänga motorvägen från Vasa till Laihela. Det skulle ställa till det för skogs- och jordbrukare samt lokalbefolkningen i området. Inga alternativ är bra, säger Bjarne Mara.

SLC - Sackinsamling
Säckinsamlingen sysselsätter ungdomar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. År 2020 uppmärksammas speciellt betydelsen av sysselsättningen av ungdomar och den miljögärning jordbrukarna gör genom att hämta lantbruksplast till återvinning.

Ålands museum får uppstoppad varg

Den varg som sköts under skyddsjakt på Åland den 28 december har nu stoppats upp för att bli en del av Ålands museums sommarutställning som enligt planerna öppnar den 6 juni.

SLC - Parnassius Apollo 2010 07 19
Skyddet av apollofjärilar effektiveras i skärgården

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland effektiverar arbetet med att skydda mnemosyne- och apollofjärilarna. Under sommaren kartläggs fjärilarna i Skärgårdshavet.

Oklart om väglag behöver FO-nummer

I mars blev väglag tvungna att skaffa FO-nummer för att kunna sköta bankärenden. Men nu kommer Vägföreningen i Finland r.f. med nya rekommendationer om att det inte är nödvändigt.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning