SLC - Img 20201001 120440
Bekämpning av vresros förvånade skärgårdsbor och båtfolk

Bekämpning av invasiva arter har stått på agendan under den gångna sommaren och hösten. Forststyrelsen har bekämpat vresrosor med glyfosat på holmar och skär, såsom på Truthällan och Svärdsgrund i Närpes skärgård och på Sälgrund i Kaskö skärgård.

SLC - Recapril21 1
Hur skulle det vara med lite lättare rätter efter påsk?

Ledaren: Glöm inte bort landsbygden när vaccineringsordningen övervägs!

Landsbygden får inte kategoriskt ignoreras utan måste beaktas på lika grunder som städerna, påpekar Staffan Pehrman.

Förslag om fortsatt och utvidgat stöd för bybutiker

Utbetalningen av stödet för bybutiker som stöd av engångsnatur föreslås fortsätta, och antalet butiker som har rätt att få stöd föreslås utvidgas, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Stöden kan förlängas till 2021-2023. Stöd beviljas sammanlagt för högst 2 miljoner euro, och högst 20.000 euro per sökande.

Antalet malmletningsföretag i Finland ökade 2020

Antalet företag som utför malmletning i Finland ökade med en tredjedel, framgår av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) statistik över bergsindustrin 2020. Dessutom koncentrerade de nya företagen undersökningar även till nya områden.

SLC - 36979633970 20Cc83E735 O
Utomordentlig hjortronskörd ökade plockningsinkomsterna

Skörden av vilda bär och svampar 2020 var god. De sammanlagda inkomsterna från vilda bär och svampar steg med 17 procent till cirka 20,7 miljoner euro, uppger Livsmedelsverket.

SLC - 00Cb7A71 2231 462F B19D 6434343718B5
Ansiktsmasktvång införs på förbindelsefartygen fr.o.m. 1.4

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen.

Hjortlicenserna bör ökas om stammen ska minska

De senaste åren har man försökt skära ner den täta hjortstammen i sydvästra Finland. De höga avskjutningsmålen för senaste jaktsäsong uppnåddes till största delen. Trots ökande bytesmängder har stammen, enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning, fortfarande ökat med ca 15 procent.

SLC - Paskrec21 1
Smått och gott till påskbordet

SLC Nyland: Stort behov av underhåll och grundförbättring av vägarna

Satsningar på bättre nätförbindelser har nu utlovats. SLC Nylands styrelse kräver att det skall satsas även på det lägre vägnätet.

Hjortdjursstammen under de närmaste åren har fastställts för hela landet

De regionala viltråden har hört intressegrupperna och fastställt målen för hjortdjursstammarna i älgförvaltningsområdena för de närmaste åren. För hela landet är målet i genomsnitt 78.000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. Målet är att minska den täta stammen av vitsvanshjort i Sydvästra Finland.

SLC - Mink
Betydande finansiering för jakt på främmande rovdjur i värdefulla fågelvatten

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beviljar betydande finansiering för jakt efter främmande rovdjur i värdefulla fågelvatten inom nätverket Natura 2000. Målet är att ge försämrade och hotade vatten- och strandfåglar möjlighet att häcka ostört. Häckningen störs särskilt av mårdhund och mink som är skadliga främmande arter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning