SLC - Alandstorm 5 Webben
Rekordmycket timmer kan tas ur Ålands stormhärjade skogar

Röjningen i de åländska skogarna efter stormen Alfridas våldsamma framfart natten till den 2 januari fortsätter i höst med stor intensitet. Under sommarmånaderna fokuserades avverkningen på massaved, men från september försöker skogsbolagen åter rädda så mycket timmer som möjligt. Och timret har klarat sig förvånansvärt bra.

SLC - Osterbottenstorm 3 Webben
Stormskador sysselsätter också i Österbotten

Stormskadorna efter nyårsstormen Aapel är omfattande i vissa regioner. Enligt skogsvårdsinstruktör Johan Nynäs vid Österbottens skogsvårdsförening har hela gamla Korsnäs och Töjby i Närpes drabbats av nyårsstormen med varierande mått. Skogsskador förekommer över hela skogsarealen i området, som omfattar cirka 25.000 hektar.

SLC - 925E2051763D7B1C Org
Maskin för plantering av skogsplantor testas i fält

Framtagningen av planteringsmaskinen Plantma X går framåt. I november börjar fälttester och under våren 2020 beräknas maskinen tas i drift.

Skogsexperter befriades från åtal gällande flygekorrar

Tingsrätten har förkastat de åtal om naturskyddsbrott som tidigare i år väcktes mot tre skogsexperter. Åtalen gällde avverkning av livsmiljö för flygekorrar.

SLC - Vandring1
Skogsägare fick bättre insyn i naturhänsyn

De finländska skogsägarna är redan duktiga på naturhänsyn. Men nu görs stora satsningar på att medvetenheten ska öka ytterligare. Förra veckan hölls en vandring i Korsholm där skogsägare fick tips på vilka åtgärder som kan vidtas.

SLC - Klassfaddrar 1 Webben
Metsä Group klassfadder åt blivande skogsmaskinsförare

Metsä Group och Yrkesakademin i Gamla Vasa förstärker sitt samarbete i höst genom att ta i bruk ett klassfaddersystem. Systemet riktar sig till första årets studerande på skogsmaskinförarlinjen.
 – Målet är att kunna stärka förarnas band till skogsbranschen, säger distriktschef Thomas Sundqvist på Metsä Group i Vasa.

SLC - Brandt1
Brinner för jordgubbar – och skogsfrågor

För fem år sedan slutade han som mjölkproducent. I dag odlar Mats Brandt foderspannmål och jordgubbar. Han brinner också för skogsfrågor och är medlem i Metsäliittos förvaltningsråd.

SLC - Landskapsplan 1 Webben
Nyländska landskapsplanen finns snart till påseende

Förra veckan presenterades Nylands förbunds styrelses förslag till nästa landskapsplan. Landskapsstyrelsen föreslår nu nya skyddsområden på en areal som omfattar 11.866 hektar och dessutom reservationer för 5.987 hektar. Inom ett par veckor läggs planen fram till påseende och anmärkningar till planen kan lämnas in till och med 8.11.

SLC - 005
Från mitt vindskydd: Röja, inte röja, röja…

Att sköta plantskogen är en viktig åtgärd för att den skall utvecklas på ett önskvärt sätt. Avsikten med röjning och plantreglering är att ge plantorna ljus och utrymme för optimal tillväxt. Snabb utveckling bidrar också till att perioden, då risken att utsättas för klövviltskador, blir så kort som möjligt.

SLC - Skogsjordbruk
Brittisk skogsjordbrukare: Högre försäljningsintäkter och större mångsidighet i odlingen

Stephen Briggs är jordbrukare vid Whitehall Farm i Cambridgeshire i England i Storbritannien. På en del av sin gård bedriver han skogsjordbruk med inslag av äppelträd. Skogsjordbruket, på engelska agroforestry, avser användandet av träd och buskar i traditionellt åkerbruk.

SLC - Transporter 4 Webben
Pråmtransporter nisch i skärgården

Landsbygdsföretagare Jan Lindberg med Malax Trädgård i spetsen har förutom storskalig växthusodling av grönsaker även pråmtransporter i skärgården.

SLC - Heisala 1 B Webben
Johanssons investerar i framtidens skärgårdsmjölk

Att bygga på en holme innebär en extra utmaning logistiskt. Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson på Heisala ö i Pargas har knäckt den nöten. Deras nya ladugård tas i bruk i november.