SLC - Ekonu 1 Webb
Ekomjölkbönder efter lång väntan

Övergången till ekologisk mjölkproduktion innebar en tydlig ekonomisk utmaning i början. Men redan efter ett och halvt år som ekomjölkbönder är tillvaron mera stabil, säger Andreas och Maria Ingerström som har sin produktionsanläggning i Sandsund, Pedersöre.

SLC - Ostmassa 2 Webb
Kända ostar bäst i kvalitetstävlan

Vartannat år äger en riksomfattande kvalitetstävling för inhemsk ost rum, med Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys SJY/Finlands Ostberedareförening (FOF) som arrangör. I årets kvalitetstävling, med utställning i Börssalen i Helsingfors, deltog 18 ysterier med 112 ostar i 12 serier.

SLC - Mejerier 8 A Webb
Mellanstorleken är mejeriernas marknadsnisch

Hollandsche Meesters i Nederländerna, Arctic Milk i Finland. Olika länder, olika typer av ost och olika sätt att nå framgång. Gemensamt är storleken och ostar av premiumkvalitet.

SLC - Urbanfeeders 1 A Webb
”Lyckliga kor betyder lyckliga mjölkbönder”

Satsningar på ladugårdars struktur och kornas komfort ger resultat, poängterar den holländske veterinären Nico Vreeburg.

Kors kroppsspråk kan avslöja vad de känner

Som andra sociala djur kan kor förmedla sitt välbefinnande genom sitt kroppsspråk. En kartläggning av kors kroppsspråk under vardagliga situationer är därför ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att bedöma vilka känslor de upplever.

SLC - Nl Bonde 1
Nederländsk fosforkvot tar brödet ur munnen på unga bönder

Det var I somras som den 31-åriga mjölkbonden Jorrit Postma i Longerhouw, Friesland i Nederländerna stod inför ett vägval. Före nyår måste han besluta om han minskar sin mjölkbesättning eller skaffar dyra fosforkvoter. Det senare förutsätter att han måste låna över en miljon euro, som banken vill ha tillbaka efter fem år. Att minska besättningen så att han har tillräckligt med fosforkvoter betyder åter att inkomsterna minskar och han får svårare att betala tillbaka sitt nuvarande lån på sammanlagt 1,5 miljoner euro. Det är de nederländska begränsningarna av fosforspridning som gör det svårt för honom. – Politikerna har kommit med halva löften om lättnader för unga bönder, men det är inte något jag kan vänta på, säger Jorrit.

SLC - Mastitis 1
Helhetssyn ska minska antibiotikaanvändning

Selektiv sintidsbehandling, SDCT, är ännu ingen vanlig metod. Enligt experter missar man där en chans att reducera fallen av mastit och samtidigt minska kostnader och användning av antibiotika.

SLC - Mastitis 6
Fokus på förebyggande åtgärder

Ivo Hermanussen driver en mjölkgård med sina föräldrar och sin bror i Beers, en liten stad vid gränsen mellan Tyskland och Nederländerna. Hur besättningen sköts spelar en stor roll i minskandet av antibiotikaanvändningen, säger den unga jordbrukaren.

SLC - Kolumnen Hallfors Webb
Kommentaren: Skog må icke skövlas

Det man ska komma ihåg är att skogsägarna inte ensamma kan vara de enda som offrar sitt levebröd för att stävja klimatförändringen, utan bördan måste jämnas ut bland befolkningen, skriver Christoffer Hällfors i sin kolumn.

SLC - Kongressen 1 A Webb
Viktigt att många skogsägare deltar i SLC:s kongress

Det är viktigt att många medlemmar som är skogsägare är med på SLC:s kongress i november. Bo-Gustav af Hällström deltar för första gången.

Rätt bra start på årets virkeshandel

Efterfrågan på industrins slutprodukter är mycket god och virkeshandeln i Finland livlig. Håller trenden i sig?

SLC - Storaenso Webb
Konkurrens drev upp virkespriserna på Åland

Det nystartade enmansföretaget SkogAx som samarbetar med Stora Enso i Finland har skapat ny konkurrens på den åländska virkesmarknaden.