SLC - 005
Från mitt vindskydd: Röja, inte röja, röja…

Att sköta plantskogen är en viktig åtgärd för att den skall utvecklas på ett önskvärt sätt. Avsikten med röjning och plantreglering är att ge plantorna ljus och utrymme för optimal tillväxt. Snabb utveckling bidrar också till att perioden, då risken att utsättas för klövviltskador, blir så kort som möjligt.

SLC - Skogsjordbruk
Brittisk skogsjordbrukare: Högre försäljningsintäkter och större mångsidighet i odlingen

Stephen Briggs är jordbrukare vid Whitehall Farm i Cambridgeshire i England i Storbritannien. På en del av sin gård bedriver han skogsjordbruk med inslag av äppelträd. Skogsjordbruket, på engelska agroforestry, avser användandet av träd och buskar i traditionellt åkerbruk.

SLC - Transporter 4 Webben
Pråmtransporter nisch i skärgården

Landsbygdsföretagare Jan Lindberg med Malax Trädgård i spetsen har förutom storskalig växthusodling av grönsaker även pråmtransporter i skärgården.

SLC - Heisala 1 B Webben
Johanssons investerar i framtidens skärgårdsmjölk

Att bygga på en holme innebär en extra utmaning logistiskt. Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson på Heisala ö i Pargas har knäckt den nöten. Deras nya ladugård tas i bruk i november.

SLC - Kalkoner 5 Webben
Hemmanet tar i bruk ny högteknologisk anläggning för kalkonuppfödning

Inom kort inleder företaget Hemmanet kalkonuppfödningen i den nya anläggningen. Det innebär i praktiken att produktionen mer än fördubblas från 12.000 till 26.000 kalkoner per omgång.

SLC - Farstall 4 Webben
Historiskt stort fårhusbygge på Bergö

Trots den ekonomiska osäkerheten tror landsbygdsföretagare Lars-Erik Söderholm på ett fortsatt jord- och skogsbruk och djurhållning. Tillsammans med sonen Nicolai bygger han ett historiskt stort fårhus på Bergö i Malax skärgård.

SLC - Lerbyggande 3 Webben
Lerbyggandet på väg tillbaka

Erika Sillander från Lerföreningen berättade allmänt om lerbyggnadstekniker och lerklining som metod för att förbättra väggar och fasader.

SLC - 36651551201 40158C0Ba3 O
Biomassa blir bränsle via förgasning

VTT har utvecklat en ny slags process för att skapa gas på sin experimentella DFB-anläggning vid VTT Biorukki i Esbo.

SLC - Markanvandning 1 A Webben
Markplanering påverkar markägare och samhällsstrukturen

Markplaneringen ska vara ett verktyg som ger mervärde för markägaren och kommunen. Lokala förhållanden måste beaktas mera, säger Roger Häggman och Mats Björklund.

SLC - Kolumn Nyman B Webben
Kommentaren: Skördetid

Inte ens en spannmålsodlare lever av bröd allena, utan vi bör även få ett rättvist pris för våra produkter, påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

SLC - Globalt Webben
EU-skörden överlevde den extrema hettan i juli

Sydvästra och mellersta Europa upplevde en rejäl värmebölja under ett par juliveckor. Det extremt heta och torra vädret med temperaturer långt över fyrtiostrecket förefaller ändå att få mindre dramatiska följder än väntat för EU-skörden.

SLC - Osterbotten 4 C Webben
Tröskningen kom igång tidigt i Närpes

Tröskandet är i startgroparna i Sydösterbotten. Men redan i början av förra veckan skördade Johnny Granqvist den första spannmålen. Och resultatet var tillfredsställande.