SLC - Bovete 1 Webben
Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete

Den inhemska efterfrågan på bovete har ökat. Grödan är en viktig råvara i den glutenfria livsmedelsproduktionen. Dessvärre har kallt och torrt sommarväder och frostnätter på sistone försämrat skördeutsikterna för Korsholmsjordbrukaren Jan-Erik Bäck och andra boveteodlare i Österbotten.

SLC - Raisio 2
Konsumenterna vill ha ännu mera havre

Hela 68 procent av konsumenterna vill äta mera havre än de gör idag, visar Raisokoncernens färska undersökning.

Spannmålslagren har minskat

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter innehöll industrins och handelns lager i slutet av juni totalt drygt 400 miljoner kilo inhemskt och utländskt spannmål. Mängden är nio procent mindre än för ett år sedan och den minsta sedan 2012.

SLC - Boreal Webben
Växtförädlingen utvecklas men behovet finns fortfarande

Boreals växtförädling fyller tjugofem år. 1994 bildades dagens Boreal av två separata enheter. Boreal slog sig också då ner i Jockis där det fanns lämpliga av staten byggda faciliteter lediga.

SLC - Tork 1 A Webben
Hemmanet investerade i en ny tork

En ny stor tork har rest sig i Övermark i Närpes. Den står invid Hemmanets nya produktionsanläggning för kalkon och kommer att betjäna flera jordbrukare i området.

SLC - Silorobot 1 Webben
Robot rengör spannmålssilon

En robot som kan städa stora spannmålssilon är resultatet av en doktorsavhandling i reglerteknik av Kinan Dandan vid Örebro universitet.

Spannmålstorget i mobilen

I höst lanseras den nya Spannmålstorget-mobilapplikationen. Med hjälp av den nya appen får man det bästa priset för sin spannmål på ett lättare sätt än någonsin tidigare.

SLC - Fingrid 2 D Webben
Kraftledningsområdena kan utnyttjas mångsidigt

Fingrid, som ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät, erbjuder ekonomiskt stöd för skötseln av värdefulla vårdbiotoper på kraftledningsområden. Det rör sig om ett treårigt försök. Mäntylä gård har nappat på möjligheten.

SLC - Pietolawebb
Liisa Pietola: ”Politiken borde stöda sig på biologiska fakta”

Miljödirektör Liisa Pietola på MTK hör till de sakkunniga som hördes i samband med regeringsförhandlingarna. Hon talade om skogens och åkerns förmåga att binda kol inför den av Sanna Marin (SDP) ledda arbetsgruppen för ett koldioxidneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden.

SLC - Plant10
Inhemska plantor är populärast i skogsodling

Under den kommande tillväxtsäsongen planteras nästan 180 miljoner trädplantor i de finländska skogarna. Bara några procent av plantorna importeras. De inhemska plantorna är anpassade till våra väderförhållanden och har ett litet kolavtryck.

SLC - 19368594853 4B5485D529 O
EU organiserar flygplan för att släcka skogsbränder

Svåra skogsbränder har blivit vanligare i EU under de varma somrarna. Kommissionen vill förbättra beredskapen mot bränder och andra naturkatastrofer genom att samordna en gemensam flotta av släckningsflygplan och helikoptrar.

Skogsrådsmedlemmarna utsedda

Skogsråden för verksamhetsperioden 2019-2023 har valts i Nyland. Skogsrådet har 14 medlemmar som representerar skogsbranschens aktörer, den offentliga förvaltningen och intressentgrupper.