Mellana 2 B Webben
Trots att det har förnyelseavverkats mindre i vinter levererar Mellanå Plant lika mycket plantor som vanligt. Verkställande direktör Rainer Bodman säger dock att det finns en risk att planteringsbehovet kan minska nästa år. Men det är bara spekulationer i det här skedet, säger han.
Skogsbruk Tema

Mellanå Plant levererar
normala mängder plantor i år

Trots att många avverkningar lämnades ogjorda i vinter har Mellanå Plant levererat normala mängder plantor i vår. Huruvida beställningarna påverkas negativt nästa år återstår att se, säger verkställande direktör Rainer Bodman.

Den senaste vintern var bedrövlig ur skogsindustrins perspektiv. På grund av det milda vädret var det i praktiken omöjligt att avverka så kallade vinterstämplingar. Men det faktum att många förnyelseavverkningar sköts på framtiden verkar inte ha påverkat beställningarna av plantorna i vår.

– I vintras befarade jag att en del plantor skulle avbokas med tanke på den milda vintern och dessutom har strejker påverkat virkesförsäljningen. Men beställningarna som vi fått in är normala och det betyder att vi levererar 18-19 miljoner plantor också i vår. Däremot finns det en risk att det blir en nedgång i beställningarna för våren 2021, säger Rainer Bodman, verkställande direktör för Mellanå Plant i Dagsmark.

Stockanvändningen minskade i och med strejken vid sågverken i vintras och nu har coronaviruskrisen påverkat den globala ekonomin mycket starkt. Allt det här kan komma att påverka den globala sågvarumarknaden.

– Det är bara spekulationer från min sida, men allt som påverkar sågvarumarknaden styr förnyelseavverkningarna. Det finns i dag viss oro på marknaden, men informationen jag får är aningen motstridig. En del sågar lär gå för fullt medan andra ger ett sämre budskap, säger han.

Och fortsätter:

– Det har också sågats mycket ute i Europa på grund av insektsangrepp och det gör att det finns mer råvara på marknaden, speciellt i Tyskland. Men om avverkningarna minskar i Europa kan det ge ett utrymme för finsk råvara, men som sagt det här är spekulationer från min sida.

Mellana 4 B Webben
Så här går det till när Mellanå Plant producerar plantor. Det börjar med att frön sås och därefter börjar de växa. De här plantorna är klara för leverans senare nästa år.

Förhandsbeställningar styr produktionen

Det är kundernas förhandsbeställningar i januari som styr plantskolans såddplan för det kommande året. Alla plantor som sås och drivs upp vid plantskolan har därmed en adress till följande år.

– I januari gjordes alltså förhandsbeställningarna för våren 2021 men det är så klart svårt att veta vad som händer om ett och ett halvt år nu när det händer så mycket i världen. Det finns en risk för att det blir avbokningar nästa år.

I år kom Mellanå Plant i gång med leveranserna av årets plantor mycket tidigt. I slutet av mars levererades de första till Södra Finland.

– Det är nästan rekordtidigt i och med att alla utgick från att det blir en tidig vår. Men våren har varit kall och det har bidragit till att upptiningen av plantorna, som levereras frysta, har tagit längre än normalt. Men nu löper planteringsarbetet på bra ute i landet, säger Bodman.

Enligt Bodman borde inte stängda gränser ha påverkat planteringarna i någon hög grad i Finland. Endast en liten del av planteringsarbetet utförs av utländsk arbetskraft.

– Sveriges situation är värre. Där planteras 80-90 procent av alla plantor av utländska arbetare, medan andelen här är cirka 20-30 procent.

Cirka tio procent av marknaden

Mellanå Plant har över tio procent av marknaden i Finland. Cirka 25-30 procent av plantorna levereras till Österbotten och Nyland och de resterande till andra delar av landet. I dagsläget är 55 procent av plantorna granplantor, fyrtio procent tall och resten björk och några andra trädslag.

– Tallens andel har minskat och den största orsaken till det är älgskadorna. Det betyder också att gran favoriseras trots att den inte ska planteras på för svaga marker. Efter 10-20 år avtar tillväxten om gran planteras på tallmark och det är inte bra för stockproduktionen.

– Men jag har förståelse för att många markägare blir leda av att år efter år se tallplanteringen bli uppäten och till slut väljer gran, säger Bodman.

Mellanå Plant köper in förädlade frön som har många kvalitativa fördelar. Stammarna blir raka med liten avsmalning, kvistvinkeln är bra och tillväxten den bästa möjliga.

– Dessutom tål dagens förädlade plantor sjukdomar bättre och skogsförädlingen går framåt hela tiden. Våra tallfrön växer 20-25 procent bättre än beståndsfrön från skogen och det är viktigt att framhålla för skogsägarnas ekonomi.

Just ekonomin – inte minst den offentliga – är av stor vikt nu, betonar Bodman. Den finländska skogsindustrin står för 20-30 procent av landets hela export på årsbasis.

– Nu ifrågasätts avverkningsmängder i Finland, men man glömmer lätt att tillväxten är större än avverkningen. På sikt ska coronaviruskrisen betalas och för att göra det blir intäkterna från virkesindustrin mycket viktiga, säger han.

Mellana 3 Webben
Mellanå Plant har över tio procent av marknaden i Finland. Cirka 25-30 procent av företagets plantor levereras till Österbotten och Nyland och de resterande till andra delar av landet.

Trött på kritiken

Han är med andra ord trött på att de finska skogsvårdsmetoderna har ifrågasatts hårt från miljöhåll.

– Att anlägga ett plantbestånd och utföra röjning och gallra två till tre gånger under omloppstiden är en mycket fungerande metod. Den kan inte vara så dålig med tanke på att vi har ökat vårt virkeskapital trots att avverkningsmängderna har ökat.

– Dessutom binder en växande skog mer kol och därför tycker jag det är märkligt att vi inom skogsbranschen blir beskyllda för att vara klimatbovar, säger Bodman.

Intresset för kontinuerlig förnyelse – en metod där inte förnyelseavverkning tillämpas – har ökat en aning sedan metoden blev laglig när den nya skogslagen trädde i kraft. Men det är fortfarande en mycket liten andel av markägarna som tillämpar den typen av skogsbruk.

– Enligt statistiken är det bara en mycket liten del av skogen som förnyas på det viset. Och det påverkar inte vår egen verksamhet på något vis. Sedan ska man komma ihåg att alla marker inte lämpar sig för den typen av skogsbruk. Avkastningen på det investerade kapitalet minskar också och därför tror jag traditionellt ekonomiskogsbruk kommer dominera även på lång sikt, säger han.

Mellana 1 B Webben
Mellanå Plant i Dagsmark levererar årligen cirka 18-19 miljoner plantor. Här växer de plantor som levereras nästa år.