Planterare 1 C Webben
Robin Äppel arbetar som skogsarbetare för Metsä Group i Sydösterbotten. Nu är planteringssäsongen i full gång och varje år planterar han cirka 70.000 plantor. Jag tycker om att arbeta i skogen, säger han.
Skogsbruk Tema

Många kunder överlåter
planteringen till Metsä Group

En del utför planteringen på egen hand. Men många skogsägare köper också den servicen av Metsä Group som har ett brett utbud av olika tjänster. Fördelarna med att anlita kunniga skogsarbetare är många, säger Roger Granholm, operativ förman på Metsä Group.

Varje år planteras miljontals plantor i Finland när skogen förnyas. Nu är säsongen för plantering i full gång och förutom att aktiva skogsägare utför arbetet är det också många som anlitar den servicen av skogsvårdsföreningar eller skogsbolag som Metsä Group.

– Jag kom hit tidigt på morgonen och började plantera. På en säsong hinner jag plantera upp emot 70.000 plantor, säger Robin Äppel.

Robin Äppel är en av drygt åtta skogsarbetare som arbetar på entreprenad åt Metsä Group i området söder om Vasa. För en tid sedan planterade han skog på en yta i Närpes.

– I vårt område finns många kunniga skogsägare som utför planteringarna själva. Men är man inte kunnig eller har tid så lönar det sig att anlita vår service – och det gör många. Fördelarna är många, säger Roger Granholm, operativ förman i Metsä Groups Vasa distrikt.

Det viktigaste när skogen förnyas är att plantan trycks ner ordentligt i mineraljorden.

– Det kanske största felet som de med lite rutin gör när de planterar är att plantan hamnar för högt uppe. Det ökar riskerna att plantan torkar om rötterna blottas. Så tryck ner den ordentligt så rötterna skyddas. Är konditionen dålig ökar också risken för att man tappar koncentrationen när tröttheten gör sig påmind. Det gäller att vara fokuserad hela tiden, förklarar Äppel.

Planterare 2 C Webben
Många av Metsä Groups kunder väljer att låta bolaget plantera. Ofta väljer de en heltäckande service som inkluderar markberedning, plantor och planteringar. Till vänster skogsarbetaren Robin Äppel och Roger Granholm, operativ förman i Metsä Groups Vasa distrikt.

Plantera tillräckligt med plantor

En annan viktig aspekt för att planteringen ska lyckas är att tillräckligt många plantor planteras. Målet är mellan 1.800 och 2.200 plantor per hektar. För att kontrollera att han följer rekommendationerna tar Äppel provytor och utför en kontrollmätning med en lång pinne.

– Jag snurrar runt med pinnen och då ska det finnas tio plantor på den diametern. På en hektar ska det tas fyra provytor, säger Äppel.

När han är klar med provytorna matas uppgifterna in i applikationen Woodforce på telefonen. Provytorna är utmärkta i programmet och användaren kan också ta bilder.

– All den här informationen når både mig och skogsägaren och det är en kvittering på arbetet. Det kan liknas vid en certifiering att arbetet är rätt utfört samtidigt som planteraren informerar om att arbetet är klart, berättar Granholm.

– För att säkerställa kvaliteten på Metsä Groups planteringsarbete garanteras far jag också ut och tar stickprover och kontrollerar att arbetet är utfört på rätt sätt, tillägger han.

Ytan som Äppel håller på att förnya har markberetts med högläggning. Enligt Granholm utförs markberedning mycket flitigt på hans område.

– Nästan alla ytor som förnyelseavverkas här markbereds. Markberedning förbättrar förutsättningarna för att planteringen ska lyckas, säger han.

För skötselavtalskunder som anlitar Metsä Groups tjänster är det många som köper hela paketet som inkluderar markberedning, plantorna och planteringar.

– Den heltäckande tjänsten är omtyckt och i det ingår också att vi året efter planteringen granskar om den har lyckats.

God tillgång på arbetskraft

På sitt område har Granholm tillgång till ett tillräckligt antal skogsarbetare, vilket är relativt ovanligt. På grund av att arbetet som skogsarbetare inte har lockat unga på senare år är medelåldern mycket hög, över 60 år.

– Men för oss är situationen bättre. Vi har lyckats knyta till oss yngre skogsarbetare på senare år och därför har vi en medelålder för skogsarbetare på cirka 45-50 år. Oftast handlar det om personer som haft ett stort intresse för skog och sadlat om och börjat jobba för oss, berättar han.

Robin Äppel, 25, som har arbetat som skogsarbetare i fyra år, trivs med jobbet.

– Det bästa med arbetet är friheten. Jag kan välja när jag jobbar och kan således styra min dag hur jag vill. Sedan måste man också tycka om det här arbetet och ha ett intresse. Det går inte att göra det om man inte tycker om det.

Planterare 3 B Webben
När skogsplantor planteras är det viktigt att plantan trycks ner ordentligt så att rötterna kommer tillräckligt djupt ner och inte blottas. Planteras de för högt är de mera känsliga för torka.