SLC - Nyland 4 Webben
Torka och skadegörare präglade odlingssäsongen i Nyland

Spannmålsskörden i Nyland och Kymmenedalen ser ut att bli mindre än normalt. Den torra sommaren har satt sina spår såväl i de västra som i de östra delarna av landskapet.

SLC - Aboland 1 Webben
Tidigt tröskande i Åboland

I Skärmola på huvudön Ålön i Pargas kom Oskar Holmberg i gång med tröskandet torsdagen den första augusti. Det har blivit en tork per dag hittills, säger Holmberg fyra dagar senare.

SLC - Aland 1 Webben
Bra utsikter för Ålands spannmål men brand förstörde Sigges korn

Åland som helhet ser ut att få en bra spannmålsskörd, men för ”Sigge” Mattsson från Jomala Karrböle slutade det riktigt illa när han skulle torka årets första 25 ton korn. Då utbröt en brand som förstörde torken så att endast skalet finns kvar.

SLC - Oljevaxter 3 E Webben
Skadegörare och sval sommar hämmar oljeväxtodlingen

I 22 år har han odlat oljeväxter. Men efter den här säsongen kan det bli ett uppehåll med vårraps för Johan Knip från Kvevlax. Orsaken är att bekämpningen av skadedjur blir allt mera utmanande.

SLC - Eko Nu 1
Ekoodlare samlades i Lovisa

Projektet Eko Nu höll förra veckan en fältträff vid försöksrutorna i Lovisa. Efter genomgången av försöksresultaten förevisade BT-Agros Boris Lindgård olika harvpinnar- och spetsar samt mekanisk bekämpning av fleråriga rotogräs med hjälp av maskinen Kvick-Finn som företaget tillverkar. SLC Nylands utskott för ekologisk produktion möttes efter fältträffen.

SLC - Bovete 1 Webben
Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete

Den inhemska efterfrågan på bovete har ökat. Grödan är en viktig råvara i den glutenfria livsmedelsproduktionen. Dessvärre har kallt och torrt sommarväder och frostnätter på sistone försämrat skördeutsikterna för Korsholmsjordbrukaren Jan-Erik Bäck och andra boveteodlare i Österbotten.

SLC - Raisio 2
Konsumenterna vill ha ännu mera havre

Hela 68 procent av konsumenterna vill äta mera havre än de gör idag, visar Raisokoncernens färska undersökning.

Spannmålslagren har minskat

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter innehöll industrins och handelns lager i slutet av juni totalt drygt 400 miljoner kilo inhemskt och utländskt spannmål. Mängden är nio procent mindre än för ett år sedan och den minsta sedan 2012.

SLC - Boreal Webben
Växtförädlingen utvecklas men behovet finns fortfarande

Boreals växtförädling fyller tjugofem år. 1994 bildades dagens Boreal av två separata enheter. Boreal slog sig också då ner i Jockis där det fanns lämpliga av staten byggda faciliteter lediga.

SLC - Tork 1 A Webben
Hemmanet investerade i en ny tork

En ny stor tork har rest sig i Övermark i Närpes. Den står invid Hemmanets nya produktionsanläggning för kalkon och kommer att betjäna flera jordbrukare i området.

SLC - Silorobot 1 Webben
Robot rengör spannmålssilon

En robot som kan städa stora spannmålssilon är resultatet av en doktorsavhandling i reglerteknik av Kinan Dandan vid Örebro universitet.

Spannmålstorget i mobilen

I höst lanseras den nya Spannmålstorget-mobilapplikationen. Med hjälp av den nya appen får man det bästa priset för sin spannmål på ett lättare sätt än någonsin tidigare.