Planteringsprov 1 Webben
Från vänster Timo Hämylä, lärare vid Axxell Brusaby, skogsbruksstuderandena Niko Heinonen och Thomas Rosbäck samt Siv Vesterlund-Karlsson som ansvarar för Söderlångvik gårds skogar.
Skogsbruk Tema

Yrkesprovet i plantering är ett steg mot ett yrke i skogen

Det är en stekhet försommardag på Kimitoön och två skogsbruksstuderande vid Axxell Brusaby genomför sitt yrkesprov i plantering i Söderlångvik gårds skogar.

Niko Heinonen och Thomas Rosbäck är mitt uppe i sitt yrkesprov i plantering. Heinonen har precis avslutat en praktikperiod i Söderlångviks gårds skogar, Rosbäck i sin tur i Brusaby gårds skogar. Och plantering är det man jobbat mest med under praktiken, så är det i skogsbranschen under våren och försommaren.

– Hur många plantor vill du ha per hektar, frågar Siv Vesterlund-Karlsson, skogsansvarig vid Söderlångvik gård som fungerar som bedömare vid yrkesprovet.

– 2000 plantor, säger Rosbäck.

Vesterlund-Karlsson och Rosbäck diskuterar vidare. Hellre tall uppe på höjderna än nere i dalen. Hellre tall på karga marker än på bördiga. Hur vet vi att markerna är bördiga? Det ska finns rätt sorts växter, som bräken. Vad är det för skillnad på tallens och granens rötter? Granen klarar av att göra nya rötter ovan jord vilket igen tallen inte klarar av. Varför sätter vi inte tall på bördig mark? Kvaliteten blir lidande, vi vill ha så kvistfria och raka tallar som möjligt, dessutom med en optimal avsmalning.

Ivriga skogsbrukare

Rosbäck och Heinonen är glada över få yrkesprovet avklarat. Inte för det, båda två verkar ha gillat såväl provet som den praktikperiod som förestod provet. Efter det här blir sommarledighet för dem.

– Ledigt och ledigt, vi ska förstås på jobb, säger en entusiastisk Rosbäck.

Vesterlund-Karlsson är nöjd med sina adepter och deras insats i yrkesprovet.

– De är skickliga, kunniga och framför allt ivriga över att jobba i skogen. Deras iver skiner igenom i det de gör och då går jobbet som en dans. Så är det också väldigt givande för oss som instruerar och jobbar med dem. Alltid glädjande att unga människor hittar också till den här branschen, säger hon.

Planteringsprov 3 Webben
På skogsfiguren i Söderlångvik gårds skogar på Kimitoön planterade man tall.