SLC - Jari Leppa09112018
Inhemsk mjölk har både hälso- och klimatfördelar

Debatten om miljöfrågor och klimatförändring går för närvarande het. Globala problem som generaliseras och appliceras på den finländska matproduktionen skapar förvirring i debatten. På föreningen Mjölk och Hälsas seminarium påminde Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä om att dagens unga konsumenter är upplysta och funderar mycket på frågor som djurens välmående, etik, rättvis handel och hälsa. – Däremot har färre och färre unga egen erfarenhet av matproduktion. De behöver få information om den höga nivån vi har på mjölkproduktionen i Finland. Vi kan med rent samvete njuta av inhemska mjölkprodukter.

SLC - Lpx 101889
Fyra veckors sintid är för kort

Kortare sintid minskade mjölkproduktionen, men även om det finns fördelar för kon med en sintid på bara fyra veckor så överväger nackdelarna, visar en SLU-studie.

SLC - Maitomaa 1
”Welfare Quality® har lärt oss se produktionen med kons ögon”

På Jaana och Juha Häkkinens mjölkproduktion på Korkeamäki gård i Kangasniemi mellan Sankt Michel och Jyväskylä kan ungdjuren, som håller hus i den tidigare ladugården, njuta av en rymlig rastgård med halm som strö. De levererar sin mjölk till Andelsmejeriet Maitomaa, som är verksamt i östra delen av landet. Det är det andra mejeriet i Europa som har fått Welfare Quality®-certifikatet. Maitomaas leverantörer och ägare är totalt cirka 180 och den årliga invägningsmängden 75 miljoner liter. – Vår VD tog upp Welfare Quality® på ett möte, säger Jaana Häkkinen, som också är styrelseledamot i Maitomaa.

SLC - Lean 1 A
LEAN har kommit till lantbruket för att stanna

Hur använder vi vår tid effektivt och minimerar slöseri? LEAN är en utvecklingsstrategi som strävar efter att göra produktionen så effektiv som möjligt och eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden, säger LEAN-experten Folke Brinkmann.

SLC - Vilomix 1 A Webb
Vilomix har nya kosttillskott

På KoneAgria i Jyväskylä presenterade Vilomix nya kosttillskott. Behovet av kosttillskott kan vara stort nu i synnerhet om det råder brist på grovfoder, säger Satu Yrjänen, produktutvecklingschef på Vilomix.

SLC - Gea 2 A Webb
GEA:s nya system mäter cellhalten i realtid

Ett system som mäter cellhalten per fjärdedel i realtid. Det visade Petteri Virtanen, försäljningschef för GEA i Finland, upp på KoneAgria i Jyväskylä.

SLC - Ekonu 1 Webb
Ekomjölkbönder efter lång väntan

Övergången till ekologisk mjölkproduktion innebar en tydlig ekonomisk utmaning i början. Men redan efter ett och halvt år som ekomjölkbönder är tillvaron mera stabil, säger Andreas och Maria Ingerström som har sin produktionsanläggning i Sandsund, Pedersöre.

SLC - Ostmassa 2 Webb
Kända ostar bäst i kvalitetstävlan

Vartannat år äger en riksomfattande kvalitetstävling för inhemsk ost rum, med Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys SJY/Finlands Ostberedareförening (FOF) som arrangör. I årets kvalitetstävling, med utställning i Börssalen i Helsingfors, deltog 18 ysterier med 112 ostar i 12 serier.

SLC - Mejerier 8 A Webb
Mellanstorleken är mejeriernas marknadsnisch

Hollandsche Meesters i Nederländerna, Arctic Milk i Finland. Olika länder, olika typer av ost och olika sätt att nå framgång. Gemensamt är storleken och ostar av premiumkvalitet.

SLC - Urbanfeeders 1 A Webb
”Lyckliga kor betyder lyckliga mjölkbönder”

Satsningar på ladugårdars struktur och kornas komfort ger resultat, poängterar den holländske veterinären Nico Vreeburg.

Kors kroppsspråk kan avslöja vad de känner

Som andra sociala djur kan kor förmedla sitt välbefinnande genom sitt kroppsspråk. En kartläggning av kors kroppsspråk under vardagliga situationer är därför ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att bedöma vilka känslor de upplever.

SLC - Nl Bonde 1
Nederländsk fosforkvot tar brödet ur munnen på unga bönder

Det var I somras som den 31-åriga mjölkbonden Jorrit Postma i Longerhouw, Friesland i Nederländerna stod inför ett vägval. Före nyår måste han besluta om han minskar sin mjölkbesättning eller skaffar dyra fosforkvoter. Det senare förutsätter att han måste låna över en miljon euro, som banken vill ha tillbaka efter fem år. Att minska besättningen så att han har tillräckligt med fosforkvoter betyder åter att inkomsterna minskar och han får svårare att betala tillbaka sitt nuvarande lån på sammanlagt 1,5 miljoner euro. Det är de nederländska begränsningarna av fosforspridning som gör det svårt för honom. – Politikerna har kommit med halva löften om lättnader för unga bönder, men det är inte något jag kan vänta på, säger Jorrit.