Naturbruksutbildning: Vuxenutbildning

Att studera som vuxen är i regel annorlunda än inom utbildning för unga. I vuxenstudierna kan du kombinera arbete och studier, men det är ett pussel att kombinera arbete, familj och studier. Det lönar sig att ordna med finansieringen av studierna innan du inleder vuxenstudier.

SLC - Strandberg
Studier vid Novia ger kunnande och också kontakter

Jobbutsikterna är goda för den som utbildar sig till agrolog eller skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Förutom utbildningen ger blivande agrolog Erik Strandberg gott betyg åt studielivet och den sociala samvaron.

SLC - Emmi Nurmi
”Ta vara på studietiden”

Emmi Nurmi, ungdomsombud på SLC Nyland, har nyligen blivit klar med sina studier vid agro-forstvetenskapliga fakulteten i Vik och kan nu titulera sig magister i agrikultur-forstvetenskap (AFM). Nästa steg blir att flytta tillbaka till Raseborg och ta över hemgården Bovik i Snappertuna.

SLC - Agroforstare1
”Agro-forst” fyller 100 år

I år fyller Svenska Studenters Agro-Forst Förening 100 år. Det här firas med nostalgiska tillbakablickar på åren som gått, med en pigg och färgstark föreningsverksamhet och inte minst med en hejdundrande jubileumsfest fredagen den 22 mars på gamla studenthuset i Helsingfors.

Naturbruksutbildning: Yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen

Gemensam ansökan till yrkeshögskoleexamen, lägre och högre högskoleexamen.

Läroinrättningar för naturbruksstudier på svenska

SLC - Utbildningsinfo
Regionöverskridande rekrytering till bioekonomiutbildningen i Raseborg

Det finns många exempel på hur initiativ av Skuffis Elevkår r.f. under det gångna seklet skapat nytta för kommande generationer av agrologstuderande.

Novias medelinsamling gav 6,2 miljoner euro

De donationer som Novia fått av aktörer, stiftelser och privatpersoner verksamma inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan fram till 31.12.2018 resulterade i 6,2 miljoner euro.

SLC - Vatkonservering 1
Studerande deltog i kurs om foderkonservering

Torkning medger inte någon annan fördel än att handeln med foder underlättas. Våtkonservering av hela den ovanjordiska biomassa- eller kärnskörden resulterar däremot ofta i ett högre fodervärde. En kurs om foderkonservering förde Skuffisstuderande till Sjölax Gård på Kimito.

SLC - Kolumn Nystrand Webben
Kommentaren: Fjortonde april är viktigt också för skogsbruket

Skogsägarna har en verkligt god orsak att rösta i vårens val och se till att det behövliga praktiska skogskunnandet finns i Finlands riksdag också i framtiden, skriver Håkan Nystrand i sin kolumn.

SLC - Drivning6 Webben
Perfekta drivningsförhållanden gläder skogsvårdsföreningen

Det kalla vädret välkomnas av alla inom skogsbranschen. Drivningsförhållandena är goda och det går att utföra arbeten också på torvmarker.

SLC - Kimito B Webben
Skogsreviret öppnade dörrarna för Kimitonejdens skogsägare

Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret har tagit vid där Kimitonejdens skogsvårdsförening slutade. Revirets verksamhet på Kimitoön inleddes i början av året.