Morot 1 Webben
Mats och Glen Jakobsson har profilerat sig som ekologiska morotsproducenter sedan början av 2000-talet. För närvarande hanteras varje vecka cirka 30-40 ton morötter i brödernas morotspackeri i Jeppo.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Mild vinter bäddar för
sämre upptorkning i sommar

Den pågående varma och snöfattiga vintern riskerar att medföra olika slags odlingsmässiga utmaningar senare i år. Morotsodlaren Glen Jakobsson nämner upptorknings- och dräneringsproblem som ett typiskt dilemma efter en mild vintersäsong.

Vintern har åtminstone tillfället slagit tillbaka med snöfall och minusgrader när LF besöker Glen och Mats Jakobssons morotspackeri i Jeppo i slutet av januari. Faktum kvarstår dock tveklöst att det är en mycket mild och nyckfull vinter som vi upplever. Nyligen visade termometern hela nio plusgrader, nämner Glen Jakobsson.

Vilka tankar framkallar den här plusgradersvintern hos dig som odlare?

– Visst finns det en del utmaningar om tjälen inte lägger sig tillräckligt djupt. Ett problem är att det leder till sämre upptorkning och dräneringsproblem på våren. Bristen på kyla kan också resultera i att vissa bakterier överlever i marken, säger Glen Jakobsson.

– Man brukar ofta säga att en mild vinter följs av en kall sommar. Men det går det förstås inte att uttala sig med säkerhet om. Samtidigt kan hyfsat sommarväder med både regn och sol bidra till att återställa balansen skördemässigt, fortsätter Jakobsson.

Glen Jakobsson understryker i samma andetag vikten av att som producent ta hand om sina odlingsytor så väl som möjligt.

– Tillämpning av växelbruk på åkrarna är en mycket viktig faktor. Det gäller att ha ett tillräckligt långt uppehåll mellan odlingssäsongerna. Att hålla marken i gott skick är en lång process. Det är av stor betydelse att marken är tillräckligt dränerad och att det inte finns för kraftiga sänkor och lutningar. Därtill bör man se till att ogrässituationen är under kontroll.

Morot 2 Webben
I packeriet tvättas, sorteras och förpackas morötterna på löpande band, säger Glen Jakobsson. Bakom honom står den mexikanske arbetaren Roy.

Ekologisk morotsodlare i 27 år

Glen Jakobsson och hans yngre bror Mats Jakobsson tog över sina föräldrars jordbruksproduktion via en generationsväxling i början av 2000-talet.

– Föräldrarna var potatisodlare. De hade valt den ekologiska och besprutningsfria linjen redan 1982. År 1993 odlade vi ekologiska morötter för första gången på ett halvt hektar. Verksamheten var experimentell till att börja med och i princip ett komplement till potatisodlingen på den tiden.

Med tiden har Glen och Mats Jakobsson skapat sig en egen nisch som österbottniska morotsproducenter. I dag handlar det om landets största ekologiska morotsproduktion även om odlingsytorna i praktiken inte är så stora, säger Glen Jakobsson.

– Att jag kan dela arbetsansvaret med Mats är en klar fördel. Annars vore vi alltför bundna. Jag brukar själv bland annat ta hand om administrativa funktioner och pappersarbeten, Mats är i sin tur mera inriktad på det praktiska odlingsarbetet. Han satsade tidigare seriöst på skidåkning. Han har varit med i arbetet på heltid i omkring tio år, säger Glen Jakobsson.

Bröderna Jakobsson odlar årligen ekologiska morötter på 25 hektar och ekologisk potatis på en lika stor areal. De har dessutom tillgång till över hundra hektar extra mark. Det handlar om vall- och spannmålsytor.

Sådden av morot sker i slutet av april eller maj. Skördandet kan spridas ut över en lång tid. De första morötterna kan vid behov tas upp redan i juli, medan de sista skördeinsatserna vanligen sker i oktober eller november.

– Vi använder fiberduk för att skydda morötterna mot loppor och flugor.

Hur har de senaste skördeåren artat sig för er del?

– Vi har bland annat haft rätt stora problem med kraftiga regnväder här i trakten under flera somrar. Fjolåret var ett undantag då vädret var mera balanserat, säger Glen Jakobsson.

Morot 4 Webben
Glen Jakobsson i företagets morotslager.

Modernare morotspackeri på önskelistan

För närvarande finns det ett överutbud av ekologisk potatis i Finland. På morotssidan är däremot det aktuella förhållandet mellan utbud och efterfrågan mera harmoniskt, säger Glen Jakobsson.

– Morotspriserna har varit något lägre i år. I fjol drevs priserna upp efter att de stora inhemska odlingarna i Laitila hade drabbats av missväxt, fortsätter Jakobsson.

Under de odlingsfria vintermånaderna är det kontinuerligt liv och rörelse i bröderna Jakobssons morotspackeri. I slutet av januari fanns flera anställda, bland annat från Ukraina och Mexiko, på plats för att bistå i det dagliga arbetet.

– Vi hanterar upp till 30-40 ton morötter per vecka. De förpackade morötterna transporteras till en automatiserad distributionscentral i Sibbo.

– Vi har byggt ut vårt packeri flera gånger. Det borde helst moderniseras och göras mera rymligt framöver, tillägger Glen Jakobsson i samma veva.

Utöver den arbetskraft som anlitas i packerihallen brukar bröderna Jakobsson anställa ett tjugotal sommararbetare som tar hand om jobbet på morotsfälten.

– Det handlar bland annat om handrensning i det praktiska arbetet. Nuförtiden utgörs den sommararbetande styrkan till cirka sjuttio procent av lokalt bosatta ukrainare. En del lokala finländska ungdomar från trakten brukar också söka jobb här. Ännu för 10–15 år sedan var alla sommarjobbare av inhemsk börd. Numera är det allt svårare att få tag i finländare som vill utföra den här typen av arbete, säger Glen Jakobsson.

Bröderna Jakobsson har vid sidan av morot- och potatisodling ytterligare ett ben att stå på i sitt produktiva arbete.

– Varje månad skaffar vi åtta förmedlingskalvar. I den totala besättningen har vi ett nittiotal kalvar som vi föder upp för slakt. Det är en uppfödning som våra föräldrar startade för fyrtio år sedan, säger Glen Jakobsson.

Morot 3 Webben
Påsar med ekologiska morötter från Jakobssons packeri sänds till södra Finland för vidaredistribution.