SLC - Avverkningar Illustration Webben
Ineffektiv klimatpolitik att minska avverkningarna i Europa

Om man minskar på avverkningarna i Europa kommer avverkningarna i resten av världen att öka med åttio procent av den europeiska minskningen. Det här visar en nyligen utförd LULUCF-studie.

SLC - Rojningskurs Parad 1 Webben
Skyddande tips för farligt röjningsarbete

Ålands Skogsvårdsförenings instruktör Mikael Berglund har efter den svåra nyårsstormen Alfrida cirka 450 kubikmeter stormskadad skog att röja upp på sin egen gård. Bland annat därför passade han på att gå den specialkurs om arbete i stormskadad skog som arrangerades på Åland för ett par veckor sedan.

SLC - Ungskog
Slyröjningen och vården av ungskog kan fortfarande förbättras

Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som utförts fel.

SLC - Material Matters 1
Innovativa material med fokus på miljön

Forskningens framsteg möjliggör att syntetiska material allt oftare kan ersättas med miljövänliga alternativ. Material Matters-utställningen lyfte fram tio materialinnovationer under utveckling av forskare vid Aalto-universitetet.

SLC - Mg 8965
Nya regler gäller för enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar som varit i kraft sedan årets början, medför många förändringar. Bland annat minskar kommunens inflytande och ansvaret för väglaget skärps. Det finns dock ännu möjlighet att ha enskilda vägar utan ett konstituerat väglag som ombesörjer skötseln av vägen. Lagen gäller på alla enskilda vägar som har ett väglag. För enskilda vägar utan ett konstituerat väglag gäller lagen i tillämpliga delar. En förändring i den nya lagen är att en enskild väg utan ett väglag inte längre kan få kommunalt bidrag.

SLC - Kolumn Graf
Kommentaren: Marknadsutsikter inför kommande spannmålssäsong

Den gångna skördesäsongens torka både i Finland, speciellt Nordeuropa men också globalt, har påverkat prisutvecklingen i Finland på ett gynnsamt sätt under det pågående spannmålsåret 2018/19. Hur ser då marknadsutsikterna ut inför kommande säsong 2019/20? frågar sig SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

SLC - Utsade 2 B
Det blir brist på utsäde i år

Det blir brist på utsäde i år. Det säger flera försäljare i Österbotten. Orsaken är fjolårets torra sommar och värst är situationen på ekosidan. Ekologiska vallfrön blir en utmaning att få, säger Jan Käldman som har egna kontraktsodlingar och förpackar utsäde.

Ny elektronisk tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder

Livsmedelsverket öppnade 11 mars den nys elektroniska tjänsten Touko utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Touko-tjänsten gör kommunikationen mellan kunderna och Livsmedelsverket snabbare.

Valios vallblandning ska binda kol

Valio har utvecklat en utsädesblandning för vall som ska förbättra kolbindningen i marken, skriver företaget i ett pressmeddelande. Utvecklingsprojektet är en del av Valios satsningar på att göra mjölkkedjan kolneutral.

SLC - Riesinger Webb
Hur skapa en möjligast bördig mark?

Marginalerna för lönsamhet blir allt mindre, vilket innebär att åkrar som är bördiga och ger höga och jämna skördar blir allt viktigare, både inom konventionell och ekologisk odling.

SLC - Markomask 2 Webben
Anders Abrahamsson odlar plöjningsfritt

Spannmålsodlaren Anders Abrahamsson, som odlar Kullas gård i Kimito i nionde generationen, tog över gården för fyra år sedan och började i samma veva med grönsaksodling vid sidan av spannmålsodlingen.

SLC - Rege1
Mellangrödor är pengar på banken

Lösningen på klimatkrisen finns i marken. Bönder och kor är de som bäst kan lösa de utmaningar vi står inför enligt Martin Beck, odlingsrådgivare och agrolog. Genom att öka humuslagrets tjocklek kan vi binda stora mängder kol i marken. Kolet tas från luften och därför minskar mängden koldioxid i atmosfären.