SLC - Sorter Havre 1 A Webben
Havresorterna 2019

Odlingsarealen för havre ökade inte längre i fjol, trots att konsumenternas intresse för havrebaserade livsmedel fortfarande ser ut att öka. Istället gick arealen ner en aning till 324.400 hektar.

SLC - A02De2Ade27361E5 Org
Fazer investerar 40 miljoner för att göra xylitol av havreskal

Fazer investerar ca 40 miljoner euro i en ny anläggning med fokus på havreskal som råvara och en ingång till xylitolmarknaden, uppger koncernen i ett pressutskick.

Nytt kluster kring ren havre

Kunnandet om produktion av så kallad ren havre förstärks i 65 Oats-gruppen. Klustret för odling av glutenfria växter bildas av odlare, förädlade och sakkunniga.

SLC - Sorter Korn Brage
Kornsorterna 2019

År 2019 upptogs sju tvåradiga och fyra flerradiga kornsorter i sortförteckningen.

SLC - Sorter Varvete Kruunu B
Vårvetesorterna 2019

De nya sorterna på sortlistan för vårveten hör alla till vårvetets huvudtyp, som har en proteinhalt på 12–14 procent.

SLC - Sorter Bondbona 1 C Webben
Bondbönesorterna 2019

År 2018 odlades bondböna på 19.789 hektar. Odlingsarealen har ökat under de senaste åren då vår foderindustri haft intresse av att i allt högre grad ersätta importprotein med bondböna och ärter.

SLC - Sorter Arter B Webben
Ärtsorterna 2019

År 2018 odlades mat- och foderärter på 9.607 hektar. Odlingsarealen för ärter har mer än fördubblats sedan årtiondets början.

SLC - Sorter Oljevaxter Trapper 2 Webben
Vårraps – allt fler CL-sorter

De officiella sortförsöken lyckades bra i fjol och flera nya rapssorter testades. Tre nya rapssorter, alla CL-sorter, upptogs i sortförteckningen. CL-sorter är sådana som är härdiga mot Clearfield-preparat, Clamox och Cleravol, vid bekämpning också av bredbladiga ogräs.

SLC - Oljevaxtodling 1 Webben
Konsten att etablera våroljeväxter

Etableringen av våroljeväxter hotas av kyla, torka, skorpbildning och jordloppor. Utgångspunkten för ett frodigt bestånd är en snabb uppkomst.

SLC - Spruttest Dsc 0429 Webben
Att tänka på inför funktionstest av växtskyddssprutan

Inför ett funktionstest bör du se till att sprutan och dess komponenter är väl rengjorda och i gott skick så att det inte finns risk för personskador då testet ska genomföras. Funktionstestaren kan neka att utföra ett test på en spruta som är dåligt rengjord eller där det finns brister i säkerheten, påminner Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

SLC - Sorter Hostoljevaxter 1 Webben
Mera höstoljeväxter i växtföljden

Övervintringen ställde till besvär också senaste vinter, men litet nya resultat kunde man i alla fall få fram i de officiella sortförsöken. Under två år tidigare har inga resultat kunnat bokföras.

SLC - Sorter Hostvete 1 A Webben
Höstvetesorterna 2019

Odlingsarealen av höstvete år 2018 omfattade 10.930 hektar. De mest odlade sorterna var Ceylon på 28 procent, Skagen på 24 procent och SW Magnifik på fjorton procent av arealen.