SLC - Kongressen 1 A Webb
Viktigt att många skogsägare deltar i SLC:s kongress

Det är viktigt att många medlemmar som är skogsägare är med på SLC:s kongress i november. Bo-Gustav af Hällström deltar för första gången.

Rätt bra start på årets virkeshandel

Efterfrågan på industrins slutprodukter är mycket god och virkeshandeln i Finland livlig. Håller trenden i sig?

SLC - Storaenso Webb
Konkurrens drev upp virkespriserna på Åland

Det nystartade enmansföretaget SkogAx som samarbetar med Stora Enso i Finland har skapat ny konkurrens på den åländska virkesmarknaden.

SLC - Vitsvanshjortar Webb
Fyra röster om hjortdjuren i Åboland

​ På SLC Åbolands område debatteras hjortdjursbeståndets storlek och viltskadorna. Fyra åbolänningar berättar sin syn på hjortdjursfrågan.

​Rekordmängd jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland

Finlands viltcentral har beviljat ett rekordstort antal jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland, 12.667 stycken.

SLC - Viltskador 2 A Webb
Få har ansökt om ersättning för hjortdjursskador i Västra Nyland

Det har blivit lättare att få ersättning för hjortdjursskador i skogen, men det har inte synts som en ökning i mängden ansökningar i Västra Nyland, säger skogsrådgivare Ragnar Höckerstedt.

SLC - Jaaakt10 Webb
Varg hämmar älgjakten i Pörtom

Älgskadorna i Pörtom har varit relativt stora de senaste åren. Älgstammen bör minskas men tyvärr hamnar jägarna att undvika en del av områden med mycket älg. Orsaken skrivs vargar.

SLC - Torka 2 Webb
Särskilt utmanande förhållanden för vårens planteringar

Den exceptionellt torra våren och sommaren har varit utmanande för de plantor som planterades i våras.

SLC - Lappland 1 Webb
Skogen i Lappland växer allt bättre

Bjarne Andersson tog chansen att vara med på en gruppresa i Lappland med skogsbruk som huvudtema. Under fem dagar i september fick resenärerna bekanta sig med skogsbrukets utmaningar norr om polcirkeln.

SLC - Motorsagskurs 2 B Webb
Ökad efterfrågan på motorsågskurser för kvinnor

Det blev snabbt fullsatt på den motorsågskurs för kvinnor som Jakobstads Arbis arrangerade i början av oktober.

SLC - Minimurvel 1 B Webb
Skogsmurvlar sammanstrålade i Solf

För tredje gången på fyra år har Ove Ljungqvist arrangerat en mini-skogsmurvelmarknad på ett av sina skogsskiften i Solf, Korsholm.

SLC - Skogstavling 1 Webb
Lekfull tävling sammanförde Svenskfinlands skogsägare i Västankvarn

Skogsägare från Nyland, Åboland och Österbotten samlades i Västankvarn i Ingå för skogsfärdighetstävlingen.