Ung1
Joel Rappe tog över Olsböle gård i Tenala för ett par år sedan. Idag är han jordbrukare på heltid – och SLC Nylands andra viceordförande.
Jordbruk SLC Tema

Unga bönder vill både
påverka och ta ansvar

– Det är klart man har ett intresse för lantbrukspolitik. Besluten påverkar ju direkt vår egen näring, säger SLC Nylands nyvalda andra viceordförande, Joel Rappe.

Joel Rappe hör till de unga aktiva jordbrukarna som gärna drar sitt strå till stacken när det gäller jordbrukets intressebevakning. 31-åriga Rappe brukar Olsböle gård i Tenala sedan generationsskiftet för ett par år sedan. Spannmål, sockerbetor och oljeväxter ingår i odlingsplanen.

Han är agrolog från Novia i Ekenäs och sjätte generationens lantbrukare på familjegården. Dessutom är han nybliven pappa till en tre månader gammal dotter. För tillfället har han därför inget emot att fysiska möten ersatts med digitala dito.

För Joel Rappe innebär förtroendeposten att han behöver läsa på för att ännu bättre sätta sig in i aktuella lantbruksfrågor. Markägarfrågor och markplanering hör till de frågor han gärna vill bli bättre på.

– Det borde inte vara så lätt att tumma på regler när det gäller markägarfrågor. Det handlar ju ofta om tolkningar, men det verkar gå lätt att köra över markägarna.

Snedvriden debatt

Det nya landsbygdsprogrammet och allt som har med jordbrukspolitik att göra intresserar också Rappe.

– Det finns en hel del positivt i det nya landsbygdsprogrammet för Finlands del, som att medlemsländerna får mer att säga till om. Tilläggspengar hjälper för stunden, men på sikt får vi nog vara beredda på sänkta stöd, säger Rappe.

Han upplever att klimatdiskussionen i samhället är något snedvriden där jordbrukare beskylls oskäligt mycket och ständigt påtvingas nya påbud.

– Förstås ska vi jordbrukare bidra med klimatåtgärder, men vi måste också få betalt för det.

Rappe är ingen nybörjare i producentsammanhang. Tidigare innehade han både posten som ordförande för SLC:s ungdomsutskott och SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott. Därigenom har han också deltagit i arbetsutskottets möten och varit aktiv i takorganisationen för unga producenter inom EU, Ceja.

Det här har gett honom både sakkunskap och erfarenhet. Förtroendeuppdragen har varit en bra skola.

– Det har varit väldigt nyttigt att vara med. Utan de erfarenheterna hade jag nog inte vågat mig på att ta över en av viceordförandeposterna, säger Rappe och uppmanar jordbrukarkollegerna att friskt ta kontakt i frågor som gäller lantbrukspolitik.

Ung2
Leo Klinge studerar tredje året på Novia i Ekenäs och ska bli agrolog. Nu hägrar en praktikperiod i Skåne vilket inte hindrar honom att sköta också ordförandeskapet i SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott.

Klinge efter Rappe

Rappe ser det som viktigt att unga jordbrukare engagerar sig för sin bransch. Han upplever att de äldre gärna lyssnar på de unga och deras synpunkter.

Samtidigt hoppas han att fler unga jordbrukare skulle aktivera sig. Det är inte alltid lätt att fylla förtroendeposterna vare sig med äldre eller yngre personer.

Men så finns det sådana som Leo Klinge. Han är 23 år, agrologstuderande och efterträder Joel Rappe på posten som ordförande för SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott. Leo Klinge brukar gården Korpis i Flyt i Sjundeå tillsammans med sina föräldrar.

– Det finska lantbruket är värt att kämpa för, säger Klinge.

Han tycker han att det florerar en hel del osanningar om lantbruket idag, särskilt beträffande klimatfrågor. Han upplever att det är viktigt att vara öppen och villig att förklara för att öka förståelsen bland konsumenter.

I dagens läge har de flesta av dem ingen relation till lantbruk vilket lätt leder till missförstånd och förenklingar. Han hoppas också att konsumenterna skulle förstå att jordbrukarna inte är några miljöbovar.

– Om vi struntade i miljön skulle vi ju strunta i vårt jobb. Jorden är ju vårt verktyg som vi måste ta hand om får att få avkastning, säger Klinge.

Engagemang skapar sammanhang

Efter flera års engagemang i ungdoms- och PR-utskottet har också Leo Klinge samlat på sig en hel del erfarenhet och kontakter.

– Ju mer man engagerar sig, desto lättare hittar man ett sammanhang och en gemenskap. Man lär sig förstå sig hur andra tänker och lär känna folk i branschen, säger Klinge.

Leo Klinge är enda barnet och för honom har det länge varit klart att han vill bli jordbrukare.

– Jag har ju levt här med passiv hjärntvätt, skrattar han och syftar på familjen där alla deltar i jordbruksarbetet.

Inom kort är det ändå ett jättejordbruk i Skåne som ska få hans uppmärksamhet. Agrologstudierna möjliggör praktikperioden utomlands och fördelen med dagens distansmöten är att ordförandeskapet i ungdoms- och PR-utskottet går att sköta också från grannlandet.