Agroforst1
Skogen är en framtidsbransch, och det behövs mera svenskspråkiga studerande, säger Annika Ståhl från Sibbo. Hon studerar skoglig ekonomi och marknadsföring vid Helsingfors universitet.
Jordbruk Skogsbruk Tema

Universitetetstudier
erbjuder verklig bredd

Jord- och skogsbruksstudier vid Helsingfors universitet ger möjlighet att arbeta både på fältet och i kontorsmiljö, inom branscher som kontinuerligt utvecklas. Ett stort universitet ger också ett brett nätverk, vilket är ett plus på arbetsmarknaden.

Ett stort universitet erbjuder många fördelar, anser både Annika Ståhl och Anton Broända som studerar vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga faktultet. Ett brett kontaktnätverk, tvåspråkighet och möjlighet till vidareutbildning ger en god grund för mångsidiga uppgifter inom arbetslivet.

– Vårt kampus i Vik är som ett eget litet samhälle där alla studerar liknande ämnen, säger Ståhl. Det ger en möjlighet att skapa ett brett kontaktnätverk redan under studietiden, vilket är en fördel i det kommande arbetslivet.

Anton Broända, förstaårsstuderande  inom lantbruksvetenskaper vid fakulteten, anser att man på köpet får en god överblick över jord- och skogsbruksbranschen.

– För mig som kommer från en mjölkgård i Kronoby och vill fortsätta den verksamheten ser jag att överblicken över fältet kan öppna många dörrar. Det gäller både inom mejeriverksamheten och andelslagen, men också inom framtida förtroendeuppdrag inom ÖSP och SLC.

Kan arbeta inom ett brett område

För Broända var Skuffis ett annat alternativ, men möjligheten att vidareutbilda sig vann.

– Jag kommer att fortsätta studierna och avlägga magistersexamen för att få allting gjort på en gång. Sedan har jag uppdrag som väntar hemma och ett jordbruk att hålla igång.

Ståhl som studerar skogsvetenskaper för andra året har också siktet på livet efter studierna. Hon studerar skoglig ekonomi och marknadsföring, vilket bäddar för ett kontorsarbete.

– Men utbildningen ger också möjlighet att börja röja skog om det är det man vill.

Just möjligheten att arbeta inom ett brett område gör att många kanske inte förstår vad studierna handlar om. Dessutom finns väldigt lite information om studierna på svenska. Största delen av kurserna går på finska, men uppgifter, prov och examen kan göras på svenska inom fakulteten.

– Jag har fått frågan om jag ska bli skogsfällare, vilket visar att folk inte vet vilka möjligheter utbildningen ger, säger Ståhl. Det är synd, eftersom det gärna skulle få finnas mera svenskspråkiga studerande inom skogsbranschen.

Skogen är en framtidsbransch som kan erbjuda lösningar på globala problem.

– Diskussionerna i media om hur man ska använda skog visar också att skogen är viktig för oss. Den är en del av Finlands historia och samtidigt vår framtid, säger Ståhl.

Det samma gäller lantbruksvetenskaper.

– Ämnet blir allt mera aktuellt i och med klimatförändringen, säger Broända. Här finns möjlighet att motverka den. Jordbruket utvecklas också hela tiden, och det kommer att fortsätta göra det.

Agroforst2
Anton Broända kommer från en mjölkgård i Kronoby och ser många fördelar med den breda överblick över fältet man får via studierna i lantbruksvetenskaper.

Agro-forst förenar

Både Ståhl och Broända är aktiva inom Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f, agro-forst. Ståhl är sekreterare för styrelsen och Broända ekonom.

Coronaåret har dragit ner på föreningens verksamhet och festerna har hållits virtuellt, men de studerande tar det med ro.

– Studierna tar fem år, och vi ska hoppas att coronan inte gör det, säger Broända.

Han har behållit sin lägenhet i Vik trots att han befunnit sig i Kronoby sedan oktober.

– Man får ofta höra om de negativa sidorna med distansstudier, men att kunna arbeta på gården vid sidan om studierna har varit praktiskt. Däremot kräver det förstås självdisciplin, men för mig har det fungerat bra.

Praktiken i skogen kunde också genomföras trots coronan.

– Vi tillbringade flera veckor på universitetets skogsstation i Hyytiälä i fjol, vilket ju var väldigt fint, säger Ståhl.

Både Ståhl och Broända ser fram emot att så småningom återgå till normala studier.

– Det är förstås också superbra för nya studerande att få komma med verksamheten från början, säger Ståhl. Mitt råd är att vara aktiv och gå med i föreningar och skaffa kontakter. Uni ger superbra möjligheter till det.