23 personer vill leda Forststyrelsen

23 personer har sökt tjänsten som Forststyrelsens verkställande direktör.

SLC - Specialhuggare 1 A Webben
Specialhuggningar på hög höjd

Trädfällningar på högre höjd kräver precision och specialiserade skogshuggare som säkert tar ner träden bit för bit.

SLC - Bjarne Andersson
Bjarne Andersson har lämnat oss

Det var en måndag morgon i september, en av mina kompisar meddelade per epost att Bjarne Andersson avlidit under föregående veckoslut. Jag läste det i en buss fylld av europeiska journalister på besök i Finland med anledning av det informella jordbruksministermötet i Finland. Hans död kom som en fullständig chock för oss alla. Han hade problem med hjärtat, men att allt skulle stanna så plötsligt hade ingen kunnat tänka sig.

SLC - Skogstavling 1 Webben
Spänning och social samvaro i knepig skogstävling

Sydkustens skogsägare tävlade i skogsfärdighet i utmanande terräng på Kimitoön. Det här och mycket annat kan du läsa om i veckans Skogstema i LF!

SLC - Arctic Wood 13 A Webben
Traditionella hantverkare bör kunna livnära sig på sitt yrke

Hur ska vi bära oss åt för att bäst bevara den nedärvda kunskap som finns inom traditionellt trähantverk? Och hur ska de hantverkare och fackmän som jobbar med timmer och trä gå till väga för att kunna finna sig en utkomst inom sitt skrå? Det är några av de huvudsakliga frågor som sju friluftsmuseer från Finland, Sverige, Norge och Ryssland funderar över i projektet Arctic Wood Network.

Kommentaren: Torvmarker

I dag har vi på våra torvmarker en tillväxt och ett kubikinnehåll, som vi tidigare inte ens kunde föreställa oss. Medaljen har förstås även i detta fall en baksida. Eller i detta fall flera, konstaterar Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC - Alandstorm 5 Webben
Rekordmycket timmer kan tas ur Ålands stormhärjade skogar

Röjningen i de åländska skogarna efter stormen Alfridas våldsamma framfart natten till den 2 januari fortsätter i höst med stor intensitet. Under sommarmånaderna fokuserades avverkningen på massaved, men från september försöker skogsbolagen åter rädda så mycket timmer som möjligt. Och timret har klarat sig förvånansvärt bra.

SLC - Osterbottenstorm 3 Webben
Stormskador sysselsätter också i Österbotten

Stormskadorna efter nyårsstormen Aapel är omfattande i vissa regioner. Enligt skogsvårdsinstruktör Johan Nynäs vid Österbottens skogsvårdsförening har hela gamla Korsnäs och Töjby i Närpes drabbats av nyårsstormen med varierande mått. Skogsskador förekommer över hela skogsarealen i området, som omfattar cirka 25.000 hektar.

SLC - 925E2051763D7B1C Org
Maskin för plantering av skogsplantor testas i fält

Framtagningen av planteringsmaskinen Plantma X går framåt. I november börjar fälttester och under våren 2020 beräknas maskinen tas i drift.

Skogsexperter befriades från åtal gällande flygekorrar

Tingsrätten har förkastat de åtal om naturskyddsbrott som tidigare i år väcktes mot tre skogsexperter. Åtalen gällde avverkning av livsmiljö för flygekorrar.

SLC - Vandring1
Skogsägare fick bättre insyn i naturhänsyn

De finländska skogsägarna är redan duktiga på naturhänsyn. Men nu görs stora satsningar på att medvetenheten ska öka ytterligare. Förra veckan hölls en vandring i Korsholm där skogsägare fick tips på vilka åtgärder som kan vidtas.

SLC - Klassfaddrar 1 Webben
Metsä Group klassfadder åt blivande skogsmaskinsförare

Metsä Group och Yrkesakademin i Gamla Vasa förstärker sitt samarbete i höst genom att ta i bruk ett klassfaddersystem. Systemet riktar sig till första årets studerande på skogsmaskinförarlinjen.
 – Målet är att kunna stärka förarnas band till skogsbranschen, säger distriktschef Thomas Sundqvist på Metsä Group i Vasa.