Novia Agro
Denise Ramstedt och Emilia Westerholm studerar till agrolog vid Novia i Ekenäs. Det är den enda svenskspråkiga agrologutbildningen i hela landet.
Jordbruk Tema

Agrologstuderande:
För oss finns det alltid jobb

Nästan ingenting är sig likt på campuset i Ekenäs. Ljuset flödar in genom de höga fönstren i den stora matsalen i Novias bottenvåning, men ingen sitter vid de många borden och skrattar och pratar som annars. Coronan har varit ett hårt slag för både studerande och utbildare. Det mesta av undervisningen sker på distans och det naturliga sociala umgänget har fått sig en rejäl törn.

– Det är otroligt annorlunda nu under coronan, men alla lärare gör sitt bästa för att vi ska hållas motiverade, säger Denise Ramstedt som studerar till agrolog på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

Hon och studiekompisen Emilia Westerholm är båda andra årets studerande och är glada över att de hann inleda sina studier innan coronan slog till.

Ramstedt kommer från Pargas och Westerholm från Esbo men nu bor de båda i Ekenäs. En del av studiekompisarna har helt och hållet lämnat studieorten under pandemin.

– Vi är bara nio på klassen så vi hann lära känna varandra bra innan det blev dags för distansstudier, säger Westerholm.

Lärarna är sakkunniga

När hon inledde sina studier hösten 2019 kände hon ingen av de övriga studerandena, men i en liten grupp växer gemenskapen snabbt. Både Westerholm och Ramstedt ser fram emot tiden då studierna och studielivet återgår till något mer normalt.

De gillar båda sina studier och tycker det är skönt att inte längre bli behandlad som en liten skolelev.

– Jag har lärt mig jättemycket och fått egen erfarenhet under den här tiden. Lärarna är sakkunniga och det har varit både lärorikt och roligt, säger Westerholm.

Hon inledde ursprungligen sina studier på skogssidan, det vill säga med målet att bli skogsbruksingenjör, men ändrade sedan inriktning.

– Vi har ganska många kurser gemensamt med skogsbruksingenjörerna, men jag kände ändå att agrologutbildningen var mera rätt för mig, säger Westerholm.

Westerholm och Ramstedt har olika bakgrunder så till vida att Westerholm gått gymnasiet, medan Ramstedt efter grundskolan utbildade sig till djurskötare på Axxell i Brusaby. Båda alternativen fungerar bra.

Med en gymnasieutbildning i bakfickan kan matematiken och andra teoretiska ämnen på Novia kännas lättare, medan den som har en praktisk utbildning bakom sig kan ha det lättare när det kommer till mer handfast undervisning.

När det gäller det praktiska lyfter både Westerholm och Ramstedt fram vikten av de långa praktikperioderna.

– Det är där man lär sig det praktiska och det är jättebra, säger Ramstedt som hela sommaren jobbade med praktiskt jordbruksarbete på gårdar i Västnyland.

Westerholm hittade sin praktikplats hittade på Västankvarn gård som ju också fungerar som undervisningsgård för naturbruksprogrammen på Novia.

– När jag började kunde jag knappt köra traktor, men de gav mig mycket ansvar och jag lärde mig massor, säger Westerholm och tillägger att hon önskar att studerandena i högre grad än i dag kunde utnyttja möjligheten att vara på Västankvarn, säger Westerholm.

Själv kommer hon också denna sommar att återvända på praktik till Västankvarn, denna gång till försöksgården i Nylands Svenska Lantbrukssällskaps regi.

Många jobbmöjligheter

Westerholm och Ramstedt ser med tillförsikt på framtiden.

– Som agrolog har man många möjligheter att få jobb. Det är ett jättebrett område. Man kan jobba på gårdar, med rådgivning eller med kontorsjobb, räknar Denise Ramstedt upp.

Hon säger att ungefär hälften av studerandena kommer från familjegårdar som de antagligen någon dag vill ta över, men ungefär lika många har inte någon egen koppling till jordbruk.

En av de goda sidorna med utbildningen är den ger tillgång till ett enormt kontaktnätverk till aktörer i branschen, vilket är till nytta inte minst då man söker jobb.

En annan fördel är de resor både utomlands och inrikes som görs under studietiden – trots att det just nu inte är möjligt.

Ramstedt och Westerholm hade möjlighet att ifjol delta i en studieresa till Österbotten och Sverige där de bekantade sig med gårdsbruk, maskinfabriker och annat som tangerar branschen.

– Det var en riktig toppenresa, säger Ramstedt och får medhåll av Westerholm.