SLC - Kone Agria 1 2 Webben
DeLaval presenterade nya spenkoppar

Byteskassett i stället för spengummi, vilket påskyndar själva bytet. DeLavals nya mjölkningsorgan Evanza TM var en av trestjärnenyheterna på KoneAgria i Jyväskylä.

SLC - Kone Agria 2 A Webben
Benspjäla för kalvar med senkontraktur

En del av nyfödda kalvar kan vid födseln lida av sammandragna senor, det vill säga senkontraktur i benen. En lösning som kan påskynda läkningen är DeLavals benspjäla CS22.

SLC - Kone Agria 3 A Webben
Lantmännen Feed lanserade nytt klimatfoder

Det går att påverka mängden växthusgaser från mjölkproduktionen. Ett exempel är genom att optimera utfodringen och använda Lantmännen Feeds nya klimatfoder Hero som visades upp på KoneAgria.

SLC - Kone Agria 5 1 B Webben
Mobistar – en flexibel mjölkstation

Pellon Group har tagit in i sitt sortiment en mjölkstation som kan installeras på bara några dagar. Enligt tillverkaren är också mjölkningen effektiv. Stationen kan också hyras.

SLC - Kone Agria 4 A Webben
Pellon Group visade upp ny lyftport

Den tidigare modellen var tung att hantera. Det löste Pellon Group genom att installera motvikter och hjul på den nya lyftporten som visades upp som nyhet på Kone Agria-mässan i Jyväskylä.

SLC - Kolumn Portin Webben
Kommentaren: Är man stark måste man vara snäll

”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”, skriver Astrid Lindgren. Något de som ansvarar för samhällsplaneringen också kunde tänka på, påpekar SLC:s skogsombudsman Anders Portin.

SLC - Woodforce2
SVF Österbotten digitaliserar arbetsledningen

Hittills har planeringen och styrningen skogsvårdsarbeten skett manuellt. Men nu implementerar Skogsvårdsföreningen Österbotten ett digitalt system som kommer att effektivera hela kedjan. Hela kedjan effektiveras i och med att arbetsledningen blir digital, säger Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.

SLC - Simosol 1 A Webben
Simosol ger skogen i siffror

För att kunna fatta beslut om skogen behövs data. Och för att datan ska bli begriplig behöver den bearbetas och tolkas. Här kommer företaget Simosol in.

SLC - Skogs Vd 1 B Webben
Vill satsa på skogen till 100 procent

Den 1 oktober tillträdde Anders Mattsson, 50, sitt nya jobb som verkställande direktör för Ålands Skogsindustrier Ab.

SLC - Skogsjobb 1 E Webben
Många dagsverken efter Alfrida-stormen

Självverksamma skogsägare har gjort en imponerande arbetsinsats för att röja upp efter den förödande nyårsstormen Alfrida. Den beräknas ha fällt så mycket virke på Åland att det motsvarar fem normala årsavverkningar.

SLC - Virke1
Virkeshandeln går trögt – ingen ljusning i sikte

Virkeshandeln går trögt och det finns inte några egentliga tecken på att den är på väg att ta fart.

SLC - Traimporten Landsvis 2018
Träimporten ökade 2018

Träimporten till Finland uppgick till 11,57 miljoner kubikmeter under 2018. Träimportvolymen ökade med en tredjedel jämfört med 2017, konstaterar Naturresursinstitutet.