Kvalprod1
Förra veckan fick årets kvalitetsproducenter av grönsaker för 2020, Martin och Carola Sigg i Pjelax, ta emot priset av ÖSP:s trädgårdsombudsman Johanna Smith. En orsak till premieringen är att de gått i bräschen för ny teknik, som LED-belysning som syns i bakgrunden.
Jordbruk Tema

Årets kvalitetsproducenter
satsar på LED-belysning

Årets kvalitetsproducenter av grönsaker Martin och Carola Sigg i Pjelax har alltid gått i bräschen för ny teknik. I början av 2000-talet var de bland de första att börja med konstbelysning. De var också tidigt ute med LED som sedan 2014 används på hela odlingsytan.

– Det känns bra att bli erkända och uppskattade. Men som vi ser det gör alla växthusproducenter i vår nejd ett bra jobb dagligen. Vi tycker inte att vi är bättre än någon annan, men det är alltid roligt att bli premierade, säger Martin och Carola Sigg, som driver Handelsträdgård Martin Sigg Ab i Pjelax i Närpes.

Företaget har i år utsetts till årets kvalitetsproducent av grönsaker för 2020 av föreningen Inhemska Trädgårdsproducenter. Det är ÖSP och Handelsträdgårdsförbundet som vartannat år nominerar kandidater till titeln som utdelas årligen till producenter som under flera år har utmärkt sig.

På grund av coronaviruspandemin delades utmärkelsen ut först i år.

– Martin och Carola har alltid varit villiga att visa upp sin anläggning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har inte heller varit främmande för att testa nya saker vare sig då det gäller odlingstekniska eller plantfysiologiska försök och projekt, säger ÖSP:s trädgårdsombudsman Johanna Smith, som förra veckan delade ut priset till Martin och Carola vid deras anläggning.

Satsar på LED

Växthusnäringen i Närpesnejden har alltid varit öppen för att implementera ny teknik. Hit hör tveklöst Sigg som var bland de första att investera i konstljus för tomatodling året runt 2000.

– Den tekniska utvecklingen har varit mycket snabb sedan jag tog över av mina föräldrar 1984. Man klarar sig inte som växthusodlare om man inte följer med den utvecklingen och därför har vi varit ivriga på att testa ny teknik, speciellt inom belysning, säger Martin.

År 2013 gick Handelsträdgård Martin Sigg Ab in för LED och började därmed med den tekniken som en av de första i Närpes. I dag odlas tomat på knappt 10.000 kvadratmeter, det vill säga 1 hektar, och av den används LED som både topp- och mellanbelysning på cirka 3.000 kvadratmeter.

– På den resterande odlingsytan har vi HPS som toppbelysning och LED som mellanbelysning. Men från och med hösten kommer vi att ha LED-belysning både som topp- och mellanbelysning på hela odlingsarealen, berättar Carola.

Kvalprod6
Årets kvalitetsproducenter av grönsaker för 2020 är Martin och Carola Sigg som driver företaget Handelsträdgård Martin Sigg Ab i Pjelax i Närpes. Trots många utmaningar har de en stark framtidstro.

En orsak till den satsningen är att de gamla installationerna av belysningen ska bytas på grund av ålder. En annan är de goda erfarenheterna av LED som förbrukar mindre energi.

– I många år har vår bransch blivit miljömedvetnare och när det finns teknik som gör att vi kan producera tomat med ett mindre koldioxidavtryck så har vi valt den vägen. Belysning har också bidragit till att vi i dag odlar mer per kvadratmeter än tidigare, förklarar Martin.

Han poängterar att utvecklingen av HPS-lampor också går framåt och att även den typen av belysning har blivit energieffektivare.

– Var och en väljer vilken belysning de vill använda, men med tanke på att LED ändå är energieffektivare så tror jag att LED på sikt kommer att bli den dominerande belysningen.

Besök på paus

Som företagare har Martin och Carola alltid ställt sig positiva till att medverka i olika projekt. En annan sak som bidrog till premieringen är att de öppnat upp verksamheten och upprepade gånger tagit emot besök av bland annat skolelever.

– Men den verksamheten har upphört i dag på grund av pandemin. Innan det har vi också blivit mera restriktiva mot att ta emot grupper på grund av smittorisken.

Hur har coronaviruset påverkat?

– Växthusbranschen har alltid varit noggrann med olika typer av smittor och sjukdomar. Så i vårt fall handlar det främst om ändrade rutiner för personalen så att smittorisken minskar, säger Martin.

Som företagare inom växthusbranschen finns alltid utmaningar. Det som skapar mest huvudbry är prisutvecklingen som inte har varit den bästa de senaste åren.

– Det går alltid upp och ner och det är klart att vi hoppas på så höga priser som möjligt. Men som företagare är det också viktigt att se över kostnaderna och vi jagar ständigt metoder för att få ner dem, säger Martin.

Trots utmaningarna finns en stark framtidstro. I vår inleder deras son Jonathan byggandet av ett nytt blockhus. Martin och Carola går in som ägare i det företaget som blir ett aktiebolag.

– I praktiken inleder vi genom att gå in som minoritetsägare i sonens företag en tidig generationsväxling. Men vi har många år kvar och det är roligt att vår son vill ta över. Så framtidstron på den här branschen finns, säger de.