Optima1 2021
Jesper Lindh är en av de som i höstas inledde studierna inom det nya kompetensområdet lantbruksteknologi vid Optima Lannäslund. Jag tycker om att skruva med maskiner och under det första året har vi fått serva många olika maskiner, säger han.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Lantbruksteknologi ny inriktning
som lockar till Optima

I höstas introducerades lantbruksteknologi som ett nytt kompetensområde vid Optima Lannäslund. En av de som nu har den inriktningen och siktar på en grundexamen för landsbygdsföretagare är Jesper Lindh. Jag har redan lärt mig mycket, säger han.

Optima Lannäslund har alltid eftersträvat att svara på näringslivets behov av arbetskraft. Därför introducerades i höstas kompetensområdet lantbruksteknologi för de som siktar på en grundexamen inom lantbruksbranschen.

– Lantbruksteknologi kom till för att det finns många maskinentreprenörer i vår nejd som har ett behov av arbetskraft. Det behovet har vi nu svarat på och i framtiden när de första utexamineras kommer tillgången på kompetent arbetskraft att öka, säger Maria Sirén, teamledare för Optima Lannäslund.

Det nya kompetensområdet kompletterar de två tidigare som är landsbygdsföretagare och djurskötare.

– Alla som utexamineras från Optima Lannäslund börjar inte direkt arbeta inom lantbruket utan många söker sig först till olika företag som har entreprenadverksamhet. De som studerar här vill ha en bredd och det kan vi nu i högre grad erbjuda i och med att vi utökar antalet kompetensområden, förklarar Maria Wirtanen, lärare och arbetslivskoordinator.

Stort intresse

Intresset för den nya utbildningen var stort förra året. Yrkesutbildaren ifråga har sexton platser till det här området och 17 antogs. 

– Totalt har vi 50 platser till alla tre kompetensområden för grundexamen inom lantbruk och totalt antogs 51 studerande i fjol. Så här stort söktryck har vi aldrig haft så för mig är det rekord. Vi kunde inte anta alla som sökte för platserna tog slut, förklarar Sirén.

En av de som antogs och har just lantbruksteknologi som kompetensområde är Jesper Lindh.

– Jag har alltid haft ett stort maskinintresse och speciellt för lantbruksmaskiner. Valet av studier var därför självklart för mig, säger Lindh.

I hans släkt finns jordbrukare, men han har inte själv vuxit upp på ett lantbruk. Men på grund av hans stora maskinintresse tycker han om att arbeta med underhåll och service.

– Jag tycker helt enkelt om att skruva med maskiner och under det första året har vi fått serva många olika maskiner. Vi har bytt olika typer av komponenter och delar till traktormotorer, bytt olja och filter och också utfört kundarbeten på bilar och släp. Det har varit mycket roligt att studera här, förklarar Lindh.

Efter studierna siktar han på att jobba inom lantbruket, men det behöver inte nödvändigtvis vara på en gård.

– Det finns många olika företag inom branschen så jag kan se mig jobba med maskinservice eller sälja jordbruksmaskiner. Kanske jag också till och med startar ett eget företag inom maskinservice, säger han.

Hur ser du på framtiden och möjligheterna att hitta arbete? 

– Jag tror möjligheterna är många. Behovet av kunnig personal inom maskinservice är stort så jag tror jag kommer att hitta arbete när jag utexamineras, svarar Lindh.

Optima2 2021
Intresset för att studera vid Optima Lannäslund är stort just nu. Maria Sirén till vänster, Maria Wirtanen och Conny Englund konstaterar att en orsak till det är att yrkesutbildaren i Jakobstad försöker tillgodose näringslivets behov.

Landsbygdsföretagare bredast

En studerande som söker till Optima Lannäslund väljer något av de tre kompetensområdena för grundexamen inom lantbruksbranschen. Det bredaste kompetensområdet är landsbygdsföretagare som omfattar flest områden.

– Jag har fått lära mig mycket och studerat maskin och underhåll, djurproduktion och skogsbruk. Det bästa med den här utbildningen är bredden. Jag har också haft hästar som tillval så det finns också valbara kurser som gör att man kan variera utbildningen, säger Lina Kronqvist som utexamineras till landsbygdsföretagare i vår.

Vad har du för planer efter studierna i Jakobstad?

– Jag tycker att mjölkproduktion har varit intressant och kommer att hjälpa till vid min pojkväns föräldrars ladugård. I planerna finns också att utbilda mig på läroavtal till barnledare, säger Kronqvist.

Nina Inkamo studerar tredje året och utexamineras som djurskötare – det tredje kompetensområdet av grundexamen inom lantbruksbranschen – i vår. Hon är glad över valet av utbildning.

– Under hela min studietid har jag lärt mig om djur och jobbat med allt från hästar till smådjur. Kompetensområdet är brett och möjligheterna för mig efter studierna är många. Jag kan tänka mig att jobba med hästar eller hundar och kan också börja arbeta som avbytare, säger Inkamo.

Oavsett kompetensområde kan studerande vid Optima Lannäslund välja olika examensdelar.

– Om en studerande inte har ett intresse för exempelvis maskinservice går det att byta till en annan examensdel. Trots att examensdelarna varierar resulterar ändå utbildningen till en examen inom det valda kompetensområdet, förklarar Wirtanen.

Ett annat utbildningsalternativ som riktar sig till vuxna med arbetserfarenhet i bagaget är yrkesexamen. Studierna utförs via läroavtal och är gårdsförlagda, vilket innebär att arbetet och studierna går hand i hand.

– Intresset för yrkesexamen har varit mycket stort och möjligheterna att välja inriktning är stora, säger arbetslivskoordinator Conny Englund.

Nytt kompetensområde som yrkesexamen

Optima Lannäslund erbjuder flera olika möjligheter för de som vill få en yrkesexamen inom lantbruksbranschen. Vid sidan av inriktningen som driftsledare finns från och med nu kompetensområdet lantbruksmaskinmontör.

– I likhet med grundexamen har det här kompetensområdet tillkommit som yrkesexamen just för att svara på näringslivets behov, förklarar Englund.

Intresset för yrkesexamen inom lantbruksbranschen har varit stort. Nyligen utexaminerades 28 driftsledare som egentligen skulle ha fått sin examen våren 2020. Men på grund av coronaviruset och undantagsförhållanden i våras sköts de sista examensdelarna upp till hösten.

– Därför startar en ny driftsledarutbildning först i vår, säger han.

Yrkesexamen kommer också att bli mera fördjupad så att studeranden kan specialisera sig utgående från den egna inriktningen på gården.

– Det innebär att man kan få en examen som driftsledare inom exempelvis mjölkproduktion, svin- eller fårproduktion och hästnäringen. Har man inte djur och vill utveckla växtodling är det också möjligt att ha den inriktningen, förklarar Englund.