Ya1
Sakarias Jansson och Jennifer Köping idkar lantbruksstudier vid YA. Jennifer har för avsikt avlägga kombiexamen. Här utför duon tröskningsarbete. FOTO: Yrkesakademin
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Mångsidighet och bredd
präglar YA:s naturbruksutbildning

Individuella studieplaner och möjligheter att avlägga kombiexamen hör till konceptet. Dessutom är intresset för skogsmaskinförarutbildningen stort.

Tyngdpunkten i lantbruksstudierna vid YA är lagd på praktiskt arbete. Studerandena har möjlighet att använda skolans anläggning och maskiner. Det finns tillgång till 120 hektar åkermark, 50 dikor och 320 slaktsvinplatser.

– I takt med att studierna framskrider har linjens studerande goda möjligheter att göra praktik, ingå utbildningsavtal eller jobba via läroavtal inom ramen för sina studier. Detta leder till att studerande får goda kontakter till arbetslivet och således har de fått in foten på potentiella arbetsplatser redan under studietiden, säger Anders Grannas, utbildningschef för Naturbruk och kost vid YA.

– Lantbruksstuderande har ibland värvats direkt från skolans maskinhall till jobb på läroavtalsplatser, tillägger Grannas.

Studierna inom grundexamen för lantbruk är flexibla. Studerandena kan välja examensdelar som intresserar dem. Individuella studieplaner görs upp och exempel på inriktningar är växtodling, teknik och djurproduktion.

Kombiexamina avläggs varje år

Ett alternativ i sammanhanget är kombiexamen, det vill säga att avlägga studentexamen parallellt med yrkesexamen.

– Årligen brukar vi vanligtvis ha några studerande som avlägger kombiexamen. Antalet kan variera. Det är förstås ett val som förutsätter extra insatser, säger Edvard Krooks, ansvarig handledare och tekniklärare vid YA:s lantbruksutbildning.

Under den andra veckan i februari har distansundervisning tillämpats vid Yrkesakademin. I det här skedet handlar det om övergång till 1-2 veckors distansstudier åt gången vid behov.

– För skolans del gäller det att kunna anpassa sig och pröva nya grepp. Som bäst planerar vi ett studiebesök på distans i samband med en temadag i precisionsodling. Det kommer bland annat att handla om företagspresentation på nätet.

– Användning av Teams möjliggör ett mera gränslöst samarbete. Vi kan till exempel vända oss till aktörer i Sverige, tillägger Krooks.

Studentutbytet mellan olika länder har däremot stått helt stilla sedan våren 2020.

– Av förståeliga orsaker har det inte gått att arrangera några utbyten alls under det pågående studieåret 2020-2021. Men situationen kan ha förändrats mycket redan till hösten, säger Krooks.

Medvind för skogsmaskinförarutbildning

Tack vare aktuella satsningar inom skogsindustrin är intresset för Yrkesakademins skogsmaskinförarutbildning starkt.

– Det är en bred utbildning som också ger kompetens för arbete inom till exempel jordschaktning, transport och maskinentreprenad. Av studerande som avlagt examen söker många vidare exempelvis till skogsbruksingenjörsutbildning. Detta underlättas genom gott samarbete med Novia i Ekenäs, säger Anders Grannas.

Inom YA:s skogsbruksutbildning ämnar man investera i en ny skördare under 2021. Upphandlingsprocessen pågår som bäst.

Maskinparken bör ständigt förnyas för att motsvara fältets behov samt för att uppnå mera miljövänliga lösningar, tillägger Grannas.

Ya2
Flexibilitet och bredd är en grundstyrka för YA:s lantbruksutbildning. Dessutom är intresset för skogsmaskinförarutbildningen för närvarande, säger utbildningschef Anders Grannas (till vänster). Till höger ansvariga handledaren och teknikläraren Edvard Krooks.