Ya3
De nya natur- och miljöutbildningarna tar successivt form vid Yrkesakademin under 2021. För planeringsarbetet ansvarar miljöingenjören Jennifer Ahlbäck som framhåller att utbildningarna är de första svenskspråkiga alternativen i landet.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Natur och miljö tar form som
nytt utbildningsområde på YA

Miljöskötare, miljövårdare, naturinstruktör och framställare av naturprodukter. Se där några nya utbildningsalternativ som erbjuds av Yrkesakademin i Österbotten under 2021.

För närvarande byggs utbildningsområdet upp successivt och kontakter med näringslivet ska också etableras.

Egentligen har de nya natur- och miljöutbildningarna vid YA varit påtänkta och med i utbudet i ett par år. Men det är först nu som det hela börjar konkretiseras på allvar.

– Det har i praktiken varit möjligt att söka till de här utbildningarna i flera år. Men ansökningarna har varit väldigt få, säger Pernilla Lindholm, ansvarig handledare för utbildningsområdet ”Grundexamen i natur och miljö”.

Fem sökande hittills

När vi skriver februari 2021 har fem personer ansökt om studieplatser. Dessutom har en handfull andra aspiranter visat intresse för att påbörja studier.

– Hittills har två studerande redan inlett studier vilka sker på distans under den kommande våren. Till uppgifterna i början hör att skapa ett herbarium. Det handlar både om att samla och pressa växter till ett traditionellt herbarium samt att göra ett virtuellt herbarium. Förutom att kartlägga växter bör studerandena också ha artkännedom om däggdjur, fiskar, reptiler, insekter, fåglar och svampar.

– Hela den här utbildningslinjen är i startgropen. Utbildningen utformas efter hand i takt med att ansökningar kommer in och valda inriktningar klarnar. Målet är att närstudier ska kunna börja arrangeras från och med i höst.

– Till att börja med handlar det om att rikta sig till vuxenstuderande. Målet är att dessa ska kunna arbeta eller åtminstone deltidsarbeta vid sidan av studierna.

Inom det breda utbildningsalternativet i fråga finns olika kompentensområden: natur och miljö.

På natursidan kan man utbilda sig naturinstruktör eller framställare av naturprodukter av exempelvis bär, svampar och örter. Inom miljöområdet kan man utbilda sig till miljövårdare eller miljöskötare.

– En miljövårdare lär sig bland annat att sköta och restaurera naturområden och kulturmiljöer samt bedöma miljöns tillstånd och skötselbehov. En miljöskötare är i sin tur specialiserad både på återvinning av material och avfallshantering, säger Lindholm.

Jennifer planerar innehåll och uppgifter

I november tillträdde Jennifer Ahlbäck som planerare av de nya natur- och miljöutbildningarna. Ahlbäck är själv miljöingenjör till utbildningen.

Tidigare har hon arbetat på Wärtsilä i sex och ett halvt år. I det värvet har hon hållit föreläsningar och kurser kring Wärtsiläs avgasreningssystem.

– Det känns jätteintressant och roligt att arbeta med det här projektet. Inte minst för att miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat, säger Jennifer Ahlbäck.

Till Ahlbäcks uppgifter hör att planera och utveckla utbildningarnas innehåll, material, examensdelar och uppgifter. Tanken är också att hon ska kunna verka som lärare i ett senare skede.

Likaså är det viktigt för utbildningsområdet att bygga nätverk och kunna etablera kontakter till det omgivande näringslivet. En inflytelserik aktör som redan har tackat ja till samarbete är Stormossen.

Tyngdpunkt på praktiskt arbete

– Det hela kretsar kring individuella utbildningsplaner samtidigt som det finns en rad gemensamma ämnen som är obligatoriska. Exempelvis studerande som har tidigare studier i bagaget kan dock få vissa kurser tillgodoräknade.

– Tyngdpunkten ligger på praktiskt arbete och avläggande av yrkesprov. Läroavtal eller utbildningsavtal med arbetsplatser skall ingås på initiativ av studerandena, även om YA kan hjälpa till i sammanhanget.

Finns det en klar samhällelig beställning på de här utbildningarna?

– Det sker hela tiden en ökning av olika miljörelaterade arbeten. Dessutom har framställning av naturprodukter också varit en växande nisch, säger Jennifer Ahlbäck.

– Det här är faktiskt den första natur- och miljöutbildningen i sitt slag på svenska i Finland. På finskt håll finns det redan flera motsvarande alternativ.

– Hittills är det vuxna som har visat intresse för utbildningen. Längre fram kan det bli aktuellt att rekrytera även ungdomar, säger Ahlbäck.