Yrkesex1
Nyligen utexaminerades närmare trettio driftsledare från Optima Lannäslund. Utbildningen sköts upp på grund av undantagsförhållandena i våras på grund av coronaviruset och ordnades i stället under hösten på distans. Men det gick bra, konstaterar Jonny Kronqvist som är en av de som nu kan titulera sig driftsledare.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Coronaviruset försenade
utexaminering av driftsledare

I våras skulle närmare trettio blivande driftsledare få sin examen från Optima Lannäslund. Men coronaviruset och nedstängningen bidrog till att de först nu kunde utexamineras. Under hösten genomfördes en del av examensdelarna på distans.

– Det blev lite ändrade planer, men för min egen del gjorde det inte så mycket. Jag har full förståelse för att studierna sköts upp i våras och förlängdes till hösten. Allt gick bra och nu har vi fått vår examen, säger Jonny Kronqvist.

Kronqvist var en av 28 studerande som nyligen utexaminerades som driftsledare och fick därmed en yrkesexamen inom lantbruksbranschen från Optima Lannäslund.

Utbildningen sträcker sig över en period på ett och ett halvt år och riktar sig till yrkesverksamma som redan en tid arbetat inom branschen.

– Själva betyget som vittnar om att jag är driftsledare betyder inte så mycket för mig. Det som jag däremot värdesätter är det som jag har lärt mig. Det har varit mycket givande att gå den här utbildningen som jag ser som ett bra komplement, som en fortbildning, som stöder mitt yrke som svinproducent, säger Kronqvist som har sin gård i Nykarleby.

Distansstudier under hösten

Coronaviruset har pinat världen i ett år och under regeringens undantagsförhållanden i våras stängde flera utbildningsanordnare och ordnade utbildningarna på distans.

Men Optima Lannäslund har hittills kommit lindrigt undan och har inte tvingats till distansstudier i någon stor utsträckning.

En av gruppen som har haft distansutbildning är just driftsledarna. De examensdelarna som inte kunde genomföras under våren sköts upp till hösten och ordnades blandat med fysiska och digitala via Teams. Men enligt Kronqvist påverkades han inte särskilt negativt av det.

– Driftsledarutbildningen innebär i praktiken mycket självstudier eftersom de flesta jobbar inom sitt företag samtidigt. Vi hade också närstudier då vi fysiskt var på plats, men nu ordnades det som distans på hösten.

– Klart jag hellre hade varit på plats men tycker ändå vi lärde oss det som vi skulle. Det som distansundervisning bidrar till är dock att diskussionerna faller bort. Det blir trögare när man fysiskt inte är på plats, säger Kronqvist.

Kronqvist är mer orolig för yngre studerande runt om i landet som på grund av pandemin hamnat ofta på distansundervisning.

– En del som redan har ett intresse och är självgående klarar säkert undervisning på distans utan problem. Men de som behöver mer stöd och motivation har säkerligen påverkats negativt. Vilka konsekvenserna blir på sikt av det här återstår att se, säger han.

Bli en bättre företagare

Syftet med driftsledarutbildningen som Optima Lannäslund erbjuder är att studerandena ska få ny kunskap som förbättrar företagets verksamhet. Det kan handla om allt från att effektivera produktionen, förbättra de vardagliga arbetsprocesserna genom tydligare planering och öka trivseln.

– Jag tycker utbildningen motsvarar mina förväntningar och den har gjort att jag är en bättre företagare. Ledaregenskaperna har utvecklats och under utbildningen lärde vi oss också vikten av att ha en vision för gården och involvera familjen samt anställda för att nå den. Jag tycker också jag har bättre koll på det ekonomiska och har mer kunskap om olika bolagsformer, berättar Kronqvist.

En bit som också har förbättrat organisationen på hans egen gård är Lean som ingick i utbildningen.

– Kännedom om Lean har bidragit till att arbetet på gården i dag är bättre organiserat och flyter på effektivare.

Alla olika delar av utbildningen beskriver han som viktiga. Det gäller inte minst i dag när företagen inom lantbruksbranschen har blivit större.

– I dag måste man som jordbrukare vara insatt i företagsamhet och veta hur ett företag ska ledas och hur man diskuterar med exempelvis finansiärer. Man måste som företagare veta vart man strävar och den biten är klarare för mig.