Brusaby1
Det senaste året har många lärare tagit ett enormt digitalt kliv, säger Tomas Björkroth, enhetschef för Axxell Brusaby i Kimito.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Nätet öppnar nya möjligheter
för lantbruksutbildningen

Axxell Brusabys enhetschef Tomas Björkroth ser en framtid med ökat samarbete inom finlandssvensk lantbruksutbildning.

Coronan har förstås påverkat även Axxell Brusaby i Kimito, konstaterar enhetschefen Tomas Björkroth. Jobbmöten hålls på distans, kurser som kan skötas via nätet har placerats tidigare i studierna, och nu är det grupper på max 10 studerande som gäller i närstudierna.

Björkroth sticker inte under stol med att det finns studerande vars examen försenas. Men det handlar om undantag. Sist och slutligen är det inte så mycket praktisk undervisning som inte kunnat genomföras.

Dessutom ska ju djuren skötas och åkrarna odlas, så det har varit lätt att hitta praktikplatser, säger han angående lantbrukslinjerna.

– Jag läste att man i Helsingfors under fjolåret har haft en ökning i antalet avbrutna studier på andra stadiet. Den förändringen ser vi inte här.

Digitalt kliv ger nya möjligheter

En positiv följd av coronasituationen är att många lärare tagit ett digitalt kliv. Det öppnar nya möjligheter, inte minst för en yrkesskola som ligger lite avsides.

– I distansundervisningen ligger vi lika centralt som andra platser i världen. Det ger oss helt nya möjligheter att samarbeta.

Tillsammans med SLC funderar Axxell, Optima och Yrkesakademin i Österbotten på hur man kan samarbeta för att garantera en bra lantbruksutbildning.

– Vi lider alla av att vi måste göra stora investeringar samtidigt som studerandegrupperna är små. De finlandssvenska unga blir inte fler, och inte heller antalet jordbruk.

Sammanlagt 5-15 unga brukar årligen börja på Axxell Brusabys utbildningar till landsbygdsföretagare och skogsarbetare-skogsserviceproducent. De kunde vara dubbelt fler.

Djurskötarlinjens 20 platser brukar fyllas bra. Dessutom avlägger cirka 20 vuxenstuderande delexamen i lantbruk och ett 15-tal i skogsbruk.

Brusaby2
Axxell har ingått avtal om kalvuppfödning med Maitohuhta i Bjärnå.

Så kan trenden brytas

Men det är alltså utmanande att locka unga till linjen för landsbygdsföretagare. Tomas Björkroth ritar upp tre vägar att bryta trenden.

– Den första handlar om att utveckla innehållet och visa att det är en bred examen med många möjligheter – från att arbeta som maskinentreprenör till att arbeta med livsmedel. Det gäller också att se till att niondeklassarna känner till möjligheten att efter examen fortsätta till yrkeshögskola.

Den andra vägen är att fokusera på nya målgrupper, med fortbildningar och tvåspråkiga grupper.

Den tredje handlar om närmare samarbete med arbetslivet.

– Vill du lära dig mer om grönsaker gör du vid en gård med grönsaksodling och så vidare. Har du 20 studerande kunde de ha 20 olika specialiseringar. Det är en utmaning, men en möjlighet.

Björkroth konstaterar att Brusaby redan har ett tätt samarbete med näringslivet, inte minst med mjölkproducenten Maitohuhta i Bjärnå. Undervisningen i mjölkning har skett där redan i ett par år.

Nu har samarbetet intensifierats genom att Axxell ingått avtal om kalvuppfödning med Maitohuhta. Axxell köper årligen ett femtiotal kalvar som man sedan säljer tillbaka som dräktiga kvigor.

– Vi har alltså ekonomiskt ansvar för dem. Får vi i väg dem tidigt ger det oss mera pengar, förklarar Björkroth. Vi kommer också att ha fler tackor nu, vilket möjliggör ett leveransavtal med ett slakteri.

I samma veva har man fått en ny djurhall, tack vare investeringar från Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Agro Sydväst.