SLC - Kronos 1
Kronos visade upp ny kran med kranspetsstyrning

En ny kran – Gripto 1009 – med kranspetsstyrning, eller Smart Boom Control, det visade Kronos upp på FinnMetko i Jämsä. Den nya tekniken medför mjukare rörelser och underlättar arbetet för föraren, säger försäljningschef Dennis Grankvist.

SLC - Nisula 1
Nisula: Mindre betyder ibland mer

Mindre kan betyda mer. Det menar inhemska Nisula som på mässan FinnMetko presenterade den nya skördaren N5. En skördare som är lätt och som kan avverka på torvmarker.

SLC - Skogskultur Extrabild
Finlandssvenska skogsbrukets stöttepelare

Skogsutflykter för barn, facktidning, stipendier och läromaterial. Med långa historiska anor främjar Föreningen för Skogskultur det finlandssvenska skogsbruket på bred front.

SLC - Upm Honkarakenne
Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande

Det primära målet med åtgärdsprogrammet för träbyggande 2016-2021 är att främja användningen av trä i byggandet och på det viset försöka minska det ekologiska fotavtrycket inom byggsektorn.

SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

SLC - Vindkraftpark 1 A
Vindarna ven när Ömossa vindkraftspark invigdes

Finlands största vindkraftverkspark i sitt slag har öppnat. Ömossa har som bäst en årsproduktion på 400.000 megawattimmar – det räcker för sex småstäders energibehov.

SLC - Svarvar 2 B Webb
I Carl-Görans svarvade skapelser får träet tala

Carl-Göran Österbacka svarvar mest varje dag, även om han ibland behöver pauser för inspiration. På utställningen Former i trä kan man bland annat se hans fina svarvade hattar.

SLC - Investeringsstod 2 A
Gott om ansökningar om investeringsstöd i år

I år har det skett en ökning i ansökningarna för investeringsstöd jämfört med fjolåret. Något stort uppsving kan man inte tala om, men läget ser lite bättre ut än vad man kanske kunde förvänta sig efter några svåra år.

SLC - Kolumnen 1
Kommentaren: Målet är noll arbetsolyckor även vid ladugårdsbygget

I lantbruksbyggandet har projektens storlek och byggtekniska svårighetsgrad ökat anmärkningsvärt. Det här har också betytt att man övergått från traditionellt byggande i egen regi till att låta uppföra byggnader, skriver forskare vid Naturresursinstiutet Maarit Hellstedt, forskare vid Naturresursinstitutet. Att fungera som byggherre förutsätter utöver mången annan uppgift även att man ansvarar för arbetarskyddsfrågor.

SLC - Stubb 1
Stubb Lantbruk satsar på djurens välfärd

Lotta Stubb driver, tillsammans med sin make Daniel och hans bror Simon, Stubb Lantbruk i Esse. Djurens välfärd prioriterades redan i planeringsskedet av den nya mjölkanläggningen. Här får djuren vila skönt på vattenbäddar när de inte mjölkar.

SLC - Planering 2
Få alternativ när ny ladugård ska planeras

När en ny ladugård planeras kan det vara en utmaning att hitta en planerare eller arkitekt. De flesta får nöja sig med företaget som levererar mjölkroboten, säger Juha Ossi, byggnadsingenjör vid NTM-centralen i Österbotten.