Laroanstalter
Skogsmaskinförarlinjen på YA. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Den svenskspråkiga
naturbruksutbildningen sker här

Optima
optimaedu.fi

Optima samkommun ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Den grundläggande naturbruksutbildningen finns på Lannäslund 1, Jakobstad (djurskötare; landsbygdsföretagare).

 Inom naturbruksområdet arrangerar Optima följande utbildningar:

• Grundexamen

- Djurskötare

- Landsbygdsföretagare: Lantbruk, Lantbruksteknologi

• Yrkesexamen

- YE inom lantbruksbranschen: Driftsledare, Lantbruksmaskinmontör

YA!
www.yrkesakademin.fi

YA! har fasta verksamhetsställen i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Vid enheten i Vasa på Campus Kungsgården samlas både ungdoms- och vuxenutbildningar under samma tak. Inom naturbruksområdet arrangerar YA! följande utbildningar:

• Grundexamen

- Natur och miljö

- Landsbygdsföretagare

- Pälsdjursuppfödare

- Skogsarbetare/-serviceproducent

- Skogsmaskinförare

- Trädgårdsmästare

• Yrkesexamen

- YE i lantbruksbranschen: Lantbruksarbetare, Lantbruksavbytare, Lantbruksmaskinförare, Produktionsdjursskötare

- YE i skogsbranschen: Företagare inom skogsbruk/Företagare inom skogstjänster/Skogsarbetare samt Skogsmaskinförare

- YE i trädgårdsbranschen: Florist, Odlingsträdgårdsmästare

• Specialyrkesexamen

- SYE inom lantbruksbranschen: Farmarmästare

Axxell
www.axxell.fi

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön i Åbolands skärgård. Förutom skolhusen är stallet, djurhusen, maskinhallen och verkstäderna dagliga undervisningsmiljöer. Brusaby gård drivs av Axxell och omfattar ca 300 hektar av vilka 120 hektar är skog.

På Överby i Esbo utbildas trädgårdsmästare. Överby ligger på gården Margreteberg, på området finns dessutom Margretebergsparken (www.marketanpuisto.fi). Axxell har på området både parker, växthus, frilandsodlingar samt visningsträdgård.

Inom naturbruksområdet arrangerar Axxell följande utbildningar:

• Grundexamen

- Djurskötare

- Hästskötare

- Landsbygdsföretagare

- Ridinstruktör

- Skogsarbetare/-serviceproducent

- Trädgårdsmästare (vuxenutbildning)

• Yrkesexamen

- YE i djurskötsel: Djurskötare på klinik, Djurtränare

- YE i hästhushållning

- YE i naturbranschen

Novia
www.novia.fi

Yrkeshögskolan Novia utbildar vid Campus Raseborg i Ekenäs bl.a. agrologer och skogsbruksingenjörer. Naturbruksutbildningarnas behov av skog och mark tillgodoses genom att det finns en försöksgård i Västankvarn i Ingå med en modern ladugård för 140 mjölkkor. Stora skogsområden kan utnyttjas för fältstudier, viltvård och jakt under studietiden.

Inom naturbruksområdet arrangerar Novia följande utbildningar:

- Agrolog (YH)

- Skogsbruksingenjör (YH)

Helsingfors universitet
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
www.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten finns på det gröna Campus Vik, där det även finns forskningsinstitut, myndigheter och företag inom biovetenskap. I Vik finns fakultetens växthus, undervisnings- och försöksgården med sina åkrar och ladugårdar och många laboratorier. Dessutom används Hyytiälä forststation särskilt i undervisningen i skogsvetenskaper.

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du avlägga:

- Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstkandidatexamen

- Magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie magisterexamen eller agronomie- och forstmagisterexamen

- Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen

- Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och magisterexamen en högre högskoleexamen. Licentiatexamen och doktorsexamen är vetenskapliga påbyggnadsexamina.