SLC - Apf 3
Stora effekter för hela landsbygden när jordbrukets lönsamhet sjunker

Den lönsamhetskoefficient för jordbruket som Naturresursinstitutet Luke tagit fram visar att många gårdar nu har en mycket ansträngd lönsamhet, berättade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback vid ÅPF:s höstmöte.

SLC - Apf 2
Rimligare arvode för ÅPF:s ordförande

Ålands Producentförbunds höstmöte beslutade enhälligt att fördubbla ordförande Birgitta Eriksson-Paulsons årsarvode. Dessutom införs enligt valberedningens förslag också ett arvode för alla möten utöver ÅPF:s styrelse och utskott.

SLC - Mats Nylund
Ordförandes julhälsning: Också positivt har hänt

En ny livsmedelsmarknadslag och betydande exportsatsningar hör till årets ljuspunkter, noterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Rasmus Sahl
SLC-ungas julhälsning: ”Det finns alltid en framtid”

– SLC Nylands ungdomsutskott vill passa på och önska God Jul till alla producenter och andra inblandade, säger utskottsmedlem Rasmus Sahl, som sedan i somras driver Bisa gård i Sottungsby i Vanda tillsammans med flickvännen Eva-Linn Sjöblom.

SLC - Ffd
Ge en julklapp åt en kollega i ett utvecklingsland

​Om du redan innan jul tröttnat på materiella gåvor kan du via föreningen FFD, som hjälper jordbrukare i utvecklingsländer, ge en immateriell sådan. En immateriell gåva är ett utmärkt sätt att skapa julstämning och ge en gåva till ett verkligt och skriande behov.

SLC - Noviadonation
SLC donerar 150.000 euro till Novia

Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har beslutat att ge en donation till Yrkeshögskolan Novia på totalt 150.000 euro. Donationen riktas till naturbruksområdet. Finska staten kommer att ge en motfinansiering till donationen.

SLC - Martin Westerberg
SLC:s styrelse nöjd över att livsmedelsmarknadslagen träder i kraft

Vid SLC:s styrelsemöte senaste måndag uttryckte styrelsen sin belåtenhet över att livsmedelsmarknadslagen, som innefattar tillsättandet av en livsmedelsombudsman, träder i kraft från och med 1 januari 2019. För SLC som organisation inleddes den processen med ÖSP:s och Martin Westerbergs motion till SLC-kongressen 2012.

SLC - Framtid2
Växthusbranschen har framtiden i fokus

Hur kan den österbottniska växthusbranschen bli mera kundorienterad? Vilka produkter ska produceras? Hur kan miljön beaktas så att klimatpåverkan minimeras? Det är frågor som diskuterades på ett framtidsseminarium i Närpes.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Fler växthusarbetsplatser behövs i projekt om allergier bland växthusarbetare

Arbetshälsoinstitutet efterlyser ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i projektet om utredning av allergiorsakade yrkessjukdomar i växthus.

SLC - Varg5
Ny vargdebatt men läget fortfarande lika låst

Varför ska det vara så svårt att få dispens för skyddsjakt på varg? Det var tvistefrågan på en vargdebatt i Veikars i söndags. Ghita Bodman inledde debatten i Veikars med att visa redskapen Fanny och Liam använder när de går till skoltaxin. Fanny har ett paraply och Liam en klubba utrustad med spikar som vapen om vargen skulle dyka upp.

SLC - Varg4
Beslutsfattare skapade sig en bild av vargens framfart i Korsholm

Riksdagsman Mats Nylund och europaparlamentariker Nils Torvalds bjöds på en guidad tur i Korsholm i söndags för att på plats få bevittna årets vargobservationer, som var utmärkta med facklor.

Ilkka Uusitalo leder Pellervos delegation

Coop Center Pellervo:s delegation valde förra veckan lantbruksföretagaren Ilkka Uusitalo från Salo till sin nya ordförande, efter att kommerserådet Seppo Rytivaara meddelat att han drar sig tillbaka.