Folktorget

Annonsera själv i Landsbygdens Folk. Fyll i formuläret och skicka in den – det är allt du behöver göra.

Vare sig du vill sälja, köpa, hyra ut, byta, ge bort eller något annat är Folktorget till för dig. På Folktorget kostar annonsen ingenting. Det är en service vi bjuder på så utnyttja möjligheten att annonsera gratis. Kryssa för under vilken rubrik du önskar att annonsen skall införas. Skriv ned din text på kupongen (högst 140 nedslag) och sänd iväg kupongen nedan. Du kan även lämna in din annonstext genom att posta den till: FOLKTORGET, Landsbygdens Folk, Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors eller sända den per e-post till folktorg.lf@slc.fi eller faxa den till (09) 694 1358. OBS! Annonsen skall vara tidningen till handa senast tisdag kl. 16.00 för att den skall kunna ingå i fredagens tidning – i den mån det finns utrymme. Vid utrymmesbrist förbehåller vi oss rätten att publicera annonsen först i följande veckas nummer.

Som SLC-medlem/LF-prenumerant annonserar du gratis i Folktorget!

- OBS! Gäller inte affärsverksamhet – missbruk beivras! –    

Annons